Ölüm & Kabir & Kıyamet

ölünün hali ve müşahedeleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Ölüm & Kabir & Kıyamet>ölünün hali ve müşahedeleri
Dire Vengeful 18:36 09.06.20

Nefis, cesedin ne halde olduğunu görmek istediği vakit, isterse daha önce yıkanmış olsun cesed
yıkanırken kendisini onun yanında bulur.
Başının yanına oturur ve yıkanma işi bitinceye
kadar orada kalır.
Allah (C.C.) sâlih kullarından kimi dilerse
onun gözünden perdeyi kaldırır. O da dünyadaki
sureti üzere onlan seyreder.
Anlatıldığına göre bir zât, ölen oğlunu yıkadı.
O sırada bir de baktı ki, oğlunun ruhu kendi suretine bürünmüş vaziyette başının yanında oturuyor.
O zât, bu durumu görünce hayal zannıyle korkuya kapıldı.
Onu gördüğü tarafı terkedip öbür tarafa geçti.
Fakat o hâlâ kendisine doğru bakıyordu. Tâ ki,
ölü, kefenine konuluncaya kadar bu böyle devam
etti.
Yine sâlihlerden bir zâtın rivâyetine göre, kendisi bir ölüye hitap etmiş ve: “Falan nerede? Ruh
nerede?” diye sormuştu.
O sırada kefen, göğüs tarafından iki yada üç
defa kabarıp dalgalandı.
Rebi’ b. Heysem’den rivayete göre bir ölü,
kendisini yıkayanın elinde kıpırdayıp hareket etmişti.
Onu yıkayan alim ve sâlih kişi anladı ki, ölü
konuşmaktadır.
Dikkatle onu dinledi.
• *
Olen kişi, Hz. Ebu Bekir (R.A.) zamanından
bahsederek onun faziletlerini anlatmış ve yine Hz.
Ömer (R.A.)’ın faziletlerini anlatmıştı.
İşte o nefis, melekûtî bir şeyi müşahede eden
nefisdir. Cenab’ı Allah dilediğinin duyu organlarından sır perdesini kaldırır.
Ölü kefenlendiği vakit Ruh, göğse sarılmış vaziyette olur.
Onun bir sesi ve gürültüsü vardır.
Şöyle der:
“Çabuk beni Rabbimin Rahmetlerinden herhangi birine tevdi ediniz. Keşke benim bildiklerimi siz de bilseydiniz. Beni ona götürünüz.”
Eğer Şakî ve Cehennemlik bir kul olduğu kendisine bildirilmişse o vakit de şöyle der:
“Beni herhangi bir azaba doğru yavaş götürün.
Keşke benim bildiklerimi siz de bilseydiniz. Beni • • ^ »• •• »• ona goturunuz.
İşte bu sebepten dolayı yanından bir cenaze
geçtiği vakit Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz ayağa
kalkardı.
Buharî’nin Sahîh’inde bildirildiğine göre, birgün Peygamber (S.A.V.) Efendimizin yanından
bir cenaze geçti.
Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz ona ta’zim için
ayağa kalktı.
Kendisine dediler ki:
“Ey Allah’ın Resûlü! Bu bir Yahudidir.”
Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki:“O da nefis taşıyan biri değil inidir?”
Allah (C.C.)’ın Resûlü işte böyle davranıyordu. Çünkü kendisine Melekût âleminin sırlan açılmıştı.KAYNAK: İMAM-I GAZALİ AHİRET ALEMİNİN SIRLARI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146