Ölüm & Kabir & Kıyamet

insanlar Dünyadaki işlerine Göre Haşr Olunur. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Ölüm & Kabir & Kıyamet>insanlar Dünyadaki işlerine Göre Haşr Olunur.
Skoda 00:04 25.09.21
Meâli, “Bu Kur’an-ı Kerîm Sihir midir yâhut Siz Onu Göremiyor musunuz?” Olan Tûr Sûresinin 15. Âyet-i Kerîmesinin Tefsiridir. Kıyâmette Olan Âmâlıktan Murâd, Karanlığa Dalmaktır ve Allahû Teâlâ’nın Cemâl-ı İlâhîsini Görmekten Men’ Olunmaktır. Çünkü Allahû Teâlâ’nın Nûru ile Mahşer Yeri Aydınlanır. Hâlbuki O Zaman Onların Gözlerine Perde Gelip Bu Nûrlardan Bir Şey Görmezler.

Allahû Teâlâ, Onların Kulaklarına da Perde Çeker, Kelamûllâhı İşitmezler. Hâlbuki Melekler Meâl-i Şerifi, “Şimdi Sizin Üzerinize Korku Yoktur. Siz Mahzûn Dahi Olmazsınız. Siz ve Zevceleriniz, Cennete Sevinçle Dâhil Oldunuz!” Olan A’râf Sûresi 49. ve Zuhruf Sûresinin 70. Âyetleri ile Nidâ Ederler. Mü’minler Bunu İşitir, Kâfirler İşitmezler.

Kâfirler Konuşmaktan Men’ Olunur. Onlar Dilsiz Gibidirler. Bu da Allahû Teâlâ’nın Meâl-i Şerifi, “Bu Zamandır ki, Onlar Söyleyemezler ve Söylemeye İzin Dahi Verilmez!” Olan Mürselât Sûresinin 35. ve 36. Âyet-i Kerîmelerinden Anlaşılmaktadır.

İnsanlar Dünyâdaki İşlerine Göre Haşr Olunur. Bâzıları Çalgı Çalmakla ve Dinlemekle Meşgûl Olmuştur. (Her Çalgı Kast Olunmaktadır. İbâdetleri, Kur’an-ı Kerîm ve Zikr Okumayı, Çalgı ile Yapmak da Buna Dâhildir. Çünkü Hiçbir Çalgıda Allahû Teâlâ’nın Rızâsı Yoktur.) Hayatlarında Çalgı Çalmaya ve Dinlemeye Devam Edenler, Kabrinden Kalktığı Vakit, Sağ Eliyle Onu Alır ve Atar ve O Çalgıya Der ki, “Lânet Olsun Sana! Beni Allahû Teâlâ’nın Zikrinden Meşgûl Ettin!” O Çalgı Ona Geri Gelir ve Der ki, “Allahû Teâlâ Aramızda Hükmedinceye Kadar Ben Senin Arkadaşınım. O Vakte Kadar Ayrılamam!”

Böylece Dünyâda Alkollü İçki İçenler Sarhoş Olarak Haşr Olunur. Başları Kolları Bacakları Açık Olarak Sokağa Çıkan Kadınlar ve Kızlar da Buralarından Kanlar ve İrinler Akarak Haşr Olunur. Zurnacı Zurna Çalarak Haşr Olunur. Herkimse Böyle Allahû Teâlâ’nın Yolundan Ayrılırsa, O Hâl Üzere Haşr Olunur.

Sahîh Olan Hadîs-i Şerifte Rivâyet Olundu ki; Şarap İçen Kimse, Ateşten Şarap Kabı Boynuna Asılmış ve Kadehi Elinde Olarak Yeryüzündeki Leşlerin Hepsinden Daha Fenâ Koktuğu ve Yeryüzündeki Eşyânın Hepsi Ona Lânet Ettiği Hâlde Haşr Olunur. Zulüm Edilerek Ölenler Zulüm Olundukları Üzere Haşr Olunurlar.

Sahîh Olan Hadîs-i Şerifte Buyuruldu ki:

Allah Yolunda Öldürülüp, Şehid Olanlar, Kıyâmet Gününde Yaralarının Kanı Akarak Gelirler. Rengi Kan ve Kokusu Misk Kokusu Gibi Olur. Huzûr-ı Mevlâ’ya Haşr Oluncaya Kadar Bu Hâl Üzere Bulunurlar.

Bu Zamanda Melekler, Onları Fırka Fırka, Cemaât Cemaât Sevk Ederler. Her Birinin Altında, Kendilerine Zulüm Edenler Bulunarak Haşr Olunurlar. İnsan, Cin ve Şeytân ve Yırtıcı Hayvanlar ve Kuşlar Bir Yerde Toplanırlar. O Zaman Yeryüzü Düz Beyaz, Gümüş Gibi Düz Olur. Melekler Yeryüzündeki Bütün Canlıların Etrâfında Bir Halka Olmuşlardır. Yeryüzünde Bulunanlardan 10 Kat Ziyâdedir.

Bundan Sonra Allahû Teâlâ 2. Kat Gök Meleklerine Emreder ki, 1. Kat Gök Meleklerini ve Mahlûkatı Çevirirler. Bunlar da Hepsinin 20 Mislinden Ziyâdedir.

Sonra 3. Kat Melekleri Nâzil Olup Hepsinin Etrâfını Bir Halka Olarak Çevirirler, Bunlar da Hepsinin 30 Mislinden Ziyâdedir.

Sonra 4. Kat Melekleri, Hepsinin Etrâfını Bir Halka Olarak Çevirirler. Bunlar da Hepsinin 40 Mislinden Ziyâdedir.

Sonra 5. Kat Göğün Melekleri Nâzil Olup, Bir Halka Olarak Çevirirler. Bunlar da Hepsinin 50 Mislinden Ziyâdedir.

Daha Sonra 6. Kat Gök Melekleri Nâzil Olup, Hepsinin Etrâfını Bir Halka Olarak Çevirirler. Bunlar da Hepsinin 60 Mislinden Ziyâdedirler.

En Sonra, 7. Kat Gök Melekleri Nâzil Olup, Bir Halka Olarak Hepsini Çevirirler ki, Bunlar Cümlesinin 70 Mislinden Ziyâdedirler.

İşte Bu Zamanda Halk Birbirine Karmakarışık Olur. İzdihâmın Çok Olmasından Birbirlerinin Ayaklarına Basarlar. Herkes Günâhına Göre Tere Gark Olur. Bâzısı Kulaklarına Kadar, Bâzısı Boğazına Kadar, Bâzısı Göğsüne Kadar, Bâzısı Omuzlarına Kadar, Bâzısı da Dizlerine Kadar Tere Gark Olunmuşlardır. Bâzı Kimseler de Vardır, Susuz Olan Kimse Su İçtiği Vakit Nasıl Terlerse, O Kadar Az Terler...

[Îmâm-ı Gazâlî – Kur’an-ı Kerîm’de Kıyâmet ve Âhiret]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147