Özel Günler & Bayramlar

Berat Kandili (Gecesi) Kaçırılmayacak Fırsat - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Özel Günler & Bayramlar>Berat Kandili (Gecesi) Kaçırılmayacak Fırsat
HeartLess 09:36 10.05.17
Berat Kandili (Gecesi) Kaçırılmayacak Fırsat
BERAAT GECESİ ÜÇ KERE YA-SİN'İ ŞERİF OKUNMALIDIR;
(Yavaş okuyanlar gündüzden okumaya başlayabilirler.)
1ncisi : Hayırlı uzun ömür niyetiyle

2ncisi : Bir sene boyunca fakirlik yüzü görmemek niyetiyle

3ncüsü: Bir dahaki seneye kadar gökten yerden gelecek afet ve felaketlerden korunmak niyetiyle...

(3 Yasin-i Şerif'den sonra şu aşağıdaki beraat duası okunacak 10 kere...)

Arapça berat kandili duası ve Türkçe anlamı

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.


Türkçe anlamı

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi, 39)
İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!
AMİN…


"Ey ilahım! SANA başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. SENİN huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı.

SANA gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak SANA şikayet ediyor ve SENDEN, SANA zor gelmeyecek şeyler istiyorum.

Zaten SENİN, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan ZAT ! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. SEN'den başka hiçbir ilah yoktur. SEN'i tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum.

"Biz onun duasını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte mü'minleri de böyle kurtarırız"(şeklinde Yunus Aleyhisselam'a bahşettiğinmüjdeye beni de nail eyle)

Ey herkese iyilik eden, KENDİSİ'ne ise iyilik edilemeyen ALLAH'ım ! Ey Celâl ve ikram Sahibi ! Ey lütuf ve in'âm Sahibi !

SEN'den başka hiçbir ilah yoktur. SEN ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın !

Ey ALLAH'ım ! Eğer beni, nezdinde bulunan (Levh-i Mahfuz'dan ibaret) Ümmü'l-Kitab'da,(kafir ölecek)
bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş yada rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, Fazl-u Kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddelişimi ve rızkımın darlığını sil.

Beni Ümmü'l-Kitab'da(imanla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvuffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü SEN, buyruğu hak olan bir ZAT olarak, gönderdiğin Peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında: "ALLAH dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü'l-Kitab ise sadece O'nun katındadır"(Rad/39) buyurdun.İLAHİ ! Kıymetli Şa'ban ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük Tecellî hürmetine SEN'den dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi SEN'in bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak SEN'sin.

ALLAH'u Teâlâ, Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SALLALLAHU aleyhi ve sellem), Âline ve Sahabesine, çokça salât ve bolca selâm eylesin" (Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakin,3/427, Ahmed Dîrebi, el-Mücerrebat, Sh:13)

(Bir gece uyuyup bütün sene ağlamamak için bu duayı okuyunuz ve bu geceyi uyumadan geçiriniz.)

ŞABAN'I ŞERİF'DE ZİKİR;

"La ilahe İLLALLAHU ve la ne'büdü illa iyye-hü muhlisine lehüd-dine velev kerihel kafirune"

Her kim şaban ayında yukarıdaki Zikri Şerifi derse, ALLAH'u Teâlâ ona bin senelik ibadet yazar. Bin senelik günahı olsa bile sildirir. Kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak çıkar.Ve ALLAH'u Teâlâ indinde Sıddık olarak yazılır.

Yapabilmemiz duasıyla şimdiden Beraat gecemiz mübarek olsun.amin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 09:50 10.05.17
Berat Gecesinde

Namaz 100 rekat Kılınırsa ulaşılıcak müjde(farklı):
Resulullah (sav): Ey Ali. Herkim Şaban ayının 15.gecesi 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatihadan sonra 10 ihlas okursa, -hangi kul bu namazları kılarsa- Allahü Teala, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.
Bu namaz hakkında detaylı bilgi:

“Peygamber Efendimiz SAV Şöyle buyurdular : “Ey Ali! Her kim şa’ban’ın yarı gecesinde (Berat Gecesi) yüz rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve on İhlâs okursa, Ey Ali ! Hangi kul bu namazları kılarsa, ALLAH’u Teâlâ, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.”
“Ey Ali! Beni hakla gönderen ALLAH’u Teâlâ’ya yemin ederim ki ; Levh-i Mahfuz’da : ‘Felan oğlu felan, şaki olarak yaratıldı ama ALLAH’u Teâlâ bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü’ diye yazılmıştır.” (Ezeli ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden, muallak<askıdaki> kazada yazılan şekavet silinip, mübhem<değişmeyecek kesin> karardaki saadet hükmü yerini bulur.)
ALLAH’u Teâlâ bu (namazı kılan) kuluna, 70bin Melek gönderir ki bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.
ALLAH’u Teâlâ, Adn Cennetlerine 770bin Melek gönderirde, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler.
Bu Cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir Cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.
Eğer bu kişi, bir daha ki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. ALLAH’u Teâlâ ona, okuduğu İhlâs Sûresinin her bir harfine mukabil, 70bin hurî verir ki, her bir hurî’nin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.
Ayrıca ona 70bin gılman, 70bin vildan(genç köleler, hizmetçiler), 70bin kethuda(ciddi iş takipçisi) ve 70bin kapıcı verir.
O gece İhlâs okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.
Anne babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlarda (sağlıklarında) ALLAH’u Teâlâ’ya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, ALLAH’u Teâlâ onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.
Beni hak Peygamber gönderen ALLAH’u Teâlâ’ya yemin ederim ki; Bu kişi, cennetteki makamını, ALLAH’u Teâlâ’nın yarattığı şekliyle göremedikçe yahut ona gösterilmedikçe, dünyadan çıkmaz.
Beni hak Peygamber gönderene kasem olsun ki; ALLAH’u Teâlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinde , ona 70bin Melek gönderir ki, ona selâm verirler, onunla musafaha ederler ve Sûr’a üfürülünceye kadar ona dua ederler.
Kıyamet günü en kıymetli ebrar Meleklerle haşrolunur.
ALLAH’u Teâlâ, yazıcı Meleklere; “Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın” diye emir buyurur.
Her kim Âhiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, ALLAH’u Teâlâ ona o gece kendi katından büyük bir nasib verir.
ALLAH’u Teâlâ, ona rüyasında ; 30’u kendisini cennetle müjdeleyen , 30’u ona cehennem azabından eman veren, 30’u hata yapmasın diye koruyan, 10’uda (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) 100 Melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz”
ŞABAN-I ŞERİF RİSALESİ : CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ
[Kaynaklar: Suyuti,İhya-u Ulumiddin,El-Gunye,Rûhu’l-Beyan, Hazînetü’l Esrar]

–Bu namaz 2 rekatta bir selâmla 10 rekat olarak da kılınabilir, ancak her rekatta (10 yerine ) 100 ihlâs okuyacaktır…
-İki rekatta bir selâm verilecek, Fatiha’dan sonra okunan İhlâs’ı Şeriflerin başında ve aralarında besmele okunmayacak..

—————————-

Bu namazın fazileti hakkında

Bunu rivayet eden Hasan Rahimullah “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabından otuz kişi bana haber verdi ki, bir kimse tarif olunan namazı, bu gecede kılsa, Allahu Teala hazretleri ona yetmiş nazara ile nazar eder ve her nazarasında onun yetmiş hacetini ona verir. 10 hacetin en aşağısı, onun bütün zünüp ve günahlarını mağfiret eder. Diye rivayet olunduğu beyan olunmuştur.”

Bu şekilde bu namazı kılmaya gücü takatı olmayanlar onlarda en az 10 rekat namaz her rekatında 10 kulhüvallahu ahed ile kılarlar. Gücü yetenler tamamını kılar. Gücü yetmeyenler gücünün yettiği kadar on rekat her rekatında 10 kulhüvallahu ahed ile kılar. İnşallah aynı mükafatınıda alır. Çünkü eğer gücü kuvveti gençliği dinçliği, sıhatı yerinde olsa idi. Bunun hepsinide kılmak niyeti var. Amma gücü yetmez ihtiyar olmak rahatsız olmak kıyamda bu kadar tahammülü olmayanla gücünün yettiği kadar en az tarif ettiğimiz namazı kıla-bilirler. Kıyamda dikilmeye iktidarı olmayanlarda oturdukları yerde kılarlar. Yeterki ibadetlerde itaatlerimizde namazlarımızdaki arayıp istediğimiz yüce Rabbımızın rızası olsun başka maksatlar arzular olmasın. İnşallahu tealâ.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hovardas 15:04 10.05.17
BERAAT GÜNÜ YAPILACAKLAR

• Berat günü nafile namaz kılınızki her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın.

• O gün iftar etmeniz, fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat pişiriniz. Her tane için 10 bin sevap vardır, 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükselir.

• Berat günü erzak alın,kapkacaklarınızı boş bırakmayın.Gelecek seneye kadar bereket vardır.

• O gün sadaka veriniz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 15:08 10.05.17
Berat Gecemiz mübarek olsun. Teşekkürler @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kolonya 19:53 10.05.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gümüş35 00:10 11.05.17
BERAAT GECESİ DUALARI
"Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (En'am 54)

“Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. GeceSinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca AllahTeala (keyfiyetini bilemediğimiz bir halde) en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Musibete uğrayan yok mu ona afiyet vereyim…’ buyurur.” ( H.Şerif )

BU GECE TEVBE EDELİM:

“Allahümme, ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike vevâ’dike meste tâ'tü eûzü bike min şerri mâ sanâ'tü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizen bî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente, bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

BU GECE RIZK İSTEYELİM :

“Ya Allahu, ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu, ya Kayyumu, Ya Zel Celali ve ikram. Eliflam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Es'elüke bismikel azimil-a'zami, enterzukani helalen tayyiben. Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu, ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kane kariben yessirhü, ve in kane kalilen kessirhü ve in kane kesiren ihfazhü bil bereketi"

BU GECE AFİYET İSTEYELİM :

“Allahümme, Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’Ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.”
“Allahümme, Rabbenâğfirlî ve li vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.”

El Fatiha Meassalavat. Amiin Ya Muin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 07:13 30.04.18
Cennet 09:42 30.04.18
Rabbim cümlemizin sıkıntılarını gidersin dualarımızı kabul etsin
Allah razı olsun adminim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
muhiban 23:23 07.01.19
alimler, günü belli olan tek kandil beraat kandilidir demişler, bu güzel bilgiler için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 14:31 17.04.19
1 2