Özel Günler & Bayramlar

Receb Ayı İbadetleri - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Özel Günler & Bayramlar>Receb Ayı İbadetleri
madlen 04:37 09.04.16
Rasûlüllah (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimizin şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Her kim: “Sübhâneke zalemtü nefsîy ve amiltü sûen fağfirlîy feinnehû lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente. (Seni tenzîh ederim, ben nefsime zulmettim ve kötülük yaptım. O halde beni mağfiret et. Zîra günahları Senden başka hiç kimse bağışlayamaz) derse, onun günahları karıncaların attığı adımları kadar da olsa mağfiret olunur.” (Beyhakî, De’avât, , Ğazâlî, ed-De’avât, sh: 67)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 04:38 09.04.16
Rivâyete göre, Emîru’l-Mü’minîn Hz. İmâmu Ali (Kerramallâhu Vechehû ve Radıyallâhu Teâlâ Anh) Efendimiz, bir adamın Kâbe’nin astarına yapışmış vaziyette: “Ey bir şeyi dinlemek diğerini duymakta Kendisini meşgul etmeyen! Ey istekler Kendisini şaşırtmayan ve ey ısrarcıların ısrarla istemeleri Kendisini bıktırmayan Allâh! Bana affının serinliğini ve rahmetinin tadını tattır” dediğini işitince: “Canım (kudret) elinde olan Zât’a yemin ederim ki, üzerinde gökler ve yerler dolusu günahlar bulunurken de bunu söylersen elbette mağfiret olunursun” dedi.

(Ebu’l-Fedâ Muhammed İzzet, Kenzü’d-Duâ, sh:30, Ali el-Müttakî, Kenz’ül-Ummâl, nu: 4964, 2/640)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 04:39 09.04.16
Ebû Abdillâh el-Verrâk demiş ki: “Senin üzerinde yağmur taneleri ve denizin köpükleri kadar günah olsa da, şu istiğfarı samîmiyetle yaparsan inşâAllâhu Teâlâ elbette hepsi silinir gider. O istiğfar da şudur: “Ey Allâh’ım! Ben kalbimle kendisine dönmemeyi karar vererek tevbe edip sonra nefsimin uğursuzluğu ve cehâleti yüzünden tekrar dönüp işlediğim bütün günahlarımdan dolayı Senden mağfiret dilerim. Kendiliğimden Sana söz verip sonra kötü nefsime uyarak sözümde durmadığım her şeyden ötürü Senden mağfiret dilerim. Senin rızânı kastederek bir amel yaparken Senden başkasının da kendisine karıştığı her hayır ve iyilikten ötürü Senden mağfiret (bağışlanma) dilerim. Kendisiyle Sana ibâdet etmeye yardım alayım diye bana in’âm etmiş olduğun fakat benim kendisiyle Sana isyan etmeye yardım al(arak Sana karşı kullan)dığım her nimetten dolayı Senden mağfiret dilerim. Ey gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allâh! Gündüzün ışığında ve gecenin karanlığında, ortada (alenî) ve tenhâda, gizli ve açık işlediğim her günahtan dolayı Senden mağfiret (bağışlanmanı) dilerim. Ey Halîym (Kulun işlediği suçlardan dolayı acele cezâ vermeyen Allâh)!

(Murtazâ ez-Zebîdî, İthâfü’s-Seâdetü’l-Müttakıyn, 5/62) (Bazı kaynaklarda bu istiğfarın Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) ve Hz. Hızır’ın (aleyhisselâm) istiğfarı olduğu da söylenmiştir.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 04:41 09.04.16
İstiğfarın birçok sîğası varsa da Hz. Ali bin Ebî Tâlib (Kerramallâhu Vechehû ve Radıyallâhu Teâlâ Anh) Efendimizden rivâyet edilen şu isitğfar pek büyüktür. Bir Ârâbî, Hz. Ali (Kerramallâhu Vechehû ve Radıyallâhu Teâlâ Anh) Efendimize gelerek karşılaştığı zorluklardan, maddî sıkıntıdan ve çoluk çocuğunun kalabalık oluşundan şikâyette bulununca; O, kendisine: “İstiğfara devam et” buyurdu. Adam bir zaman sonra tekrar gelerek, çok istiğfar ettiğini fakat hâlinde bir düzelme görmediğini arz edince, Hz. Ali (Kerramallâhu Vechehû ve Radıyallâhu Teâlâ Anh) Efendimiz ona: “Herhalde sen istiğfarı güzel yapamıyorsun” dedi; o kişi: “O zaman Sen bana öğret” deyince ona şöyle buyurdu: “Niyetini güzel yap, Rabbine itaat et ve şöyle söyle:

“Ey Allâh’ım! Şüphesiz ki ben, Senin verdiğin âfiyetle bedenimin işlemeye kuvvet kazandığı, üstün nimetinle gücümün eriştiği, bol verdiğin rızkınla elimin uzandığı her günahımdan, ayrıca Senden korksam da, cezâmı geciktirmene güvenerek veya hilmine yaslanarak ya da cömertçe affına itimat ederek işlemiş olduğum her günahtan mağfiret diliyorum. Ey Allâh’ım! Gerçekten ben kendisinde emânetime hâinlik ettiğim ya da kendime haksızlık ettiğim veya nefsim için savurganlıkta bulunduğum yâhut şehvetimi tercih ettiğim veya başkası için uğraştığım ya da bana uyanı azdırıp düşürdüğüm yâhut hilekârlıkla üstün geldiğim her günahtan ötürü aff-ı mağfiret istiyorum. Ey Mevlâm! Hani Sen benim bu günahlarımı istemezken, ben Sana karşı hile yaparmışçasına davranmıştım da, Sen ezelî ilminde benim ne yolu seçeceğimi bildiğinden beni o işlerden engellememiştin. Fakat beni zorla günahlara sokmayıp, acele etmeyerek beklemiştin ve bana zerre kadar bile zulüm etmemiştin! Ey acıyanların en acıyıcısı! Ey darlığımda sâhibim! Ey yalnızlığımda enîsim! Ey nimetimin koruyucusu! Ey belâmın savuşturucusu! Ey sıkıntımın gidericisi! Ey duâmı işiten! Ey gözyaşıma acıyan!Ey gerçekten günahımı silen! Ey güvenilir dayanağım! Ey en yakın kurtarıcım! Ey şefkatli Mevlâm! Ey Beyt-i Atîk’ın Rabbi! Beni darlıklarımdan geniş yola çıkar, Kendi tarafından beni en yakın zamanda güvenle feraha çıkar, her zorluk ve darlığı benden aç, gücüm yeten-yetmeyen her şeye karşı bana kâfî (yeterli) gel. Her türlü gam ve kederi benden uzaklaştır. Her üzüntüden ve dertten beni halâs et (kurtar)! Ey sıkıntıları açan! Ey gamları keşfeden (sıkıntıları açan/gideren)! Ey yağmuru indiren! Ey darda kalmışın duâsını kabul eden! Ey dünyâ ve ahretin Rahmân ve Rahıym’i! Yarattıkların (mahlukatın) içerisinden seçtiğin Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) ve âk-pâk olan Ehl-i Beyt’ine salât (ve selâm) eyle! Ey bütün zarar ve belâları açan (gideren)! Ey tüm gizli ve kapalıları bilen! Ey merhametlilerin en çok acıyanı! Göğsümü daraltan, sabrımı tüketen, çâremi azaltan ve kuvvetimi zaafa uğratan her musîbeti benden gider! İşlerimi Allâhu Teâlâ’ya ısmarlıyorum. Şüphesiz ki Allâhu Teâlâ, kulları hakkıyla görendir. Muvaffakıyetim ancak Allâhu Teâlâ’nın yardımıyladır. Ancak O’na güvendim. O, büyük arşın Rabbidir.” (Âmîn!) Bu tavsiye ile amel eden zât: “Ben bu istiğfarları birkaç defa yaptığım anda Allâhu Teâlâ benden bütün dertleri ve sıkıntıları kaldırdı, rızkımı bollaştırdı ve tüm mihnetleri giderdi” demiştir.

(Habîb Aydarûs, Ikdü’l-Yevâkîti’l-Cevheriyye, 1/95-96, Seyyid Muhammed Alevî Mâlikî, Mâ Zâ Fî Şa’bân, sh: 63-65, Habîb Zeyn, en-Nücûmü’z-Zâhira, sh: 140-143)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 04:46 29.03.17
Bu gün üç aylardan ilki olan Receb ayının 1 inci günü.Konuyu arkadaşlarımızın istifadesi için güncelliyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 13:16 06.05.17
Cennet 13:37 19.03.18
Bu kıymetli paylaşlar için Allah razı olsun hocam.kaydediyorum.
Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.bu kıymetli aylarda dualarımızı kabul etsin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
banubay 16:54 19.03.18
Allah razı olsun
çok kıymetli paylaşımlar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 13:30 04.04.19
Ömür 01:57 19.04.19
madlen Nickli Üyeden Alıntı:
Recep ayının ilk günü

Recep ayının ilk günü ALLAH rızası için 2 rekat namaz kılınır.Tövbe edilir.
111 kere Peygamber efendimize salavat getirilir,
1660 defa ''YA ALLAH'' denir.
üç aylar boyunca hergün 1100 kere ''La ilahe illallah''
100 kerede ''muhammedur resülullah'' diye bu tesbihe devam edilir
bu hal üzere 3 ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur
Efendimiz (s.a.v) bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4000 adet büyük günahı amel defterinden silinir buyurmuşlardır.
buna göre 90.000x4000=360.000.000 büyük günahdan arınmış olur.
Receb Ayı İbadetleri
Recebin ilk gecesinin namazı hakkında Enes'ten rivayet olunan bir hadîs-i şerîfte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Âlihî ve Sellem) ashâbına hitâben: ''Her kim recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fâtiha ve bir İhlâs ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selâm verirse (yani her iki rekâtta bir selâm vererek on tane iki rekât “bu şekilde” namaz kılarsa), onun sevâbının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûhu'l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi.'' buyurdu. Biz: ''Allâh-u Te'âlâ ve Rasûlû bilir'' deyince; Rasululllah (Sallallahu Aleyhi ve Âlihî ve Sellem): ''Allâhu Te'âlâ onu canı malı ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi kabir azâbından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sırâtı şimşek gibi geçer'' buyurdu. (Kaynak: Cûzekanî Süyûtî el-Le'âlî 2/55)
Allah razı olsun hocam..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3