Özel Günler & Bayramlar

Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar: - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Özel Günler & Bayramlar>Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar:
HavasHoca 05:06 09.04.16
Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra bir defa İhlâs okunur.

İkinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra bir defa Kâfirûn Sûresi okunur.

Üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra beş defa Nasr Sûresi okunur.

Dördüncü gece: Yüz rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd Sûresinden sonra Felak Sûresi, ikinci rekâtta ise, Sûre-i Hamd’den sonra Nâs Sûresi okunur.

Beşinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra İhlâs Sûresi okunur.

Altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra yedi defa Âyet’el-Kürsî okunur.

Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra, İhlâs, Felak ve Nâs sûreleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da “Sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illellâhu vallâhu ekber.” denir.

Sekizinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra İhlâs, Kâfirûn, Felak ve Nâs sûreleri üçer defa okunur.

Dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra beş defa Tekâsür Sûresi okunur.

Onuncu gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’den sonra üç defa İhlâs Sûresi okunur.

Onbirinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’den sonra oniki defa Âyet’el-Kürsî okunur.

Onikinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’den sonra on defa “Âmen’er-resûlü” âyeti (Bakara Sûresi’nin son 2 âyeti) okunur.

Onüçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd Sûresi’nden sonra Âdıyât Sûresi, ikinci rekâtta ise, Sûre-i Hamd’den sonra Tekâsür Sûresi okunur.

Ondördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra bir defa İhlâs Sûresi ve bir defa Kehf Sûresi’nin son âyeti okunur.

Onbeşinci gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra on defa İhlâs Sûresi okunur.

Onaltı ve onyedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra on defa İhlâs Sûresi okunur.

Onsekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra onar defa İhlâs, Felak ve Nâs Sûresi okunur.

Ondokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Sûre-i Hamd, onbeşer defa Âyet’el-Kürsî ve İhlâs Sûresi okunur.

Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra beş defa Kadr Sûresi okunur.

Yirmibirinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra onar defa Kevser ve İhlâs sûreleri okunur.

Yirmiikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Sûre-i Hamd, yedi Kâfirûn Sûresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on defa “Estağfirullâh” söylenir.

Yirmiüçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra beş defa Duhâ Sûresi okunur.

Yirmidördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra bir defa İhlâs Sûresi okunur.

Yirmibeşinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra bir İhlâs Sûresi bir “Âmener-Resûlü” okunur.

Yirmialtıncı gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Sûre-i Hamd’den sonra dört İhlâs Sûresi okunur.

Yirmiyedi, yirmisekiz, yirmidokuz ve otuzuncu geceler: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Sûre-i Hamd, onar defa A’lâ ve Kadr sûreleri okunur.
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
RvP 16:07 09.04.16
Teşekkürler abim..

güncelleme
Cevapla
spacetimereality 13:20 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Cevapla
Ilena34 13:27 06.05.17
Allah razı olsun
Cevapla
yasinrazi 11:44 28.03.18
rabbim bu geceleri ihya edenlerden eylesin
Cevapla
Etiketler:ait, ayi, gecelerine, namazlar, recep
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142