Özel Günler & Bayramlar

Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası: - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Özel Günler & Bayramlar>Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası:
HavasHoca 05:14 09.04.16
4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 Fâtiha, 7 Âyetel-Kürsi, 5 felak, 5 nâs, 5 ihlas okunur. Selam verince:

“Lâ havle velâ guvvete illâ billahil-Aliyyil-Azıymil-Kebiyril-Müte‘âl.”

Zikri okunur. Sonunda:

“Estağfirullâhe ve etûbü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

Receb ayının 13-14-15. gününün oruçları:

Receb ayının onüçüncü gününün orucu 3bin sene, 14. gününün orucu 10bin, 15. gününün orucu 13bin seneye denktir.

Receb ayının 15. Gecesi:

Her kim Recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.

Her kim Recebin yarı gecesinde (15. gecesi);

14 rekât namaz kılar, her rekâtta 1 Fâtiha, 20 İhlâs, 3 Felak, 3 Nâs sûrelerini okur;

namaz bitince: 10 kere salât, 30’ar kere de “Sübhânallah, Elhamdülillâh, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâh” derse,

Allâhu Teâlâ ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cenneti’nde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar.

O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekâta karşılık cennette ona şehir verir.

Receb ayının 27. gecesi:

Receb ayında öyle bir gün var ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibâdetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün Recebin bitmesine 3 gün kaladır.

Her kim Recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse, Allâhu Teâlâ orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle âzâdı (sevâbı) yazar.

Her kim 27.gecesi 12 rekât namaz kılar her rekâtta 1 Fâtiha ve 1 tane de Kur’ân’dan bir sûre (meselâ: İhlâs Sûresi’ni) okur, her iki rekâtta bir selâm verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere:

“Sübhânallâhi vel-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” deyip 100 istiğfar, 100 defa salât okursa, bu kişi herhangi istediği bir duâda bulunursa, sabaha da oruca niyet ederse, bir günah için duâ etmemişse, bütün duâları kabul olur.

Her kim Recebin 27. gecesi 2 rekât namaz kılıp her rekâtta 1 Fâtiha, 20 İhlâs okur, namazdan sonra 10 salavât getirirse kalblerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.
Receb ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir:

“Allâhümmağfirliy verhamniy ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

Her kim Receb ayında 1 kere bile İhlas Sûresi’ni okursa elli senelik günahı silinir.

Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevâbı verilir.

Her kim Receb ayının başında, ortasında ve sonunda (bu aya hürmeten) Gusl (abdesti) alırsa, anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.

Bu ayda dili (özellikle) muhâfaza etmeli, dedikodu–gıybet etmemeli, sıla-i rahîm (akraba ziyareti) yapmalı, hasta ziyareti yapmalı, yedirip içirmeli, fakir giydirmeli, yetime ikrâm etmeli ve Kur’ân hatmi yapmalıdır.

Not: Arapçasından okuyamayan, kendi “ana dili”nden meâlini-mânâsını okuyabilir.
Yine, İhlâs Sûresi’nin peş peşe 3 kere okunması, sanki Kur’ân’ı bir hatim yapmış olmak gibidir, buyurulmuştur.

Hz. Âişe’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Hz. Rasûlüllâh (sallâllâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Her kim Receb ayında sabah nazından sonra bir kere Yâsîn Sûresi’ni okursa, Allâhu Teâlâ (celle celâlühû) o kişinin elli senelik günahını bağışlar ve kabir azâbını ondan def eder.”

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-Hams, sh: 55)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 16:29 09.04.16
Recep ayında ihlâs suresi okumanın fazileti

Rivayet edildi ki: “Beytül-Makdis’de bir kadın Recep ayında her gün ihlâs suresini 12.000 defa okurdu. Ayrıca bu kadın yine Recep ayında kaba yünden dokunmuş elbise giyerdi. Kadın hastalandı. Oğluna vefat ederse, giyindiği yün elbise ile kendisini defnetmelerini vasiyet etti. Kadın vefat edince, oğlu kendisini daha değerli bir kumaş ile kefenledi. Geceleyin annesini rüyasında gördü. Annesi kendisine:
-Ben senden razı değilim, çünkü vasiyetimi yerine getirmedin!” dedi.
Kadının oğlu korku içinde uykudan uyandı ve yün elbisesini aldı, onunla defnetmek için kabrini açtı. Fakat annesini kabir içinde bulamadı ve şaşırıp kaldı. Bu esnada şöyle bir ses işitti:
-Recep ayında bize ibadet edeni tek başına ve yalnız bırakmayacağımızı sen bilmiyor musun?” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)

ihlâs suresi (kulhüvallahü ehad suresi)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sahabettin 00:41 26.04.16
spacetimereality 13:22 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ilena34 13:26 06.05.17
Teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ilena34 13:40 06.05.17
yasinrazi 15:53 01.04.18
yasinrazi 12:57 06.03.19
Saye 21:08 07.03.19