Özel Günler & Bayramlar

Hicri Yıl Sonu Duası ve Namazları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Özel Günler & Bayramlar>Hicri Yıl Sonu Duası ve Namazları
Devrimci 07:17 20.09.17
HİCRİ SENE SONU VE SENE BAŞI DUASI(NAMAZ, ZIKIR V.S. HAYIRLI AMEL) HAKKINDA…
ÖNEMLİDİR, MUTLAKA OKUYUN, OKUTUN!
Allâh-u Teâla’nın , kulları hakkındaki yıllık hesap defteri hicri yılın başında açılıp sonunda kapatılır. Arada ne kadar günahlar işlense de Enes İbni Mâlik Radıyallâhu anh’dan rivayet edilen :

”İki yazıcı melek kulun amellerinden gece ve gündüz neleri zapt edip Allâh-u Teâla’ya O’nun teftiş makamına yükseltirler de Allâh-u Teâla amel defterinin başında ve aynı sayfanın sonunda bir hayırlı amel bulursa mutlaka Allâh-u Teâla meleklere hitaben ” Ben sizi şahit tutuyorum ki, bu kulum için defterin iki tarafı başı ile sonu arasında bulunanların tümünü gerçekten bağışladım” buyurur”( Tirmîzi, cenâiz : 9 , no : 981, 3/310 ) hadis-i şerifi mûcebince bağışlanır.
Bundan dolayı hepinizin aşağıda belirtilen tarihlerde sene sonu ve başı dualarını ihmâl etmemeniz ahiretiniz için çok büyük önem arz etmektedir. Allâh rızâsı için sizden istirhâmımız sevdiklerinizi de bu duâları okumaya teşvik ederek, onlarında senelik hesabı mağfiretle kapatmalarına ve bir yıl boyunca şeytandan korunmalarına yardımcı olmanızdır.
Şu hadis-i şerifi de unutmamalısınız ki Ebu Mes’ud el-Ensâri Radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :
”Kim bir hayra delâlet ederse, onun için o hayrı yapanın ecrinin bir misli vardır.”
( Müslim, imâre : 18, no : 5007 6/41 )

Bu duâların Arapça lafızlarının okunması efdal olandır. Ama okuyamayanlar bir bilene okutturup onu takip edebilirler. Buna da imkan bulamayanlar aşağıda yazılan manayı okuyabilirler. Çünkü namaz dışında Türkçe dua ve zikir caiz görülmüştür.SENE SONU DUÂSI-1

HİCRİ YILIN SON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA
Her kim bu duayı hicri yılın (zilhicce ayının) son gününde üç kerre okursa, bir sene içindeki kul hakkından başka her ne günah işlediyse Hak Teala Hazreteleri affeder. Dua budur:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰٓى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ مَاعَمِلْتُ ف۪ى هٰذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَن۪ى عَنْهُ فَلَمْ اَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلِمْتَ عَلَىَّ بَعْدَ قُدْرَ تِكَ عَلٰى عُقُوبَت۪ى وَدَعَوْ تَن۪ى اِلَى التَّوْ بَةِ مِنْهُ بَعْدَجُرْ ئَت۪ى عَلٰى مَعْصِيَتِكَ فَاِنّ۪ى اَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْل۪ى وَمَا عَمِلْتُ ف۪يهَا وَمِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْ تَن۪ى عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَاَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ يَا كَر۪يمُ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرٰامِ اَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنّ۪ى وَلَاتَقْطَعَ رَجٰٓائ۪ى مِنْكَ يَاكَر۪يمُ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلِّمْ
Bismillahirrahmanirrahiym

“Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim, Allâhümme mê amiltu fîhêzihi-s-seneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhu velam tensehû ve halimte aleyye ba’de gudretike alâ ugûbeti ve deavteni ile-t-tevbeti minhu ba’de cür’eti alâ ma’siyetike fe innî estağfiruke fağfirlî vemâ amiltu fîhâ ve mimmâ terdahû ve vaadtani aleyhi sevâbe fe es’ellüke Allâhümme yâ Kerîmû yâ zelcelâli vel ikrâmi en te tegabbelehu minnî velâ takta-a recâi minke yâ Kerîmû ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.”

TÜRKÇE ANLAMI :
”Ey Allâh ! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, sen ise hiçbirini unutmadım. Üstelik bana cezâ vermeye kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye dâvet ettin.Ey Allâh ! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi ! Ey celâl ve ikrâm sâhibi ! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi, kabul eyle ! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle’ derse, şeytan : ” Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi” deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.” ( Safûri, Nüzhetûl- mecâlis 1/156 Mâul avneyn nâ’tü’l bidâyât, sh : 165-166 )
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Devrimci 07:21 20.09.17

SENE SONU DUASI-2

SENE SONUNDA OKUNACAK SAÂDET DUÂSI
Her kim aşagğıda yazılan saâdet duâsını senenin sonunda güneş batmadan önce yirmi bir kere okursa uykuyla uyanıklık arasında bütün gizli halleri kendisine gösterilir. Vird sâhibi olan kimseler manevi mertebelerinin ne kadar yükseldiği kendilerine gösterilsin istiyorlarsa bu duâyı her gün okumalıdırlar. Bu dua şöyledir :
”Rahmân ve Rahim olan Allâh’ın adıyla ! Yâ Rabbi ! Bana mukaddes nurlarını müşâhede edebilme hâlini ihsân eyle, beni ünsiyetinin güçlü cezbelerinin zuhûruyla teyid eyle ki, bu sayede ben isimlerinin kazandıracağı marifetlerin tecellîlerinde dönüp dolaşabileyim.

Yâ Rabbi ! Sen beni Senin müşâhede edilebileceğin meşhed ( gösterge ) lerde bulunan varlığının sırlarının ta kendilerine vâkıf kıl ki, onlar sayesinde ben Mülk ve Melekût âlemlerine tevdi etmiş bulunduğun sırları müşâhede edebileyim, kudretinin Lâhut ve Nâsût âlemlerinde bulunan âyetlerinin şâhit ( gösterge ) lerine nasıl nüfûz ettiğini ayan beyan görebileyim.
Sen bana umûmi hikmetler içerisinde öyle bir mârifet nasb et ki, mevcûdat ta gizli olan inceliklerden haberdâr olmadığım bir mâlumât kalmasın. İman hakikatlerini idrâke mâni olan karanlıkları benden gider, kalplerde ve ruhlarda bulunan sevgi-dostluk, hidâyet-irşâd güzelliklerini bana yakın et. Zirâ seven de, sevilen de, arayan da, aranan da ancak Sensin.
Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren ! Ey sıkıntıları açan ! Ey şaşkınlara yol gösteren ! Ey yardım isteyenlerin imdâdına kavuşan ! Bütün gayıpları hakkıyla bilen ancak Sensin. Benim de, her şeyin de Rabbi ancak Sensin. Ey Allâh ! Bizi insanlar arasında aldatılmış kimseler yapma, hizmetinden mahrum ve uzak bırakma, nimetlerinle helâke çekilen kimselerden eyleme, dünyada düşmanları tarafından yenilen ve din karşılığında dünya malları yiyen bedbahtlardan eyleme. Allâh-u Teâla mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve âl-i ashâbının cümlesine salât eylesin ! Ey acıyanların en merhametlisi ! Rahmetinle muâmele eyle. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur.” ( Muhammed ibni hatiruddin, el-cevahiru’l hams, sh : 64-65 )
Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kelebekcim 08:40 20.09.17
Allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nokta.x 13:11 20.09.17
Aliye 14:17 20.09.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Hocam Allah razı olsun emekleriniz için hakkınızı helal edin hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mikolife 14:20 20.09.17
okunuşu
BİSMİLLAHHİRRAHMANİRRAHİM.
YA RABBİ EKRİMNİ Bİ ŞUHUUDİ ENVARİ KUDSİKE VE EYYEDNİ BİZUHUURİ
SATAVATİ SULTANİ ENSİKE HATAA ETEKALLEBE FİY SUBUHATİ MEARİFİ ESMAİKE FE ATLI'Nİ
ALA ZEVATİ ESRARİ VE CUNUDİKE FİY MEALİMİ ŞUHUUDİKE Lİ EŞHEDE BİHE MA EVDA'TEHU
FİY AVALİMİLMULKİ VE MELEKUTİ VE UAYİNE SEREYANE KUDRETİKE FİY MEALİMİ ŞEHAVİDİLLAHUTİ
VENNESUTİ VE ARRİFNİ MA'RİFETE TEMMETE FİY HİKMETİN AMMETİN HATTA LE YABKA MA'LUMUN
İLLE VE ETTALİA ALA DEKEİKIL MEBTUNETIL MEVCUDETİ VEZHEB BİZZULMETİL MENİATİ AN İDRAKİ
HAKAİKIL İYMENİ VE TEKARRAB MA FİL KULUBİ VEL ERVAHİ BİMUBHECETİL MEHEBBETİ VE VİDEDİ
VERRÜŞDİ VE İRŞADİ İNNEKE ENTEL MUHİBBU VEL MAHBUBU VETALİBU VEL MATLUBU
YA MUKALLİBEL KULUBİ VE YA KEŞİFEL KURUBİ VE YA DELİİLEL MUTEHAYYİRİYNE VEYA ĞİYASEL
MUSTAİŞİYNE İNNEKE ENTE ALLAMUL ĞUYUBİ ENTE RABBİ VE RABBU KULLİ ŞEY'İN**
ALLAHUMME LA TEC'ALNE BEYNENNASİ MAĞRURİYNE VELA MİN HİDMETİKE MAHRUMİYNE MAHCURİYNE
VELA BİNİ'METİKE MUSTEDRECİYNE VELA FİDDUNYE ME'KULİYNE EEKİLİYNE EVALEDDUNYE BİDDİYNİ
VE SALLAHU TEALA ALA HAYRİ HALKİHİ MUHAMMEDİN VE ELİHİ VE SAHBİHİ ECMAİYNE.
Bİ RAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİYN.
VEL HAMDULİLLAHİ RABİL ALEMİYN.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 14:23 20.09.17
allah razıolsun emegınıze saglık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Bêkes 14:52 20.09.17
Allah razı olsun istifade edelim inşaAllah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 16:42 20.09.17
Devrimci 21:04 20.09.17
NurCihan Nickli Üyeden Alıntı:
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Hocam Allah razı olsun emekleriniz için hakkınızı helal edin hocam
Amin ve ecmain.Helal hoş olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kardeşimiz.
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Lütfen Facebook Sayfamizdan ve Twitter adresimizden Bizi takip Edin.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2