Özel Günler & Bayramlar

Zilhicce'nin İlk On Gününün Fazileti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Özel Günler & Bayramlar>Zilhicce'nin İlk On Gününün Fazileti
Swordsfish 17:14 23.06.20
Ibni Abbâs'in rivayet ettigine göre, Peygamber 'imiz bir gün
«Zilhiccenin ilk on günü kadar içinde yapilan amellerin Allah Katinda degerli
oldugu baska bir gün yoktur» buyurdu. Sahâbiler «Alah Yolu'nda cihad etmek de
mi» diye sorarlar. Peygamber 'imiz «Evet. bu günlerde islenen amel, mali ve cani
ile Allah ugruna evinden çikip geri dönmeyenler hâriç cihâddan da daha
degerlidir» buyurdu.
Câbir Ibni Abdullah'in rivayetin ettigine göre de Peygamber 'imiz
«Içinde amel islenen günler arasinda Allah Katinda Zühicce'nin ilk on günü kader
degerlisi yoktur» buyurdu. Sahâbiler «Allah Yolu'nda cihâd edilerek geçirilen
günler de mi onlar gibi olamaz?» diye sordular, pegamber 'imiz onlara «Evet,
Allah Yolu'nda ati ile birlikte can veren hariç, cihad edilerek geçirilen günlerden
de daha degerlidir» buyurdu.
Hz. Ayse buyurur ki; «Bir delikanli vardi ki. Zilhicce ayi girince oruç tutardi.
Peygamber 'imiz bu hâlini ögrenince onu çagirarak ona
«Bu günlerde niçin oruç tutuyorsun» diye sordu.
Delikanli Peygamber 'imize «Yâ Rasûlallah anam - babam yoluna feda olsun! Bu
günler hacc ve ibadet aylaridir. Ola ki, Allah beni bu günlerde yapilan dualara
ortak eder» diye cevap verdi.
Bunun üzerine
Peygamber 'imiz delikanliya söyle buyurdu:
«— Senin oruç tuttugun her gün için Allah Yolunda yüz köle âzâd etmis, üzerinde
gaza ettigin yüz deve ve yüz at vermis kadar sevab vardir. Terviye günü (Kurban
bayrami arefesinden bir gün önceki gün) gelince senin için Allah Yolundo bin köle
azâd etmis, üzerinde kaza ettigin bin deve ve bin at vermis kadar sevab vordir.
Arife Günü de Allah Yolunda iki bin köle âzâd etmis, üzerinde gaza ettigin iki bin
deve ve iki bin at vermis kadar sevab kazanirsin.»
Kurban Bayraminin arife günü oruç tutmak île sene oruç tutmaya. Asure Günü
oruç tütmek da bir senelik oruca bedeldir.»
Tefsir âlimleri «Musa ile otuz gece için sözlestik, sonra da buna on gece daha
ekledik» mealindeki âyette geçen «sonra da buna on gece daha ekledik» ifadesi
ile Zilhicce'nin ilk on gününün kasdedildigini ileri sürerler.
Ibni Mes'ûd buyurur ki;
«Allah, günlerden dördünü, aylardan dördünü, kadinlarin dördünü seçkin kildi;
Dört kimse Cennete ilk önce girer ve dört kimseyi de cennet hasreti ile bekler.
Mümtaz dört günün ilki Cum'â Günü'dür. Onun öyle bir âni vardir ki, ona rastlayip
da dünya ve âhiret ile ilgili bir sey isteyen müslümanin dilegi kesinlikle kabûl
edilir.
Ikincisi arife günüdür. Arife günü gelince, ulu Allâh meleklerine karsi övünerek
«Ey meleklerim, kullarimi görün, mallarini harcayarak ve bedenlerini yorarak toz
- toprak içinde huzuruma geldiler. Sâhid olun ki, onlarin günahlarini afvettim.»
Üçüncüsü Kurban Bayrami Günü'dür. Kurban bayraminda kul, Kurbanini kesince
yere akan ilk damla kan islemis oldugu bütün günahlara kefaret olur.
Dördüncüsü Ramazan Bayrami'dir. Mü'minler Ramazanda oruçlarini tutup bayram
günü'ne ulasinca, ulu Allah meleklerine «Her çalisan, ücretini ister. Kullarim da
Ramazanda oruçlarini tutmuslar ve bayrama çikmislar, simdi mükâfatlarini
istiyorlar. Sâhid olunuz ki, onlarin günahlarini afvettim.» Bu ara söyle seslenilir,
«Ey Muhammed (S.A.S.) ümmeti Simdi evlerinize dönünüz, kötülükleriniz
iyiliklere döndürülmüstür.»
Seçkin aylar Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem Aylaridir.
Seçkin kadinlara gelince bunlar da Imran kizi Meryem, kadinlardan Allah'a ve
O'nun Rasûlüne ilk önce inanan Huveylid kizi Hatice, Firavun'un esi Müzahim kizi
Asiye ve cennetlik kadinlarin bas hanimefendisi Muhammed (S.A.V.) kizi
Fatma'dir
Cennete ilk önce girecek dört kimseye gelince bunlar her kavmin ilk
müslümanlaridir.
Peygamber 'imiz araplarin ilk müslümani, Selman acemlerin ilk müslümani,
Süheyb, rumlann ilk müslümani ve Bilâl de Habesilerin ilk müslümanidir.
Cennetin hasretle bekledigi dört kimse de Ali Ibni Ebû Talib, Selmân-i Farisî,
Ammar Ibni Yasir ve Miktad Ibni Esved'dir.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Kim Kurban Bayrami arifesinden bir gün Önce oruç tutarsa. Allâh ona Hz.
Eyyûb (A.S)'un karsilastigi belâlara karsi sabrederek kazandigi sevab kadar sevab
verir. Arife Günü oruç tutana da Allah, Hz. Isâ (A.S)'ninki kadar sevab verir.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor" ki:
«— Arife günü gelince, ulu Allah rahmetini saçar. Hic bir gün o günde oldugu
kadar insan cehennemden âzâd olunmaz. Kim Arife günü gerek dünya ve gerekse
âhiret ile ilgili olarak Allâh'dan bir sey isterse, Allâh onun dilegini karsilar. Arife
Günü tutulan oruç hem geçmis ve hem de gelecek senenin günâhlarina kefaret
olur.»
Allah bilir, ama bunun hikmeti su olabilir. Terviye ve arife günleri iki bayram
arasinda mü'minler için sevinc günleridir. Mü'minler hesabina günahlarinin
afvedilmesinden daha büyük bir sevinc kaynagi olamaz.
Iki bayramdan sonra gelen Asure Günü bir senelik günâhlarin kefareti olur. Cünki
o gün Hz. Musa'nin (A.S.) ve Arife Günü Peygamber imizindir.
Peygamber imiz digerlerine karsi üstünlügü elbette ki, kat kat fazladir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145