Paranormal Yetenekler

Melek Dili- Enokyan - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Paranormal Yetenekler>Melek Dili- Enokyan
SiLence 11:24 17.05.17
Enokyan Maji sistemi, 1580'li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley"˜nin çalışmaları sonucunda elde edilen son derece karmaşık bir sembol ve dil sistemidir. Bu sistem onlara (teorik olarak) bedensiz varlıklar tarafından tebliğ edilmişti. (Tabii ki her ikisi de dindar veya en azından inançlı Hıristiyan olduklarından) bu varlıkları melek diye tanımladılar. Bu sistem, böyle kısa bir mektupta anlatmak için fazla kapsamlıdır. Hatta, Dee ve Kelley'nin sandıklarından çok daha kapsamlı (örneğin, Büyük Elemanlar Tablosu evrenin altı boyutlu bir şemasıdır. Dee ve Kelley'nin bunu idrak ettiklerini hiç sanmıyorum. Üç boyutun ötesini içerecek geometrik çalışmaların o devirlerde geliştiğini zannetmiyorum). Son asrın sonlarında, bazı Golden Dawn (Altın Şafak Cemiyeti) üyeleri tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapıldı (özellikle McGregor Mathers ve Aleister Crowley). Bu sistemin evren görüşü şöyledir, fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir (Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evrenini düşünürseniz - sanırım buna zaman benzeri hareket diyorlar- iyi bir benzetme olur.) Hiperküre elemanlara ve alt elemanlara bölünmüştür (Golden Dawn revizyonunda harfleri ve başka sembolik sistemleri içine yerleştirdiler), bunlar da ayrıca bölünür, dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli veya genel olabiliyor.


Varlıklar bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin (çağrı veya anahtar) verdiler. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri vs.. gibi oldukça yaygın Rönesans maji unsurları da vardır.

Crowley ve Neuberg'in mükemmel "Vision and the Voice" ("Vizyon ve Ses") çalışma dizilerinde sabit yıldızları açık bir şekilde Enokyan alfabesinin harflerine ve diğer şeylere iliştirilmişti. Bu çalışma "Otuz Aethyr"de (Şuur Alanları) gezileri içerir. Bu Aethyr'ler, ortasında söz konusu kürenin (evreni temsil eden "Büyük Elemanlar Tablosu") bulunan iç içe yerleşik bir dizi küre (hiperküreler) olarak düşünülebilir.
Enoch alfabesi kelimelerin aynı kabaladaki Dal dili gibi tireşimler ve fonetik üzerine kurulu bir dil hatta bir çok kelime mantra şeklkinde okunduğu için sadece yazmakla işe yaradığı söylenilen uygulamaların gerçeklik payı şüpheli.
Okunuşu ve telefuz edilişi orjinal dilden latinceye çevrildiğinde bile anlamını yitiriyor zaten.Bu yüzden yuıkarıdaki uygulamada bir mantık hatası var .
Mesela 16. anahtarı ele alalım .
ls viuialprt salman blat ds acro odzi busd od bliorax balit dsin-si caosg lusdan Emod dsom od tli-ob drilpa geh uls MAD zilodarp ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, zorge, lap zirdo noco MAD, hoath Iaida.


A = Eh

E = Ey

I = İi (İki tane yazdım çünkü İ uzatılarak okunacak)

O = Ov

U = Uu (Uzatıldığı için iki tane)

C = K (''Lache'' kelimesini İngiliz İngilizcesiyle okurken çıkan K sesi gibi yani Lak diye telaffuz ediliyor oradaki K gibi işte)

G = C (C nin ardında kısa bir İ harfi varmış gibi okunacak)

Q = K (Bu da C gibi ardında kısa İ harfi varmış gibi okunacak)

X = Ks yani bildiğimiz X

Y = Yi

Z = Zood (O harfi uzatılarak ve U harfine benzetilerek okunacak)(İngilizcedeki hayvanat bahçesi anlamındaki Zoo gibi telaffuz edilecek)


Örnek veriyorum aklınızda kalsın harfler yan yana gelince şaşırmayın:
Ci = Kii

Di = Dii

Ai = Eh-İi

Ao = Eh-Oo

Eh = Eh (Uzatmadan bir çırpıda okuyun,kısa)

Oi = Ov-İi (V vurgusuz)

Qu = Kvuu (V bastırılmadan vurgusuz geçilecek)

Diğerleri normal okunuyor.

Mesela orijinal metinde yazan ''ZACAR'' ı ele alalım. Z, zod diye okunuyor, A, eh diye okunuyor, C, k diye okunuyor, R ise normal. Ortaya çıkan ise Zodehkehr.

Viiuuiiehlprt böyle okuyacaksın .
Harflerin türkçe karşılıklarındaki farklılıklar yukarıda gerisi aynı.

A-uzun, vurgulu"¦ "lah-di-dah" da olduğu gibi
a-kısa, vurgusuz"¦ Fransızca'daki patte kelimesinin içindeki okunuşu gibi

B-genellikle İngilizcedeki "b" sesine benzemektedir ancak bir "m" harfi ve herhangi bir sessiz harf arasındaysa veya "m" harfinden sonra geliyorsa sessizdir.

b-"i" ve "e" den önce geliyorsa (ancak bir çok istisna vardır) "s" sesi verir.

C-Bazı istisnalar dışında "a", "o", "u" harflerinden önce geliyorsa "k" sesi verir.

CH- kelimenin sonunda yer alması gibi, bir çok pozisyonda genelde K sesi verir

D-genellikle tüm pozisyonlarda "d" sesidir

E-vurguluysa Fransızca "fee" kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise İngilizcedeki "bed" kelimesinin okunuşu gibidir.

F-Genellikle tüm pozisyonlarda "f" sesi gibi seslendirilir

G-"a", "o", "u" gibi seslilerden önce gelirse Türkçedeki "g" sesi gibi seslendirilir, "i" ve "e" seslilerinden önce ise İngilizce "g" harfinin okunuşu şeklinde seslendirilir (ci)

H-Genellikle tüm pozisyonlarda "h" sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonları hariç)

İ-vurgulu ise Fransızca "machine" kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa İngilizcedeki "bit" kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarında "ay", "ey", "oy" sesi verir. Eğer bu ses kelime başında ise ve bir sesliden önce gelen bir pozisyondaysa "y" sesi verir örn: Iad: Yad


K-genellikle "k" sesindedir

L-genellikle "l" sesindedir

M-genellikle "m" sesi verir

N-genellikle "n" sesi verir

O-eğer vurgulu ise Fransızca "mot" kelimesinde okunduğu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not" kelimesinde olduğu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.

P-Genellikle "p" sesindedir (ph kombinasyonu hariç)

PH- "f" sesi verir

Q-q harfi "kwa" olarak seslendirilir

QU- "kw" olarak seslendirilir (İngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)

R-İngilizcedeki "right" kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak söylenir.

S-genellikle "s" sesi verir.

SH- genellikle "ş" sesi verir.

T-"th" kombinasyonu haricinde bilinen "t" sesini verir

TH- İngilizce "thank" kelimesinin okunuşu gibi bir seslendirilişi vardır (yalnız burada dikkat edelim bu kelime acemi İngilizcesinde söylendiği bigi "tenk" değildir, dil iki dişin arasında gevşek olarak durur)

U-"uu" ya da "u" şeklinde seslendirilir. Eğer kelimenin ortasındaysa "yu" olarak seslendirilir. Eger bir sesliden önceyse ya da kelime sonunda ise, "v" ya da "w" sesi verir.

X- "ks" olarak seslendirilir

Z-bilinen "z" sesindedir.

ilerki bölümlerde vurgulanacaktır ancak şimdi söylemekte fayda var"¦.Enochian dili, 21 karakterlidir, yukarıdaki listedeki 24 karakter yoktur. C ve K tek bir harf olarak yazılır ( I ve Y, U ve V de olduğu gibi)

Yukarıdaki okunuş rehberini kullanarak, aşağıda, İlk Aethyr "LIL" in çağırma ritüelinin başlangıç bölümünü 16. yüzyılda kullanılan enochian dili ile kullanım şeklini veriyorum:
"Mádriaks di-es praf LIL kis miká-olz sánir ka-ózgo od físis balzízras yaida. Nonsa gohúlim: míkma adóyan mad, yá-od bliórb, soba o-áona kis lusíftias pirípsol, di-es abrása nonsf netá-ib ka-ozji, od tilb adfát dámploz ..."

Her şey gibi, Enochian dili de son 400 yılda ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modernize edilerek bu günün pratisyenleri için daha kolay bir yöntem verilmiştir. Aşağıdaki harf tablosu, bu modernizasyon çalışması içerisinde harflerin nasıl seslendirilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

HARF SESLENDİRMELERİ
A-Genellikle "ah"
B-Genellikle "beh"
C- Genellikle "keh"
D-Genellikle "deh"
E-Genellikle "eh"
F-Genellikle "feh", bazı durumlarda "eff"
G-Genellikle "geh" ya da "ge", bazı durumlarda "eg"
H-Genellikle "heh"
İ-Genellikle "Ee"
J-Genellikle "jeh"
K-Genellikle "keh"
L-Genellikle "leh", Bazen "el"
M-Genellikle "meh", bazen "em"
N-Genellikle "neh", bazı durumlarda "en" "noo" ya da "nu"
O-Genellikle "oh"
P-Genellikle "peh"
Q-Genellikle "qeh" (yukarıda "q"nun okunuşuna bakınız), bazen "queh" yada "quah"
R-Genellikle "reh", "rah", bazen de "ar"
S-Genellikle "seh" bazen "ess"
T-Genellikle "teh"
U-Genellikle "ueh" (bkz. "u" nun seslendirilişi (yukarıdaki bölüm) )
V-Genellikle "veh"
W-Genellikle "weh" (çok nadiren kullanılan bir sestir)
X- Genellikle "ts", Bazen de "sah"
Y-Genellikle "yeh", bazı kelimelerde "Ee"
Z-Genellikle "zeh", bazı kelimelerde "zod", nadiren de "zoad"
Bu durumda yukaridaki metni okumak için önce fonotiği ve titreşim vurgulama etkisini bilmekde fayda var .Bu gibi diller sadece yazmakla iş görmüyor çünkü yüz yıllardır kelimelere yüklenen enerjilerin titreşimleri ile çalışılıyor.


enochian metinleri, doğaüstü varlıkların davetlerini içeren bir dizi "çağrı"lar içerdiğinden kelimelerin nasıl okunacağı ve seslendirilmesi gerektiği önemlidir. Çoğu majikal sistemde, metin içerisindeki seslendirme hataları potansiyel bir tehlike içerir. Aşağıdaki çalışma, John Dee'nin Enochian dilinin okunuşu üzerine bir çalışmadır.

Bulunduğu dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. Ben de sizlere bu çalışmayı elimden geldiğince sadece Türkçe bilen birinin de anlayacağı biçimde vermeye çalışacağım. Umarım açıklayıcı olabilirim. John Dee "dg" için yumuşatılmış "g" sesini kullanmıştır (fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktır) İngilizcedeki "gem" sözcüğü iyi bir örnektir (cem) diye okunur (açık e ile). Dee, çalışmasında birçok sesli harf üzerine vurgulamalar yapmıştır. Çalışma içerisinde "ds" "di-es" olarak seslendirilir. Z harfi "zod" olarak seslendirilir ( İngilizce'de zet ya da zi olarak seslendirmenin aksine). İngilizce'de "u" harfi "yu" olarak seslendirildiğinden Yule (tr.okunuş:yul) kelimesini "ul" olarak yazmaktadır.

Bu bilgilerle birlikte, aşağıda Enochian dilinin nasıl seslendirildiği ile ilgili daha iyi bir fikre sahip olacaksınız.

Ortaya çıkan sonuç, enochian seslendirmesi, ilk başta görüldüğünden çok daha fazla İngiliz diline benzemekte olduğudur.HARF SESLENDİRMELERİ

A-uzun, vurgulu"¦ "lah-di-dah" da olduğu gibi
a-kısa, vurgusuz"¦ Fransızca'daki patte kelimesinin içindeki okunuşu gibi


B-genellikle İngilizcedeki "b" sesine benzemektedir ancak bir "m" harfi ve herhangi bir sessiz harf arasındaysa veya "m" harfinden sonra geliyorsa sessizdir.


b-"i" ve "e" den önce geliyorsa (ancak bir çok istisna vardır) "s" sesi verir.


C-Bazı istisnalar dışında "a", "o", "u" harflerinden önce geliyorsa "k" sesi verir.


CH- kelimenin sonunda yer alması gibi, bir çok pozisyonda genelde K sesi verir

D-genellikle tüm pozisyonlarda "d" sesidir

E-vurguluysa Fransızca "fee" kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise İngilizcedeki "bed" kelimesinin okunuşu gibidir.

F-Genellikle tüm pozisyonlarda "f" sesi gibi seslendirilir

G-"a", "o", "u" gibi seslilerden önce gelirse Türkçedeki "g" sesi gibi seslendirilir, "i" ve "e" seslilerinden önce ise İngilizce "g" harfinin okunuşu şeklinde seslendirilir (ci)

H-Genellikle tüm pozisyonlarda "h" sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonları hariç)

İ-vurgulu ise Fransızca "machine" kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa İngilizcedeki "bit" kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarında "ay", "ey", "oy" sesi verir. Eğer bu ses kelime başında ise ve bir sesliden önce gelen bir pozisyondaysa "y" sesi verir örn: Iad: Yad


K-genellikle "k" sesindedir

L-genellikle "l" sesindedir

M-genellikle "m" sesi verir

N-genellikle "n" sesi verir

O-eğer vurgulu ise Fransızca "mot" kelimesinde okunduğu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not" kelimesinde olduğu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.

P-Genellikle "p" sesindedir (ph kombinasyonu hariç)

PH- "f" sesi verir

Q-q harfi "kwa" olarak seslendirilir

QU- "kw" olarak seslendirilir (İngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)

R-İngilizcedeki "right" kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak söylenir.

S-genellikle "s" sesi verir.

SH- genellikle "ş" sesi verir.

T-"th" kombinasyonu haricinde bilinen "t" sesini verir

TH- İngilizce "thank" kelimesinin okunuşu gibi bir seslendirilişi vardır (yalnız burada dikkat edelim bu kelime acemi İngilizcesinde söylendiği bigi "tenk" değildir, dil iki dişin arasında gevşek olarak durur)

U-"uu" ya da "u" şeklinde seslendirilir. Eğer kelimenin ortasındaysa "yu" olarak seslendirilir. Eger bir sesliden önceyse ya da kelime sonunda ise, "v" ya da "w" sesi verir.

X- "ks" olarak seslendirilir

Z-bilinen "z" sesindedir.Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 11:25 17.05.17
ilerki bölümlerde vurgulanacaktır ancak şimdi söylemekte fayda var"¦.Enochian dili, 21 karakterlidir, yukarıdaki listedeki 24 karakter yoktur. C ve K tek bir harf olarak yazılır ( I ve Y, U ve V de olduğu gibi)

Yukarıdaki okunuş rehberini kullanarak, aşağıda, İlk Aethyr "LIL" in çağırma ritüelinin başlangıç bölümünü 16. yüzyılda kullanılan enochian dili ile kullanım şeklini veriyorum:
"Mádriaks di-es praf LIL kis miká-olz sánir ka-ózgo od físis balzízras yaida. Nonsa gohúlim: míkma adóyan mad, yá-od bliórb, soba o-áona kis lusíftias pirípsol, di-es abrása nonsf netá-ib ka-ozji, od tilb adfát dámploz ..."


Her şey gibi, Enochian dili de son 400 yılda ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modernize edilerek bu günün pratisyenleri için daha kolay bir yöntem verilmiştir. Aşağıdaki harf tablosu, bu modernizasyon çalışması içerisinde harflerin nasıl seslendirilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

HARF SESLENDİRMELERİ


A-Genellikle "ah"
B-Genellikle "beh"
C- Genellikle "keh"
D-Genellikle "deh"
E-Genellikle "eh"
F-Genellikle "feh", bazı durumlarda "eff"
G-Genellikle "geh" ya da "ge", bazı durumlarda "eg"
H-Genellikle "heh"
İ-Genellikle "Ee"
J-Genellikle "jeh"
K-Genellikle "keh"
L-Genellikle "leh", Bazen "el"
M-Genellikle "meh", bazen "em"
N-Genellikle "neh", bazı durumlarda "en" "noo" ya da "nu"
O-Genellikle "oh"
P-Genellikle "peh"
Q-Genellikle "qeh" (yukarıda "q"nun okunuşuna bakınız), bazen "queh" ya da "quah"
R-Genellikle "reh", "rah", bazen de "ar"
S-Genellikle "seh" bazen "ess"
T-Genellikle "teh"
U-Genellikle "ueh" (bkz. "u" nun seslendirilişi (yukarıdaki bölüm) )
V-Genellikle "veh"
W-Genellikle "weh" (çok nadiren kullanılan bir sestir)
X- Genellikle "ts", Bazen de "sah"
Y-Genellikle "yeh", bazı kelimelerde "Ee"
Z-Genellikle "zeh", bazı kelimelerde "zod", nadiren de "zoad"

Bu bilgi eşiğinde, yukarıda verilen metnin modern Enochian ile okunuşu şöyle olacaktır:

"Mah-deh-ree-ahtz Deh-seh Peh-rah-feh Lee-el Keh-hee-seh Mee-kah-oh-leh-zeh Sah-ah-nee-reh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Fee-see-ess Bah-leh-zee-zeh-rah-seh Ee-ah-ee-dah Noh-en-kah Goh-hueh-lee-meh Mee-keh-mah Ah-doh-ee-ah-neh Mah-deh Ee-ah-oh-deh Beh-lee-oh-reh-beh Soh-bah Oh-oh-ah-oh-nah Keh-hee-seh Lueh-kee-feh-tee-ah-seh Pee-ree-peh-soh-leh Deh-seh Ah-beh-rah-ah-seh-sah Noh-en-keh-feh Neh-tah-ah-ee-beh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Tee-leh-beh Ah-deh-peh-hah-heh-teh Dah-meh-peh-loh-zeh ..."Görüldüğü üzere, enochian dili yirminci yüzyıla kadar oldukça büyük bir evrim geçirmiştir ancak unutmamalı ki her iki kullanımı da doğru ve majikal uygulamalarda aynı etkidedir. Enochian'ın seslendirme varyasyonunu tamamen pratisyenin seçimidir.

Enokyan dilinin ne olduğunu daha basit bir anlatımla özetliyeyim. John Dee isiml bir papaz (aynı zamanda majisyen yani büyücü) kuvars küre ile görü (vizyon, yani küre içine bakarak geleceği, geçmişi, varlıkları görme) çalışmaları yapmaktaydı. Aynı zamanda kara ayna ile (siyah bir ayna) de bu çalışmalarını desteklemekteydi. John Dee, bu çalışmaları sırasında Edward Kelley ile tanışır ve ikisi yoğun bir metafiziksel çalışma içine girer.

Bu çalışmada John Dee kristal kürede, bazı ışık şeklinde varlıklar gördüğünü söylemektedir. Bu varlıklarla irtibatı güçlendirirler ve varlıklar bunlara bir dizi sistem ve dil öğretirler. Enochian dili ve sistemi denen bu sistem, dünya da hiç duyulmamış bir dili ve tuhaf tablosal sistemleri içermektedir. John Dee kendi inancı gereği bu varlıklara "melek" demiştir. Halbu ki kürede gördüklerinin "melek" değil "boyutsal varlıklar" olduğu aşikardır. (Yani bizden farklı boyutta yaşayan varlıklar)

Neyse, gelelim John Dee ve bazı metafizik araştırmacıların iddialarına. BU iddialara göre enokyan dili dünyada konuşulan ilk dillerden. (ikincisi sanskritçe üçüncüsü aramca) BU dil John Dee vasıtasıyla gelsede zaman içinde birçok majisyen tarafından bu dil ile ilgili bilgiler alınmıştır. Şu gerçek ki şu anda enokyan dilini öğretebilecek bir kimse yoktur. Çünkü bu dili ileri seviyeye gelen majisyenlere ani bir bilgi yüklemesi gibi varlıklar tarafından yüklenir. Ne öğretilebilir ne de öğrenebilir. Bunu sadece bu işte ilerleyenler (hepsi değil bir kısmı) öğrenebilir. Ama bazı sözcükler deşifre edilebilmiştir. Araştırmalarda bazı metinler bulabilirsiniz bu metinlerde deşifre edilebilmiştir. Ama büyük bir kısım bilgiye ulaşmanız çok zordur. Ancak bazı majikal kaynaklardan bu enokyan sözcüklerini bulabilirsiniz.

Birçok en eski kadim maji kitapları (büyü kitapları) bu dilde yazıldığı için her majisyen tarafından çözülemez. Dilde vurgu ve aksan çok önemlidir:

Zavec isimli bir enokyan sözcüğü vardır. Ama Zavec sözcüğünü bu şekilde okursanız çok büyük hataya düşersiniz ve bir anlamı olmaz. Çünkü bu sözcüğün gerçek okunuşu şöyledir:

zoad-ah-kah-ray

Titreşimsel bir ses ile ağızdan enerjinin çıktığını hayal ederek söylenmelidir. BU sözcüğün anlamı 'hareket et' demektir.

13 temmuz 1527 doğan Dr. John Dee 1580li yıllarda yapacağı çalışmalarla zamanının en büyük bilginleri arasında yer alır. Bir süre Kraliçe Elizabeth'in saray müneccimi olarak görev yapan Dee, bir çok bilimde öncülülüğüne rağmen günümüzde genelde astroloji, simya, melek majisi ve Kabala konusunda derin etütlerinden dolayı hatırlanacaktı. Bu etütlerde durugörü yeteneğe sahip olmayan Dee, 10 Mart 1582 tarihinde Edward Kelley'i duru görür olarak hizmetine almıştı. Kelley daha ilk günde, Dee'nin verdiği kristal küreye bakarak ilk önce başmelek Uriel, daha sonra Rafael ve Mikhael'den Dee'nin mistik kitabı SOYGA konusunda tatmin edici mesajlar iletti.
Bütün olup bitenler de Dee tarafından ayrıntılı bir şekilde kaydedilmekteydi. Daha sonra melekler bazı eşyaların yapımı için talimatlar verecekti. Bunlar arasında Kutsal Masa, Sigillum Dei Aemeth (Mumdan yapılı 9 inç çapında karmaşık bir tılsım), Seven Ensigns of Creation (masanun üzerine çizilen karmaşık tablolar/vefkler), bir Lamine (majikal göğüs plakası) ve majikal yüzük. Bu sıralarda meleklerden verildiği iddia edilen yeni bir kristal küre Sigillum Dei Aemeth üzerine yerleştirilmesi söylendi.

Bundan sonra Kelley aracılığı ile gezegen majisi üzerinde bir sistem iletildi. Robert Turner'e göre: "26 Mart 1582 tarihinde Kelley meleklerin dili ile ilgili olduğunu inandığı 21 harften oluşan bir alfabe açıkladı"¦ 29 Mart ve 6 Nisan 1583 arasında Dee ve Kelly Meleklerden tebliğ edilen Liber Logaeth kitabını ilk bölümünü yazıya döktüler. Bu eser (ayrıca Enok'un Kitabı, Liber Mysteriorum Sextus (et sanctus) ve Tanrı'nın Sözü Kitabı olarak bilinirdi) ve ilk olarak Enokyan veya Melek dilinde 50 Davetten (İnvokasyon) ve ikinci olarak çok sayıda harf ve bazen sayı içeren (49×49 haneli) kareden oluşmuştu"¦ Dee "'Amidah gah lesco van gedon amchih ax or mandol"¦' gibi imlasını hiç bilmediği bir çok cümle yazardı"¦

Melekler Liber Loaeth'in tamamının 40 günde yazılmasını emrettiler ve gerçekten 6 Mayıs 1583"²te, ilk Melek Davetlerinin verilişinden 39 gün sonra tamamlanmıştı. Her ne kadar Liber Logaeth (Kelley'nin yazıp hazırladığı) basit Latin harflerinde yazılmışsa, Melekler kitabın Melek Alfabesinde yeniden yazılıp gümüşle ciltlenmesine dair yine talimatlar verdiler- her ne kadar bunun yapıldığına dair herhangi bir kanıta rastlamadımsa de 16 Ağustos 1584 tarihinde Dee şöyle yazdı: "'Tanrı ve gökyüzü bilir ki kitabı gümüşle kaplamak için elimden gelini yaptım'"¦
Görülüyor ki bilinmeyen bir yöntemle Liber Logaeth, daha sonraki çalışmalarda kullanılan "48 Melek Anahtarları" sistemi ortaya çıkarmak için kullanıldı"¦ 13 Nisan ve 13 Temmuz 1584 arasındaki Melek çalışmaları üç iç içe majikal sistemin yaratılmasına neden oldular. Bunlar 48 Claves Angelicae (48 Melek Anahtarları), Liber Scientiae Auxilii et Victoriae Terrestris (Bilgi, Yardım ve Dünyasal Zafer Kitabı) ve Dua ve Davet Kitabı".. Dee'nin notlarına göre çalışmalar ilerledikçe Kelley açısından son derece sarsıcı bilgiler gelmeye başladı ve zaman zaman isyan edip ayrılmaya kalkıştı. Bazen melek olarak iletişime geçtiği varlıklasın aslında demon olduklarını haykırdıysa da Dee onu yatıştırmaya çalışmıştı. Dee Kelley'i rahatsız eden mesajlar söyle sıraladı:

"Onlara Kelley'i ikna etmeye çalıştılar ki;
- İsa Tanrı değildir.
- İsa'ya herhangi bir dua yapılmamalıdır.
- Günah yoktur.
- İnsan ruhu ölümden sonra doğmak üzere bir cenine geçer.
- İnsan ruhu sayısı hep aynı olmuştur.
- Adem ve Havva'dan türeyen nesiller tarih değil, mecazidir."

Dr. Dee'nin Enokyan külliyatı uzun süre unutulduktan sonra Golden Dawn öğretilerinde görülür. Daha sonra McGregor Mathers ve Aleister Crowley tarafından bu konu üzerinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Crowley "Vision and the Voice" günlüklerinde Enokyan sistemindeki 30 Aethyr ve melek varlıkları ile çalışma vizyonlarını veriyor ve enokyan sistem için şöyle diyor: "Bu çalışmayı samimi kılan şey kimsenin açıklayamadığı bir şekilde harflerle dolu yüzü aşkın kare elde edilmesidir. Altın şafak üyelerince bugün uygulamalarda hala temel olarak kullanılmaktadır.
Dee masanın üzerinde önünde bir veya birkaç (49×49) kare ile otururdu. Kelly onların Kutsal Masa dedikleri masanın önünde otururdu ve British Müzede masadaki bazı tılsımlarla birlikte görebileceğiniz "görü taşı"na bakardı ve içinde bu karelerin birindeki harfleri bir sopayla tek tek gösteren bir "melek" görürdü. Kelly örneğin - "O kolon 6, sıra 31"²i işaret ediyor" ve harfi belirtmeden böylece devam edermiş, bu harfi Dee karedeki söz konusu hanede bulur ve not ederdi. Bu Kelley'nin oluşacak kelimeleri önceden bilmediğini gösterir. Eğer bilseydi karelerdeki 2401 harfin yerlerini tek tek bildiğini kabul etmemiz gerekir. Bu da oldukça şaşırtıcı bir beceri olurdu. Melek işini tamamlayınca, mesaj ters okunup yeniden yazılırdı. (Bunun ters şekilde dikte edilmesinin sebebi doğru şekilde iletilmesi o sıradan istenmeyen güçleri çağırabilecek kadar güce sahip olmasından dolayıdır).
Bu Anahtarlar veya Çağrılar ters yazıldığında Enokyan veya Melek dili olarak adlandırdıkları bir dilde çağrılar ortaya çıkmıştı. Dilin kendine has bir sentaks ve grameri vardır.
Yukarıda da yazıldığı gibi, Dee her ne kadar uzunca bir süre "Scrying" yöntemiyle tebliğler almaya çalışsa da başarılı olamamıştır. Ta ki 1582"²de yetenekleriyle onu kendine hayran bırakan Edward Kelley ile karşılaşana kadar. Mükemmel sonuçlar alan Dee hemen Kelley'i hizmetine alır. İşte bu ikilinin bu işler için kullandığı küre, şu anda Londra'da ki Science Müzesinde muhafaza edilmektedir. En son kürenin 2004 Aralık ayında çalındığı ve sonra tekrar ele geçirildiği gibi haberler, ne kadar muhafaza edildiği konusunda şüphe uyandırıyor aslında.

*Scrying; Crystal Gazing ( Kristale Bakmak ) olarakta bilinen su, ayna, cam, küre gibi yansıtabilen nesneler üzerinde konsantre olarak bedensiz varlıklardan gelecek tahminleri, isteğe bağlı sorular sorarak cevaplar almak ve suçluları bulmak şeklindeki uygulamalara verilen İngilizce kökenli isimdir.
Enokyan sözlük örnekleri:

Sabit Duran:cafafam/casasam (değişkenlik gösterebilir)
Yetenek:bab
Alakalı Olmak/Birşey hakkında: dorpha
Üstünde/Yukarısında:calz
Göğün Yukarısında:calz
'a göre:marb
Hareket/Faaliyet : sor
Hareket Etmek(Bize Karşı):imuamar
Eklemek:uml,vml
Hayranlık:rsam
Hayranlık(İle):g-rsam
Çağ(Yaş):homin
Çağlar(Gerçek Olan):homil
Hepsi:tol, ton
Tüm Yaratıklar/Yaratılanlar:tolhami
Tek Olan:L, il (Not:Satanic Bible'dan girmiş olan bu sıfat yhvh'nin sıfatlarındandır.)
Her Şeye Gücü Yeten:iaidon
Tüm Mevcudiyet:tofglo
Hem/Ayrıca:t, dst
Daima/Her Zaman: paid
Ben(I am):zir, zirdo
Ben(Ben sizin tanrınızın Lord'uyum):zirenaiad
Ortasında:nothoa
Ait Olmak:aaf aai, aao, eai, oai, nothoa
Bize Ait:aaiom
Sana Ait:aai
Arasından:aaf, aao, bogpa
Ve: od, sa, das
Ve: ds
Melek:merifri/murifri
Hiddet/Kızgınlık:unph, vonph, vonpho
Kızgınlık(Gazap-Öfke):ivonpovnph
Safha: diu
Dördüncü Safha: s div
İkinci Safha:vivdiv
Üçüncü Safha: dviv
Başka: symp, simp, smnad, ca
Bir Başka:lsmnad
Bir Başkası İle:asymp
Herhangi Bir: droln
Meydana Çıkmak/Belli Olmak:zamran, zacar
Ve Meydana Çıkmak/Zuhur Etmek:odzamran
Tatbik Etmek:imvarmar
Yakışmak/Yaraşmak:noas
Kapalı/Örtülü:ethamz
Bölünmüş/Ayrılmış: poilp
Donatılmış/Süslenmiş:hvbar
Muhafaza Edilmiş:blans
Hesaplanmış/Ölçülmüş:chisholq
Kudretli Olan:chismicaolz
Hazırlanmış/Hazırlıklı Olan:abramig
Sen:geh
Bunlar:vnalchis
Onlar:chiis, chis, chiso, zchis
Biz:gea
Ortaya Çıkmak:torzu, torzul, torzulp, torgu, torgv, torzv
Senin Hünerin:ils
Gibi:ca,ta
Çok Sayıda: plosi
Hoş Olanın Taşıyıcıları:obelisong
Uzaklaşmak/Uzaklara Gitmek:niiso, niisa


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 10:05 25.05.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyya 07:03 26.02.18
Capella 08:05 26.02.18
Çok ilginç bir konu olmuş.
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Neslihanot 12:09 08.03.18
Çok detaylı bir anlatım olmuş .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 12:18 08.03.18
paskomya 17:33 08.03.18
örnek uygulama verebilir misiniz?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Anka58 07:37 19.05.18
Meleklerin dili yazılı olamaz. Rakamlara dayalıdır. Biz Allah deriz. Melekler bunun ebced değeri olan 1. 30. 30. 6 rakamlarını kullanarak dijital olarak söyler. Hazreti Adem’e Allah tarafından isimler öğretilince rakamları isme çevirerek meleklerin şaşırmalarına neden olmuştur. Doğrusunu Allah bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:55 08.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2