Paranormal Yetenekler

Gizlenen Talmut Yasaları - Şeytanın Ayetleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Paranormal Yetenekler>Gizlenen Talmut Yasaları - Şeytanın Ayetleri
SiLence 16:50 31.01.17
Gizlenen

Talmut Yasaları

FİLİSTİN TALMUD’U

Filistin’de Tiberias, Sephoris ve Cesarea İbrani Akademileri geniş bir şekilde Talmud üzerinde çalışıyorlardı. Aynı zamanda da Babil etrafındaki İbrani akademileri ile sıkı bir şekilde temas ediyorlardı. Fakat Filistin sık sık harp ve işgal tehlikesi ile karşılaştığından ve daha sonra da Hıristiyanlığın manevi bir kuvvet olarak Yahudiliğe galebe çalması üzerine Filistin akademilerindeki malumat biraz acele denecek bir şekilde bir araya getirilmiş ve Filistin Talmut’u meydana getirilmiştir. Her ne kadar bu Talmut, Babil Talmut’u gibi dev cüsseli değilse de gene oldukça büyük bir eserdir. Aynı zamanda hatırı sayılacak kadar da zengin bir içeriği vardır. Bu Talmut’ta, “Haggadah” adı altında son derece ilgi çekici “büyü bilgisi” mevcuttur. Babil Talmud’unda bu Haggadahlar şiir halindedir fakat Filistin Talmudunda Haggadahlar düz yazı halinde daha anlaşılır bir şekildedir.BABİL TALMUD

Filistin Talmut’una; Babil Talmut’unun baş kısmının bir özeti de denilebilir. Çünkü bu Talmut aşağı yukarı Filistin Talmut’undan bir süre sonra incelenmeye başlanmış olmakla birlikte Filistin Talmut’unun bitirilmesinden çok daha sonra bitirilmiştir. Bu Talmut, gayet kalın on iki cilt halindedir. Babil’in Nehardea, Sura ve Pumpedita Yüksek İbrani Akademileri’nin diğer Yahudi araştırma merkezlerine yaptığı kolektif çalışmanın mahsülüdür.Babil Talmut’uyla ilgili en iyi araştırmayı ABBA ARECHA yahut etrafındakiler tarafından RAV (bugün bu ismi bir araba modelinde yaşatmaktadırlar) adı takılan bir Amorium denilen Talmut araştırmacısı yapmıştır. Fakat her nedense Babil Talmut’u, Filistin Talmut’u kadar edebi bir eser sayılamaz çünkü içersinde nokta ve virgül hatasını adeta saymanız mümkün değildir. Bu Talmutları inceleyen yabancı birinin zihni onca imla hatası yüzünden allak bullak olur. Talmut’u incelemek isteyen bazı gayri Yahudiler bu imla hatalarının kasten yapıldığı ve bu yüzden cümlelerin birkaç türlü mana ifade ettiğini tesbit etmişler fakat çoğu kısımların asıl manalarını şimdiye kadar bulamamışlardır. Bu Babil Talmut’unun insanı güldürecek kadar acayip tarafları da mevcuttur. Bilhassa “Pumbedite Akademisi” alimleri tarafından etüt edilen bu Talmut’lar da, bu kitaba çok bağlı insanların neredeyse bir fili dahi iğnenin deliğinden geçirebilecekleri ima edilmektedir.Talmut tamamıyle incelendiğinde bir sürü keşmekeş, karışıklık meydana gelir ve anlaşılır bir konu bulmakta zorlanırsınız. Bu sebeple Talmut’un elle tutulacak ve okuyucuyu alakadar edecek kısımlarını vermek daha doğru bir yol olacaktır.Tarih gösterir ki Beynelminel Yahudi Talmud’un araştırılmasına katiyen izin vermez. Yabancılar tarafından Talmut’un incelenmesi yüzünden Babil’de olsun, Filistin ve eski Mısır’da olsun çok kanlı ihtilaleler çıkmış kargaşalıklar aylarca sürmüştür.Sanhedrin sayfa 400; “ emir 59 a” da; Rabbi Johanan emirleri şöyledir:

“Talmud Torah’ı tetkik eden bir gayri yahudinin hak ettiği şey ölümdür. Çünkü bu onun için değil bizim için yazılmıştır. Bu bize bırakılan mirastır”.Bu nasıl bir ceza:

KIZGIN İNSAN PİSLİĞİNDE KAYNATILMAKGene İbrani hurafesi ile uğraşan “GITTIN” adlı eserin sayfa 261, “emir 56b-57a” da, “Talmut ermişlerinin sözleri ile alay edenlerin cezası kızgın insan pisliğinda kaynatılmaktır” der. Babil Talmut’unun 154. sayfasının 18 ve 19’uncu satırlarında aynen bu kelimeler vardır: “Bir şahıs Talmut’u inkar ederse hayatının sonuna kadar rahat yüzü görmez”.

Bu kadar dikkat edildiği halde Talmut’un bazı esrarı etrafındakilerin nazarı dikkatini çekmekten geri kalmamış ve Buhtunnasr’dan Hitler’e kadar birçok şahsın Talmut’a karşı bir müdafaa savaşı açmalarına vesile olmuştur. Bunların bilinmeyenlerinden bazıları şunlardır:- Kral IX Lui Fransa’da Talmud’u yaktırdı (1244)

- Papa Innocent IV, Roma’da alenen yaktırdı (1244)

-Kardinal Legate Odo, Talmud’un yeniden yakılmasını emir verdi. (1248)

- Fransa Kralı güzel Filip yeniden etrafta türeyen Talmut’ların yakılması için emir verdi (1299)-Fransız Yahudiliğinin Talmut’dan bir türlü ayrılmamamsı üzerine Fransa Kralı Güzel Filip bütün Fransa’daki Talmut’ların toplanmasına bizzat nezaret edip gözü önünde yaktırdı ve Yahudileri Fransa’dan kovdu. (1399)- Kral Loui, Fransa’nın Touluse şehrinde yeniden türemeye başlayan Talmut’ları halkın gözü önünde yaktırdı. (1319)- Papa XXII. John’un emri ile Roma’da bir kez daha Talmut’lar yakılmış ve etrafta yakalanan Yahidileri halk öldürmüş ve öldürülen Yahudiler’in malları da fakir halka dağıtılmıştır. (1322)-Papa Julius III’un emri ile Talmutlar yeniden yakılmış ve koyu Hıristiyan olan Barcelena, Venedik, Ramagna, Urbino, ve Pesaro’da halkın gözü önünde Talmutlar ateşe verilmiştir. (1533)-Talmut halkın gözleri önünde yeniden yakılmıştır. Bu sefer bu hadise Ancona, Ferrara, Mantua, Pedua, Candia, ve Raveanna’da yer almıştır (1558)- Romanya’ya yeniden giren Kardinal Ghislieri emri ile tekrar ateşe verilmiştir. (1558)-İnatçı Yahudiler tarafından yeniden kaçak olarak Roma’ya sokulan Talmut nüshaları yakılarak imha edilmiştir. Emri veren Sextus Sinendis idi. (1559)

- 1557 senesinde Talmut’un asıl gayesini öğrenen Polanya halmkı bütün Polanya’daki Talmut nüshalarını toplayarak yakmış ve hükümette Talmut’un yakılması hakkınad emir vermiştir.Yakıla yakıla bir türlü imha edilemeyen bu Talmut ‘un “BABA MEZİA” kısmı şöyle der:“Yalnız İsrailoğulları insandır, diğerleri değildir”. Talmut’un “Abodah Zarah” kısmı Hazreti Musa’nın “Yabancıları Sev” emrini çürütmeye çalışır ve buradaki yabancının gayri Yahudi olmadığını yabancı bir Yahudi olduğu tezini ortaya atar. Gayri Yahudinin bir “kardeş” olamayacağından hiçbir zamanda sevgiye mahzar olamayacağını açıkça beyan eder. Abadah Zarah’da daha ileriye giderek gayri Yahudilerin murdar varlıklar olduğunu söyler ve bunlar tarafından dokunulacak herhangi bir yiyecek ve içeceğin bozulacağını söyler. Gayri Yahudi tarafından dokunulacak şarabın bir sürü misaller ile gösterir. Mesela bir eve bir gün hırsızlar girip evde ne varsa götürmüşler. Fakat evde bulunan şaraplardan bir kaçını götürememişler. Ev sahibi Yahudiler bölge Rabbisine müracaat ederek bu şarabın kullanılıp kullanılamayacağını sormuşlar. Rabbi ise gülümseyerek ev sahibinin şarabı rahat rahat kullanabileceğini zira bu şaraba hiçbir gayri Yahudinin el sürmediğini zira şehirdeki bütün hırsızların Yahudi oldukların söylemiştir. Rabbi, hırsızların ev sahibinin bir Yahudi olduğunu bilmeden eve girdiklerini de anlatmıştır.Talmud’un Baba Bathra 54 kısmında şöyle denir:“Gayri Yahudinin sahip olduğu mal, çölde ayağınızın altındaki sahipsiz araziye benzer, kim evvel alırsa onun olur”. Tevekkeli değil tarih boyunca kimin eline bir Talmut geçse koşup yakmış, eğer Talmut’u aklı selim sahibi insanlar bugüne kadar bu şekilde yakmasa idiler belki bugün “Talmut bizim evimizi barkımızı yakacaktı”.İşte merak ettiğiniz Talmut’tan bazı kurallar (!)Baba Kama 37b kısmı:Eğer bir Kenaninin (kenaniler gayri Yahudi bir kavimdir) öküzü bir Yahudi’nin öküzünü boynuzlayıp yaralarsa Kenani ceza görmelidir ve gene bir Yahudi’nin öküzü başka bir Yahudi’nin öküzünü boynuzlarsa oda layık olduğu şekilde cezalandırılmalıdır. Fakat bir Yahudinin öküzü bir Kenani’nin öküzünü boynuzlarsa ceza söz konusu olmaz”.Baba Kama 113b:Bir biraderin kaybolmuş koyunu derhal kendisine iade edilmediği takdirde, iade etmeyen şahıs cezayı hak etmiştir. Fakat bu mal gayri Yahudiye aitse iş değişir. Gayri Yahudinin malı bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çaptırılmalı. Bu mevzuda Yahudi atalarına ati misaller verilir. “R. Phinehas B. Yair’e göre gayri Yahudi birinin malını iade etmek cürümdür. Samoel ise şunu anlatır; gayri Yahudinin hatalarından istifade edilmelidir, bakır zanın ile bir gayri Yahudi’den altın bir kap aldım. Hem altın kabın altın olduğunu söylemedim hem de üstelik gayri Yahudiye vermem gereken 4 zuz (eski İbrani parası) yerine 3 zuz verdim. Rabbi Ashi bir gün büyük bir şaraphanenin yanından geçerken duvardan sarkmış üzümler görmüş ve yanındaki uşağına “Git bak bakalım üzümlerin sahibi Yahudi mi, Yahudi ise toplamayalım, Yahudi değilse toplayalım” demiş.Sanhedrin 76 b-76a:“Yehova bir gayri Yahudiye malını iade edeni kesinlikle affetmez”

Burada gayri Yahudi kelimesine kamuflaj yapılmış ve “kuti” denmiştir. Bu gayri Yahudileri kuşkulandırmamak için ta o zamanlardan beri tatbik edilen bir usuldür.Sanhedrin 57a kısmının altındaki “5” numaralı notta şöyle ednmektedir: “Kuti” kelimesi “Goy” yani gayri Yahudi manasına gelir.Yahudi gayri Yahudi arasında ceza durumu: Talmud’un Sanhedrin 57a kısmı: Eğer bir kuti (gayri Yahudi) bir yahudinin malını çalar, gasp eder, Yahudiye ait güzel bir kadını kaçırırsa derhal bunları iade etmek mecburiyetindedir fakat aynı işler bir Yahudi tarafından yapılırsa aldığı malları ve kaçırdığı kadını muhafaza edecektir.Gayri Yahudilerin öldürülmesi hakkında gene Sanhedrin 57a’da şu malumatı buluyoruz:“Bir kuti bir yahudiyi öldürürse cezaya çarptırılır fakat bir Yahudi bir kutiyi öldürürse cezaya çaptırılmaz”.Medeni okuyucu bu hususlar için “bunlar tarihtir artık hükmü kalmamıştır. Yahudiler belki zaman içersinde ehilleşerek iyi mahluklar olmuşladır” diyebilir ancak şunu hatırlatmak isteriz ki bu emirleri ve kuralları yazanlar Yahudi belleğini oluşturmak için yazmışlar. Zaten bu belleğin ve stratejilerin dışına çıkanlar Yahudilik’ten de çıkıyorlar. Bizim ve dünyanın sorunu Musevi vatandaşlarla değil doğmatik ve şeytani emirlerle hareket eden Siyonist Yahudiler ve onların tabi oldukları insanlık düşmanı canice hazırlanmış komutlar.Kethuboth

Rabbi Dr. Samuel Daıches

London, 1936Talmud’un en çirkin cinsi rezalet kısmı “Kethuboth” tur. Elimizdeki eski İbranice “kethuboth”lar ile haham Dr. Samuel Daiches ile Dr. Israel W. Slostski tarafından inceden inceye araştırılarak, İbranice bilmeyen yahidilere etüd için dağıtılan “kethuboth”da mevcuttur.Kethuboth 11b çocuklar için cinsi temas yapan büyükler ve ile cinsi temasta kullanılan çocuklar hakkında şu garip fikri ileri sürer:

“Bir büyük küçük bir kız ile cinsi temas yaparsa bu göze girmiş bir parmak gibi kabul edilmeli. Keza bir çocuk bir kadınla temas ederse buda kadının cinsi uzvuna bir çubuk girmiş olarak kabul edilmeli. Bir büyük tarafından bir çocuk baştan çıkartılıp ırzına geçirilirse bu ırza girme hadisesi olarak kabul edilmeli, bir büyük tarafından bir çocuk baştan zıkartılıp ırzına girilirse bu ırza geçme hadisesi olarak değerlendirimemeli; “Nasıl ki gözyaşı tekrar ve tekrar yeniden insanın gözüne gelirse üçyaşından küçük iken cinsi temasta bir kızanda bekareti geri gelebilir”. Küçük yaşlarda erkeklerle yatmış bir kız çocuğu evlenirken bu vaziyeti kocasına bildirmeli aksi halde kan gelmez ve kocası da bu vaziyetten hoşlanmaz.”Kethuboth 11b devam ediyor; “bir Yahudi kızının bekareti iki yüz zuz (eski Yahudi parası) değerindedir. Bu pazarlıkla daha evvelinden verilebilir.Kethuboth 51b;“Bir kadın kocasının izni ile parasını vererek kendisi ile cinsi bir şekilde alakadar olacak bir şahıs kiralarsa, bunda hiçbir kabahat yoktur fakat bu kiraladığı şahıs gayri Yahudi ise bu kabahattir zira kazançlı çıkan gayri Yahudidir. Fakat aynı vaziyet, bir Yahudi erkeği ile gayri Yahudi bir kız arasında vuku buluyorsa zararı yoktur fakat Yahudi erkeği bu gayri Yahudi kızla evlenmemeğe çok dikkat etmelidir”.Kethuboth 56aBütün cinsi işler akşam karanlığında yahut karanlık odada yapılmalıdır. Sebebi açık havada böyle işler yapılsa herkes işini gücünü bırakır seyre dalar ve daha fenası işlerini yapacak yerde cinsi temas yapan adamı taklit etmeye çalışır. Fırıncının ekmeği yanar, üzümcünün üzümlerini gayri Yahudiler çalar, çanakçının çanağı elinden düşer kırılır, nöbetçinin gözü döner şehri düşman basar. Karanlıkta bu işi yapmanın bir başka sebebi de, eğer bu cinsi teması bir gayri Yahudi ile yapıyorsanız bu gayri Yahudi kimseyi şahit olarak gösteremez hatta kendisi bile yüzünüzü iyi göremez.KETHUBOTH 111a“Yeryüzünde bütün memleketler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır”Kethuboth 111b:“Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler eşektir. O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır”.İĞRENÇ İLİŞKİLERKethobuoth 76 a:“O adamki kızkardeşi ile beraber yatıp, kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bunu şikayet etmez, bunda bir kabahat yoktur fakat kızkardeş şikayette bulunursa bu işi tekrarlamamsı bu adama bildirilir”. O şahıs ki daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve validesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğluda validesi ile yatmak isterse böyle bir vaziyette eğer bu işler zor kullanılmadan yapılıyorsa, bize düşen bir vazife yoktur t ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek talebinde bulunur ve validesi buna mani olmak isterse, oğul kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin cinsi arzularını tatmin etmeli ta ki validesi başka bir erkek buluncaya kadar.

Kethuboth 61b:“bir gayri Yahudi Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadınını baştan çıkartırsa bir Yahudi çocuğunu kirletirse, Yahudi umumi bir Yahudi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır. Eğer bir Yahudi umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve değnekle dövülür, bir Yahudi kadınını baştan çıkartı ise ölünceye kadar taşlanır. Bir Yahudi kızını kirleten gayri Yahudi’nin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür. Bütün bunlar bilhassa gayri Yahudilerin önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudiye dokunmaya bir daha yeltenmesinler.”Şimdi de Talmut Yebamoth kısmına geçelim.Yebamoth

Dr. Israel W. Slotkı

London, 1936

Talmud’un Yebamoth kısmı 59 a ve 59b. Talmud’un bu kısmında son derece hoş bir şeymiş gibi kadınların birbiri ile ve hayvanlarla yaptıkları şehvani münasebetlerden bahsedilir. Tm dünyaya pornografiyi yayan zihniyetin kökenini öğrenmemiz açısından talmud’un bu bölümlerini çok sıkılmamıza rağmen hakikatler gün gibi açığa vermek amacıyla sizlerle paylaşmak istedik. Sıkıldığınız yerde ne olur kitabı bırakınız. Zira yazarken de biz sık sık bilgisayarımızın klavyelerindeki tuşlara basmaktan imtina ettik…Talmud’un Yebamoth kısmı 59 a ve 59b :“bir dul kendini tatmin için her türlü usulere başvurabilir”. Bir kadın sebepler göstererek hayvan ile hayvani münasebetleri ilerletirse bunda münasebetsiz bir şey yoktur. Böyle işlere zevklere heveslenmeyen kadın bulunmaz. Bu sebepten bu gibi zevklere kedini veripte sonradan evlenmeyi düşünen kadını bir haham bile alabilir. Bu mevzunun altında 4 numaralı notta aynı şey belirtilmekte ve gayri tabi bir şekilde çiftleşmiş bir kadını bir “baş haham” dahi alabilir denilmektedir.Gene Yebamoth ” 59b” devam ediyor, Rabi Shimi b. Hiyya ya göre bir hayvanla ya da insan olmayan bir şey ile cinsi temas yapan kadığn bir haham bile alabilir… Rabi R. Dimi’nin anlattığı bir misal ise şöyledir: harikulade çok güzel bir kadın sıcaktan biraz açık giyinmiş bir şekilde yeri silerken maruf köpeklerden biri kapıda zuhur etmiş…. Kısa bir zaman sonra da kadın bir rahiple evlenmek için izin alabilmiş. Fakat para ile kendisini satan bir kadın para mukabilinde müşterilere zevk vermek için bir köpekle cinsi münasebet yaparsa bu başka türlü kabul edilir ve Hahamlıkça hoş görülmez.Yebamoth 60b’de iş daha ileri gitmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. “Yahudiliğe döndürülmüş bir kız, üç yaşından bir gün fazla olrusa bir haham onunla evlenebilir. 60b ‘not kısımlarında daha etraflıca malumat var ki bu malumatı vermeye ne benim ne de sizin sinirleriniz daha fazla kaldırmaya müsaade etmez.Son olarak Yebomoth 63a ‘da geçen yukarıdan dokuz, on, onbir ve onikinci satırlar aynen şöyle der, “Elazar şöyle ilave etti: Adem bütün hayvanlar ile çiftleşmiş fakat Havva’nın verdiği tadı hiç birinde bulamamıştı”.“YEBOAMOTH 103 b, Yılan Havva’nın içine müthiş bir şehvet sokmuştur”. Böylelikle insanlığın babası adem bütün vaktini hayvanların kucağında geçiriyor Havva ise Adem’den evvel bekaretini bir yılana veriyor demektir…“YEBOAMOTH 55 b, Böylelikle “o şahıski akrabası kız ile cinsi temas edip bekaret zarını yalnızca gevşetir. O adamdan şikayet edilmemelidir”. Ölmüş kadın ile temas o kadının hayattaki vaziyetinde iken yapılan temas gibi kabul edilir. Kadın evli ise her ne kadar ölmüş olsa bile gene evli bir kadın olarak kabul edilir ham de ölmüş bir kadınla çiftleşmek meniyi ziyan etmek demektir”.Sanırım bu aşamadan sonra devam etmek hem şahsımı hem de okuyucumuzu üzecektir. Mesele anlaşılmıştır diyerek sırrı ifşa edilecek yeni bir kabal geçiyoruz.Kaynak : Hakan Yılmaz Çebi’nin Şeytanın Ayetleri-Gizlenen Talmud Yasaları kitabı.Daha fazla bilgiler edinmek istiyorsanız bu kitabını mutlaka okuyunuz…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 14:54 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:55 08.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 11:43 26.07.18
Bu kitabı kadınların okuması yasak diye biliyorum bizim okumayacağım kitapları yazmayın mübarekler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi