Paranormal Yetenekler

Demonlar 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Paranormal Yetenekler>Demonlar 2
SiLence 17:05 31.01.17
Demon, Hıristiyan literatürde cin ve şeytan anlamında kullanılmış bir terimdir. Terimin kökeni eski Yunanca’da tamamen farklı anlamlarda kullanılmış olan daimon sözcüğüdür.


Avrupa’da papazlar uzun süre, garip davranaışlar gösteren kimselerde ve obsesyon olaylarında, hastanın vücuduna demonun girdiğini sanmışlar ve bu yaratığı kovmak üzere çeşitli uygulamalarda (egzorsizm) bulunmuşlardır. Spiritüalistlere göre, bu tür olaylarda cin zannedilen şey, spatyumun teşevvüş halindeki bedensiz ruhlarıdır.


Ortaçağ’da majiyle uğraşan bazı kimseler demonları sınıflandırma çalışmasına girişmişlerdir ki, bilimsel dayanağı olmayan bu çalışma demonoloji olarak adlandırılır.


Demonoloji, cin ve iblisleri sistematik olarak inceleyen çalışma dalı. Genelde dinlerin kutsal metinlerinin yorumlanmasını içerir ve teoloji yani dinbilimin bir dalıdır. Osmanlıca karşılığı Şeytaniyattır. "Cinler bilimi"de denmektedir.Başlıca Demon'lar

Başlıca Demon'ların Listesi


ABIGOR : Kendisini mızrakB taşıyan bir süvari gibi takdim eder. 60 lejyona hükmeder ve cehennemin büyük bir düküdür.X-ZSavaşların ve geleceğin sırlarını bilir ve liderlere askerlerinin güvenini kazanma yollarını öğretir.


ADRAMELECH : Cehennemin yüksek bakanı ve şeytanlar konseyinin yüksek başbakanıdır. Bazen bir katır veya tavuskuşu gibi görünür. Sepharvaim ve Assyrians şehrinin insanlarının çocuklarını ona kurban ettiği söylenir.


AIM : 26 lejyona hükmeden bir ateş şeytanı ve cehennemin düküdür. Meşale tutuyor ve engerek yılanı üstünde gidiyor gibi görünür. Yılan, insan ve kedi olmak üzere 3 kafası vardır. Bazıları onun Raum ile aynı olduğunu söyler.


ALLOCES : 36 lejyona hükmeder. Şövalye gibi giyinir ve bir at üstünde gider. Yüzü bir aslanın karakteristiğine, alevlenmiş cilde ve ateşli gözlere sahiptir. Astronomi ve diğer liberal sanatları öğrettiği söylenir.


AMDUSIAS : 29 lejyona hükmeder. Gerçek formu tek boynuzlu bir attır fakat emredildiğinde insan formunda görünür. Emir verilirse konserler vericektir, trampet ve diğer müzik enstrumanlarının sesi ile kendisine eşlik edilir.


AMON : 40 lejyona hükmeden Amon yılan kuyruklu ve alev fışkıran bir kurt formunda görünebilir. İnsan formundayken bir baykuşun kafasına ile gagasına ve bir köpeğin dişine sahip gibi gösterilir. Amon geçmiş ve gelecek hakkında bilgi verebilir ve arkadaşlar arasındaki farklılıklarda onları uzlaştırır.


AMY : Önceleri ışıldayan ateş formunda görünen mükemmel bir başkan, fakat bir süre sonra insan yapısını alır. Görevi herhangi birinin Astroloji ve diğer liberal bilimlerde mükemmel bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 36 ruh lejyonuna hükmeder.


ANDRAS : 30 lejyona hükmeden Andras bir meleğin vücuduna ve baykuşun kafasına sahiptir. Siyah bir kurt üstünde gider ve süvarı kılıcı taşır. Nasıl öldürülceği konusunda tavsiyede bulunabilir, tartışma ve anlaşmazlıkları çoğaltır.


ANDREALPHUS : Önceleri mükemmel sesli bir tavuskuşu formunda görünen yetenekli bir Marki. Bir süre sonra insan şeklini alır. Geometriyi mükemmel şekilde öğretir. Bir insanı kuş kılığına dönüştürebilir. 30 şeytani ruh lejyonuna hükmeder.


ANDROMALIUS : Elinde mükemmel bir yılan tutan erkek formunda görünen yetenekli ve mükemmel bir İngiliz Kontu. Görevi bir hırsız ve çalınan tanrıları geri getirmek, tüm karışıklıkları keşfetmek, ayrıca tüm hırsızları cezalandırmak, saklı hazineleri ortaya çıkarmaktır. 36 dan fazla ruh lejyonuna hükmeder.


BAAL : Le Grand Grimoire göre, şeytani güAçlerin başıdır. Ayrıca Wierus Pseudomonarchia Daemonumda ilk adı geçen şeytandır. Wierus'a göre doğuda mülkleri olan cehennemin ilk kralı. Kara kurbağa, insan ve kedi olmak üzere 3 başı vardır. Boğuk fakat iyi biçimlenmiş bir sese sahiptir. 66 lejyona hükmeder. Görünmezlik sanatını öğretir.


BALAM : 40 lejyona hükmeder, yılan kuyruklu, ateş fırlatan gözler, boğa, insan ve koç kafalı olarak takdim edilir. Sesi boğuk ve kabadır. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olaylar hakkında bilgi verebilir, kurnazlığı öğretir ve görünmeden görmeyi öğretir.


BATHIN : Çok güçlü bir adam yapısında görünen, yılan kuyruklu, solgun bir at üstünde oturan mükemmel ve güçlü bir dük. Bitkilerin ve değerli taşların özelliklerini anlar, aniden insanları bir ülkeden başka bir ülkeye transfer edebilir ve 30 lejyona hükmeder.


BERITH : 26 lejyona hükmeden cehennemin mükemmel bir dükü. Yahudiler tarafından Berith, necromancerlar tarafından Bolfiri adıyla anılır. Sichemitler tarafından tapılmaktadır. Kırmızı at üstünde giden ve kafasında taç olan bir asker gibi görünür. Geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki olayları bilir, rütbe verir, şarkı söyleme kabiliyetinde yardımcı olur, metalleri altına çevirmekteki arzusundan dolayı simyagerlerin şeytanı olarak bilinir.


BIFRONS : Bir canavar benzeri gibi görünür. Birini astrolojide marifetli hale getirebilir, gezegenlerin mansiyonlarını deklare edebilir, bitkilerin, değerli taşların ve odunların gücünü ve değerini mükemmel bir şekilde anlayabilir, ölü vücutları bi yerden başka bir yere taşıyabilir, ölülerin mezarları üstünde mum yakar. 26 lejyona hükmeder.


BOTIS : Büyük bir başkan ve İngiliz Kontu. Şuan, geçmiş ve geleceğin hakkında doğru cevaplar verir. Arkadaşların ve düşmanların arasını bulur. 60 lejyona hükmeder.


BUER : 50 lejyona hükmeden cehennemin bir başkanı ve ikinci düzenin şeytanı. 5 bölümlü yıldız veya tekerlek formundadır. Kendini yuvarlayarak hareket eder. Buer filozofi, mantık ve bitkisel ilaçları öğretir. Hastalığı iyileştirmekte ve iyi servis sunmakta yeteneklidir.


CAMIO : Ardıckuşu formunda olan mükemmel bir başkandır. Yanan küllerin içinden cevap verir, elinin içinde keskin bir kılıç taşır, insanlara tüm kuşları anlama, iğdiş edilmiş boğaların sevilme, köpeklerin havlama ve suların sesini vermiştir.


CIMEJES : Afrikaya hükmeden güçlü ve mükemmel bir marki. Grammer, mantık ve konuşma sanatını mükemmel bir şekilde öğretir. Defineleri ve saklı şeyleri bulur. 20 lejyona hükmeder.


CROCELL : Melek formunda görünen, mükemmel ve güçlü bir dük, geometri ve tüm liberal sanatları öğretir, mükemmel sesler çıkarır, suları ısıtır, şeytanın atadığı şekilde Potestanların emrindedir. Kuvveti altında 48 lejyon vardır.


DANTALION : Birden fazla yüz ifadesi olan bir insan olarak görünen güçlü ve yetenekli bir dük ve sağ elinde bir kitap vardır. Görevi tüm sanat ve bilimleri herhangi birine öğretmek, tüm erkek ve kadınların düşüncelerini bilir ve onları isteği doğrultusunda değiştirebilir. 36 ruh lejyonuna hükmeder.


DECARABIA : Bitkilerin ve değerli taşların gücünü bilir, tüm kuşların şeytanın önünde uçmasını ve onunla durmalarını ve diğer kuşlar gibi içmelerini ve şarkı söylemelerini sağlar.


DEUMUS : Malabarda Calicutun tanrıçası. Deumus adı altında tapılan bir şeytan. Taç takar, başının üstünde 4 boynuz ve ağzında 4 kancalı diş vardır burnu işaretli ve kancalıdır. Ayakları horoz ayağı gibidir ve pençeleri arasında hırsla yemeğe hazır olduğu bir ruh vardır.


ELIGOS : Kendisini mızrak taşıyan bir at-insan, bir sembol veya hükümdar asası gibi takdim eder. 60 lejyona hükmeder ve cehennemin büyük bir düküdür. Savaşların sırlarını ve geleceği bilir, liderlere askerlerinin güvenini nasıl kazanacaklarını öğretir.


EURYNOME : Üstün nitelikli şeytan ve ölümün prensi. Vücudunu kaplayan yaraları gizlemek için tilki derisi giyer. Delphinin tapınağında siyah ten, kurt dişlerine sahip olduğunu ve akbaba derisi üzerinde oturduğunu gösteren bir heykel bulunur. Pausanias onun ölü vücutlarla beslendiğini söyledi.


FLAGA : Bazı iddialara göre kartal üstünde giden bir büyücü olduğu söylenen İskandinav perisi.


FOCALOR : Güçlü bir dük. İnsan formunda görünür. Görevi erkekleri katletmek ve onları suda boğmak; savaş gemilerini yıkmaktır; fakat şeytan tarafından zıttı emredilirse, kimseye zarar vermeyecektir. 1000 yıl sonra Yedinci Throne'a dönmeyi umar. 30 ruh lejyonuna hükmeder.


FORAS : Güçlü erkek görünümüne sahip, mükemmel başkan. Bitkilerin ve değerli taşların özelliklerini anlar, mantık, etik ve bölümlerini öğretir. Bir erkeği görünmez yapabilir ve uzun yaşamasını sağlar. Kayıp şeyleri bulur, hazineleri keşfeder ve 29 lejyonun lordudur.


FORNEUS : Deniz canavarı formunda görünen mükemmel bir marki, erkeklerin Retoric Sanatı'nı mükemmel şekilde bilmelerini sağlar. Erkeklerin güzel isimlerinin olmasını ve Tonguelar hakkında bilgi sahip olmalarını sağlar. 29 ruh lejyonuna hükmeder.


FURCAS : 29 şeytan lejyonunu kontrol eden şövalye ve cehennemin yüksek başkanı. At üstünde giden, noktalı ok taşıyan, uzun sakal ve beyaz saçlı bir erkek gibi görünür. Bitki, değerli taşlar, mantık, estetik, kiromansi, piromansi, retoriğin özelliklerini öğretir. Birini görünmez, becerikli ve duygu ve düşüncelerini rahatça dile getirir yapabilir. Ayrıca kayıp eşyaları bulabilir ve hazineleri keşfedebilir.


GLASYA : 36 lejyona hükmeden cehennemin yüksek başkanı. Bir köpek gibi görünür. Liberal sanatları öğretir, cinayeti esinlendirir, erkekleri görünmez yapar, geleceği önceden bildirir.


GREMORY : 26 lejyona hükmeden cehennemin güçlü dükü Gremory başında düklüğü ifade eden ducal taçını takan ve deve süren bir kadın olarak gösterilir. Geçmiş, şimdi ve geleceği bilir ve gizli hazineleri ortaya çıkarabilir.


GUSION : Xenophilus formunda görünen güçlü ve mükemmel bir dük. Görevi şimdiki zaman, geçmiş, gelecek ile ilgili herşeyi cevaplamak, tüm cevapları açıklamaktır.


HAAGENTI : Gryphon kanatlı kuvvetli bir boğa formunda görünen başkan. Sonradan Şeytanın emriyle insan yapısına geçiş yapmıştır. Görevi erkekleri yetenekli yapmak, ayrıca tüm metalleri altına dönüştürmek, şarabı suya, suyu şaraba dönüştürmektir. 33 ruh lejyonuna hükmeder.


HALPHAS : Mükemmel bir İngiliz Kontu. At sesiyle konuşur. Görevi kule inşa etmek, cephane ve silahlarla donatmak ve askerleri atanmış yerlere göndermektir. 26'dan fazla ruh lejyonu emrindedir.


HAURES : Cehennemin büyük generali olan ve emrinde 20 lejyon olan Flavros leopar gibi görünür. İnsan görünümündeyken, yanan gözlerle birlikte korkunç bir yüze sahiptir. Geçmişi, şu anı ve geleceği bilir, şeytanları ve ruhları kötü ruhları kovan insanlara karşı hale getirir.


HIISI : Şeytanın Kalevalada bahsedilen fince anlamı. Odun, akıntı ve tepe ile birleştirilmiş kötünün canlı örnekleridir.


IPOS : 36 lejyona hükmeden cehennemin kontu ve prensi. Aslan kafalı, kaz ayaklı ve yabani tavşan kuyruklu bir melek gibi görünür. Ipos geçmiş ve geleceği bilir, erkeklere akıl ve cesaret ve gizli hazineler hakkında bilgi verir.


MALPHAS : 40 lejyona hükmeden cehennemin büyük başkanıdır. Malphas bir kuzgun gibi veya kısık sesli bir insan gibi görünür. Kaleler ve ele geçirilemez kuleler, düşmanların yıkamayacağı barikatlar inşa eder, iyi işçiler bulur.


MAMMON : Açgözlülüğün şeytanı. Milton onun hazinelerini söküp almak için erkeklere dünyanın sinesini koparmayı öğrettiğini söyler.


MARAX : Mükemmel bir İngiliz kontu ve başkan. İnsan suratıyla mükemmel bir boğa görünümüne sahiptir. Görevi erkekleri Astronomi ve diğer Liberal Bilimlerde bilgilendirmektir. 30 ruh lejyonuna hükmeder.


MARBAS : İlk başlarda aslan formunda fakat sonradan efendisinin isteğiyle insan olan büyük başkandır. Saklı ve gizli olan şeyleri doğru olarak cevaplar. Hastalıklara neden olur ve onları iyileştirir. Mekanik Sanatlarda bilgelik ve bilgi verir ve insanları istediği şekile sokabilir. 36 ruh lejyonuna hüküm eder.


MARCHOCIAS : Emrinde 30 lejyon olan cehennemin mükemmel markisi, Marchocias dişi kurt gibi görünür, yılan kuyruğuna ve alev tükürüğüne sahiptir. İnsan vücudundayken, görkemli bir asker görünümüne sahip olur. Şeytanın ve meleklerin hükümlerine uyar.


MELCHOM : Cehennemdeki sivil uşakların veznedarıdır. Para kesesi taşıyan şeytandır.


NABERIUS : 29 lejyona hükmeden güçlü bir şeytandır. Wierus onu cehennemin markislerinden biri yapmıştır. Üç başlı bir köpek veya kuzgun gibi görünür. Kaba bir sese sahip fakat kendini uzsözlü ve iyi huylu biri gibi sunmaktadır. Nazik yaşama sanatını öğretmektedir.


NYBBAS : Cehennemin üst düzey galerisinden, ikinci tertipten. Hayaller ve rüyaları ayarlar. Ona soytarı ve şarlatan gözüyle bakılmaktadır.


ORIAX : Yılan kuyruklu at üstünde giden aslan görünümüne sahip büyük Marki. Görevi yıldızların faziletini öğretmek, gezegenlerin konaklarını ve onların erdemlerini nasıl anlayabileceğini bilmektir.


OROBAS : Öncelikle at görünümünde olan, fakat şeytanın emrinden sonra insan görünümü alan mükemmel ve güçlü prens. Görevi geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek ile ilgili herşeyi ortaya çıkarmaktır. Tanrısallık ve dünyanın yaratılışı ile ilgili doğru cevaplar verir. Herhangi birinin ruhunu yoldan çıkarmak ona acı vermez.


OSE : Öncelikle leopar gibi görünür, fakat kısa bir süre sonra insan biçimi alabilir. Görevi Liberal Fizik içinde marifetli birini yaratmak, kehanetlerin ve gizli şeylerin doğru cevaplarını vermek, ayrıca bir insanı Şeytanın istediği bir biçime dönüştürmektir.


PHENEX : Muhteşem bir Marki, Anka kuşu görünümüne ve bir çocuğun sesine sahiptir. Mükemmel bir şair ve istekleri yerine getirme konusunda isteklidir. Solomona'nın söylediği şekilde 1200 yıl sonra Seventh Throne'a dönmeyi ummaktadır.


PICOLLUS : Prusyanın eski sakinleri tarafından saygı görürdü. Kendisine ölü bir adamın başı teklif edildi ve onuru için yandı yok oldu. Ölmek üzere olan önemli insanlara son günlerinde görünmektedir.


PRUFLAS : Cehennemin ulu prensi ve görkemli dükü olarak emrinde 26 lejyon vardır. Saltanat sürmesi gerekli olan Babylon'da iken, baykuş kafasına sahip oldu. Kavgalar ve savaşlarda yardım eder, uyumsuzlukta kışkırtır, yoksulluk oluşturur. Kendisine yapılması söylenen herşeyi yapacaktır.


PURSON : Aslan suratlı insan, elinde zalim bir engerek taşıyan ve ayı üstünde giden bir görünüme sahiptir. Saklı şeyleri bilir ve şu an, geçmiş ve gelecekte olcak herşeyi diğer insanlara anlatabilir. Saklı herşeyi açığa çıkarır. İnsan ve Aerial'ın vücudunu ele geçirebilir.


RAHOVART : Az bilinen bir şeytandır. Durzel tarafından basılan ve tarihsiz olan Rouen'de kötü ve cimri bir zengin olarak söz edilir. Rahovart içinde Curmudgeonların öldükleri zamanki ruhlarını içeren bir sepet taşır.


RAUM : Büyük ingiliz kontu. Öncelikle karga formunda görünür, sonradan şeytanın emriyle insan vücuduna geçer. Görevi kralların evinden hazinelerini çalmak ve onları götürmesi emredilen yere götürmek; şehirleri ve erkeklerin saygınlığını yok etmek; geçmişi, şu an olanları ve gelecekte olcakları bilmek; dost ve düşmanın birbirine aşık olmasını sağlamak.


RIBESAL : Silesia'da yaşayan insanlara göre Risemberg doruklarında bir hortlaktır. Dağları bulut ile kaplamayla görevlidir ve öfkeyi harekete geçirir.


RONOVE : Canavar görünümündedir. Konuşma sanatını öğretir, iyi köleler yetiştirir. Büyük ingiliz kontu ve markisi, emri altında 19 ruh lejyonu vardır.


SALLOS : Muhteşem ve kudretli bir düktür. Kafasında ducal tacı ile timsah süren centilmen askerinin bir formu olarak görünür. Kadınların erkeklere, erkeklerinde kadınlara aşık olmasına neden olur.


SAMIGINA : Küçük bir at gibi görünür fakat efendisinin isteğine göre insana dönüşebilir. At sesiyle konuşur. Otuzun üstünde alt kademeden olan Lejyon emrinde çalışmaktadır. Tüm liberal fiziği öğretir ve ölmüş ruhların günah işleyenlerini rapor eder.


SHAX : Görevi şeytanın emrinde olan herhangi bir erkek veya kadının görüş, işitme, anlama kabiliyetlerini elinden almak, kralların evinden para çalmak ve 1200 yıl içinde onları geri taşımaktır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 17:06 31.01.17
STOLAS : Cehennemin harika bir prensidir. Baykuş gibi veya astronomi, bitkilerin özelliklerini ve kıymetli taşların değerini öğreten bir adam şeklinde görünür.


UVALL : Uzun ve korkunç tek hörgüçlü deve görünüşüne sahiptir. Geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilir.


VAPULA : Harika ve güçlü bir düktür. Bir insanı el sanatları, filozofi ve fizikte başarılı yapar.


VASSAGO : Görevi geçmiş ve geleceği deklare etmek, gizli ve kayıp herşeyi keşfetmektir.


VEPAR : Harika bir düktür. Güçlü bir denizkızına benzer. Görevleri suları idare etmek, silah, zırh ve cephane ile dolu gemilere rehberlik etmektir. Şeytanın isteğiyle denizlerin dalgalı olmasına ve gemilerle doluymuş gibi görünmesine neden olabilir. Ayrıca erkeklerin 3 gün içinde çürük ve yaralar ile ölmesini ve kurtların içlerinde büyümesine neden olabilir.


VINE : Siyah bir at süren aslan gibi tasvir edilir. Elinde bir engerek yılanı taşıyor olarak gösterilir. Geniş kuleler inşa eder ve suyun engebeli akmasını sağlar.


VOLAC : İki kafalı bir ejderi sürüyor gibi melek kanatlı bir çocuk olarak gösterilir. Gezegenlerin yerini ve yılanların nerde bulunacağını söyler.


XAPHAN : Cennette çıkan ayaklanma süresince, yangın çıkarttığı ileri sürülmüştür. Diğer isyankarla birlikte cehennem çukuruna atılmıştı ve ocağın alevlerini ağzı ve elleriyle yelpazeledi.


YAN-GANT-Y-TAN : Geceleri Finisterede doğru yoldan ayrılmış bir şekilde dolaşır ve bu Bretons arasında en kötüye işaret sayılır. Beş parmağında hızlı bir şekilde yakabileceği beş mum tutar.


YENALDLOOSHI : Yakın akrabalarını öldürerek güç toplarlar, bazen kardeşlerini bile öldürürler. Yamyamlık ve ölüseviciliğin pratiğini yaparlar.


ZAGAN : Büyük kral ve başkan. Şarabı suya, kanı şaraba, ayrıca suyuda şaraba çevirebilir. Tüm metalleride bozuk paraya çevirebilir.


ZEPAR : Görevi kadınların erkeklere aşık olmasını ve birlikte olmalarını sağlamaktır. Ayrıca onları kısırlaştırmaktadır.
Cornelius Agrippa Olayı

Okültizm ile ilgilenenler için tanıdık bir isim H. Cornelius Agrippa. Hatta okültik konularda Türkçeye çevrilmiş az eser olmasına rağmen Agrippa'nın Occult Philosophy'si (türkçeye 'gizli felsefe ya da büyü felsefesi' ismiyle çevrilmiş durumda) ünlüdür. Kitabı okudum ve gerçekten cok karışık, tamamen anlanabilmesi için üzerinde çalısılması gerekiyor.


1486-1535 yılları arasında yaşamış olan simyacı ve okültist Agrippa'nın yaygın bir biçimde kara majisyen oldugu sanılıyordu. Hakkında bir efsane vardır onu size anlatmak istiyorum.


Agrippa, birgün odasından cıkar ve bir öğrencisi onun odasına girer . Agrippa'nın kitaplığına bakmaya başlar. Kitapların arasında ilginç siyah kaplı bir kitap öğrencinin dikkatini çeker, alır ve kitabı okumaya başlar . Kitabın grimoire oldugundan habersiz olan öğrenci, okuduklarının etkisiyle "daemon summone" der. Yıllardır bu kitabın içinde hapsedildiğini söyleyen daemon , öğrencinin korkmasına neden olur. Öğrenci, gördükleri karşısında donakalır ve bu daemon tarafından öldürülür. Agrippa, odasına geldiğinde öğrencinin cesediyle karşılasır ve şok olur. Cinayetle suçlanmaktan korkar, bu daemonu tekrar çağırıp öğrenciyi diriltmesi için ona yalvarır, buna karsılık daemon kendi özgürlüğünü ister. Agrippa kabul eder. Daemon, öğrenciyi diriltir. Agrippa ve öğrenci dolaşmaya cıkarlar; fakat yolda öğrenci hayatını kaybeder. Agrippa ise bu olaydan sonra bir daha yaşadığı bölgeye geri dönmez .Sadece bilgi vermek amacıyla verilmiştir. Denemeniz kesinlikle tavsiye edilmez.

Bir demon çağırmak için doğru yöntem


2- Neden çağırdıgınızla ilgili kesin bir kanıya varın.


3- Bir demon'dan yardım istediğimizde karşılığında bir şey teklif etmek dogru olan şeydir. Bu, hem sizin hem de demon'un kabul edecegi bir şey olmalıdır. Yaşlı Tanrılar için değerli olan şey dürüstlük, cesaret ve doğruluktur. Yapamayacağınız birşey için söz vermeye kalkmayın! (Ciddiyim yapmayın bunu!)


4- Demon'la iletişime geçeceğiniz metodu iyi bilin. Tanımadığınız bir demon'u çağırmadaki en onemli adımlardan birisi de, Şeytan'ın aracılığıyla çağırmaktır. Bu konu hakkındaki sebepler önemlidir. Bütün demon'lar Şeytan'ın demon'ları olmadıkları için insancıl değillerdir (Diger taraftan olanlar). Dışardan birisine sorun çıkartan bir demon'un, kabul edilmiş bir sataniste gayet arkadaşça yaklaştığını ögrenmiştim.


5- Her zaman dürüst ve saygılı davranın. Kötü yolda kullanmayın ve emir vermekten kaçının!


Topluluğumuz içinde ögrendiklerimden daha fazlasını kendi tecrübelerimle ve denemelerimle öğrenmiştim. Tecrübe her zaman en iyi ögretmendir.


Demon'la iletişime geçmek icin bir kaç seviye vardır.


1- Demon, bize düşünce yolumuzla konuşur (telepati). Başlanıçta fiziksel yeterliliği olmayan insanlar için zor olabilir; fakat güç meditasyonu ve tecrübeyle bu telepatiyle goruşmeler zaman içerisinde daha da kolay bir hale gelir


2- Demon'u görür ve işitiriz. Bu, daha güçlü ve iletişime açık insanlar için geçerlidir.


3- Demon'un enerjisini cağırırız. Bu, çok daha güçlü ve manyetik bir safhadır. Güçlü bir aura ile cevreleniriz. Bu sırada demon'un bizimle sürekli konuştuğunu duyar, ayrıca onu görürüz.


4-Çağırma esnasında demon bir ayna yansımasında, tütsü dumanı içerisinde veya başka bir koşulda (kristal küre de olabilir bu) konuşur ve görünür. Bu metod, yeniler icin daha iyidir. Eğer hislerimiz yeterince kuvvetliyse ve demon istiyorsa bize dokunduklarını duyabiliriz.


5- Hissedilebilir kontakt: Odadaki eşyalar yerinden oynarlar. Demon'un fiziksel kanıtı tamamiyle açıktır.
alıntıdır (demon çağrılması kesin likle tavsye edilmez)

Demon..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 14:49 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 13:53 21.04.17
PayLaşım İçin TeşekküRLeR..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:55 08.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi