Paranormal Yetenekler

Cinlerin sırrı ve insanlara etkisi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Paranormal Yetenekler>Cinlerin sırrı ve insanlara etkisi
SiLence 21:25 31.01.17
CİNLERİN VARLIĞI ve YAPISI

Yüce Kitabımız Kuran ı Kerim de iniş sırasına göre 40. sure ,resmi sıralamaya göre 72. sure olan Cin Suresi 28 ayettir. Kuranda Cinlerin varlığı ilgili 30 dan fazla ayet vardır .

Cinler dumansız ateşten yaratılmış gaybın varlıklardır.

Kur’an-ı Kerimde

55/RAHMAN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr (nârin).

Cann'ı (cinni) da 'yalın, dumansız bir ateşten' yarattı.

(Hicr 27) " Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." Ayetleriyle

CİNLERİN ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir

Ancak ;Onlarda insanlar gibi yerler içerler ,evlenirler ve çoğalırlar ,erkeklik ve dişilikleri vardır,doğarlar ölürler .KAÇ ÇEŞİT CİN VARDIR ?

Cinler şu şekilde sınıflandırılabilir:

1-Müslüman cinler

2-Müslüman ve mü'min cinler

3-Kâfir cinler

Allah, Âdem (A.S)'a secde emrini verdiği zaman, secde etmeyen iblistir.

İblis; Cin tayfasındandır.

İblis, kâfir cinlerin başındadır. Ve tektir. Âdem (A.S)'a secde emrine karşı gelen de odur. Ve kıyâmete kadar yaşayacağına dair Allah'tan söz almıştır.

Şeytan (ona hizmet eden kâfir cinler), cin tayfasındandır.

İnsanları kandırmak asıl görevidir.

Peygamber (s.a.v)efendimiz buyuruyor:

Cinler 3 gruptur.

Birinci gruptakilerin kanatları vardır ve gökyüzünde uçarlar.

İkinci sınıf yılanlar ve akreplerdir.

Üçüncü sınıfı ise konar göçerler grubu teşkil eder .

YEMEĞİMİZİ PAYLAŞIRLAR

CİNLER şua ,enerji varlıklar oldukları için bizim gibi yemek yemezler.

Onların beslenme şekilleri kokudur

Kemik artığı, et kokusu en sevdikleri kokulardır.

Kâfir olanları, kan, irin, hayvan pisliği kokularını çok sever.

Sigara dumanını çok severler.Sofraya oturduğunda kim “Besmele” çekmezse yemeğini kâfir cinlerle paylaşır.

NERELERDE YAŞARLAR HANGİ MEKANLARI SEVERLER

Cinler dünyanın her yerinde ,denizlerde ,çöllerde ,kayalıklarda ıssız yerlerde yaşarlar.

Kafir cinler;en çok mezarlıklarda yaşarlar,

Harabe, ıssız yerleri severler.

İnsanların çöplük, mezbele olarak kullandıkları yerlerde yaşamayı tercih ederler çünkü onlar insan artıklarını yerler.

Ayrıca hamamlar ,ağaç dipleri ,kaya yarıkları ve deliklerinde yaşarlar.

Çok pis insanları çok severler. Özellikle pis insanların kokularına bayılırlar.

Pis evler ,namaz kılınmayan evler, Kur'ân okunmayan evler mekânlarıdır.

Evlerde en çok banyo ve tuvalette bulunurlar.

Tuvalete girince özellikle Allah'ı hatırlatırlar.

Kafir Cinler, şeytanlarla birlikte insanları kötülüklere sevk etmek ve onları yoldan çıkarmak için işbirliği halindedirler. Zihinlere ve kalplere bunların güzelliklerini fısıldarlar. Kur’an-ı Kerimde bu konu şöyle haber verilir:

(En'am Suresi 112–113). "Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve insan şeytanlarını her peygambere (ve ümmetine) düşman yaptık. Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi ve ondan hoşlanması için, bir de işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı, sen onları düzmekte oldukları iftiraları ile baş başa bırak."

Mü'min cinler camilerde, mü'min evlerde barınırlar.

Evlerde mü'min cinlerin bulunması iyidir

Çünkü onlar şeytani cinlere karşı koruma görevi yaparlar.

YARIN

CİNLER İNSANA TESİR EDERLER Mİ

KÖTÜLÜK YAPARLAR MI

GAYBDAN HABER VERİRLER Mİ

YARIN

CİNLER NE KADAR YAŞARLAR

CİNLER İNSANA TESİR EDERLER Mİ

KÖTÜLÜK YAPARLAR MI

GAYBDAN HABER VERİRLER Mİ

Ömürleri ne kadardır : Kaynaklarında bize ilettiğine ve ortak kanıya göre CİNLERİN Ömürleri çok uzundur. Sahâbe zamanından bugüne kadar yaşayan cinler vardır. 1000, 1500 sene ömürleri vardır.

Cinler insan tesir ederler mi:

Cinler İnsan bedeninde de barınırlar .

Kâfir cinler insan bedenini istediklerinde sahiplenirler. Bir insan bedenini sahiplendiler mi saraya yerleşmiş gibi sevinirler. Bedende çok rahat ederler. O kişinin ağzını, gözünü, beynini, kalbini kısacası azalarını kullanırlar. İsteklerini yaptırmak üzere harekete geçerler .

O kişiyi kullanırlar ve istem dışı her türlü hareketi davranışı yaptırırlar. Bu durumda olan kişi normal yaşantısında asla yapmayacağı şeyleri yapmaya başlar.Bu istem dışı davranışlar bazen etraftan fark edilir bazense fark edilmez .

Ama kişide bir tuhaflık olduğu hissedilir ama bir anlam verilemez ,”ne oldu buna birdenbire değişti sanki başka biri oldu” ifadeleri kullanılır.

KÖTÜLÜK YAPARLAR MI ?

Cinler, şua ve enerji gibi varlık olduklarından, vücudun her tarafına nüfuz edebilme kabiliyetini haizdirler.

. Aslı cin olan şeytan için, Efendimiz (sav): “O, kanın damarlarda dolaştığı gibi, insan vücudunda dolaşır” buyurmaktadır.

Bu hadisten anlaşıldığı gibi cinler, vücudun en iç organlarına kadar nüfuz edebilir ve orada

Yaşayabilirler.

bir kısım hastalıklara sebep (şeytani cinler)yada o hastalıklara engel olabilirler.(Rahmani Cinler)

Ancak Kafir Cinlerin vucuda yerleşme sebebleri farklıdır . Bu sebeb göre girdikleri bedene az yada çok mutlaka zarar verirler.

CİNLER NEDEN İNSAN VÜCUDUNA YERLEŞİRLER ?

Cinlerin bedene girmelerine halk dilinde“cinin dokunması yada çarpması denilmektedir”

Cinin insan bedenine girmesi için sebepleri vardır.

Kötülük yapmak:

İnsanın Cine bilmeden kötülükte bulunması :

Bunlar aralarındav sıcak su dökmek ; tenha ıssız alanda bevletmek farkına varmadan üstüne basmak oturmak gibi , konuşmalarda alay etmek gibi davranışlardan dolayı cin intikam almak isteyebilir.Aşk : Erkek bir cinin kadına yada kadın bir cinin erkeğe aşık olması durumda bedene girmesi söz konusu olabilir .

Bu durumda Cin o kişinin sadece kendisine ait olması arzusuyla evlilikten veya beraberliklerden uzaklaştırabilir.

Zulüm etmek : Cin şehvetli bir duyguyla insan bedenine girebilir.Yaşanan ve anlatılan taciz olaylarının sorumlusu olabilirler.

Ya da bir suçunda dolayı saklanmak amacıyla insan bedenine girebilir ve o kişiye zulüm eder .

Görevi gereği: Bu durumda Cin herhangi bir büyücü tarafından görevlendirildiğinden kişiye musallat olur.

GAYBDAN HABER VERİRLER MİKur’ân-ı Kerim’de cinlerin bu durumunu anlatan birçok âyet vardır.

(Hicr/16-18), “ “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Onları, taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.”Cinler, Kur’ân’da bildirildiği üzere, “Levh-i Mahv ve İsbat”ta olan şeylere ulaşmaya çalışır; oradan gözlerine ilişen bilgileri alır ve daha sonra da onları kendi hesaplarına değerlendirebilirler.

(Saffat/6-10).”Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, artık mele-i âla’ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da her şeyi delip geçen bir parlak ışık takip eder.”

Bazen, böyle hırsızlık sonucu elde ettikleri şeyleri, kendilerine açık insanların kulaklarına fısıldarlar.

Peygamber Efendimiz’in ifadesiyle “gır gır” eder ve çoklarını baştan çıkarırlar; zira bu bilgilerin %99’u kendi kattıkları yalanlarla doludur.

Belki bunlardan %1’i doğru çıkabilir; işte bu, diğer yalanlara inanılmasına kaynak olur...

CİN ve ŞEYTAN

Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplarca da kabul edilmektedir.

Bütün semavi dinlerde cinin varlığına inanılmakta Tevrat ve İncil’de çokça zikredilmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca cinlere inanan ve onlarla irtibatta olmaya çalışan olan pek çok uygarlık olmuştur.

Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah derecesine çıkarmış ve dev, peri, ,şeytan adlarıyla da andıkları bu varlıklara tapınmışlardır,irtibatta bulunmaya çalışarak bunlarla sihir ve tılsım yapmışlardır.

CİNLERLE ŞEYTAN ARASINDAKİ FARK

Kur’an-ı Kerimde cinlerin varlığıyla ilgili,

"(Rahman 15) " "Cinleri halis ateşten yarattı.

(Hicr 27) Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." ayetleriyle ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir.

Anlaşılıyor ki cinler ateşin alevli yerinden yaratılmıştır. Ateşten yaratılan bir başka varlık daha biliyoruz: ŞEYTAN

(Araf, 12, Sad,76). “…ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise bir çamur parçasından!”

diyerek Allah’a isyan eden ve rahmetinden kovulan şeytan.

O da cinler topluluğundan bir varlıktı. Şeytanın bir adı da “İblis”tir. Kur’an-ı Kerimde bunu açıkça görmekteyiz:

” (Kehf, 50). “..ancak İblis secde etmedi, o (yaratılış bakımından) cinlerdendi, Rabbinin emrini terk etti

Anlıyoruz ki Cinler ve Şeytanlar aynı grubu oluşturan ruhani varlıklardır. Aralarındaki fark şeytanların, insanlara olan düşmanlıklarının daimi ve Allah’a olan isyanlarının baki olmasıdır.

(Cin/11) “Bize gelince ,iyilerimizde var başka türlü olanlarımızda :Biz çeşitli yollara ayrıldık.

Salh cinlerde iyi ve Salih insanlar gibidir. Cennete gideceklerdir. Kötülerde Cehenneme gidecektir. Ama bütün cinleri de Kafir olarak görmemeliyiz.

Anlaşılıyor ki Şeytanlar Cinlerin Allaha isyan eden ve karşı çıkan grubudur.

Kuranda (Saffat 7) “Ve ( onu ) itaat dışına çıkan her türlü şeytandan koruduk .

Cenabı Allah emirlerine karşı çıkan şeytana yeniden diriliş gününe kadar bir süre vermiştir.

Araf 14/15 “Dedi : Bana insanların diriltilecekleri güne kadar bir süre ver . Allah buyurdu : Şüphesiz sen süre verilenlerdensin .”

Cinlerin ise Allah’a asi olanları olduğu gibi (insanlar misali) mü’min ve itaatkâr olanları olduğunu belirtmiştik.. Bu bakımdan Cinler İslâm dini açısından iki kısımda incelenirler: Mümin olanlar, kâfir olanlar. İnsanlar gibi cinler de, Peygamberimize ve ondan öncekilere iman ve Allah’a ibadet etmekle yükümlüdür.

GENEL OLARAK CİNLER HAKKINDA

Cinlerin özelliklerini, yaradılışları hakkında genel olarak kısaca maddeler halinde şöylece belirtmek mümkündür:

1. Ateşten yaratılmışlardır.

2. Normal duyu organlarıyla algılanamayan ruhanî varlıklardır.

3. Çeşitli şekillere girebilirler, (insan, yılan, kedi, köpek, inek gibi) içlerine sızabilirler.

İnsanların içlerine sızabilirler. Işınsal varlıklar olduğundan, çok hızlı hareket edebilirler. Ağır ve zor işleri kolayca yapabilirler.

4. Cinler de insanlar gibi Allah’a ve ilahi emirlere itaat etmekle mükelleftirler. (Zariyat 56) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

5. Peygamberimizin risaleti cinleri de kapsamaktadır. Bunun için Rasülullah (s.a.v.) İslâmı cinlere de anlatmıştır.

6. Cinlerin bazıları müslüman olsa da ekserisi kâfirdir.

7. Cinler gaybı yani geleceği ve gelecekte olacakları bilemezler.

Sebe/14. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer Gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.”

Ancak uzun süre yaşadıkları için insanların bilemedikleri bazı geçmiş olayları ve saklı bilgileri bilme imkânları vardır..

8. Cinler bazı durumlarda insanlara zarar verseler de -bazen çok basit varlıklar da insana zarar verebilmektedir- inanan kimsenin bunlardan korkmaması ve bunların şerlerinden Allah’a sığınması gerekir. Ayrıca bunların tuzağına düşmemek veya onların şerrinden kurtulmak için Hz. Peygamber Efendimiz Ayet-el- Kürsi ile Nas ve Felak surelerinin okunmasını tavsiye etmektedir.

Cinler, şeytanlarla birlikte insanları kötülüklere sevk etmek ve onları yoldan çıkarmak için işbirliği halindedirler. Zihinlere ve kalplere bunların

(kötü fiillerin )güzelliklerini fısıldarlar.

Kur’an-ı Kerimde bu konu şöyle haber verilir:

(En'am Suresi 112–113). "Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve insan şeytanlarını her peygambere (ve ümmetine) düşman yaptık. Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi ve ondan hoşlanması için, bir de işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı, sen onları düzmekte oldukları iftiraları ile baş başa bırak."CİNLERDEN FAYDALANILIR MI ?“Havass” ve “azâim” türünden bazı metinlerin okunmasıyla cinlerden faydalanma girişiminde bulunulmasına huddâmcılık, bu işte kullanılan cinlere de huddâm denir.

Cinlerin insanlarla temasları göz önüne alınarak her halde dikkatli olunması ve manevi tedbirlerle önlem alınması tavsiye edilir.

Sayın Tufan Tufan ; cinler ve etkileri konusunda sizin görüşünüz nelerdir ?

Cinler Kuran’da ispatlı yaşayan varlıklardır.

Bu konu üzerinde yıllardır yaptığım araştırmalarımı yakında kitap haline getireceğim.

CİNLER YAŞAMSAL VARLIKLARINI SÜRDÜRÜRKEN bizimle birlikte dünyamızı paylaşırlar ,onlar her yere ışık hızı gibi bir süratle ulaştıkları için bir mekandan diğer bir mekana ,

İstedikleri yerlere girerler , onlar için evlerimiz , yaşadığımız diğer alanlar adeta birer konfordur, nerdeyse her yerde bulunurlar çünkü sayıları bizim sayımızdan kat ve kat fazladır, dolayısıyla onlar her yerde ve neredeyse bizimle beraber aynı alanlarda yaşarlar, yemeklerimizi bile paylaşırlar ,

CİNLERİN BİZLERE ZARARI YOKMU *? BÖYLE TECAVÜZLER SÖZKONUSU İKEN …

Cinler de kısım kısım olduğundan bizlere iyiliği olanda vardır kötülük yapmak isteyenleri de . Müslüman ,Hristiyan ,Musevi, ataist, olarak ayırabiliriz ama ana olarak 2 grup vardır , Şeytani ve Rahmani Cinler …

Bugüne kadar bana bu konuda başvuran çok sayıda kadın ve erkek oldu .Biz bu olaya yani cinlerin insan bedenini ele geçirme haline tasallut diğer değişle obsesyon diyoruz,

Bu obsesyon hallerini 5 yaşındaki bir çocukta yaşayabilir 60 yaşındaki bir insanda yaşayabilir.

Bu hali yaşayan kimse anormal davranışlar da bulunmaya başlar , anormal sözler söyler ,

Geceleri kabuslar görü görür , yaşanmamış olayları yaşanmış olarak kabul sanır,

Korkunç yaratıklar , Halüsinasyonlar görmeye başlar ,.

Tabi en çok konuşulan ise cinlerin bir bedeni ele geçirmesi veya

tecavüz etmesidir ..

Tecavüz durumlarında ki bu genellikle kadınlarda olur , çok ender olmakla beraber erkeklerde de tezahür etmektedir ,

tecavüz anında giysilerin olup olmaması önemli değildir ,

Beden zorla ele geçirilirken Varlık bir anda kadına abanır eğer ayaktaysa

yatmasını sağlar ve tecavüz başlar bazı hallerde bu o kadar hoyrat bir şekilde olur ki kişinin bedenin de şişmeler morluklar görülür .

Tabi ki bir kadının asla istemeyeceği bir durumdur bu ama çaresizdir , kimseye de anlatamaz , bu yüzden evlilikleri sona ermiş aileler bilirim , ki evli olan kadın yaşadığı bu durumu kocasına ispatlayamaz ,

Bu durumlar genelde erkeğin olmadığı zamanlarda ve genellikle yalnız yaşan kadınlarda görülür .

Tabi Müslüman mümin cinlerin yapacakları bir durum değildir bu .ERKEĞE DE TECAVÜZ OLUYOR MU ?

Bazen dişi cinler tıpkı erkek cinler gibi beğendikleri bir erkeğe sahiplenmek isterler ,

bir süre bu insanın etrafında dolanıp , itikadini ,inancının gücünü anlarlar , iradesinin zayıflığı , düşük karakter özellikleri , günaha yatkın olması cinin işini kolaylaştırır , artık istediği erkeğine ziyaretlere başlar ve ardından tecavüzler başlar , bu bazen hiç anlaşılmaz gibidir , ama gitgide kendini belli eden bir tecavüze dönüşür ki kişi bu yaşadıklarını kimseye anlatamaz. Ancak hali tavrı tuhaflaşır . Halk arasındaki söylenen “cin sahiplendi “ sözü buradan gelmektedir .

Bu kişiler ömürlerini genellikle yalnız yaşayarak geçirirler,

karşı cinse karşı ilgi duyamazlar ve evlenemezler, duygusal bir ilişki bile yaşayamazlar .

Bazense erkek şeytani cinler erkek kişilere çocuklara musallat olur , bu durumda bu hali yaşayan kişi ileride kendi cinsine ilgi duyması ve cinsel eğilimlerinin değişmesi Sonucuna kadar varır .

Yani homoseksüel eğilimi olanları Cinlerin Tecavüz ettiği kişiler olarak mı görmeliyiz ?

Her biri için söyleyemeyiz tabi ,

genetik yapı var , karakteristik yapı var , çocuklukta yaşanan şiddet yada tecavüz olayları var .

Ancak meselenin görünmeyen yanı olarak ta bu tarafı var .

Bana gelen bu kişilere ilk sorduğum sorulardan biri küçüklüğünde bedensiz bir varlığın (Cinlerin )saldırısına uğrayıp uğramadığıdır .

Anlatılanları duysanız kulaklarınıza inanamazsınız .İnanılmaz .

Bunların bir kısmının başından geçen bu tecavüz olaylarında yaşadıklarını ve çaresizliklerini isim vermeden sizler anlatacağım .

Tabi bedenli varlıkların tecavüzünü değil .

Bunlar tecavüz durumu nasıl sona erer ; nasıl tedavi edilir yani böyle hallerde size gelenler olduğunda neler yapıyorsunuz ?

Bakınız bu halleri yaşaya kişiler ne yazık ki çevreden görebileceği tepkilerden dolayı kimseye bir şey açıklayamıyor , yıllarca bu sıkıntıları ile yaşıyorlar ,Ta ki mesele artık dayanılmaz bir hal alınca bize geliyorlar .

Toplumumuzda bu sıkıntıları yaşayanların bana ulaşması için , yaşadıklarından dolayı utananların , veya bu yaşananların gizli kalmasını isteyenler için özel bir

sesli yanıt sistemi kurdum ( 0 592 211 39 29 aranıyor 5555 tuşlanıyor . )

bırakılan tüm mesajları tek tek dinliyorum .

İsteyenler bana hemen bağlanabiliyorlar . Aradıkları numara kesinlikle görülmüyor .

Mesaj bırakanlarla istedikleri doğrultuda temasa geçip ilgileniyorum . ,

Diğer taraftan “Bende Cin gördüm “ diyenlerin sayısı o kadar fazla ki ,inanamazsınız.

İddaa ediyorum yetişkin

Her 3 kişiden biri yaşamlarının bir döneminde bu varlıkları görmüştür .

Yakında böyle bir kamuoyu yoklamasını ; gazetemizin desteğiyle yapmayı düşünüyorum , bir nevi toplumun nabzını tutacağız .

SAYIN TUFAN TUFAN Bu sıkıntıları yaşayan kişilerin ne yapması gerekiyor bu meselenin tedavisi nedir ,

Bakınız bu meselenin tedavisi kesinlikle Yüce Kitabımız Kuran-ı kerimdeki

ayeti şerifelerle olmaktadır ,

Başka hiçbir tedavisi yoktur ,

Bu ruhsal tedaviyi gerçekleştirecek olan kişinin dini itikadi yüksek , kalben imanı kuvvetli , ruhen olgunluğunu tamamlamış , ahlaken ve vicdanen güçlü bir kişilikte olması gereklidir ,

Tedavi nasıl gerçekleşiyor ?neler gerekiyor ?

Bunları sizi uzun uzun anlatacağım ,öncelikle belirteyim ; bu durumda olan kişilerin mutlaka güvenilir bir kişiden manevi yardım almaları gerekir ki bir daha bu sıkıntıları ömürleri boyunca yaşamasınlar.

BAZI KORKU FİLMLERİ İLE İLGİLİ NELER SÖYLEYECEKSİNİZ

Mesela bakınız BÜYÜ filminde ki tecavüz sahnesi aylarca konuşuldu , tabi konuşulan daha önemli konu ise BÜYÜK bir faciadan kılpayı kurtulunan Filmin galasındaki yangındı ..

Ben o yangının şeytani cinlerin yol açtığını söyledim .

İddaamı ispatlamamı istediler bende ispatladım .

Flash tv stüdyolarında Hakan Aygün ve ekibiyle yangın anında çekilen görüntüleri saniye saniye izleyerek 20 ye yakın cin ve şeytan şekli silüeti tespit ettim, biliyorsunuz cinler dumansız ateşten yaratılmış varlıklardır , ancak duman halinin içinde bu suretlerini hep birlikte görebildik ,

bazı görüntülerde ise çok daha çirkin korkutucu yüzler vardı ancak ben görmeme rağmen yaklaşık 10 kişilik gazeteci ekibi göremediler , onlar da görünen silüetleri kullanmaya karar verdi .

Günlerce yayınlanan bu görüntüler ve açıklamalarım kanal d zaga programında da konu oldu davet edildim , durumu anlatmaya çalıştım ,

Bu arada Sn .Hakan Aygün “bir medyuma cinleri tespit ettiren televizyoncu” olarak gazetecilik tarihinde bir ilki yapmış oldu ,Bakınız yangından sonrada BÜYÜ filminin çekimi sırasında da bazı anormal olayların yaşandığını çekim ekibinin ve oyuncuların bundan dolayı rahatsızlık duyduklarını bizzat kendileri anlattılar ,

PEKİ NEDEN BÖYLE OLUYOR

Çekimin yapıldığı alandaki bazı varlıkların bu çekimden rahatsız oldukları açıktır ,

Büyü, cin ,şeytan gibi kelimeler kendi başlarına dahi bir çekim alanı oluştururular ,

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 21:25 31.01.17
Bu yüzden halk arasında çekinme ve korkamadan dolayı cin ismi söylenmeden ""üç harfliler " adıyla anlatılır ; bu şekilde söylenmektedir .

Fimin adı BÜYÜ içeriği Cinlerle dolu ve filmin en çok konuşulan sahnesinde Şeytani bir Cin'in tecavüzü var.

Dolayısıyla çekim mekanı hem yaşadıkları alan olabilir, rahatsızlık duymuşlardır hem de yapılan çekim sahnelerinden olacak ki , böylesi bir felaketin sebebini oluşturdular ,

Şu sıralar henüz vizyona girmemiş olan SEMUM adlı benzer bir korku filminin setinde yaşanan anormal şeylerde oyuncuları ve ekibi korkuttuğundan

Konuyla ilgili bir din bilginin getirilerek orada okumalar yaptığını ve koruyucu dualar ( cevşen ) dağıttığını basından öğrendik ,

Buradan da anlıyoruz ki rahatsız edilen bu Cinler ;

karşılık olarak rahatsız ediyorlar ,CİNLERİN BAŞKA NE GİBİ KÖTÜLÜKLERİ VAR ?

Mesela Cinlerin NAZAR etmesi gerçeği var .

Cinlerin nazarı çok tahrip edici bir etkiye sahip.

NASIL YANİ CİNLERDE İNSANLAR GİBİ NAZAR MI EDİYOR ,

Evet cinlerde NAZAR ediyor bunu peygamber Efendimizin dua ediş şeklinden anlayabiliyoruz "¦"¦. AÇIKLAMA "¦"¦.

Bu kadar ileri teknolojiye rağmen Bizler Cinleri neden görüntüleyemiyoruz .

Bakınız onlar eterik yani seyyal şeffaf bir yapıdalar ancak istediklerinde bazı hayvan veya insan şekillerine girebiliyorlar , bu bütün cin tayfası için geçerli değildir bir kısmı için geçerlidir , o bir kısım varlığın özelliğidir bu , bu varlıkların kademeleri yüksek ve güçleri fazladır .

2 - 3 yıl önce Ukrayna da tesadüfen amatör kamerayla çekilmiş bir kaza

anında ölen kişinin ruhunu duman halinde çıktığı görüntülenmişti,

Bende Ruh- Cin uzmanı olarak CINE 5 haber programında görüntüyü tekrar izleyerek bunun bir göz yanılması olmadığını; ölen kişinin ruhu olduğunu belirtmiştim .

Neden her ölen kişide görüşmemesinin sebebini de olayın oluşmasıyla kişinin şok durumuna girmesinin , bu ani şok tan ötürü ruhsal enerjisinin yani ruhunun görülür hale geldiğini ifade ettim .

Artık o noktalar doğru ilerliyoruz . İnsan bedeninde bulunan bio enerjinin fotoğrafları görüntüleniyor , Su daki bazı enerji dalgaları görüntülenebiliyor ,

CİNLER KADEME KADEME DEDİNİZ ,NASIL BİR KADEMDİR BU ?Cinlerde insanlar gibi öncelikle Allah'a kulluk etmek için yaratılmışlardır.

sonrasında da hizmet etmekle vazifelidirler,

Bu hizmet genellikle kendi alemlerindeki işleri organize etmek , bazen de dünyevi işlerde yardım etmek olabilir ,

Bu hizmetler ne kadar iyi yerine getirilirse bu liyakatlar karşılığı olarak daha üst rütbeler ve yetkiler verilmektedir.

YANİ ORADA KADEEMELER VAR YETKİLER VAR ÖYLEEMİ

Kesinlikle .

Dolayısıyla bu ruhani alemin daha ucunu bile bilmeyen bazı kimselerin kendini medyum olarak tanıtmaları da açıkça saçmalık oluyor .Diğer taraftan;

Dünyada bir tek ben cinlerle görüşüyorum diyen Sn.Medyum Memiş var ,

Yani millet ağzıyla değil gözleriyle güler bu söze . Ben öyle yapıyorum .

NASIL YANİ CİNLERDE İNSANLAR GİBİ NAZAR MI EDİYOR ,Evet cinlerde NAZAR ediyor bunu peygamber Efendimizin dua ediş şeklinden anlayabiliyoruz "¦"¦. AÇIKLAMA "¦"¦.Nazarın gerçek olduğunu ve insanın kaderiyle yakından alâkasının bulunduğunu ifade eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Nazar haktır, kader ile yarışan birşey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi (kaderi değiştirirdi)."

Özellikle kadınlar kendi güzelliklerini ve bilhassa kız çocuklarının güzelliklerini aşırı derecede teşhir etmemelidirler. Çünkü bunun sonucunda birçok üzücü olaylara şahit olunmaktadır. Peygamberimizin göz değmesi karşısında ondan korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

"Resulullah (a.s.m.) (Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım, gibi dualarla) cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a sığınırdı, , Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti.

Şu halde anlaşılıyor ki,cinlerde nazar ederler.

"Cinlerin nazarı oktan daha sür'atli geçer" diyen âlimlerde vardır.

Göz değmesini, cinlerin çarpması ve nazar etmesi mânâsında olarakta anlayabiliriz.EN ÇOK KİMLER BU SALDIRILARA MARUZ KALIYOR ?

GÜZEL KADINLAR-KIZLAR DİKKAT!

Bu konuda kesin konuşmak mümkün değil,ancak bana gelenlerden, anlatılanlardan ve gözlemlerimden çıkardığım sonuçlar,genelde yalnız yaşayan kadınların,çok güzel bir yüze ve fiziğe sahip olanların,bizim konularımızla bilinçsizce uğraşanların,ruh çağırma seansları düzenleyenlerin,bazı büyü kitaplarını okuyup bilinçsizce uygulamaya kalkanların başına daha çok gelmektedir.

Örneğin çevrenize dikkatlice bakın,yanına yaklaşamadığınız,kimbilir kaç erkek arkadaşı yada taliplisi vardır diye düşündüğünüz çok ama çok güzel bazı kadınların yalnız yaşadıklarını, hayatlarında kimseyi almak istemediklerini,alamadıklarını görebilirsiniz.

Ne yazık ki yaşamlarının büyük bir bölümünü yalnız geçirirler.Ne doğru dürüst duygusal bir ilişki yaşayabilirler ne de evlenebilirler.Evlenseler bile bazı görünmez etkenler her şeyi allak bullak eder.

Bunlar bildiklerimiz,gelenler,anlatılanlar,yaşananlar.

Bir de,anlattığında dışlanacağı korkusuyla anlatılamayanları hesap ederseniz durumun ciddiyeti ortaya çıkar.

CİN SALDIRISINA UĞRAYAN BİR KİŞİ SİZE GELDİĞİNDE NE YAPIYORSUN NASIL BİR SÜREÇ OLUŞUYOR,Cin saldırısı veya tecavüzü durumunda nitelik kadar nicelikte önemlidir , , kişi bu süreç içinde kaç kez mağdur olmuştur, bu tecavüzler hangi sıklıklarla yapılmaktadır ,şiddet var mıdır .? Konuşma ve görünme hadisesi var mıdır ?

Varsa konuşmalar ne yöndedir,görünen varlık nasıl görünmektedir gibi.

Bunlar bazı değişik sorularda kişinin anlatımıyla dinlendikten sonra,bazı özel uygulamalarla kişi transa geçirilir ve varlığın konuşması sağlanır.

DEVAMI

Bu celsede varlığın kim olduğu,İsmi ve kademesi sorulur,neden bu bedene acı,işkence yaptığı sorulur.Yine bazı özel sorulardan sonra ,bedeni hemen terk etmesi istenir.Karşılaştığım varlıklar genellikle ataist ve şeytani varlıklardır.

Bazıları korktuğundan bedeni hemen terk edeceğini söyler,terk eder,bazıları ise asla bedeni terk etmeyeceğini söyler,böyle bir durumda özel okumalar yapılır ardından ve özel şifre kelimeler yüksek sesle söylenir.

Varlık çaresi kalır,ya yok olacak ya da gidecektir.Acılar içinde kalarak hemen bedeni terk eder.

SİZE SALDIRAN BİR VARLIK OLDUMU ?

Medyumluk olarak tanımlanan mesleğimi(ki gelecekten haber verme meselesini bu sıfatın dışında tutarak diyorum ki) manevi danışmanlık olarak kabul ediyorum. İşimi yaparken öncelikle karşımdakini iyice dinliyorum.Ardından iyileştirme seansları geliyor.İşte burada meselenin ruhsal yanı yani görünmeyen yanı ortaya çıkıyor.Bu boyutta her an her şeyle karşılaşabilirsiniz.Benimde birkaç defa çok şiddetli olmamakla beraber saldırıya uğradığım oldu,ancak ne yapmam gerektiğini iyi bildiğimden varlık perişanlık içinde yalvararak uzaklaştı.

Kısacası elektrikle uğraşıp ta çarpılmayanın neredeyse olmadığını düşünürsek meselenin özü ortaya çıkar.

SİZE AŞIK OLAN BİR VARLIK "“CİN OLDU MU ?

Yıllar önceydi.

Bir ruhsal şifa celsesinde yardımcı medyumuma operatörlük yapıyordum.Operatörlük,bu ruhsal celselerde idarecilik anlamına gelir,şifacı varlık daveti yapılırken aracı medyumun bedeni ile iletişim kurmak ve celsede başlangıcı ve bitiş arasında dengeyi ve gücü korumak,zordur,Türkiye'de bu işi yapabilecek adam sayısı bir elin parmaklarını geçmez.İlk önce gelen varlığın rahmani mi şeytani mi olduğuna bakarım,burada kullandığım şifre sözler vardır,durumu hemen anlarım, hangi kademeden geldiğini,görevini sorarım,bunlar hazirunda (celseye katılan kişiler)olan kişiler tarafından da duyulur.

İlk varlık (CİN)yetersiz olduğundan kibarca gönderdim.

Ardından başka bir varlık geldi,birkaç şifreli konuşmadan geçtikten sonra bana "beni tanıyor musun" dedi.

Cevap vermedim.Bana aşık olduğunu beni çok sevdiğini ve kıskandığını son 5 yıldır beni takip ettiğini zaman zaman yanıma çok yaklaştığını ama benim tarafımdan fark edilmekten ve istenmemekten korktuğu için fazla yaklaşmadığı söyledi.

Herkes şaşkınlık içindeydi.

Kendisine niye bu celseye geldiğini,konuşmak için bu celseyi seçtiğini sordum."Çünkü sen buradaki kızı seviyorsun ve ona şifa vermek için bu celseyi yapıyorsun,bu da beni çok kıskandırdı,zaten seni hep kıskanıyordum"dedi.

Ona ismini sordum.Söyledi.Kibarca "burası zamanı ve yeri değil sen git şimdi gece konuşuruz"dedim.

Gece olduğunda kendisiyle konuşur durumdaydık.

Beni ilk nerde gördüğünü,en çok hangi özelliğimi beğendiğini,benimle neler yapmak istediğini anlattı.Ve artık ayrılmayacağını da sözlerine ekleyince durumun boyutunu fark ettim.Ona ara sıra yanıma gelebileceğini ancak

arkadaş kalabileceğimi söyledim.Kabul etmedi.

Bu durumda ona kendisini bazı dualarla incitebileceğimi

söyledim. Evet yoluna girmişti.Yaklaşık 2 yıl boyunca benimle irtibatta oldu.Tabi ara sıra.Sonrasında ayrılık vaktinin geldiğini söyleyerek gönderdim.

FAL BAKANLARIN ÇOĞU CİN SALDIRISINA MARUZ KALIRLAR

Kafelerde,evlerde,bodrum katlarında neredeyse her sokak her köşe başında fal bakan kişiler vardır bunların çoğunu kadınlar teşkil ederler,genellikle güzeldirler,ben bu kişilerinduygusal olarak karşı cinsten kimseye yakınlaşamadıklarını,yakınlaşma olduğunda ise nedeni belirsiz anormal gerginlikler yaşadıklarını ve ilişkilerinin başlayamadan sebepsizce bittiğini gözlemledim.Çünkü beni nerde görseler tanırlar,boynuma sarılıp dertleşirler.

Bende bu yaşadıklarının neden ve niçin lerini anlatırım.

Fal bakımı bilinçli ya da bilinçsiz olsun kişiyi ruhsal olarak alıcı duruma getirir.

Bu alıcı anten olma durumunda hangi varlık gelmek isterse o varlık kişiye rahatça gelebilir. İstediklerini yapar ya da yaptırır. Bu bazen sesiz sedasız yaşanırbazı hallerde ise alenen açık seçik yaşanır.

FAL BAKTIRANLARA NE OLUR?

Ne yazık ki fal çılgınlığı her geçen gün artmakta ve toplumuzdaki kişileri derinden etkilemektedir. Her köşe başında açılan fal kafelerde gelecekten haber verme misyonu üstlenen falcılar (sözde falcılar) kişilere ucuz yoldan umut dağıtmakta, kulağa hoş gelen genelleme sözlerle geleceğe yönelik haberler vermektedir. İşte tıpkı bilinçsizce fal bakanların cin saldırılarına uğramaları gibi baktıran kişilerde bir anlıkta olsa alıcı duruma geçmekte ruhsal olarak bu varlıların saldırısına bilmeden eğilim göstermekte hatta hazır olmaktadır.

Bir süre sonra sürekli fal baktıranların ruhani yapısında gözle görülür bir değişiklik düşünme konuşma ve davranışlarda gözle görülür bir farklılık kendini gösterir. Kısacası fal baktırmayı alışkanlık haline getirmiş kişilerin büyük çoğunluğu değişik kademelerden gelen cinlerin saldırısına ve telkinine uğrarlar.

HER CİN SALDIRIR MI?

Daha önce de söylediğim gibi saldırı ve tecavüz amacını taşıyan cinler asla mümin cinler değildir. Bu cinler genellikle ateist ve şeytani cinlerdir. Mümin cinler daha çok görevli cinlerdir. Örneğin içlerinde bir grubu haberci yani haber getiren haber taşıyan görevli varlıklardır. Örneğin şifacı; şifa veren şifa getiren varlıklar vardır. Örneğin koruyucu; koruyan, saklayan varlıklar vardır. Örneğin yakıcı; kötülüğe karşı yakıcı etki gösteren cinler vardır. Oysa saldıran ve tecavüz eden varlıkların hiçbir görevi olmadığı gibi kötülüklerini öte alemde de sürdürmektedirler.

CİNLER GELECEKTEN HABER VERİR Mİ?

Cinler gelecekten haber veremezler. Özüne baktığımız zaman Kur-an da Cenabı Allah bizlere gaybın bilinemeyeceğini açık olarak buyurmuştur.

Ancak içe doğuş halleri hemen hemen her insanda vardır. Dünya üzerindeki icat edilen insan eliyle yapılan her şeyin içinde Cenabı Allah'ın bizlere verdiği ilham kudreti bulunmaktadır. İşte ilham kudreti içimize doğuş hali bize ruhani alemdeki ruhani varlıklar tarafından iletilir.

Bunda büyük hikmetler vardır. Bu bakımdan cinler gelecekten haber vermekten ziyade şimdiki andan, başkalarının düşüncelerinden,başka yerde olanlardan ve bilmediğimiz başka bilgilerden bahsedebilirler.

CİNLER BEĞENDİKLERİ KADINA NASIL YAKLAŞIRLAR ?

Cinler sevdikleri kadına belli etmeden yaklaşırlar. Özellikle çok güzel kadınları tercih ederler. Bunun dışında yalnız yaşayan kadınları tercih ederler. Bu kadınların yanlarına yaklaştıklarında onların Allah'a olan inançlarını dini itikatlarını günaha olan yatkınlarını değerlendirerek yaklaşırlar. Bir müddet bu yaklaşmalar kulağa ses olarak ya da akıllara garip düşünceler ve duygular sevketmek olarak başlar. Eğer kadın yeterince alıcı durma geldiyse -ki bu durumu engellemenin tek yolu koruyucu ayetler okumaktır. "“ artık cin kadının bedenine girer ona istediği davranışları yaptırır. Normal yaşantısındaki ilişkileri zayıflatır. Kendisine tabi kılar ve hepimizin bildiği gibi bazı hallerdeyse bu tecavüzlerle sonuçlanır.

CİNLER EN ÇOK NEREDE YAKLAŞIR?

Kesin olmamakla birlikte genelleme yaparsak

Cinler en çok yatak odalarında yaklaşır.

Ardından banyodaki çıplak hallerde yaklaşır. İç çamaşırı giymeden yatmak banyoda çok uzun süre çıplak kalmak onların dikkatini cezbeder. Tuvalette uzun süre kalmak ve kitap gazete okumak ,evin içinde çıplak dolaşmak onları çok etkiler. Açık ve ormanlık alanlarda geceleri çok fazla dolaşmak, çok fazla alkol almak, çok fazla sigara içmek cinleri başlıca etkileyen etkenlerdir.

CİNLERİN ŞEHVETLİ DUYGULARI NERDEN GELİYOR?

Cinlerde insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere yaratılmış varlıklardır. Bu varlıklar tıpkı insanlar gibi yerler, içerler,aile kurarlar çoğalırlar. Ancak ömürleri çok uzundur. Dolayısıyla bu uzun yıllar boyunca ruhani alemde yaşarken bazı görevleri çalışarak yerine getirirler. Bazıları ise (ateist şeytani olanları ise) genellikle aile kurmadan yaşarlar fakat tüm cinlerde olduğu gibi bunlarında şehvet duyguları vardır. Ancak onlar kötülüğe meyilli olduklarından dünya üstünde yaşayan insanları özellikle kadınları etkiler, tecavüz eder ya da tasallut ederek kendi kullanacağı bir beden haline getirebilir.

TECAVÜZDEN SONRA KADININ BEDENİNİ ELE GEÇİREN CİNİN ÇOCUĞU OLUR MU?

Tecavüzden sonra çocuğu olan hiçbir kadına rastlanmamıştır. Zaten bu maddenin tabiatına aykırıdır. İnsan kuru balçıktan ,cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Melek ut alemindeki meleklerde ise bildiğimiz gibi cinsiyet yoktur. Onlar nurdan yaratılmış varlıklardır.burada ki hiyerarşiyi iyi algılamak gerekir. Tekrar edelim cinler insan bedenine ve beynine hükmedebilirler istediklerini yaptırabilirler, yapabilirler ama bir canlının var olmasına asla sebep olamazlar.

BİR İNSAN CİNLİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİR?

Köşemiz de anlatılan cin saldırıları yüzlerce yerli yabancı filme konu olmuştur. Çünkü bu olaylar yaşanan kişilerce anlatılmıştır. Ancak anlatılamayan pek çok vaka da vardır. Ve en önemlisi bir cinin kendini belli etmeden bir bedene tasallut etmesi ve yıllarca o bedene istediğini yaptırması ve yapması mümkündür bu varlık kendini belli ettirmeden ve hissettirmeden kişiliğin yaşamanı hal ve hareketlerini olumsuz yönde değiştirebilir. Yani kişi kendisine hükmeden bir cinin olduğunu anlamadan yıllarını geçirir.

Kendini belli eden cinlerde kulağa ses olarak fısıldama ,göze görüntü olarak gelme, geceleri yaşanan karabasanlar kabuslar oluşmaktadır. Burada kişi bir varlık tarafından rahatsız edildiğini anlamaktadır.

Diğer tarafta ise kişinin rüyalarında görünen yüzler, uykularındaki ağırlık, yaşamdan kopma ve yalnız yaşama isteği, insanlara yaklaşamama, tüylü varlıklardan korkma, sudan korkma, ateşten korkma, vücudun belirsiz yerlerinde oluşan ağrılar ve sancılar, günlük yaşamda yaşanılan umulmadık aksilikler, bitkinlik hali, gece uyuyamama, karanlıktan korkma gibi haller görülebilir. Bunların dışında kişi asla yapmayacağı davranışları yapar, sözleri söyler sonrasında ise "ben ne yaptım" der. Kendini belli etmeyen varlık işte insanlar üzerindeki etkisini böyle gösterir.

Sayın Tufan Tufan ; cinler ve etkileri konusunda sizin görüşünüz nelerdir ?

Cinler Kuran'da ispatlı yaşayan varlıklardır.

Bu konu üzerinde yıllardır yaptığım araştırmalarımı yakında kitap haline getireceğim.

CİNLER YAŞAMSAL VARLIKLARINI SÜRDÜRÜRKEN bizimle birlikte dünyamızı paylaşırlar ,onlar her yere ışık hızı gibi bir süratle ulaştıkları için bir mekandan diğer bir mekana ,

İstedikleri yerlere girerler , onlar için evlerimiz , yaşadığımız diğer alanlar adeta birer konfordur, nerdeyse her yerde bulunurlar çünkü sayıları bizim sayımızdan kat ve kat fazladır, dolayısıyla onlar her yerde ve neredeyse bizimle beraber aynı alanlarda yaşarlar, yemeklerimizi bile paylaşırlar ,

CİNLERİN ŞEHVETLİ DUYGULARI NERDEN GELİYOR?

Cinlerde insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere yaratılmış varlıklardır. Bu varlıklar tıpkı insanlar gibi yerler, içerler,aile kurarlar çoğalırlar. Ancak ömürleri çok uzundur. Dolayısıyla bu uzun yıllar boyunca ruhani alemde yaşarken bazı görevleri çalışarak yerine getirirler. Bazıları ise (ateist şeytani olanları ise) genellikle aile kurmadan yaşarlar fakat tüm cinlerde olduğu gibi bunlarında şehvet duyguları vardır. Ancak onlar kötülüğe meyilli olduklarından dünya üstünde yaşayan insanları özellikle kadınları etkiler, tecavüz eder ya da tasallut ederek kendi kullanacağı bir beden haline getirebilir.

TECAVÜZDEN SONRA KADININ BEDENİNİ ELE GEÇİREN CİNİN ÇOCUĞU OLUR MU?

Tecavüzden sonra çocuğu olan hiçbir kadına rastlanmamıştır. Zaten bu maddenin tabiatına aykırıdır. İnsan kuru balçıktan ,cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Melek ut alemindeki meleklerde ise bildiğimiz gibi cinsiyet yoktur. Onlar nurdan yaratılmış varlıklardır.burada ki hiyerarşiyi iyi algılamak gerekir. Tekrar edelim cinler insan bedenine ve beynine hükmedebilirler istediklerini yaptırabilirler, yapabilirler ama bir canlının var olmasına asla sebep olamazlar.

BİR İNSAN CİNLİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİR?

Köşemiz de anlatılan cin saldırıları yüzlerce yerli yabancı filme konu olmuştur. Çünkü bu olaylar yaşanan kişilerce anlatılmıştır. Ancak anlatılamayan pek çok vaka da vardır. Ve en önemlisi bir cinin kendini belli etmeden bir bedene tasallut etmesi ve yıllarca o bedene istediğini yaptırması ve yapması mümkündür bu varlık kendini belli ettirmeden ve hissettirmeden kişiliğin yaşamanı hal ve hareketlerini olumsuz yönde değiştirebilir. Yani kişi kendisine hükmeden bir cinin olduğunu anlamadan yıllarını geçirir.

Kendini belli eden cinlerde kulağa ses olarak fısıldama ,göze görüntü olarak gelme, geceleri yaşanan karabasanlar kabuslar oluşmaktadır. Burada kişi bir varlık tarafından rahatsız edildiğini anlamaktadır.

Diğer tarafta ise kişinin rüyalarında görünen yüzler, uykularındaki ağırlık, yaşamdan kopma ve yalnız yaşama isteği, insanlara yaklaşamama, tüylü varlıklardan korkma, sudan korkma, ateşten korkma, vücudun belirsiz yerlerinde oluşan ağrılar ve sancılar, günlük yaşamda yaşanılan umulmadık aksilikler, bitkinlik hali, gece uyuyamama, karanlıktan korkma gibi haller görülebilir. Bunların dışında kişi asla yapmayacağı davranışları yapar, sözleri söyler sonrasında ise "ben ne yaptım" der. Kendini belli etmeyen varlık işte insanlar üzerindeki etkisini böyle gösterir.(Sevgimle kalın)

(Alıntıdır)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 14:28 20.03.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Deniz 11:57 21.06.17
Havasokulu 08:55 08.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi