Paranormal Yetenekler

İnsî ve Cinnî Şeytanlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Paranormal Yetenekler>İnsî ve Cinnî Şeytanlar
SiLence 21:39 31.01.17
Şeyâtin insî ve cinnî şeytanlardır ve bunlar İblis'in evlatlarıdır. İblis evlatlarını iki gruba ayırmış bunlardan bir kısmını insanlara karşı diğer kısmını da cinlere karşı vazifelendirmiştir ki bunlar vazifeli oldukları saha itibariyle bu ismi almışlardır. Şeytanlar insî ve cinnî olmak üzere iki kısımda mütâlaa edilmiştir ki

"Böylece her nebi için ins ve cin şeytanlardan düşmanlar var ettik." (En'am 6/112) ayeti bu hakikatı ifade eder. Ayette geçen "Şeyâtîn" kelimesinin manasında iki rivayet söz konusudur. Ulemâ arasında her iki rivayeti de destekleyen bir hayli insan vardır.

Birincisi:

Bu kelimeden maksat insan ve cinlerin azgın ve sapkınlarıdır ki İbn-i Abbas (ra) bu görüştedir. Bir rivayete göre Atâ Mücâhid Hasan ve Katâde gibi büyük imamlar da bu görüşü paylaşırlar.(1) Onlara göre hem Cinlerden hem de insanlardan şeytanlar vardır. Cinnî şeytanlar mü'min insanları kendilerine uyduramayınca insî şeytanlara giderler ve bunları o mü'minler üzerine salarlar. Bu hususu te'yîd eden şöyle bir hâdiseden bahsederler:

Allah Rasulü (sav) Ebu Zer'e (ra) sorar:

"İnsî ve cinnî şeytanların şerrinden Allah'a sığındın mı?"

Hz. Ebu Zer de bu suale yine bir sual ile karşılık verdi:

"İnsanlardan da şeytan var mı?"

Allah Rasulü cevabında:

"Evet hem de onlar cinnî şeytanlardan daha da şerirdirler." (2) buyurur.

İkincisi:

Şeyâtin insî ve cinnî şeytanlardır ve bunlar İblis'in evlatlarıdır. İblis evlatlarını iki gruba ayırmış bunlardan bir kısmını insanlara karşı diğer kısmını da cinlere karşı vazifelendirmiştir ki bunlar vazifeli oldukları saha itibariyle bu ismi almışlardır.(3)

Aslında bu iki mana arasında ciddi ve neticeye tesir eden bir ayrılık olmamakla beraber birinci rivayet her halde ayetin zahiri manasına daha uygun düşmektedir ki alimlerin ekserisi bu birinci manayı tercih etmişlerdir. Ayrıca bu hususu teyid eden Efendimiz'den (sav) mervi bir çok rivayet de mevcuttur. Bu cümleden olarak Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde:

"Sizden biriniz namaz kılarken önünden herhangi bir kimsenin geçmesine müsaade etmesin gücü yettiği nisbette ve en uygun şekilde ona mani olmaya çalışsın. Yine de inat edip önünüzden geçmek isterse onunla dövüşsün çünkü o Şeytan'dır." (4) buyururlar.

Bir başka defasında Efendimiz (sav) sokakta bir güvercin arkasından koşup duran birisini görür ve şöyle buyurur:

"Bir şeytan diğer bir şeytanın peşine düşmüş!.." (5)

İşte bunlar gibi daha pek çok rivayetlerde Allah Rasulü (sav) bazı şahıslara hatta daha başka varlıklara bazı hareketlerinden dolayı doğrudan doğruya "Şeytan" demiştir.

Yukarıda da temas edildiği gibi aslında her iki mana arasında neticeye tesir edecek ciddi bir ayrılık yoktur. Zira birinci görüşte olanlar kalb ve kalıbı birden ifade ile insana şeytan derken ikinci manayı tercih edenler kalb ile kalıbı birbirinden ayırmış ve "Kalıbıyla insan fakat kalbiyle şeytan" demek istemişlerdir. Bunu destekleyen bir rivayet de vardır:

Huzeyfe (ra) anlatıyor: Bir gün Allah Rasulü'ne:

"Ya Rasulallah! Bizler şer içindeydik Cenab-ı Hakk bizlere hayır ihsan etti ve şimdi hayır içinde bulunuyoruz. Acaba bu hayırdan sonra tekrar şer gelecek mi?"

Allah Rasulü:

"Evet" dedi.

Ben de:

"Acaba o şerden sonra tekrar hayır olacak mı?" diye sordum yine

"Evet" dedi.

Bunun üzerine " O nasıl olacak?" deyince Allah Rasulü de:

"Benden sonra bir kısım devlet adamları gelecek ki benim yolumu ve benim sünnetimi takip etmeyecekler. Hatta onlardan öyleleri idareye vaziyet edecek ki beden ve cesetleri insan cesedi ama içlerinde taşıdıkları kalb şeytan kalbi!.." cevabını verdi. Allah Rasulü'nün bu izahı üzerine

"O zaman ben nasıl hareket edeyim?" diye sorunca da:

"Dinle ve itaat et! Sırtına vurulsa malın elinden alınsa yine dinle ve itaat et!.." buyurdu. (6)

Kaynak: Metafizik Dünya

1) İbn-i Kesir Tefsir 3/312313

2) Müsned 5/178

3) Razi 13/154; Alusi Ruhu'l-Meani 8/5

4) Buhari Bedu'l-Halk 11; Müslim Salat 258259260; Ebu Davut Salat 107; Nesei Kıble 8; Kasame 48

5) İbni Mace edep 44; Ebu Davut edep 57; Müsned 2/345

6) Müslim İmare 52 ( Kaynak:İslamseli.com)'Alıntıdır)(Sevgimle kalın)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 14:22 20.03.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Deniz 11:50 21.06.17
Anka58 08:01 19.05.18
Ayetin zahirine göre insan şeytanlarının varlığını da kabul etmek gerekiyor. İblis cennette kovulunca, yeniden dirilme gününe kadar müsaade istemiştir.(aklınca kıyametin dehşetinden kurtulacak) Ancak Allah buna müsaade etmemiş ve vakti maluma kadar ibaresini kullanmıştır. Bu şeytanın kıyametten önce öleceğini gösterir. Bunu müteakip, iblisin görevini şeytanlaşmış insanlar devralabilir. Doğrusunu Allah bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:55 08.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi