Paranormal Yetenekler

Cin Çağırma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Paranormal Yetenekler>Cin Çağırma
SiLence 21:59 31.01.17
Cin çağırmak isteyenlerin en güzel yöntem olarak kullandıkları bir yöntemi sizle paylaşmak istiyorum.

Eğer korkuyor ve kendinize güvenmiyorsanız hiç denemeyin. Hatta hiç denemeyin derim.Cinler hakkında ve kendinizi korumak için yeterince donanıma sahip olmadan bu tip şeyleri yapmak oldukça sakıncalıdır.Aşağıdaki yönteme ek olarak yazmak istediklerim ise. Çağıracağınız ortam aydınlık olmasın loş ve temiz olsun.

Birde çeşitli tütsü gibi şeyler değilde soğan ve sarmısak kabuğuklarını kurutarak bulunduğunuz ortama bulun.Hatta sarmısak kabuklarının bazılarını yakarsanız daha tesirli olur.

7 kez

"Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kur'ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb'asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ künnâ nak'udü minhâ makaide lissem'ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden

Bir kez

"Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü'minîn"Üç kez

"ye saf dîş"Birkez

"Bikatlamediyş"Birkez daha

"Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut tâhireti min cânnil mü'minîn."Bunları yaptıktan sonra yanınızda bir cin olma ihtimali olmama ihtimalinden çok daha yüksektir.Gelen veya gelecek cinleri birşekilde farkedeceksiniz ama farketme ihtimali yüzde yüz değildir.

Unutmayınki cinler herzaman oyuna hazırdır.Hiç bunları yapmadan bile siz istediğiniz sürece size bulaşabilirler. Gelecek cinin iyi veya kötü olma ihtimali hiç bir zaman bilinemez.

İyi cin istemek için bazı tenkinleri ilk başta söylemeniz gerekir ama inanın bu tenkinler boştur. Onun için hiç yazma gereği bile duymadım.Siz yapmak istiyorsanız sadece içinizden iyi bir müslüman cin gelmesi için dua edin.

Not:

Cİnleri geri göndermek iiçin okunacak duada budur.

"Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm"

__________________________________________________ ______İfrit Çağırmak

Temiz olarak ve temiz bir yerde sessiz aynı zamanda fazlaca ışığın olmadığı bir ortamda 90 kere Tımıryat denir,ardından 90 kere Menik denir sonra 90 kere Hedliyac denir son olarak 90 kerede Şoğal denir ardından şu dua okunur.

Allahümme Ya Kaviy La Kaviy illellah halikulleyli vel Nehar El Kadirü ala ma yeşaü ve yüridü vela yühfa aleyhi şey ün minel eşyai la yehafü ikaben vela yercü tevvaben El kadirü bi kudretihi El Rahimü bi Rahmetihi kad seeltüküm eyyetühel ervahü bi ismihil Rahmanirrahimi ve bil Ruhil emini Cibril vel Melekül azimi El Refiü Mikail vel melek el müvekkel bil nefhi israfil vel Melek El Merhub ellezi tertaidü minhü el kulüb izrail ve hameletül Arşi ecmaine illa ma emertüm men yakdiye haceti ve yetesarraf fi mardati bi hakkı nebiyyüllahi Süleyman Aleyhisselam ve bi hakkı kavlihi Taala (Kale İfritün minel cinni ena atike bihi kable en tekum min mekamike ve inni lealeyhi lekaviyyün emin innehü Min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahimi) en la ta'lü aleyye ve'tüni Müslimin.Allahümme inni es elüke bi hazihil Ervahül Rühaniyyetil kiram aleyke en tüsahhir li el afaritel Erbaati bi kudretike ve Celalike Leheştaş ,Meşheş,Katuş,kehyuş,beşkeşliyuş ve teşhaş lut,cahıc cahıc,Ecibu ve tevekkelu vef alu ma tü'merune.

Bu dua okunduktan sonra gelen ifrite adı sorulur ve ona adıyla hitap edilerek bundan böyle bana işlerimde yardım edecek ve isteklerimi yerine getireceksin denir,ifritten istekte bulunulur.Asla korkuya kapılmamak ve korku belirtisi göstermemek gerekir.İfrit karşısındaki insanın kendisinden korktuğunu hissedecek olursa o kişiyi kendi etkisi altına alır sonuçları kötü olur.
İFRİT NASIL CAĞIRILIR....

İfrit çok güçlü bir cin olduğu gibi son derecede tehlikeli bir cin türünün genel adıdır.Böylesine güçlü

ve tehlikeli olan İfriti çağırmak bu yüzden tafsiye edilmez heleki İfrit çağırmaya soyunan kişi acemi

ve bu konuda tecrübesizse bu kişi için İfrit çağırmak son derece zararlı olacaktır.

Temiz olarak ve temiz bir yerde sessiz aynı zamanda fazlaca ışığın olmadığı bir ortamda 90 kere Tımıryat

denir,ardından 90 kere Menik denir sonra 90 kere Hedliyac denir son olarak 90 kerede Şoğal denir ardından

şu dua okunur.

Allahümme Ya Kaviy La Kaviy illellah halikulleyli vel Nehar El Kadirü ala ma yeşaü ve yüridü vela yühfa

aleyhi şey ün minel eşyai la yehafü ikaben vela yercü tevvaben El kadirü bi kudretihi El Rahimü bi

Rahmetihi kad seeltüküm eyyetühel ervahü bi ismihil Rahmanirrahimi ve bil Ruhil emini Cibril vel

Melekül azimi El Refiü Mikail vel melek el müvekkel bil nefhi israfil vel Melek El Merhub ellezi

tertaidü minhü el kulüb izrail ve hameletül Arşi ecmaine illa ma emertüm men yakdiye haceti ve

yetesarraf fi mardati bi hakkı nebiyyüllahi Süleyman Aleyhisselam ve bi hakkı kavlihi Taala (Kale İfritün minel

cinni ena atike bihi kable en tekum min mekamike ve inni lealeyhi lekaviyyün emin innehü Min Süleymane ve innehü

Bismillahirrahmanirrahimi) en la ta'lü aleyye ve'tüni Müslimin.Allahümme inni es elüke bi hazihil Ervahül

Rühaniyyetil kiram aleyke en tüsahhir li el afaritel Erbaati bi kudretike ve Celalike Leheştaş ,Meşheş,Katuş,

kehyuş,beşkeşliyuş ve teşhaş lut,cahıc cahıc,Ecibu ve tevekkelu vef alu ma tü'merune.

Bu dua okunduktan sonra gelen ifrite adı sorulur ve ona adıyla hitap edilerek bundan böyle bana işlerimde

yardım edecek ve isteklerimi yerine getireceksin denir,ifritten istekte bulunulur.Asla korkuya kapılmamak

ve korku belirtisi göstermemek gerekir.İfrit karşısındaki insanın kendisinden korktuğunu hissedecek olursa

o kişiyi kendi etkisi altına alır sonuçları kötü olur.Bu sebeple acemi kişiler bu işe kalkışmadan önce iyi

düşünmelidirler,BENCE bu işe hiç girişmemelidirlerBir Cin Çağırma Usulü

Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve karanlı k bir mahalde iki diz üzerine oturarak üç defa Eûzü billâhi mineş

şeytânir racîm dersin, sonra yedi kez Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm dersin, sonra mümin cinlere seslenerek: Ey Allah ve resûlünün emir ve yasakları na itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayı r üzerine yardı m ederseniz Allah da ona yardı m etsin, der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkı p kı bleye müteveccihen durarak yedi kez cin suresini (yani Kul ûhiye'yi) okur, sonra sağ tarafa dönerek: "Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü'minîn" der sol tarafı na dönerek üç kez: "ye saf dîş" sonra "Bikatlamediyş" söyler sonra da bir kez şöyle dersin: "Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut tâhireti min cânnil mü'minîn." Bu esnada müslüman cinlerden birisinin sana ESSELÂMU ALEYKÜM dediğini işitirsin. ALEYKÜM SELÂM diye ona karşı lı k verdikten sonra dilediğin şeyi sorup haber alabilirsin. Yalnı z duanı n şartı : Karanlı k bir mahalde yalnı z başı na okumalı sı n. Elbisen,bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı . Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir. Sahihtir.cin suresi: Kul ûhı ye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kur'ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhı beten ve lâ veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb'asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ künnâ nak'udü minhâ makaide lissem'ı femen yestemiı l âne yecid lehü şihâben rasaden Eğer çağı rı dğı nı z cin geri göitmiyorsa onları cinleri geldiğe yere geri yollama. İşte davet edilen cinleri geri yollama: cinleri dağı tmak için okunması gereken azimet şudur: "Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhı l ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtı niküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsı rûn, bârakellahü minküm ve aleyküm" Üç defa okunursa davet edilen cinler geldikleri yere geri dönerler.Alıntı.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 14:19 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Alexandra 14:15 26.03.17
Mucella 14:27 26.03.17
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Benim bildiğim çoğu kaynakta ifrit çağırmak için olan formülde 90 kere okunduktan sonra 9 kez Ahidnameyi Süleyman kasemi okunur sonra ise beyaz kündür, masteki, şeker, ud buhur edilir. Tüm bu uygulamalar pazar günü 1.saate yapılmalıdır diye geçiyor.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 21:14 07.04.17
Tuana 14:07 21.04.17
PayLaşım İçin TeşekküRLeR..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:55 08.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi