Parapsikoloji & Spiritüalizm

telepati alıştırmaları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>telepati alıştırmaları
Tuana 03:45 25.03.17
ılık bir banyo yapmanız faydalı olacaktır. Eğer buna o anda imkan bulamadıysanız hiç değilse ellerinizi yüzünüzü mutlaka yıkayınız.
Arkadaşınız hoşlandığı bir meyveyi zihninden seçsin. Sa¬dece onu düşünsün ve seçmiş olduğu meyveye konsantre ol¬sun. Arkadaşınız meyvenin ismini zihninde bir kaç kez tekrar-lamalı ve aynı zamanda o meyveyi zihninde canlandırmalıdır.
Örneğin, "erik" kelimesini zihninde bir kaç kez tekrarla¬dıktan sonra, eriğin yuvarlaklığını, açık yeşil rengini ve görün¬tüsünü gözünde canlandırarak size zihinsel olarak bu imajları göndermelidir. Aynı zamanda onun ekşiliğini de hisset¬melidir...
Arkadaşınızın düşünce yoluyla gönderdiklerini alacak şe¬kilde zihninizi temizleyin. Zihninizi mümkün olduğu kadar sa¬kin ve boş tutmaya özen gösterin. Genellikle zihninizde ilk be¬liren sezgileriniz size doğru cevabı verecektir. Bu telepatinin çok önemli bir prensibidir. Zihninizde beliren cevaplar üzerin¬de mantık yürütmeyin. Sadece sakin, kendinize güvenli bir zi¬hin hali içinde, içinize doğacak cevabı bekleyin.
Arkadaşınız 1 dakika boyunca seçmiş olduğu meyveyi düşünürken, sizde bu süre içinde algıladığınız meyveyi bir ke¬nara not edin.
Sonra arkadaşınız başka bir meyve seçsin ve siz tekrar bu¬nu algılamaya çalışın. Toplam beş adet meyveyi telepatik ola¬rak algılamaya çalıştıktan sonra cevaplarınızı kontrol edin. So¬nuçlar pek iyi değilse, hem alanın hem de gönderenin aynı de¬rece kusurlu olduğunu unutmayın. Bunun sebebi çok az uygu¬lama yapmış olmanız olabilir. Bu alıştırmayı zaman buldukça tekrarlayın.
İlk denemelerinizde mümkün olduğu kadar basit imajlar üzerinde çalışmalarınızı sürdürün. Örneğin: Bitkiler, çiçekler, renkler ve sayılar ilk uygulamalarınız için en ideal çalışma imajlarınız olabilir. İlerki çalışmalarınızda birbirinize çeşitli

135objeler, kelimeler hatta cümleleri bile zihnen kolaylıkla yolla¬yabilirsiniz. Ancak unutmayın. Telepati yeteneğinizin gelebil¬mesi; yapacağınız düzenli çalışmalara ve uygun çalışma arka¬daşlarınıza bağlıdır. İlk denemelerde başarılı olamazsanız, he¬men pes etmeyin. Çalışmalarınız başarıyı da beraberinde geti¬recektir. Pratiklere devam edin...
Eğer belli bir süre çalışıp da başarı elde edemezseniz, ça¬lıştığınız arkadaşınızı değiştirin. İlk başta aranızda sevgi ve sempati bağı bulunan kişileri seçmeniz daha uygun olacaktır.
2- TELEPATİK ALGILAYIŞ
Telefon çaldığı zaman ahizeyi elinize almadan önce 5-10 sn durun ve kimin aradığını önceden tahmin edin. Eğer belli bir kimseden telefon bekliyorsanız bu telefonu çalışmanıza da¬hil etmeyin. Gün içinde çalan bütün telefonları önceden tahmin etmeye çalışın ve bir gün boyunca kaç telefon geldiğini, buna karşılık önceden kaç tanesini önceden algılayabildiğinizi not edin. Bu notlarınızı atmayın bir kenarda biriktirin. Her güne bir tarih verin ve çalışmalarınızın nasıl gittiğini kendi kendini¬ze kontrol edin. İlerleyen günlerde hissedilir bir oranda tah¬minlerinizin sayısında bir artışın meydana geleceğini görecek¬siniz.
Bazı günlerde telepatik algılayışlarınızın bir diğer güne nazaran daha fazla ya da daha az olduğunu tespit ederseniz, bu o günkü psikolojik halinize bağlı olabileceği gibi aynı zaman da Biyoritmleriniz'e de bağlı olarak değişim göstermiş olabile¬ceğini unutmayın. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sezgisel ola¬rak bir günümüzün bir diğer günümüze uymamasının nedenle¬rinden biri de söz konusu ettiğimiz Biyoritmleriniz'den dolayı¬dır.
Telefonla yapabileceğiniz bir diğer alıştırma da, aklınıza birisi geldiğinde onu arayıp o sırada sizi düşünüp düşünmedi-
136
"TELEPATİ"
ğini sormaruzdır. Zihninizdeki düşüncelerin ne kadar sık ola¬rak sizden kaynaklanmadığını, onları telepatik olarak aldığınızı farketmek sizi bir hayli şaşırtacaktır.
Ancak gelecek telefon faturası sizi daha fazla şaşırtabilir... Dikkatli olun... Bu nedenle telefon yerine çalan kapılarınızı da bu alıştırmanın içine dahil edebilir ve kapınızın zili çaldığında kimin gelmiş olabileceğini önceden algılamaya çalışabilirsi¬niz...
Halk arasında "aklıma gelen başıma geldi" diye bir söz vardır... İşte siz bunu tespit etmeye çalışacaksınız... Bakalım ne kadar aklınıza gelen, başınıza geliyor?... Bunu yaşamınızın her anında gözlemleyebilirsiniz...
3- GRUP ÇALIŞMASI
Bir odaya grup halinde toplanın. Sekiz-on kişi çalışmanın başarısı için en uygun adettir. Siz odanın dışındayken, onlar¬dan hep birlikte odada bulunan bir objenin üzerinde konsantre olmalarını isteyin. Hazır oldukları zaman, odaya dönün ve hangi objeyi seçtiklerini tahmin etmeye çalışın. Telepatik algı¬layışınız arkadaşlarınızın yoğun konsantrasyonuna bağlı oldu¬ğu için, grup içinde bu konuyu hafife alanların olmamasına dikkat edin. Önceleri meydana gelecek aksaklıklara hazırlıklı olun. Aldırmayın. Gevşediğiniz, sakinleşebildiğiniz ve kon¬santre olabildiğiniz ölçüde başarı ihtimaliniz artacaktır. Zihni¬nizden kendi düşüncelerinizi uzaklaştırın. Kendinizi diğerleri¬nin yansıttıkları düşüncelere ayarlamaya çalışın. Belki bir renk, belki de bir şekil. Aldığınız zihinsel imajları odadaki bir objeye bağlayıp bağlayamayacağınıza bakın. Sonra tahminde bulunun. Gruptaki herkes teker teker sırayla odadan çıkıp, son¬ra dönmeli ve diğerlerinin yansıttıklarını almaya çalışmalıdır.
1374- ZENER KARTLARI İLE TELEPATİ ÇALIŞMASI
Telepati çalışmalarında en fazla kullanılan metotlardan bi¬ridir. Bu egzersizler için Parapsikoloji'de "zener" adı verilen kartlara ihtiyacınız olacak. Yurtdışında bunları kolaylıkla ki¬tapçılardan bulabilirsiniz. Ancak Yurdumuzda kolaylıkla bula¬bilmeniz mümkün değildir.
Bilgisayarınız varsa zener kartlarını kolaylıkla kendiniz
hazırlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekilleri bilgisayarda hazırladıktan sonra beyaz kağıda basınız. Düzgünce kestikten sonra daha önceden hazır¬ladığınız 4x8 cm ebadındaki kartonlara yapıştırınız. Her bir şekilden 5'er adet olmalıdır. Toplam 25 adetten oluşan kartları¬nızı hazırladıktan sonra çalışmaya başlayabilirsiniz.
Zener kartlarının orijinali her bir şekilden Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil ve Siyah olmak üzere 5 ayrı renkten oluşmaktadır. Ancak ilk deneylerinizde renklerin önemi yoktur. Tümü siyah olarak hazırlanabilir.
Telepati egzersizlerinde derin gevşemeye ihtiyaç yoktur. Zihninizin boşaltılıp, sakince oturup, günlük yaşamın düşünce¬lerinden arınmak yeterlidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148