Parapsikoloji & Spiritüalizm

Pentegram Sembolü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>Pentegram Sembolü
hello4me 05:08 27.08.17
Pentegram Sembolü hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler burada kenzul.com ailesi;Beş köşeli yıldız yada pentagram insanlık tarihindeki en güçlü, en tesirli, en kalıcı sembollerden biridir. Mayalardan Latin Amerikaya, Hindistana, Çine, Yunanistan ve Mısıra kadar neredeyse tüm eski uygarlıklarda önemli yeri vardı. Pentagrama dair en eski kayıt antik tarih öncesi bir mağara duvarına çizilmiş olarak babiller tarafından günümüze kadar gelmiştir. Bu sembol Tanrıça Ishtara ithaf eden venüsün yörüngesini gösteren gizli bir semboldü. Peki günümüzde neden kötü bir ünle anılıyor.

---------- Post added 27.08.17 at 06:09 ----------

Eski Çağlarda Pentagram
En eski pentagramlar taş devri mağaralarına kazınmış pürüzlü ve eğrili diyagramlardı.. Yıldız şeklinin bazı spiritüel anlamları olduğuna varılırken, erken çağ insanlarında bu beş köşeli sembol sadece bir bilinmez ve gizdi.
Takip eden uygarlıklarda önemli anlamlar edindi kendine. Genellikle astronomik ve dinsel anlamlardı bunlar. Sümer yazıtlarında yön tayini için ve görünür beş gezegen için tanımlandı. Daha sonra Venüsün ve Tanrıçanın sembolü oldu.
Antik yunanlı matematikçi ve filozof Pisagora göre 5 insanın rakamıydı. Antik Yunanâda vücut ve ruh 5 katlı bölümden oluşuyordu. Pisagora göre, pentagramın 5 köşesi insanı oluşturan 5 elementi işaret ediyordu. Ateş, su, hava, toprak ve esir yada eter denilen plazma enerjisi. Pisagorcular pentagramın sağlık tanrıçası Hygeia (hijyen kelimesi buradan gelir) tarafından kutsandığına inanırlardı. (bu kelime antik yunanca su, toprak, ruh, ateş ve hava kelimelerinin baş harflerinden oluşuyordu.)
Bu özel gösterim şekli yüzyıllarca devam etti ve inanılmaz bir şekilde çeşitli geleneklerin teolojisini etkiledi ilk Hıristiyanlar İsanın yaralarını gösteren bir amblem kullandılar. Bu inanış Pisagorcu element mantığına bağlı yada benzer bir şekilde ortaya çıktı. Daha sonraları beşgen bir çok doktrine, ezoterik ortaçağına ve Rönesans, simya kabala, ayinsel sihir gibi inanç sistemlerinde önem teşkil etti.

---------- Post added 27.08.17 at 06:10 ----------

Pentagram ve Büyü
Wiccanlar, eski Yunanda olduğu gibi, Pentagramı insan vücudunda kullanmışlardı. Wicca, tanrıya yakın olmak için çeşitli sembollerle ve oluşturulan ilahi bir ortamda yapılırdı. İnanışa göre, şeytani amaçlar için, çok sayıda sembol ve hareket kötü amaçlı kullanılabilirdi. Bu büyücülerden biri olan Giordano Bruno, kötüye kullanım hakkında uyarıda bulunmuştur,
Pentagramla yapılan kara büyü bunlardan biridir. ( Pentagram hala Ritüel Sihirin kilit noktasıdır, bir çok ritüelde kullanılan budur.)
Pisagor fikirlerine dayanan Yahudi Kabbalacı geleneğinde, pentagram hayat ağacında en üstte bulunan sefirotu yani beş kutsallığı simgeler, Kabbalistler dışında kimse tarafından görülmezler, saf dünyevi olmayan güçleri simgelerler; adalet, merhamet,bilgelik anlayış ve üstün ihtişam…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hello4me 05:11 27.08.17
Hristiyan Pentagramı?
Rönesansın Hristiyan kabalacıları özellikle pentagramın büyüsüne kapıldı. İsanın ilahiliğine gizemli bir kanıt oluşturduğu şeklinde bakıldı. Onlara isanın kutsal ruhu bedende taşıdığını simgeliyordu. Meşhur gösterimlerden birisi de ateşi ve kutsal ruhu simgeleyen ibranice shin harfinin eklenmesiyle diğer taraflara da incilde geçen tanrının isiminin başharfleri ki söylenişi yaygın olmasına rağmen yanlış bilinen Jehovah (doğrusu yeşuha yada iesus tur) nın eklenmesiyle oluşmuştur. Pentagram ve Hıristiyanlık arasındaki bağlantı birçok yerde göze çarpmaktadır. İlk hristiyanlar tılsım ve madalyonları kutsamak için haçtan önce pentagramla birlikte X ve Phoenix kullanmışlardır. Pentagram isanın 5 yarasıyla bağlantılıldır. Eski gnostik inançlarda bir olguyu anlatmak için kalemle tek hamle de çizilebilen işaretler gizemli ve kutsal sayılmıştır. Alfa ve omega da olduğu gibi…

---------- Post added 27.08.17 at 06:12 ----------

Anaerkil inanç sistemlerinde pentagram gülle resmedilmiştir. Gotik katedrallerde bulunan bu küçük beş yapraklı güller çok ta gizemli pentagramlar değillerdir…

Wiccan ve diğer neopagan geleneklerinde pentagram
Günümüzde çoğunlukla pentagramın dinsel kullanımı Wiccalarda ve neopagan geleneklerinde ve satanist gruplarda mevcuttur. Çoğunluka Wicca ve neopagan geleneklerinde gelişmiş olmalarına karşın 19. yüzyıl ökültizmindeki gibi ruha tesir eden 4 elementin sembolüdür. Bu geleneklerin bazılarında yine bu sembol insan aklının bütünlüğünü, ruhun krallığını, insan vücudunu ve dahasını simgeler.

bitmedi devamı var...

---------- Post added 27.08.17 at 06:14 ----------

Keçi başı
Keçinin kendisi keçiyi kimi zaman şeytanı temsil ettiğine inanan, onlarla dans eden üstlerine binen cadıların ortaçağ batılıdır. Bu bağlamda keçi genellikle cinsel baskının ironik bir sembolü oluyor (önceleri doğurganlığın sembolü olmasına rağmen), böylece modern satanistlerin cinsel ve dinsel baskıya karşı neden keçiyi seçtiği anlaşılıyor.

Yukarı doğru mu aşağı doğru mu?
Aşağı doğru duran pentagram yeni bir simge ve sadece satanik bir obje değildir. Bir çok pagan inanışında olduğu gibi berekti simgeleyen boynuzlu tanrıya ithaf eder. Aynı şekilde bazı oluşumların sınıflarından birine verilen bir nişandır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hello4me 05:15 27.08.17
Satanik Pentagram
Bir çoğunun aklındaki pentagramın kesinlikle kara büyüyle ve satanizmle ilgisi olduğu yönündedir. Pentagramın satanizmi simgelemesi 20. yüzyılın ortalarında başlar. Ayrıca bilinen diğer bir yanlışlıkta tapınakçı efsanelerinden gelen baphomet adı verilen figürle karıştırılmasıdır. Ürkütücü gelen her şeyi satanist imgesi olarak görmek önyargı hastalığının sonuçlarındandır.

Son Söz Pentagram neredeyse tüm çağlar boyunca tanrıça Venüsü, doğurganlığı, doğayı oluşturan temel elementleri simgeledi. Eski astronomlar Venüs yörüngesi boyunca bir pentagram çizdiğini keşfetmişlerdi. Dolayısıyla böyle bir simgeyi kullananları, sevenleri tan eylemek rahatsız edici. Bilgisizce yapılan önyargılar gerçekten rahatsız edici.. insanların gördükleri rahatsız ediciyse illaki kötülük içermek zorunda mı. Bilmiyorum.. her pentagram satanist sembolü değildir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up