Parapsikoloji & Spiritüalizm

Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune
Sezen 09:45 11.07.18
Rune Yöntemleri
Tarihte bilinen belirgin bir yöntem olmamakla beraber her geçen gün yeni bir rune açılımı karşımıza çıkmakta. Rune Açılışı Tarot’a benzetilebilir ancak Tarot da olduğu gibi düzenli bir açılış yerine karışık atma, çekme ve dağıtma yöntemleri vardır. Sizde kullanılan yöntemler üzerinde çalışabilir ve kendinize göre bu yöntemlerigeliştirebilirsiniz.

Karışık Ters Çevirme

Tüm runelerin ters yüzü çevrilerek yere açılır. Eğer harfleri kazıdığınız yüzeye “yazı” ve boş yüzeye “tura” dersek, tura yüzeyi yukarıda kalacak şekilde bir bezin üzerine açılır. Kullanılacak bez keten, kadife vb olabilir ancak sadece ve devamlı olarak bu bakımlarda kullanacağınız bir bez olmalıdır. Sormak istediğiniz soruyu sorup bir rune çekilir veya başkası için bakıyorsanız o kişiye çektirilir. Runeyi başkası için kendinizde çekebilirsiniz. Daha sonra
çıkan rune özelliklerine uygun olarak yorumlanır. Yine karışık ters çevirme yönteminde genel bakım için önce tek bir rune seçilir. Daha sonra iki
rune seçilir ve ayrı bir yere konulur. Ve en son olarak üç rune seçilir bu runeler çekiliş sırasına göre ayrı bir yere konulur. İlk çektiğiniz rune enerjisiyle yol gösterici rune olarak yorumlanır. İkinci sırada çektiğiniz runeler kardeş runeler olarak yorumlanır. Bu iki rune birbirini etkilediği için ikisinin neden ve sonuçları beraber yorumlanır. Üçüncü olarak çektiğiniz üç runeden birinci sıradaki rune geçmişe yorumlanır. İkinci sıradaki rune şimdiye ve son rune geleceğe
yorumlanır. Burada dikkat edilmesi gereken runeleri çekerken enerjisini hissederek çekmek ve yorumlarken yine runenin enerjisini hissederek yorumlamaktır. Runenin söyledikleri olumlu ise bile enerjisini negatif hissederseniz tüm söylediklerinin tersi olacağına işarettir.Çekme Yöntemi
Bir torbanın içine koyduğunuz runeleri tombala çeker gibi çekerek yorumlama yöntemidir. Torba yine keten ve kadife vb kumaştan olabilir. Plastik olmamasına dikkat edin. Burada da karışık ters çevirme yöntemindeki kurallar geçerlidir. Her soru için bir rune çekilir. Bir torbadan çekme yönteminin daha iyi bir yöntem olduğunu savunanlar var. Runeyi torbadan çekerken runenin enerjisini hissetmeye çalışmalısınız. Runeyi avucunuza aldığınızda sıcaklık
veya soğukluk hissediyorsanız o runeyi alıp yorumlayın. Ancak runeyi avucunuza aldığınızda bir şey hissedemezseniz o runeyi torbaya bırakıp tekrar çekin. Soruların dışında yine bir, iki ve üç rune çekerek genel kehanette bulunabilirsiniz.
Dokuzlu Açılım
Torbadan çekme yönteminde dokuz rune çekilerek yapılan açılımdır. Bu açılımı yapabilmek için oldukça uzmanlaşmak gereklidir. Torbadan çektiğiniz her runenin enerjisini hissederek çekmelisiniz. Bu açılımı yapmadan önce meditasyon yaparak bu açılıma yoğunlaşmalı loş bir ortamda yapmalısınız. Bir sonraki bölümde anlatılan ritüele benzer bir ritüel yapmanız bu açılımda fayda sağlayacaktır. Runeleri hissederek tek tek seçin. İlk çektiğiniz runeyi 1. Sıraya
ikinci çektiğiniz runeyi ikinci sıraya şeklinde tüm runeleri aşağıdaki gibi yerleştirin.Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune

1.Sıra: İlk çekilen rune açılımı temsil eden gösterge gezegenidir ve bu gezegenin özellikleriyle beraber yorumlanır.

2.Sıra: İkinci çekilen rune iç benliği ve düşünceleri açığa vuran runedir. Beşinci rune ile ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

3. Sıra: Üçüncü çekilen rune hedefleri, idealleri, istekleri gösterir ve dördüncü ve yedinci runeyle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

4. Sıra: Dördüncü çekilen rune geçmişi temsil etmektedir ve birinci runenin gezegen özellikleri ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

5. Sıra : Beşinci çekilen rune ailevi konularda veya etrafınızdaki insanlar için yorumlanır.

6. Sıra: Altıncı çekilen rune fırsatlar ve sağlık konularını gösterir ve beşinci ve dördüncü runelerle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

7. Sıra: Yedinci çekilen rune dini konular ve ruhsal gelişim için yorumlanır ve birinci çekilen runeyle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

8. Sıra: Sekizinci çekilen rune arkadaşları temsil eder ve birinci, üçüncü ve beşinci runelerle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

9. Sıra: Dokuzuncu son rune sonuçları gösterir ve tüm runelerle ilişkilidir ve bu ilişkiler dikkate alınarak yorumlanır.Dağıtma Yöntemi
En geçerli ve en eski yöntem budur. Biraz karışık ve en uzmanlık gerektiren açılımda budur. Burada runelere soru sorulmaz veya sorulara göre rune çekilmez. Sadece runelerin söyledikleri yorumlanır var olan sorularınıza cevap aranır. Zaten bu yöntemde kafanızda olan sorulara göre runeler konuşacak ve yol gösterecektir. Gün ışığında yapılmaması, veya loş bir ortamda yada akşam mum ışığında yapılması öneriliyor. Öncelikle ruhsal olarak kendinizi hazırlayıp, runelerinizin hangi sorulara cevap vermesini istiyorsanız o sorular üzerinde düşünün. Sorularınızı netleştirin. Daha sonra kafanızdan tüm düşünceleri atıp rahatlayın ve runelerinizle kehanet ve doğruyu göstermeleri üzerine içinizden geldiği gibi kısaca konuşun ve runeleri temsil eden enerjileri sözlü olarak yine içinizden geldi gibi davet edin. Davet kısımında tanrı isimleri söyleyenler olduğu gibi bunu akışına bırakmak bana göre daha iyi bir yöntemdir. Bunun için kısaca şöyle diyebilirsiniz; “Sizlerin temsil ettiği, sizlere bu enerjileri yükleyen varlıkları buraya bana yol göstermeleri için davet ediyorum” Bu cümleyi içinizden geldiği gibi değiştirerek söyleyebilirsiniz. Daha sonra bir torbanın içine koyduğunuz runelerden önce üç tane çekin hangi runeleri çektiğinize bakmadan runeleri avucunuzun içinde bir süre tutup konsantre olun ve daha sonra örtünün üzerine atın. Nasıl atarsanız atın bir üçgen şekli oluşacaktır. Bu üç runenin yerini hafızanızda tutun veya üzerlerine ufak bir kağıt parçası koyun ki yerlerini unutmayın. Daha sonra dokuz rune çekin bu runeleride bir süre avucunuzda tutarak hissedin ve örtünün üzerine atın. Şimdi ilk attığınız üç runenin oluşturduğu üçgenin size göre sağ ucu geçmişi, sol ucu geleceği, orta nokta veya diğeri şuanı gösterecektir.

Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune


1. şekilde görüldüğü gibi en sağ uç geçmişi, sol uç geleceği ve diğeri şuanı göstermektedir. Diğer şekillerde de siyah geçmişi, kırmızı şuanı ve sarı geleceği göstermektedir.Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune

Yukarıdaki şekilleri incelerseniz göreceksiniz ki en sağdaki rune geçmiş, en soldaki runede gelecektir. Burada belki size ters gelen bir mantık olabilir. Bizler analitik düzlemde geleceği sağda geçmişi ise solda gösteririz. Bunun temeli Latin alfabesinin soldan sağa yazılmasıdır. Runedeki mantıkta buna benzerdir. Runeler sağdan sola doğru yazılır. Sağdan yazmaya başlayıp sayfanın ortasına geldiğinizde, şuana kadar yazdıklarınız geçmişte kalmıştır, boş olan sol taraf ise yazacaklarınızdır. Ve orta nokta şuandır. İşte bu nedenle üçgendeki sağ ve sol köşelerin anlamı bu şekildedir. Runeleri attığınızda sağda aynı düzleme iki rune gelirse size yakın olan rune geçmiş size uzak olan rune gelecektir. Aynı şekilde solda iki rune aynı düzleme gelirse size yakın olan rune gelecek size uzak olan rune şimdiki zamandır. Aşağıdaki şekiller inceleyin;

Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune

Yukarıda görüldüğü gibi oluşan üçgende en sol noktada iki rune vardır. Böyle durumlarda size yakın olan aşağıdaki rune gelecek, size uzak olan yukarıdaki rune şimdiki zamanı gösterir. En sağdaki runede geçmiş zamanı.


Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune

Yukarıdaki gibi bir dağılım gelirse yani en sağda iki rune aynı düzlemde olursa size yakın olan alttaki rune geçmiş, size uzak olan üstteki rune şimdiki zamanı gösterir. En soldaki rune geleceği gösterir. Diğer dağılımlarda ilk anlatılan kural geçerlidir. Yani en sağdaki rune geçmiş zamanı, en soldaki rune gelecek zamanı ve ortada kalan rune şimdiki zamanı gösterir. Pek mümkün olmasa da aynı dikey düzlemde veya aynı yatay düzlemde runeler peş peşe aşağıdaki gibi gelirse bu runeler yorumlanmadan torbaya tekrar konulur ve tekrar üç rune seçilir.


Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune

Ancak bu dizilim sadece ilk üç rune için geçerlidir. Diğer çektiğiniz dokuz runenin bu şekilde gelmesinde sorun yoktur. İlk attığınız üç runeden sonra dokuz runeyide rastgele ama hissederek ve yoğunlaşarak atın. Biraz karışık gelebilir ancak çok karışık değildir. İlk attığınız üç runeye göre geçmişin sağında kalanlar geçmiş runesi ile ilişkilidir ve yorumlarken geçmiş runesini de dikkate alarak
yorumlamalısınız. Geçmiş runesinin solunda, şimdiki zaman runesinin sağında kalanlar şimdiki zaman runesi ile ilişkilidir ve yorumlanırken şimdiki zaman runesi dikkate alınır. Şimdiki zaman runesinin solunda kalan tüm runeler gelecek zamanla ilişkilidir ve gelecek zaman runesi dikkate alınarak yorumlanır. İlk attığınız üç runede en sol noktaya iki rune geldiyse, şekil 4 deki bir dizilim var ise geçmişin diğer dokuz runen ile ilişkisi şu şekildedir, geçmiş runesinin sağında kalan runeler geçmiş ile ilişkilidir. Geçmişin solunda kalan runelerden şimdiki zamanın sağında kalan ve geçmiş runesine yakın runeler şimdiki zamanla ilişkilidir, geçmiş runesine değilde gelecek runesine veya şimdiki zaman runesine yakın runeler gelecekle ilişkilidir. Şimdiki ve gelecek zaman runelerinin solunda kalan tüm runeler gelecekle ilişkilidir ve bu dikkate alınarak yorumlanır. Şekil 5. deki gibi bir dağılımda da yukarıdaki kurala benzer bir kural geçerlidir. Geçmiş ve şimdiki zaman runesinin sağında kalanlar geçmiş ile ilişkilidir. Geçmiş ve şimdiki zaman runesinin solunda kalan runelerden geçmiş ve şimdiki zamana yakın runeler, şimdiki zamanla ilişkilidir. Gelecek zamana yakın runeler gelecek zamanla ilişkilidir. Gelecek zamanın solundaki runeler gelecek zamanla ilişkilidir. İkili runeler kardeş runeler olarak adlandırılır ve neden sonuçları birbirleri ile bağlantılıdır. Dağılımınızda birbirine çok yakın gelen, bunun içinde ilk attığınız üç rune dahil, on iki runeden
birbirine 0,5cm den yakın runeler kardeş runelerdir. Ve neden sonuçları beraber yorumlanır. Birbirine bu kadar yakın olmasa da diğer runelere göre birbirine daha yakın runeler birbiri ile ilişkilidir ve yorumlanırken aralarındaki ilişki dikkate alınarak yorumlanır. Üç veya daha fazla runenin birbirine yakınlığı, bulunduğu zaman dilimi runesinin gezegen özellikleri beraber yorumlanır. Aynı kural kardeş ve ilişkili runeler içinde geçerlidir. Aşağıdaki şekilde rastgele 12’li dağılımı inceleyelim. İlk üç runemiz R diğer dokuz runemiz H runesi olsun.


Karışık Atma-Çekme ve Dağıtma yöntemleriyle Rune

Yukarıdaki şekilde runelere gruplarına göre numara verilmiştir. Numaraların herhangi bir anlamı yoktur. 5 nolu runenin geçmiş runesi olduğuna dikkat edin. 5 nolu runenin sağında üstünde sağa daha baskın olan 6-8 nolu runelerin geçmişle ilişkili olduğu görünmekte. Geçmiş runesinin solunda kalan ve şimdiki zaman runesinin sağında ve sağa doğru daha yatık olan 7 ve yanındaki kardeş runesi şimdiki zamanla ilişkilidir. Geriye kalan, şimdiki zamanın solundaki runeler gelecekle ilişkilidir. Şimdiki zamanın yanında duran rune kardeş runedir. Ve yorumlanırken şimdiki zaman runesi ile beraber ve neden sonuç ilişkileri gözetilerek
yorumlanacaktır. 2 nolu runeler kardeş runelerdir neden sonuç ilişkileri ile beraber yorumlanacaktır. 3 nolu rune 2 nolu gruba yakındır. Ve yorumlanırken bu iki runenin özellikleri dikkate alınarak, gelecek runesinin gezegen özellikleriyle yorumlanacaktır. 4 nolu rune grubu kardeş runelerdir. Belirgin büyük dörtgenler fırsatlar, hedefler, istekler için yorumlanır. 7-3-8-6 runeleri dörtgen
şekildedir ve bu şekilde yorumlanır. Dörtgenin ortasında, içinde kalan rune etrafınızdaki insanları, arkadaşları ve partneri yani tüm sosyal ilişkileri temsil eder ve anlamlarına göre bu şekilde yorumlanır. 5 nolu rune etrafınızdaki insanları veya arkadaşlarınızı yada partnerinizle ilgili msj veriyor olabilir. 10-3-8 ve 1 ve 10-7-6-1 büyük dörtgenlerdendir ve içinde kalan runeler aynı şekilde yorumlanır.En fazla alana sahip üçgen 1-4-6 runelerinin oluşturduğu üçgendir. Ve dışında kalan 10-7-9 nolu runeler iç benliği, düşünceleri, arzuları açığa vuran runelerdir ve bulundukları zaman dilimi ile beraber bu özelliklerde dikkate alınarak yorumlanır.
Tüm runeler yorumlanırken zaman dilimlerindeki rune dikkate alınarak yorumlanır. Kardeş ve yakın ilişkili runeler içinde bu kural geçerlidir. İlk yorumlanmaya geçmişten başlanır. Her bir rune ayrı ayrı sadece bağlı bulunduğu zaman dilimi ile ilişkisine bakılarak yorumlanır. Kardeşlik ve yakın ilişki gözetilmez. Sırasıyla geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek runeleri sadece zaman ilişkilerine bakılarak yorumlanır. Daha sonra aralarında ki yakınlık ilişkilerine bakılır. Daha sonra dörtgen ve büyük üçgene bakılır. Birden çok dörtgen oluşturabilirsiniz. Ancak bu dörtgenlerin alanının büyük olması şartı vardır. Sadece tek bir büyük üçgen oluşturabilirsiniz.
Eğer birden fazla birbirine eşit büyük üçgen oluşuyorsa içinizde geldiği şekilde sadece bir üçgeni seçip yorumlamalısınız.


Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Havasokulu 10:42 12.07.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:atmacekme, daitma, karisik, rune, yontemleriyle
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146