Parapsikoloji & Spiritüalizm

Yüksek ben yüksek benlik - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>Yüksek ben yüksek benlik
SiLence 00:20 02.02.17
YÜKSEK BEN-YÜKSEK BENLİK

Genelde Bütün Dinsel ve Ruhsal Bilgilerde üstü kapalı geçilmiştir. Aslında bildiğimiz ve bilmediğimiz Bütün Varoluşlar ve Mevcudat ; Yüksek Benlik' lerin, Alemleri sınaması - deneylemesi - tecrübe ve Bilgilerini arttırması için yaratılmıştır. Yüksek Benlik : Allah 'ın - Yaradan 'ın - Tanrı 'nın bir tohumudur. Bu tohum, Tanrısal Enerjiye - Yaratıcı Enerjiye - Yaratıcı Kudrete sahiptir. Var edebilir. Yok edebilir. Sonsuz Şuur'a sahiptir. Can verir. Diriltir. İhya eder. Yeniden kurabilir. Yeniden çözebilir.*Yüksek Benlik : Evrensel Bir Varlıktır. Çok seyyal - akıcı - yüksek frekanslı bedene sahiptir. Gerçek anlamda Ölümsüzdür. Bildigimiz -Bilmedigimiz Bütün boyutlarda hareket serbestligine sahiptir. Derin - Parlak - Açık ve Sonsuz Şuur Alanı vardır. Hür Düşünceye - Hür Vicdana ve ÖZ Bilgiye sahiptir. Kendi varlığının sebeb-netice zincirleri hakkında Bütün Bilgilere sahip oldugu gibi, Tüm Kainatın içersinde seyrettiği Bütün DOĞAL YASALARI bilmekte ve icaplarına uymaktadır. Bütün geçmiş ve gelecek onun için An' dır.*Yüksek Benlik veya Yüksek Benlikler Sahip olduğu Kudret ve Kuvvetle yarattıkları kaba Madde ortamlarına haiz oldukları Yüksek Enerji ve Seyyaliyet nedeniyle giremezler. Yüksek Benlikler, Kaba madde ortamlarını tanımak, Maddeyi kontrol etmek, Maddeyi yönetmek ve Kendilerine has tecrübeler edinmek için , kabiliyet ve güçlerinin bir kısmı ile Insan Bedeni içersinde, Kaba madde ortamına Enkarne olurlar- İnsan Bedenine bağlanırlar.*Yüksek Benlik, çok geniş kapsamlı bir varlık olduğ için , Genelde Kuvvet ve Kudretinin küçük bir kısmı ile enkarne olur. Yani 360 derecelik bir Şuur Alanına sahip bir Yüksek Benlik, 20-25 derecelik Şuur Alanını İnsan Bedenine aktarır. Böylece Yüksek Benlik, Esas Varlığıyla, Esas Kudret ve Kuvvetiyle, Mevcut bütün Yüksek Melekeleriyle kendi Boyutunda varlığını sürdürmeye devam eder. Ancak Bedene ve Kaba madde ortamına bağlanmış olan Yüksek Benliğin bu kısmı , öyle bir şahsiyet ayırımı içine girer ki, Ayrılmış olduğu ve Öz parçası olduğu Yüksek Benlik' ten habersiz kalır. Yüksek Benlik Adeta 2' ye ayrılmış gibidir. 1.ci Yüksek Benlik = Geldiği Kimlikten ayrı bir kimliğe bürünen, geldiği kaynağı unutan ve İnsan Bedeninde enkarne olan Yüksek Benlik'tir. 2.ci Yüksek Benlik = Evrensel bir Varlık olarak yaşamını sürdüren ve enkarne ettiği (Öz parçasını) her an izleyen, onun tüm yaşam duygularını ve tecrübelerini gören-hisseden-kaydeden Yüksek Benlik' tir. Yüksek Benlik, Bu şekilde 1 parça'ya ayrılarak bir Bedene enkarne olabildiği gibi, daha küçük parça' lara ayrılarak "seçtigi zaman ve ortama göre" birden fazla Bedene de enkarne olabilmektedir.*Yüksek Benlik, sadece kendine has tecrübeleri edinmek, Maddeyi tanımak, Maddeyi kontrol etmek, Madde sistemlerini yönetmeyi öğrenmek için İnsan Bedenine enkarne olmaz. O bedeni teşkil eden Maddesel kütlenin de Tekamülünü temin etmek için enkarne olmaktadır. Zira Kaba Madde Alemleri, Evrensel Varlıkların var olduğu Seyyal Alemlerin (Astral - Eterik veya Yüksek Frekanslı Alemlerin) de Enerji kaynağıdır. Kaba Madde Alemlerinin titreşiminin yükselmesi, Seyyal Alemlerin genişlemesine neden olmaktadır. Yani Kaba madde Alemlerinin çoğalması ve Frekansının yükselmesi, Seyyal Alemlerinin genişlemesini ve büyümesini sağlamaktadır.*Dolayısıyla Yüksek Benlik' lerin bir görevi de Madde Alemlerinin gelişmesine ve Şuurlanmasına çalışmaktır. Yüksek Benlik' ler, Bütün Varoluşları inkişaf ettirmekle sorumlu ve vazifelidir. Yüksek Benlik' lerin sahip olduğu Kudret ve Enerji, Her Mekandaki, Her Varlık Sistemini geliştirecek ve yükseltecek güçtedir. Onun için En kabasından, En seyyaline kadar BÜTÜN MADDE ALEM'LERİN DE YÜKSEK BENLİK' LER SAÇAK SAÇAK, SİCİM SİCİM MEVCUTTUR. Ateşteki Varlıktan, Havadaki Varlıktan, Topraktaki Varlıktan, Sudaki Varlığa kadar, En Seyyal Varlıktan, En Kaba En Geri, Atom Altı dediğimiz Varlığa kadar her yerde Yüksek Benlik'ler maddeye Can vermiş durumdadır.*Kainatta mevcut olan Hiyerarşik Sisteme göre , Yüksek Benlik deneylerini - tecrübelerini yapmak ve maddeyi Şuurlandırmak için Genelde İnsan Bedenine enkarne olmaktadır. Daha alt seviyelerdeki mevcudat (Hayvanlar-Bitkiler-kaba maddeler vs.) ise bire bir enkarne yerine grub olarak Yüksek Benlik'lerin enerjisinden istifade ederek Şuurlanma yolunda ilerlemektedir.*Aktarılan Bilgilerden anlaşılacağı üzere ; İnsan aslında, Etten-kemikten yapılmış Biyolojik bir Robottur. Yani İnsan Bedeni bir Kukladır. Kuklayı oynatan (Kuklacımız ise) Yüksek Benliğimiz'dir. İnsan Bedeni canlanmak - yaşamak - var olabilmek için yüksek bir Enerjiye muhtaçtır. İşte bu Enerji İnsana, Bu Enerjiye bizzat sahip olan Yüksek Benlik tarafından verilmektedir. BİLİNENIN AKSİNE BEDEN İÇERSİNDE RUH YOKTUR. Beden, Yüksek Benliğimizin Enerjisi ile hayat bulan, gelişen, şuurlanma ve bilinçlenme yolunda olan bir madde sistemidir. Yani İnsana Can veren, onu yaşatan, biliçlendiren, şuur kazandıran, Yüksek Benlik' tir. Tüm İnsan' lara ve Tüm Mevcudata kendi Ruhsal Enerjisini aktararak Onlara can veren Yüksek Benlik' lerdir.*Yüksek Benlik, Enerjisini-Öz' ünü İnsan bedenine aktarabilmek için, Enerjisini (Enerjisinin gücünü ve frekansını) gittikçe azaltan örtülere-kabuklara (Beden'lere) sarmak zorundadır. Bu şekilde İnsan Bedenine bağlanan-İnsan Bedenine Öz'ünden bir parça aktaran Yüksek Benlik bir takım mekanizmaları ve akıcı enerjileri kullanarak Bedeni canlı hale getirir. Bir nevi elektriksel titreşimlerle Beyni kullanarak Bedeni denetim altında tutmaya ve istediği yönlere sevk etmeye çalışır. İnsan Bedenine bağlanan Yüksek Benliğin parçasi Öz'de bir Tanrı tohumu' dur. Bu Öz adeta Bedene hapistir. Görevi maddeyi kontrol etmeyi, maddeye hakim olmayı öğrenmek ve içinde bulunduğu Bedeni kendi titreşimine-kendi frekansına-kendi bilincine çıkarmaktır. Öz Bütün yaşamlarını-Sahip olduğu Bedenlerle yasadığı bütün tecrübeleri kaydeder. Her bedenlenmede, bu tecrübeleri enkarne olduğu Bedene Hücresel vibrasyon olarak aktarır. FİZİK BEDEN ÖLÜMLE YOK OLUR. ÖLÜM, YÜKSEK BENLİĞIMİZİN, BEDENE VERDİĞİ ENERJİYİ KESMESİDİR. ENERJİ KESİLİNCE BEDEN YOK OLUR. YOK OLMAYAN BEDENDEN BEDENE BİLGİSİNİ AKTARAN YÜKSEK BENLİĞİMİZİN BİR PARÇASI OLAN İÇİMİZDEKİ ÖZ' dür. Spadyuma çekilen, dinlenen, bilgilenen ve yeniden enkarne olan ÖZ' dür.*Yukarıdaki paragrafta açıklanmış olmasına rağmen dikkatinizi çekmek için tekrar belirtiyorum. Yüksek Benliğin, İnsan Bedeni içersine aktardığı-bağladığı Şuur ve Enerjisi ; İnsan Bedenini yönetebilmek için Enerjisini gittikçe azaltmak, Enerjisini azaltmak için de gittikçe kabalaşan Bedenlere-Örtülere kendini sarmak zorundadır. Yüksek Benlik, bu şekilde 7 Beden içine girerek İnsan Bedenini yönetecek Enerji düzeyine inmektedir. İnsan Bedeni içersindeki Şuur ve Enerji, Yüksek Benliğin kendi Şuuru olmasına rağmen, İnsan Bedeni içersindeki Şuur, adeta geldiği Yüksek Benlikten kopmakta, Geldiği kaynağı unutmakta ve ayrı bir Şahsiyete bürünmektedir. Yüksek Benlik ise İnsan Bedenine tahsis ettiği parçasını her an, hissetmekte-görmekte-onunla birlikte yaşamaktadır. Ona impulslar-tesirler göndererek, onu uyandırmaya çalışmaktadır. İşte Evrim, ayrı Şahsiyete bürünen-Esas Kaynağını hatırlamayan Yüksek Benlik parçasının, İnsan Bedeniyle birlikte Frekansını-Enerjisini-Bilincini yükselterek, Esas Yüksek Benliğin titreşimine ve enerjisine ulaştırma gayretleridir. ONUN İÇİN HEPİMİZ TANRIDAN-YARADANDAN BİR PARÇA'YIZ. ONUN İÇİN HEPİMİZ BİLGİMİZ-MADDİ SEVİYEMİZ-BİLİNCİMİZ-FİKİRLERİMİZ-DİNİMİZ-RENGİMİZ-DAVRANISLARIMIZ NE OLURSA OLSUN (HİÇBİR ŞEKİLDE YARGILAMADAN VE YARGILANMADAN) SEVGİ VE SAYGI, GÖRMEYE VE GÖSTERMEYE LAYIK VARLIKLARIZ.

*Bir Bedenli Varlık daima kendi Yüksek Benliğinin kontrolu altındadır ama bu kontrolun nasıl, hangi sartlarda ve nereden yapıldığını hiç bilemez. Bugün yeryüzünde olan bir İnsanın görevi, mümkün olduğu kadar Bedenini en iyi şartlar dahilinde kullanmak, Vicdan Mekanizması ve Sezgiler yoluyla Yüksek Benliğinden gelen dürtüleri almaya çalışmaktır. Çünkü Beden yapısının mükemmel olması Yüksek Benliğin, Beden üzerindeki hakimiyetinin artmasına neden olmaktadır. Beden üzerindeki hakimiyetin artışı ; 2 tarafı da yani hem Yüksek Benliği, hemde Bedeni (Yani Biz'i) mükemmel yaşamlara ve mükemmel duygulara ulaştırmaktadır. Sağlıklı ve Mutlu olmanın esas şartı Bedenin, Yüksek Benlik'le ahenk içersinde-uyum içersinde olmasıdır. Hastalıklarımızın büyük çoğunluğu Yüksek Benlik' ten gelen bilgilerin tam olarak alınamamasından ve giden bilgilerinde tam olarak intikal ettirilememesinden kaynaklanmaktadır. Uyumun-Ahengin sağlanmasi için Bedenin Hücresel titreşimini yükseltmek lazımdır. Yüksek titreşim için Bilinci yükseltmek , Bilinci yükseltmek içinde şartlandırılmaların ötesinde Bilgi almak, araştırmak, düşünmek, analiz ve sentezler yapmak lazımdır.*Sahip olduğumuz Ego, Fizik Bedenimizin Ego'sudur. Sahip olduğumuz Bilinç' de Fizik Bedenimizin içinde bulundugu zaman periyodunun ve ortam şartlarının ulaştırdığı Bilinç' tir. Ancak Fizik Bedenin Bilinç seviyesi yükseldikçe, Yüksek Benlik’ten gelen tesirlerle Fizik Beden, Hem Ego'sunu kontrol altına almakta, Hem de Maddenin Ötesinde-Fizik Ötesinde birşeylerin olduğunu kavramaya başlamaktadır. Araştırmaya - Düşünmeye devam ederse, Içindeki Öz'e ve Öz kanalıyla kendi Yüksek Benliğine kademe kademe ulaşmaktadır. Bu kavuşmanın ahengi-uyumu yükseldikçe Bedenin yaşamdan aldığı Mutluluk ve Sevinç de yükselmektedir. Eğer Fizik Beden hücresel titreşimini kendi içindeki Öz titreşimine (Yüksek Benliğinin titreşimine) ulaştırabilirse, O Fizik Beden kendi Ruhsal Enerjisine kavuşmakta ve O fizik Beden için Ölüm bitmektedir. Aynı zamanda O Fizik Beden içimizdeki Öz'ün (Öz parçasının) İLK ve SON Bedeni olmaktadır. Yüksek Benliğimiz için bu sevinçle karşılanan bir durumdur. Çünkü Yeni bir Tanrı Tohumu, Yeni bir Yüksek Benlik meydana gelmiştir. Ancak Yüksek Benliğimizle olan bağımız Sonsuza kadar devam edecektir.*SONUÇ : ÖZ'üne ulaşamayan Beden, Ölüm'le yok olmaktadır. ÖZ'üne ulaşan Beden ise ÖZ'üyle Bütünlenerek Ölümsüzlüğe kavuşmakta ve Tanrı Tohumu - Yüksek Benlik olmaktadır. Bilgi Kitabi özetlerinden YARADILIŞ' ı tetkik ederseniz. Tüm Varoluşlarda 7 kademe aşağıya inen 7 Yaradılış' ın mevcut olduğunu görürsünüz. Bütün Varoluşlar kendi ortamlarından daha Kaba Fiziksel ortamları varetmişler ve O ortamlarda yaşayacak olan Varlıkları da yaratmışlardır. O ortamları denemek-sınamak-tanımak-öğrenmek için de yarattıkları varlıklara "Yüksek Benlik" olarak bağlanmışlardır. Bu tatbikat her Varoluşta aynen tekrar edilerek Bizim içinde bulunduğumuz kaba Madde Alemlerine kadar gelinmiştir. Bizim Yüksek Benlik" lerimiz, Bizlerin içinde bulunduğu Madde Alemlerini ve Bizleri yaratan "Adem" lerdir. 1.ci Varoluş olan olan Atlantalılar , Allah-Kadiri Mutlak ve Yaradan'ları yaratarak onlara Yüksek Benlik olarak bağlanmışlardır. 2.ci Varoluş olan Allah-Kadiri Mutlak-Yaradan'lar ise Kozmik Beyin'leri yaratarak Onlara Yüksek Benlik olarak bağlanmışlardır. 3.cü Varoluş olan Kozmik Beyin'ler ise, Ulu Güç'leri yaratarak onlara Yüksek Benlik olarak bağlanmışlardır. 4.cü Varoluş olan Ulu Güç'ler de, Rab-Rahman-Rahim' leri yaratarak onlara Yüksek Benlik olarak bağlanmışlardır. 5.ci Varoluş olan Rab-Rahman-Rahimler de, Adem'leri yaratarak onlara Yüksek benlik olarak bağlanmışlardır. 6.ci Varoluş olan Adem'ler ise, İnsan'ları yaratarak onlara Yüksek Benlik olarak bağlanmışlardır. 7.ci Varoluş olan İnsan'lar da Yüksek Benlik'lerine ulaşma çabası içindedirler. Bunun için yukardaki bilgilerde "Bütün Alemlerde, Yüksek Benlikler ezel-ebet yolunda Saçak Saçaktır. Sicim sicimdir" ifadesi kullanılmıştır.

(Alıntıdır)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 16:47 21.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 19:21 03.04.17
Drogburak20 19:13 31.07.18
Yafes 19:58 31.07.18
Nun 20:20 31.07.18
Emeğinze sağlık teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi