Parapsikoloji & Spiritüalizm

Ruh ve ruh gücünün sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>Ruh ve ruh gücünün sırları
SiLence 00:49 02.02.17
Ruh ve Ruh Gücü

Ruh konusuna şöyle bir soruyla giriş yapalım :

Soru: İlâhi dinlerin itikadına göre Allah alemin ne içinde ne de dışındadır. Aleme ne yapışıktır, ne de alemden ayrıdır. Bu bir tezat değil midir? Bunun bir açıklaması var mıdır?

Cevap:Bu ifadeler bir insan için kullanılırsa bir tezat olur fakat Tanrı hakkında kullanıldığı için bir tezat değildir. Çünkü mantık ilmine göre bu ifadelerin tezat olması için cihetlerinin sebeplerinin aynı olması gerekir. Halbuki her bir ifadenin gerekçesi ayrıdır. Onun için bu bir tezat zıtların hepsi değildir. Çünkü Allah alemin içinde değildir. Yani zatıyla alemin içinde yer kaplayan bir madde değildir. Çünkü Allah mekânsızdır. Ne de dışında yani alemden ayrı alemle alâkası olmayan biri de değildir. İcraatıyla alemin her yerindedir. Aleme ne yapışıktır, yani alemin dışında aleme yapışık olan bir parça değildir. Alemden ne de ayrıdır. Yani alemin karşısında alemden kopan alemle alakası olmayan başka bir şey değildir. Çünkü icraatıyla alemin içindedir. Her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Yani icraatıyla her yerdedir. Fakat zatıyla hiçbir yer mekan kaplamamıştır. Böyle bir örnek kılıfsız dediğimiz RUHTA vardır.Kılıfsız ruh cesedin kanunudur, çünkü cesedin bir kanunu vardır. Mesela cesedin içindeki azalardan göz bir yılanı görür görmez anında el hareket geçer taşa uzanır. Taşı atar. Yılan üzerine gelirse anında ayak devreye girer kaçar. Görüldüğü gibi el, ayak, göz, v.s. cesedin içindeki azalar arasında bir dayanışma bir kanun vardır. O kanun bir ruhtur her yere hakimdir ele, ayağa, göze, kulağa. O ruh her yerde olur ama hiçbir yerde değildir ve o ruh o cesedin kanunudur. İşte o cesedin kanunu olan o cesedin içinde değildir. Dışında da değildir. Ondan ayrı da değildir, ona yapışık da değildir, hiçbir yerde mekân kaplamıyor ve icraatıyla her yerde hazırdır. İşte Allah da bu alemin Ruhudur. Kanunudur. Her yerde icraatlarıyla hazır olur. Fakat hiçbir yerde mekan kaplamaz. Bu tecelliyi zatiye konusudur ve bunun tek örneği RUHTUR. Çünkü Allah’ın sıfatlarının tecellisi insan da eksik bir şekilde vardır.

Evet ruh cesedin kanunudur bütün cesede hakimdir . ve yeri geldiğinde her yerde icraat yapar.

Kuran’ı Kerim’de Ruhla ilgili şöyle bir ayet vardır:

(İSRÂ suresi 85. ayet) Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.

Evet işte bütün tefsirlerin yorumlarında da gördüğünüz gibi ruhla ilgili geniş bir bilginin insanlara verilmediği anlaşılıyor.

Fakat ruhla çok olağan üstü işlerin

ola bileceği de Kuran’dan anlaşılıyor.

RUH GÜCÜYEL İLGİLİ BAŞARILAN BU OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA GEÇMEDEN ÖNCE RUHLA İLGİLİ DİĞER SURE/AYETLERİMİZE BAKALIM

Ruhsal Güçler

Kuran’ı Kerim’de Ruhla ilgili şöyle bir ayet vardır:

(İSRÂ suresi 85. ayet) Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.

Evet işte bütün tefsirlerin yorumlarında da gördüğünüz gibi ruhla ilgili geniş bir bilginin insanlara verilmediği anlaşılıyor.

Ancak ruhla çok olağan üstü işlerin

ola bileceği de Kuran’dan anlaşılıyor.

RUH GÜCÜYLE İLGİLİ BAŞARILAN BU OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA GEÇMEDEN ÖNCE RUHLA İLGİLİ DİĞER SURE/AYETLERİMİZE BAKALIM

ZÜMER SÛRESİ(42) Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

MÜCÂDELE SÛRESİ(22) Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

BAKARA SÛRESİ

(87) Andolsun, Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryemoğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?

BAKARA SÛRESİ

(253)

İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryemoğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.

NİSÂ SÛRESİ

(171) Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin.Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.

MÂİDE SÛRESİ

(110) O gün Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler, "Bu ancak açık bir büyüdür" demişlerdi.

RA'D SÛRESİ

(40) Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.

HİCR SÛRESİ

(29) Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti.

NAHL SÛRESİ

(102) Ey Muhammed! De ki: "Kur'an'ı, ruhu'l-Kudüs (Cebrail) inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi."

MERYEM SÛRESİ

(14) (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

ENBİYÂ SÛRESİ

(91) Irzını korumuş olan kadını da (Meryem'i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık.

ŞU'ARÂ SÛRESİ

(195) Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.

SECDE SÛRESİ

(9) Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

SÂD SÛRESİ

(72) "Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin."

ZÜMER SÛRESİ

(42) Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

ŞÛRÂ SÛRESİ

(53) İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah'a döner.

HADÎD SÛRESİ

(27) Sonra bunların peşinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. (Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.MÜCÂDELE SÛRESİ

(22) Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

TAHRÎM SÛRESİ

(12) Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.

ME'ÂRİC SÛRESİ

(4) Melekler ve ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

NEBE' SÛRESİ

(38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

NÂZİ'ÂT SÛRESİ

(1) Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

NÂZİ'ÂT SÛRESİ

(2) Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

TEKVÎR SÛRESİ

(7) ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.

KADR SÛRESİ

(4) Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

Bu Yazımız önceki yazılarımızın devamıdır . Önceki yazımızn sonunda ,Ruhla ilgili olağan üstü işlerin nasıl yapıldığına geçmeden önce Ruhla ilgili Kuran da adı geçen Sure / ayetlere bakalım diye yazmıştık .

RUH GÜCÜYLE

çok olağan üstü işlerin ola bileceği de Kuran’dan anlaşılıyor. Mesela Süleyman Peygamberin As. Vezirinin Belkıs’ın tahtını bir göz açıp kapayıncaya kadar bir anda bulunduğu yerden Süleyman As.’a getirmesi Ruhun gücünü gösterir . İşte Kuran’da bu konuyla ilgili ayetler ve o ayetlerin tefsirlerde ki yorumu:

(NEML suresi 37. ayet) (Ey elçi!) Onlara dön; iyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı koyamıyacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız!

(NEML suresi 38. ayet) (Sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki: Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?

(NEML suresi 39. ayet) Cinlerden bir ifrit: Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz, dedi.

(NEML suresi 40. ayet) Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. (Süleyman) onu (melikenin tahtını) yanıbaşına yerleşmiş olarak görünce: Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir.

(NEML suresi 41. ayet) (Süleyman devamla) dedi ki: Onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin; bakalım tanıyacak mı, yoksa tanıyamayanlar arasında mı olacak.

(NEML suresi 42. ayet) Melike gelince: Senin tahtın da böyle mi? dendi. O şöyle cevap verdi: Tıpkı o! (Süleyman şöyle dedi): Bize daha önce (Allah'tan) bilgi verilmiş ve biz müslüman olmuştuk.

(NEML suresi 43. ayet) Onu, Allah'tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

RUHUN GÜCÜ

(NEML suresi 41. ayet) (Süleyman devamla) dedi ki: Onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin; bakalım tanıyacak mı, yoksa tanıyamayanlar arasında mı olacak.

(NEML suresi 42. ayet) Melike gelince: Senin tahtın da böyle mi? dendi. O şöyle cevap verdi: Tıpkı o! (Süleyman şöyle dedi): Bize daha önce (Allah'tan) bilgi verilmiş ve biz müslüman olmuştuk.

(NEML suresi 43. ayet) Onu, Allah'tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

İşte gördüğünüz gibi değişik tefsirlerde baktığımızda aynı yorum ve aynı biçimde ayet tefsir ediliyor.Süleyman as’ın vezirinin Belkıs’ın tahtını bir anda bulunduğu ülkeden Süleyman As’ın ülkesine getirmesi ve tahtın şeklini değiştirmesi RUH gücüyle nelerin yapıla bileceğini bize açıkça vurguluyor.

Ve RUH GÜCÜ Allah’ın bir memurudur her şey Allah’ın izniyle olur .

Kimse ruh gücünü inkar edemez. Çünkü ayet açıktır ve bütün tefsirler de aynı şekilde yorumlamışlar.

Ve ayette Ruhsal bir dokunuşla tahtın şeklinin değişmesi ruhsal dokunuşun madde üzerinde bile çok etkili olduğunu bize vurguluyor.

Çünkü Ruhsal dokunuşla insanların tedavi edildiği tesbitlidir.

Ve Kuran’da maddeye bile Ruhsal dokunuşun etki edebileceği bize bildirilmesi ruhsal dokunuşla her türlü tedavinin olacağı açık bir dille haber verilmektedir.

Bu bizlere kısa ve çok güzel bir derstir.(Sevgimle kalın)

(Alıntıdır)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 16:04 21.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up