Parapsikoloji & Spiritüalizm

Ruhsal enerji oluşumları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>Ruhsal enerji oluşumları
SiLence 01:00 02.02.17
ENERJİNİN YOĞUNLAŞMASIYLA MEYDANA GELMİŞTİR!Şuna bir “kitap” diyoruz..

İsim olarak bu isim verilmiş. Bu kitap dediğimiz şeye “sayfalardan oluşmuş bir kütle” de diyebiliriz. Bu da elimdekini tanımlar.

Bu sayfalardan oluşmuş kütleye, “bileşik moleküler kütle” de diyebiliriz. Bu da doğrudur.

Buna “atomik bir kütledir “de diyebiliriz.

Sayfalar ve kitap, moleküllerden; moleküller atomlardan meydana gelmiştir.

Yaşadığımız yıllarda eskilerin bölünmez- parçalanmaz dediği atom çoktan parçalanmış, atomların özündeki nötronlar, nötrinolar mezonlar kuarklar bulunmuştur. Ve bu gidişin sonunda varılan yer, “ENERJİ”dir. Dolayısıyla şu elimdeki kütleye “bir enerji kütlesidir” de diyebilirim, diyebiliriz...

“Bu kitabın neresindedir enerji?” diye bir sual sorulur mu?

Enerji, bizim 5 duyuyla algılayamayacağımız, ancak şuurumuzla bilincimizle tesbit edebildiğimiz bir cevherdir, “Öz”dür!

”Kâinat” adı altında hangi isimle anarsak analım, tüm varlık enerjinin yoğunlaşmasıyla meydana gelmiştir. Dolayısıyla “o nesnenin neresindedir enerji?” diye bir sual olmaz! Çünkü o nesne, o enerjinin yoğunlaşmış hâlidir.

“Enerji” ismiyle işaret ettiğimiz yapının eni boyu sınırı derinliği yoktur!

Peki... Enerji Allah mıdır?.Bu sual gelir akla hemen… .Bunun cevabını verelim…

“Enerji” ismiyle işaret ettiğimiz güç- kuvvet, Allah ismiyle işaret ettiğimiz varlığın KUDRET sıfatıdır!

Ve bu enerjiden meydana geldiğini gördüğümüz tüm Evrende varolan herşey bugün kanıtlanmıştır ki, bir Sistem içinde çalışmaktadır.

Galaksilerin yaşamından yıldızların yaşamından Dünyanın oluş sisteminden Güneş Sisteminin oluşmasından, Yeryüzünde yaşayanlara, varolanlara ait tüm oluşlar bir Sistem, bir Kanun, bir düzen içinde faaliyet göstermektedir.

KAOS yani kargaşa, düzensizlik, şuursuzluğun eseridir. “SİSTEM” ise, bir bilincin bir şuurun ifadesidir!.

Kâinatta tümüyle algılayabildiğimiz bütün boyutlarda bir Sistem varolduğuna göre ve bu Kâinat tümüyle bu enerjinin yoğunlaşması şeklinde meydana geldiğine göre, Kâinatı meydana getiren bu kaynak cevher aynı zamanda bir şuur, bir ilim, bir bilinç sahibidir.

İşte bu şuur bu ilim bu bilinç, 1400 sene öncesinde “ALLAH’IN İLMİ” olarak târif edilmiş tanımlanmıştır.. Varlığın her zerresinde bu ilim ve kudret hükmünü icra etmektedir!.

EVRENSEL ENERJİ(KOZMİK BİLİNÇ)”EVREN” ADI ALTINDAKİ YAPIDA

KENDİ SİSTEMİNİ UYGULAMAKTADIR!Madde – hücre – molekül – atom – nötron- nötrino – kuark – kuant “boyutsal özeinim” ile karşımıza öyle tekil bir yapı çıkar ki, artık bu TEK`ten başka bir şeyin varlığından sözedilemez.

Algılayabildiğimiz kadarıyla, bu özelliği itibariyle “kozmik bilinç” diğer bir özelliği itibariyle “evrensel enerji” olan bu TEK, “EVREN” ismiyle tanımladığımız yapıda, mutlak zaman kavramının olmadığı bir biçimde her an kendi sistemini uygulamaktadır.

Öyle ise bize, bu gerçeği itibariyle TEK olan yapıdaki, yerimizi ve yanımızdaki diğer varlıkları tanımak düşmektedir.Esasen DEHR kelimesiyle anlatılmak istenen boyut, tüm varlığın kendisinden oluştuğu bir tür evrensel enerjidir, (Kudret sıfatı ’dır) eğer tâbiri câiz ise...

ENERJİ, “NUR”DUR!“Enerji”, "ALLAH"'ın "kudret" vasfının kuvveden fiile çıkması hâlindeki adıdır. Yani "NUR"'dur. "Nur" diye bahsedilen şey, bir tür "salt enerji"dir.

Bu bilinçli enerji (kudret), -kozmik bilinç- evrende var olan herşeyi kendisinden meydana getirmiştir. Bir diğer ifade ile, bu kâinatta var olan herşey, O "RUH" adlı Meleğin gücünden, "O"nun ilmiyle meydana gelmiştir!.(Sevgimle kalın)

(Alıntıdır)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 15:56 21.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up