Parapsikoloji & Spiritüalizm

Telekineziyi kullananlar ve yaptıkları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Parapsikoloji & Spiritüalizm>Telekineziyi kullananlar ve yaptıkları
SiLence 02:26 02.02.17
Normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır. parapsikolojik konulara; telepati, psikokinezi, medyumluk ve benzeri aşımsal konuları örnek verebiliriz.

Parapsikolojinin daha rahat anlaşılabilir örnekleri şunlardır ki,

metalleri ezip büzme, uzaktan metalleri hareket ettirebilme, hipnoz gibi olağan dışı olaylardır...

1930lu yılların başında abd'nin duke üniversitesi'nde parapsychologie" terimini kullanmışlardır. normal dışı, farklı psikoloji anlamına gelmektedir.

Bu yıllarda psişik güç denen bu olgu, doğuştan tüm bireylerde varolmakla beraber, aynı seviyede olmamakta ve çalışmalarla ilerletilebilmektedir.

parapsikolojiye dahil olabilmektedir. parapsikoloji konusunda birçok kitap yazılmış ve ayrıca türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede seminerler düzenlenmiştir.

Somut dünyadan çok farklı bir konu olan parapsikoloji, yapılamayacağı yapmak, imkansızı imkanlı hale getirmek gibi farklı bir konu olduğundan büyük ilgi görmektedir.

Parapsikoloji her insanda mevcut olan,fakat her insanda su üstüne çıkmayan,adına da normal ötesi denilen yetenekleri,güçleri ve olayları inceleyen bilim dalıdır.

bu alanda ilk deneysel çalışmalar,1882 yılında ingiliz psişik araştırmalar derneği (spr tarafından başlatılmıştır.1927'nin sonlarına doğru parapsikolojinin,modern bilimin bünyesine yerleşeceği düşünülmüştür ama sonuç böyle olmamıştır.

Belli bir süre sonra parapsikoloji,klasik psikoloji tarafından dışlanmaya başlanmıştır.o zamanın,genç psikologlarının çoğu,gittikçe artan baskıya dayanamayarak parapsikolojiye yönelmekten vazgeçmek zorunda kalmışlardır.hatta freud bile akıntıya kürek çekmenin zorluğuna göğüs geremeyerek,1922 yılında klasik pskilojiden gelen baskılara boyun eğmiştir ve telepati konusunda yazdığı "psikanaliz ve telepati" adlı raporunu açıklamamıştır.bu rapor freud'un ancak ölümünden sonra yayınlanabilmiştir.(raymond,von over."psychology and extrasensory perception,mentor books,new york,1972)

bunun yanısıra tüm baskılara ve dışlanmalara rağmen prof. murray gibi parapsikoloji alanında çalışmalarını sürdürenler de vardı.dışlanma ve baskıların en ağır geçtiği dönemlerde bile,parapsikoloji alanındaki çalışmalar zor da olsa sürdürülebilmiştir.

Yüzlerce parapsikolojik olay belgelenmiştir ve tasnif edilmiştir...psikokinezi ve benzeri konularda çok çeşitli laboratuvar deneyleri; günümüz standartlarına kıyasla yeterli olmasa da, o günün şartları içinde gayet başarıyla yürütülmüştür.

1922 ile 1927 yıllarında,insanda mevcut olan,normal 5 duyunun haricindeki duyular dışı algılamaların mevcudiyeti kanıtlanamamıştır ama bu konuyla ilgili araştırmaların sürdürülmesi için oldukça güçlü bir ortamın yaratılması gerçekleştirilmiştir.

1927'nin sonlarına doğru şansı olumlu yönde değişmeye başlayan parapsikoloji araştırmacıları,artık giderek,mekanik dünya görüşüne dayanan klasik düzen savunucularının muhalefetini kırmaya ve kendilerini kabul ettirmeye başlamışlardır.1927 sonlarından,1931 yılına kadar yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar nihayet 1932 yılında sonuçlarını göstermiştir.

1932 yılında dr. j.b. rhine, kuzey karolina'daki duke üniversitesi parapsikoloji fakültesinde,ilk kez bir parapsikoloji laboratuvarı kurmuştur.

Parapsikolojinin bilimsel çevrelerce ilk incelenmeye başladığı yıllarda başlıca üç alanda çalışmalar sürdürülüyordu.

dr. mc. dougall'ın önsözünü taşıyan bir kitap yayımlamıştır. bu kitap rhine ve arkadaşlarının beklediklerinin üzerinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

Gazete ve dergiler, parapsikoloji araştırmaları üzerine yazılar yayınlama başlamışlardır.rhine'ın geliştirdiği zenner kartları ile telepati deneyleri artık evlere girmiş ve kamuoyunda olağanüstü bir ilgi uyanmıştır. olumlu ilgi ile birlikte,olumsuz muhalefet de doğal olarak kendisini göstermekte gecikmemiştir. ancak, artık tohumlar ekilmiş, parapsikoloji bilimin önemli bir dalı olarak,tüm ağırlığıyla uluslararsı platformdaki yerini almaya başlamıştır.

1950'lere ingilterede gerçekleştirilen ve duyular dışı olayları konu alan iki önemli konferansla bilimsel kimliğe girilmiştir.

Dr. j.K. rhine'ın, kraliyet tıp derneğinin psikiyatri bölümüne hitaben yaptığı konuşma ile dr. thouless'in kraliyet kurumununda verdiği konferans; parapsikolojinin içerdiği konuların giderek daha fazla kişinin ve kuruluşun ilgisini çekmesini sağlamıştır. bu etkinlikleri,1953 yılında atılan önemli bir adım izlemiştir.

Uzun yıllardır büyük zorluklar ve çabalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonunda filizlerini vermiş ve üniversite bünyesinde ilk parapsikoloji kürsüsü kurulmuştur.

Ancak bu girişim deneysel araştırmaların büyük bir bölümünün yürütüldüğü abd ya da ingiltereden değil, hollandadaki utrecht devlet üniversitesinden gelmiştir. kürsünün başına psikolog dr. w.h.c. tenhaeff getirilmiştir.

Aynı yıl utrechtde uluslararası parapsiloji kongresi toplanmıştır. dört yıl sonra, 1957'de dünyanın dört bir köşesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacıların bilgi alış verişlerini ve irtibatlarını sağlamaya yönelik "parapsychological association" kurulmuştur. sonunda,parapsikoloji tümüyle gelişmiş bir bilim dalı olarak uluslararası çapta örgütlenmiştir. parapsikoloji, günümüzde dünyanın bir çok ülkesindeki üniversitelerde, özel ve resmi kuruluşlarda geniş bir yelpaze içinde araştırılmaya devam etmektedir.

Parapsikolojinin temelleri batı dünyasında atılmıştır ama 1960'lardan itibaren parapsişik araştırmalar rusyanın önderliğinde diğer sosyalist ülkelerde de yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.

doğu bloğu ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ilk kez basın yoluyla tüm dünyaya duyurulduğunda, özellikle batılılar şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir; çünkü sosyalist ülkelerdeki parapsikolojinin bu kadar ilerlemiş olabileceğini akıllarına bile getirmemişlerdir.

Başta eski sovyetler birliği olmak üzere, bulgaristan ve çekoslovakyada gerçekleştirilen çalışmalar neredeyse batı dünyasını geçmiş bulunuyordu. örneğin bulgaristandaki, telkin bilim ve parapsikoloji enstitüsü müdürü prof. giorgi lozanov'un, öğrenim süresini 10 ile 50 misli kısaltan metodu,yaşam içinde insanlara çok büyük kolaylıklar sağlayacağı düşüncesiyle büyük bir ilgi görmüştür.

temeli uyku ile uyanıklık arasındaki gevşeme hali içindeyken, şuuraltına gönderilen telkinlere dayanan lozanov'un bu metodu, yurdumuzda da uzun yıllardır yabancı dil üzerine eğitim veren bir şirket tarafından kullanılmaktadır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 15:00 21.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up