Peygamberler

Hızkıl aleyhisselâm - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Peygamberler>Hızkıl aleyhisselâm
Mucella 18:17 18.05.17
HIZKIL ALEYHİSSELÂMIN SOYU ve KÜNYESİ:

Hızkıl b. Bûzi, Bûri veya Nûridir.

Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm, ihsan olunmuştur.

Bunun için, Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül'acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.

HIZKIL ALEYHİSSELÂMIN PEYGAMBER ve BİNLERCE ÖLÜNÜN DİRİLİŞİNE VÂSITA ve SÂHİD OLUŞU:

Hızkıl Aleyhisselâm; İsrail oğulları peygamberlerinden olup Kâlib b. Yufenna ve oğlunun vefatından sonra, Yüce Allâh, onu, İsrail oğullarına Peygamber olarak göndermişti.

Bakara sûresinin:

"(Sayıları) binlerce olduğu halde, ölüm korkusuyla, yurdlarından çıkanları, görmedin mi?
Allâh, onlara:
"Ölünüz!" buyurdu.
Sonra da, kendilerini, diriltti.
Her halde, Allâh, insanlara karşı, fazl ve (inâyet) sâhibidir.
Fakat insanların pek çoğu, şükretmezler." mealindeki 243. âyetinin tefsirinde deniliyor ki:
İsrail oğullarından; belâya ve zamanın mihnet ve meşakkatına uğrayan bazı insanlar, uğradıkları belâ ve meşakatlerden şikâyetlenmişler ve:
"Âh! Ne olurdu, kêşke, biz ölmüş olsaydık ta, şu içinde bulunduğumuz şeylerden, rahata kavuşsaydık!" demişlerdi.
Bunun üzerine, Yüce Allâh, Hızkıl Aleyhisselâma Vahy edip:
"Senin kavmin, belâdan çığlık koparıyor.
Onlar, ölecek olurlarsa, rahata kavuşuvereceklerini sanıyor ve arzuluyorlar!
Onlar için, ölmekte hangi rahatlık var?
Onlar, benim, kendilerini, öldükten sonra, diriltmeyeceğimi mi sanıyorlar?
Filan yerdeki makbere'ye kadar git!
Orada, dört bin ölü bulunmaktadır.
Onların arasında ayağa kalıp kendilerine seslen!
Onların kemikleri, darmadağın bir haldedir.
Onların kemiklerini, kuşlar ve yırtıcı hayvanlar, dağıtmışlardır!" buyurdu.
Bunun üzerine Hızkıl Aleyhisselâm:

"Ey kemikler! Yüce Allâh, sana, toplanmanı, emrediyor!" diyerek seslenince, kemikler, ölülerden her insanın yanında toplanıverdiler!

Hızkıl Aleyhisselâm, ikinci kez:

"Ey kemikler! Yüce Allâh, sana ete bürünmeni emrediyor!" diyerek seslenince, kemikler, hemen ete etten sonra da, deriye bürünüp ceset haline geldiler.

Hızkıl Aleyhisselâm; üçüncü kez:

"Ey Ruhlar! Yüce Allâh, sana cesedlerine geri dönmeni emrediyor!" diyerek seslendi.
" Allâh'ın izniyle hepsi ayağa kalktılar ve bir kere tekbir getirdiler."

Bu hususta, daha başka ve değişik rivayetler de, vardır.

Nitekim, ölen insanların, yurdlarında çıkan Tâûn'a yakalanmaktan veya Allâh yolunda savaşmaktan korkup kaçtıkları ve vardıkları yerde öldükleri de rivayet edilir.

Hızkıl Aleyhisselâm, İsrail oğulları arasında yirmi yedi yıl kalmıştır.

İsrail oğulları, renkten renge giren, değişik halli bir kavim olduklarından, Hızkıl Aleyhisselâmı dinledikleri de, dinlemedikleri de, olurdu.

Hızkıl Aleyhisselâm, onların, bu hallerinden incinip Babil diyarına hicret etti, vefatına kadar, orada kaldı.

Kabrinin, Halle (Hılle) ile Küfe arasında bulunduğu ve Yahudîlerin onun kabrine son derece de saygı gösterdikleri söylenir.

Halle: Bağdad'a üç fersah uzaklıkta bir kariyedir.

Ona ve gönderilen bütün Peygamberlere selâm olsun.

Kaynak: Peygamberler Tarihi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
SiLence 02:18 21.05.17
Allah razı olsun inşallah..
Cevapla
Salh 09:55 21.05.17
Allah razı olsun
Cevapla
spacetimereality 23:15 28.05.17
Allah razı olsun
Cevapla
Etiketler:aleyhisselâm, hizkil
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142