Peygamberler

Hz ilyas A.S. Hayat Hikayesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Peygamberler>Hz ilyas A.S. Hayat Hikayesi
Havasokulu 20:33 03.11.17
Israiloğulları Şam ve Filistin civarlannda dağınık
vaziyette oniki kabile halinde yaşıyorlardı. Bu kabileler Hz. Yakub'un oniki oğlundan çoğalmışlardı.

Zarnan geçtikçe israilogullan tekrar döğru yqldan çıktüar. Allah'ta onların başına zalim bir hükümdar verdi. O sıralarda Ba'lbek şehrinde Lacib isimli bir hükümdar vardı.

Lacib'in Erbil adında bir karısı vardı. Lacib'in şehirden aynldığı günler karısı Erbil onun yerine bakardı. O da kocası gibi ata biner ve onun gibi emir verirdi.

Bu kadın aynı zamanda peygamber düşmanıydı.
Ba'l isimli puta tapıyorlardı. Bu nedenle Yüce Allah onlara Hz. İlyas'ı peygamber olarak gönderdi.
Hz. İlyas Ba'lbek'te doğmuştu. Peygamberlik vazifesi verilince Hz. İlyas, Yüce Allah'ın emri ile peygamberliğini kavmine açıkladı.

Halkın çogu Hz. İlyas'a inansada hükümdarın korkusundan imana gelmiyorlardı.
Hz. İlyas onlara şöyle seslendi;


- "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? O en güzeli yaratandır. Ey Ba'lbek halkı Alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mı tapacaksınız? Biliniz ki hepiniz yanlış yolu takip ediyorsunuz."Ancak Israiloğullan Hz. İlyas'ı dinlemediler. Onu yalanladılar. Sonunda Hz. İlyas'ı memleketten sürgün ettiler.


Bunun üzerine Yüce Allah'ta Ba'lbek şehrine felaketler
gönderdi.
Yağmur yağmaz oldu. Hayvanların hepsi öldü. Büyük bir kurakhk başladı. Kuraklık Ba'lbek'e kıtlık getirdi.


Bu kurakhk yıllarında Hz. İlyas Ba'lbek'te gizlice
"T'
dolaşıyor, kendine inanan fakirleri ziyaret ediyordu.'
Allah Hz. İlyas'ın ugradıgı evlere bereket bolluk gönderiyordu. Bu bir mucizeydi.


Ba'lbek Hükümdannın o kadar mücevheri olmasma rağmen o bile açlık ile karşı karşıyaydı.
İsrailoğulları bu belanın geliş nedenini Hz. llyas'ı şehirden kovmalan neticesine bağladılar.Bunun üzerine her yerde Hz. llyas'ı aradılar. En sonunda Hz. llyas'ı bulup şehire getirdiler. Yaptıklarından pişman olduklarını anlattılar.
Hz. İlyas da onlardan tövbe etmelerini istedi. Daha sonra Hz. İlyas Allah'a düa etti.


Duasında Allah'tan yagmur cfiledi. Yüce Allah ta onun
duasını kabul etti. Yeniden her taraf yemyeşil olmuştu.
İsrailoğullan sıkıntılı günlerinden kurtulmuşlardı. Ancak kısa sürmediki yine nankörlük yaptılar ve yoldan çıktılar.


Hz. İlyas'ı tekrar dinlemiyorlardı. Hepsi günahkar olmuştu.
Hz. İlyas ne kadar uğraşsada boşunaydı. İlyas Aleyhisseläm İsrailoğullarının doğru yola gelmeyeceğini iyice anlamıştı. Çok üzülüyordu.

Onlardan ayrılmak için Yüce Allah'tan izin istedi. Allah'ta o kavimden aynlmasına ve başka bir tarafa gitmesine izin verdi.
Alıntıdır

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Etiketler:hayat, hikayesi, ilyas
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143