Peygamberler

Resulü ekrem ile görüşmeyi arzu edenler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Peygamberler>Resulü ekrem ile görüşmeyi arzu edenler
Havasokulu 22:56 31.05.16
RESULÜ EKREM İLE GÖRÜŞMEYİ ARZU EDENLER

Bismillahirrahmanirrahiym İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh Venfilakı envariker rahmaniyyeh Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh Ve halifete esrarikez zatiyyeh Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh Fe bike minke Sara hıcaben anke Ve sirran min esrari ğaybike Hucibte bihi an kesirin min halkıke Fe hüvel kenzül mutalsem Vel bahruz zahirul mütamtam Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk Ve bi kerametihi aleyk En ta’müra kavalibena bi ef’alih Ve esmaana bi akvalih Ve kulubena bi envarih Ve ervahana bi esrarih Ve eşbahana bi ahvalih Ve serairana bi müameletih Ve bevatınena bi müşahedetih Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih Ve havatime a’malina fi merdatih Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya Ve temnehani minhüma minhatel asfiya Li ennehüs sirrul mesun Vel cevherul ferdül meknun Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda Elmüttaherine min rıkkıl ağyar Ve şevaibil ekdar Men bedet min kulubihim dürarul meani Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat Vel müslimine vel müslimat Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil evzar

Sırları:

Bu Salavat-ı Yakutiyye, İmam Şazeli Hazretlerine aittir.Bu salavatı okur, Resulü Ekrem ile vicahen görüşürlerdi.
Birgün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek:”Bu salavat-ı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.” deyip veliler meclisine açıkladı.Onlardan kabul gördüler.Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular:
“Kim sabah ve akşamları bu Salavat-ı Yakutiyye’yi üçer defa okursa,Resulü Ekrem’i ayanen ve rüyada çokça görür.Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyan,Resulü Ekrem’i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.”(S.Dareyn,sh.340)

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
desperado 01:18 01.06.16
Alllah kabul etsin amin
Cevapla
Fatmasevvalim 02:00 01.06.16
Allah razi olsun
Cevapla
İnşirah 10:56 22.03.17
Allah razı olsun..
Cevapla
werty 02:09 18.12.17
ALLAH razı olsun hocam
Cevapla
kalender 02:51 15.06.18
Rabbim razı olsun
Cevapla
Lil bin Ali 14:12 26.01.19
keske onu görebilseydim . o güzel yüzünü .
Cevapla
maviokyanuslar 17:17 26.01.19
desperado Nickli Üyeden Alıntı:
Alllah kabul etsin amin
Allah razı olsun hocam
Cevapla
Ehl Dost 22:49 28.01.19
Emeğinize Sağlık
Cevapla
hakancem42 22:57 28.01.19
Allah-u Zül Celal Razı olsun.
Cevapla
Etiketler:arzu, edenler, ekrem, gorusmeyi, ile, resulu
1 2 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142