Peygamberler

Peygamberlerin Mucizeleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Peygamberler>Peygamberlerin Mucizeleri
SouL 04:22 13.03.19
Kur’ân’da adı geçen Peygamberler ve mûcizeleri maddeler halinde…

Meleklerin kendisine secde etmekle emrolunduğu Adem -aleyhisselâm-;
Semâvî hayranlığın esrârını taşıyan İdris -aleyhisselâm-;
Tûfânıyla yeryüzünün küfürden temizlendiği Nuh -aleyhisselâm-;
Fırtınalarla inkâr yurtlarının alt-üst edildiği Âd Kavmi’nin peygamberi Hud -aleyhisselâm-;
Azgınlık ve taşkınlık yuvalarının zelzelelerle kökünden sarsıldığı Semûd Kavmi’nin peygamberi Salih -aleyhisselâm-;
Teslimiyetiyle zâlim Nemrud’un ateş yığınlarını gül bahçelerine döndüren İbrahim -aleyhisselâm-;
İhlâs, sadâkat, tevekkül ve teslimiyetiyle âbideleşen İsmail -aleyhisselâm-;
Neslinden Benî İsrâîl peygamberleri gelen İshak -aleyhisselâm-;
Azgın ve ahlâksız halkını son âna kadar hidâyete çağıran, Sodom ve Gomore’nin mahzûn peygamberi Lût -aleyhisselâm-;
Tevhid sancağını doğudan batıya taşıyan Zülkarneyn -aleyhisselâm-;
Hasret ve muhabbetle kavrulup sabırda âbideleşen Yakub -aleyhisselâm-;
Kölelik ve zindan hayatının çile ve ızdıraplarından sonra Mısır’a ve gönüllere sultân olan Yusuf -aleyhisselâm-;
Hitâbetiyle gönülleri vecde getiren Hatîbü’l-Enbiyâ Şuayp -aleyhisselâm-;
Asâ mûcizesiyle ahmak Firavun’u Kızıldeniz’in girdaplarında yok eden, Musa -aleyhisselâm-;
Musa’nın -aleyhisselâm- her zaman ve mekânda yardımcısı olan sâlih kardeşi Harun -aleyhisselâm-;
Zikriyle dağları, taşları, hatta vahşî hayvanları bile coşturan Davut -aleyhisselâm-;
Muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyan Süleyman -aleyhisselâm-;
Öldükten sonra tekrar diriltilerek, kıyâmetteki yeniden yaratılışa misâl olan Üzeyr -aleyhisselâm-;
Derin tefekkürüyle sabrın bileyi taşı olan Eyüp -aleyhisselâm-;
Büyük bir vecd hâlinde, istiğfar, duâ ve zikrin hakîkatinde derinleşerek karanlıkları aşan Yunus -aleyhisselâm-;
“İlyas’a selâm olsun!” hitâbı ile ilâhî iltifat ve teveccühe mazhar olan İlyas -aleyhisselâm-;
Âlemlere üstün kılınan Elyesa -aleyhisselâm-;
İlâhî rahmete gark edilen sâlih peygamber Zülkifl -aleyhisselâm-;
Hikmetli nasîhatleriyle destanlaşan, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Lokman Hakim -aleyhisselâm-;
Testere ile ikiye bölünürken dahî “âh” demeden, tevekkül ve teslîmiyetini muhâfaza eden mazlum peygamber Zekeriya -aleyhisselâm-;
Babası Zekeriya -aleyhisselâm- gibi Rabbine şehît olarak kavuşan Yahya -aleyhisselâm- ve
Fârik vasfı nefis tezkiyesi olan, ilticâ ve tazarrûsu ile hastalara şifâ veren, ölüleri dirilten, semâvî İsa -aleyhisselâm-

insanların dünya ve âhiretlerini kazanmaları için kendilerine mûcizeler bahşeden Allah’ın emrettiği yolu göstermiş Peygamberlerdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143