Psişik Yetenekler

ESP diğer adıyla ZENER kartları ve testi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Psişik Yetenekler>ESP diğer adıyla ZENER kartları ve testi
DiLara 00:47 25.03.17
Parapsikoloji Bilimi'nin araştırma sahasına giren ve Duyu*lar Dışı Algılama yeteneklerimizden biri olan "Telepati" gün*lük yaşantımızda çoğunlukla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Duyular Dışı Algılamalarımız'ın içinde en fazla bilineni ve en yaygın olanıdır. Halk arasında "Altıncı Duyu" adı veri*len bu telepati yeteneğimizden biz farketsek de fark etmesek de yararlanırız. Az ya da çok hepimizde olan bir yetenektir. Ancak bazılarımızda bu yeteneğin, diğer insanlara nazaran çok daha gelişmiş bir durumda olduğu görülmektedir. Pratik çalış*malarla en kolay geliştirilebilecek olan yeteneklerimizin de ba*şında yer alır.

TESADÜF ZANNETTİKLERİMİZ
Uzun bir süredir görmediğiniz bir arkadaşınızın birden ak*lınıza gelmesi ve onunla kısa bir süre sonra yolda karşılaşma*nız, telefon çaldığında kimin aradığını önceden hissetmeniz, karşınızdaki bir kişinin aklından geçenleri bir anda farketmeniz, ilk defa karşılaştığnız bir kimsenin genel karakteristik durumuyla ilgili tahminlerde bulunabilmeniz, çevrenizdeki insan*ların sizin hakkınızda kısmen de olsa neler düşündüklerini al*gılayabilmeniz v.s.

İşte bunlar günlük yaşantınızda kullandığınız telepati yete*neğinizin bir sonucu olarak karşınıza çıkmaktadır. Fakat bir çoğumuz yukarıda saydıklarımıza benzer tecrübelerle karşılaş*tığımızda bütün bunları "tesadüfle açıklamaya çalışırız. Oysa*ki bütün bunlar "tesadüfün değil, "Telepati"nin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

DÜŞÜNCE NAKLİ
Telepati en genel tanımıyla bir düşünce nakli işlemidir. Bir kimsenin zihnindeki herhangi bir düşüncenin, bir başkası tara*fından algılanmasına Parapsikoloji'de Telepati adı verilmekte*dir. Telepati esas itibariyle basit bir işlemdir ve bunun esraren*giz hiç bir tarafı yoktur. Bu işe zaman ayıran ve birazcık gayret gösteren herkes, bu yeteneğin mevcudiyetini kendi kendine ka*nıtlayabilir.
İçinizdeki her türlü şüphe, tereddüt ve karamsarlık duygu*larını bir kenara bırakın. Bu tür duygular zihninizin dağılması*na ve konsantrasyonunuzun bozulmasına sebebiyet verirler. Bu nedenle telepati alanında neler yapabileceğinizle ciddi bir şe*kilde ilgileniyorsanız; o veya bu şekilde içinizdeki tüm şüphe*leri kendi arzu ve gayretinizle bir tarafa itmeniz gerekir. Çünkü şüphe telepatideki başarınıza büyük bir engel oluşturur.

TELEPATİ VE ŞUURALTI İLETİŞİM
Telepati'de mesajı gönderenin şuuraltı ile alıcının şuuraltı arasında da bir irtibatın olduğunu biliyoruz. Gönderilecek olan herhangi bir düşünce yoğun bir hale getirilip, verici tarafından
gönderildiğinde, alıcının şuuraltında öyle canlı izlenimler yara*tılır ki, bu izlenim şuurlu zihne intiklal eder. Söz konusu dü*şünce enerjisini algılayan alıcı; küçük bir hissediş tarzında ya da son derece kuvvetli bir duygu tarzında, hatta bazen birtakım imajlar gördüğünü söyleyerek bunu dile getirir.
Beş duyumuzun haricindeki Duyular Dışı Algılamalarımız'dan biri olan Telepati aynı zamanda bir zihinsel yetenek olarak da izah edilebilir. Çünkü zihinsel aktivitelerimizle çok büyük bir ilgisi vardır. Bu yüzden bu yeteneğimizi daha etkin kullanabilmek için yapılacak telepati egzersizleri esnasında zihnin boşaltılması ve sadece yapılacak telepati çalışmasına konsantre olmanın çok büyük bir önemi vardır.
Telepati çalışmalarında; iç dünyanızı berrak ve küçük bir dalga meydana getirebilecek en ufak çakıl taşını bile algılaya*bilecek derecede sakin bir havuz suyu gibi tutunuz. Telepatik mesajı gönderen sadece göndermekte olduğu mesaja yoğunlaş*mak, alıcı ise zihnini tamamen boşaltarak nötr bir halde bek*lemelidir.

TELEPATİK ALGILAMA YETENEĞİNİZİN GELİŞTİRİLMESİ
İyi bir algılayıcı olmak için birinci adım, şuurlu zihnimizi sakinleştirmeyi öğrenmektir. Bu çalışmalar oyun gibidir. On*lardan zevk almasını bilmelisiniz. Her hangi bir alıştırma üze*rinde çok zaman harcamayın. Aynı alıştırmayı tekrar takrar yapmak yerine, çabucak birinden diğerine geçmek daha iyidir.
Kaygısız bir tutum büyük başarılara götürür...

Bu bakımdan alıştırmaları kesinlikle kendinizi zorlamadan, rahat ve huzurlu bir zihinle yapmalısınız. Sizi başarıya yaklaştıracak en önemli etkenlerden biri budur. Telepati çalışmalarına "ya yaparım, ya ölürüm" tutumundan çok; hevesle ve "nasıl yapacağımızı görelim bakalım" tarzında bir tutumla yaklaşın.

Yorgun ya da keyifsiz olduğunuz zamanlar kesinlikle alış*tırma yapmayın. Sıkıntı, stres ve her türlü heyecansal halleriniz; Duyular Dışı Algılamalarınızın su üstüne çıkmasına engel oluşturur. Bu nedenle mümkün olduğunca sakin bir şuur hali içinde çalışmalarınızı sürdürün...
Parapsikoloji Laboratuvarları'nda yapılan çalışmalarda, Duyular Dışı Algılama alıştırmalarını sakin bir zihinle yapma*yan araştırmacıların psişik güçlerini, yanlış cevaplar verecek şekilde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu durumlarda insanlar, psişik yeteneklerini çalışmaya katmadan, rast gele yaptıkları tahminlerin ötesine geçememişlerdir.

Telepatik alış herhangi bir kimsenin zihninden geçen duy*gu ve düşünceleri hissedebilmektir. Telepatik alış, özellikle duygusal olarak birbirlerine yakın olan kişilerin arasında çok daha kolay ortaya çıkabilmektedir. İnsanlar arasındaki sempati, telepatik alış verişi kolaylaştıran en önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Yaşam içinde karşınızdaki bir kişinin ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini telepatik bir algılayışla ve hiç bir çaba gös*termeden, bir anda hissettiğiniz birçok anlarınız olmuştur. Kendiliğinden ortaya çıkan bu telepati yeteneğinizi dilerseniz geliştirebilmeniz mümkündür...

PRATİK TELEPATİ ÇALIŞMALARI

1- KARŞILIKLI TELEPATİK ALIŞ - VERİŞ
Sakin, sessiz bir odada seçmiş olduğunuz bir arkadaşınızla birlikte karşılıklı gelecek şekilde oturun. Çalışma öncesinde ılık bir banyo yapmanız faydalı olacaktır. Eğer buna o anda imkan bulamadıysanız hiç değilse ellerinizi yüzünüzü mutlaka yıkayınız.

Arkadaşınız hoşlandığı bir meyveyi zihninden seçsin. Sadece onu düşünsün ve seçmiş olduğu meyveye konsantre olsun. Arkadaşınız meyvenin ismini zihninde bir kaç kez tekrar-lamalı ve aynı zamanda o meyveyi zihninde canlandırmalıdır.

Örneğin, "erik" kelimesini zihninde bir kaç kez tekrarladıktan sonra, eriğin yuvarlaklığını, açık yeşil rengini ve görün*tüsünü gözünde canlandırarak size zihinsel olarak bu imajları göndermelidir. Aynı zamanda onun ekşiliğini de hisset*melidir...

Arkadaşınızın düşünce yoluyla gönderdiklerini alacak şekilde zihninizi temizleyin. Zihninizi mümkün olduğu kadar sa*kin ve boş tutmaya özen gösterin. Genellikle zihninizde ilk be*liren sezgileriniz size doğru cevabı verecektir. Bu telepatinin çok önemli bir prensibidir. Zihninizde beliren cevaplar üzerin*de mantık yürütmeyin. Sadece sakin, kendinize güvenli bir zi*hin hali içinde, içinize doğacak cevabı bekleyin.

Arkadaşınız 1 dakika boyunca seçmiş olduğu meyveyi düşünürken, sizde bu süre içinde algıladığınız meyveyi bir ke*nara not edin.

Sonra arkadaşınız başka bir meyve seçsin ve siz tekrar bu*nu algılamaya çalışın. Toplam beş adet meyveyi telepatik ola*rak algılamaya çalıştıktan sonra cevaplarınızı kontrol edin. So*nuçlar pek iyi değilse, hem alanın hem de gönderenin aynı de*rece kusurlu olduğunu unutmayın. Bunun sebebi çok az uygu*lama yapmış olmanız olabilir. Bu alıştırmayı zaman buldukça tekrarlayın.

İlk denemelerinizde mümkün olduğu kadar basit imajlar üzerinde çalışmalarınızı sürdürün. Örneğin: Bitkiler, çiçekler, renkler ve sayılar ilk uygulamalarınız için en ideal çalışma imajlarınız olabilir. İlerki çalışmalarınızda birbirinize çeşitli objeler, kelimeler hatta cümleleri bile zihnen kolaylıkla yolla*yabilirsiniz. Ancak unutmayın. Telepati yeteneğinizin gelebil*mesi; yapacağınız düzenli çalışmalara ve uygun çalışma arka*daşlarınıza bağlıdır. İlk denemelerde başarılı olamazsanız, he*men pes etmeyin. Çalışmalarınız başarıyı da beraberinde getirecektir. Pratiklere devam edin...

Eğer belli bir süre çalışıp da başarı elde edemezseniz, ça*lıştığınız arkadaşınızı değiştirin. İlk başta aranızda sevgi ve sempati bağı bulunan kişileri seçmeniz daha uygun olacaktır.

2- TELEPATİK ALGILAYIŞ
Telefon çaldığı zaman ahizeyi elinize almadan önce 5-10 sn durun ve kimin aradığını önceden tahmin edin. Eğer belli bir kimseden telefon bekliyorsanız bu telefonu çalışmanıza da*hil etmeyin. Gün içinde çalan bütün telefonları önceden tahmin etmeye çalışın ve bir gün boyunca kaç telefon geldiğini, buna karşılık önceden kaç tanesini önceden algılayabildiğiniz! not edin. Bu notlarınızı atmayın bir kenarda biriktirin. Her güne bir tarih verin ve çalışmalarınızın nasıl gittiğini kendi kendini*ze kontrol edin. İlerleyen günlerde hissedilir bir oranda tah*minlerinizin sayısında bir artışın meydana geleceğini görecek*siniz.

Bazı günlerde telepatik algılayışlarınızın bir diğer güne nazaran daha fazla ya da daha az olduğunu tespit ederseniz, bu o günkü psikolojik halinize bağlı olabileceği gibi aynı zaman da Biyoritmleriniz'e de bağlı olarak değişim göstermiş olabile*ceğini unutmayın. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sezgisel ola*rak bir günümüzün bir diğer günümüze uymamasının nedenle*rinden biri de söz konusu ettiğimiz Biyoritmleriniz'den dolayı*dır.

Telefonla yapabileceğiniz bir diğer alıştırma da, aklınıza birisi geldiğinde onu arayıp o sırada sizi düşünüp düşünmediğini sormanızdır. Zihninizdeki düşüncelerin ne kadar sık ola*rak sizden kaynaklanmadığını, onları telepatik olarak aldığınızı farketmek sizi bir hayli şaşırtacaktır.
Ancak gelecek telefon faturası sizi daha fazla şaşırtabilir... Dikkatli olun... Bu nedenle telefon yerine çalan kapılarınızı da bu alıştırmanın içine dahil edebilir ve kapınızın zili çaldığında kimin gelmiş olabileceğini önceden algılamaya çalışabilirsi*niz...

Halk arasında "aklıma gelen başıma geldi" diye bir söz vardır... İşte siz bunu tespit etmeye çalışacaksınız... Bakalım ne kadar aklınıza gelen, başınıza geliyor?... Bunu yaşamınızın her anında gözlemleyebilirsiniz...

3- GRUP ÇALIŞMASI
Bir odaya grup halinde toplanın. Sekiz-on kişi çalışmanın başarısı için en uygun adettir. Siz odanın dışındayken, onlar*dan hep birlikte odada bulunan bir objenin üzerinde konsantre olmalarını isteyin. Hazır oldukları zaman, odaya dönün ve hangi objeyi seçtiklerini tahmin etmeye çalışın. Telepatik algı*layışınız arkadaşlarınızın yoğun konsantrasyonuna bağlı oldu*ğu için, grup içinde bu konuyu hafife alanların olmamasına dikkat edin. Önceleri meydana gelecek aksaklıklara hazırlıklı olun. Aldırmayın. Gevşediğiniz, sakinleşebildiğiniz ve kon*santre olabildiğiniz ölçüde başarı ihtimaliniz artacaktır. Zihni*nizden kendi düşüncelerinizi uzaklaştırın. Kendinizi diğerleri*nin yansıttıkları düşüncelere ayarlamaya çalışın. Belki bir renk, belki de bir şekil. Aldığınız zihinsel imajları odadaki bir objeye bağlayıp bağlayamayacağınıza bakın. Sonra tahminde bulunun. Gruptaki herkes teker teker sırayla odadan çıkıp, son*ra dönmeli ve diğerlerinin yansıttıklarını almaya çalışmalıdır.

4- ZENER KARTLARI İLE TELEPATİ ÇALIŞMASI
Telepati çalışmalarında en fazla kullanılan metotlardan bi*ridir. Bu egzersizler için Parapsikoloji'de "zener" adı verilen kartlara ihtiyacınız olacak. Yurtdışında bunları kolaylıkla ki*tapçılardan bulabilirsiniz. Ancak Yurdumuzda kolaylıkla bula*bilmeniz mümkün değildir.

Bilgisayarınız varsa zener kartlarını kolaylıkla kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekilleri bilgisayarda hazırladıktan sonra beyaz kağıda basınız. Düzgünce kestikten sonra daha önceden hazır*ladığınız 4x8 cm ebadındaki kartonlara yapıştırınız. Her bir şekilden 5'er adet olmalıdır. Toplam 25 adetten oluşan kartları*nızı hazırladıktan sonra çalışmaya başlayabilirsiniz.
Zener kartlarının orijinali her bir şekilden Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil ve Siyah olmak üzere 5 ayrı renkten oluşmaktadır. Ancak ilk deneylerinizde renklerin önemi yoktur. Tümü siyah olarak hazırlanabilir.
Telepati egzersizlerinde derin gevşemeye ihtiyaç yoktur. Zihninizin boşaltılıp, sakince oturup, günlük yaşamın düşünce*lerinden arınmak yeterlidir.

Bir masaya karşılıklı olarak iki kişi oturunuz. Kartlarınızı iyice karıştırınız. Sırayla önce biriniz sonra diğeriniz kartları elinize alarak, her bir kart üzerinde en az 30 sn konsantre ola*rak sadece o şekli düşünsün. Vericinin konsantrasyonu çok önemlidir. Verici o şekilden başka hiç bir şeyin zihnini meşgul etmesine izin vermesin.

Buna karşılık alıcı pozisyonunda olan şahıs, hiç bir surette mantık yürütmeden içine doğacak olan düşünceyi beklesin. "Acaba 'artı' mı? Yoksa 'daire' mi" ? gibi düşüncelere zihnin*de yer vermesin. Genellikle ilk içinize doğan düşünceye önem veriniz. İlk içinize doğan düşüncenin doğru cevap olma olasılı*ğı çok yüksektir. Deneyerek bunu siz de göreceksiniz.

Her bir karta 30 saniye süre ayrılacak demiştik. Yeni bir karta geçmeden önce telepati deneyinde verici olan kişi gön*derdiği şekli yanındaki kağıda not etsin. Aynı şekilde alıcı da 30 saniyenin sonunda algıladığı şekli kağıda not ederek, yeni şekli beklemeye başlasın. Çalışmanın sonunda bunlar karşılaş*tırılarak durum değerlendirmesi yapılmalı ve başarı oranları sürekli kontrol edilmelidir.

Bu çalışmada hem alıcı hem de verici için gözler açık ya da kapalı olabilir. Ancak verici için gözlerin açık olarak şekle bakması daha iyidir. Böylelikle konsantrasyonunu daha kolay sağlayacaktır.

25 kart üzerinden başarı oranının değerlendirilmesi:
2 - 3 Adetin doğru bilinmesi tesadüfle açıklanabilir. Eğer bu oranın üzerine çıkılamıyorsa çalışmadan gerekli verim alı*namıyor demektir. Bu alıcıdan ya da vericiden kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir durumda eşler birbirine uyum sağlayamamış demektir. Eşlerinizi değiştirin.

5 Adet kritik bir rakkamdır. Bu sayıya sınır rakkamı denir. Bu sınır mutlaka aşılmalıdır. İlk çalışmalarda belki yeterli görülebilir. Ancak birkaç ay içinde bu sınır aşılamıyorsa yine ça*lışmalarınızın verimininin düşük olduğunu düşünebilirsiniz. Eşler değiştirilmelidir.

5-10: Telepatik algılama yeteneğiniz çalışmaya başlamış durumdadır. Egzersizlere devam ediniz. Oranınızın hızla yük*seleceğini göreceksiniz. Başka eşlerle de denemeler yaparak daha verimli algılamalar yapabilip yapamadığınızı kontrol edi*niz. Oranınızı yükseltemiyorsanız aynı eşle çalışmalara devam ediniz. Bu noktada kesin olarak bir ayırım yapmanız gerekir. Siz verici olmaya mı yoksa alıcı olmaya mı daha yatkınsınız. Bunu karşılıklı olarak yaptığınız çalışmalardan rahatlıkla anla*yabilirsiniz. Hangisine daha yatkınsanız o yönde çalışmalarını*zı sürdürünüz.

10 - 15: Yeterli orandır. Telepatinin varlığını gösterir.
15-20: İleri seviyede telepati yetenekleri hem alıcıda hem de vericide gelişmiş demektir.
20-25:Tam başarının yakalandığı ve çok ender olarak görülebilen en üst seviyedir. Bu oranın yakalanabilmesi eşler arasındaki büyük uyumu da gösterir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Rotten 00:47 25.03.17
SEZGİLERİNİZİ GELİŞTİRİNİZ
Halk arasında telepatiye nazaran sezgi ve altıncıduyu kav*ramları daha sık telaffuz edilmektedir. Aslında bunların tümü aynı anlamı ifade etmektedir. Belki de Telepatinin temeli sezgisel algılamaya dayalı dersek daha doğru bir tanımlama yap*mış oluruz...

Sezgisel algılamada durugörüden farklı olarak, zihin ekra*nımızda canlanan ve bir televizyon ekranından seyredermişce-sine net bir şekilde seyrettiğimiz imajlar yoktur. Bunun yerine bir düşüncenin bir anda zihinde belirmesi ya da hissedilmesi vardır. Hiç bir form görmemenize rağmen, yine de önünüzde belirli bir büyüklükte ve biçimde bir şeyin farkına varırsınız ve bunu ayrıntılarıyla tarif edebileceğinizi keşfedersiniz. Siz onu görmüş gibisinizdir... Fakat görmüyorsunuzdur. İşte bu tarifi son derece güç algılama şekline sezgisel algılama diyoruz...

Parapsikologlar bunu "kömür madeninin dibinde bir kara kedi görme" olayına benzeterek anlatmaya çalışmışlardır. Hiç bir şey görmemenize rağmen zihninizde bir kişiyle ya da nes*neyle ilgili ayrıntılı bir fikir doğar. Ayrıntılar kesinlikle açık ve seçiktir. Siz onu içinizden doğan bir hisle biliyorsunuzdur.
Yaşam içinde sıklıkla karşılaşılan bir olaydır bu aslında... Ancak ne yazık ki çoğunlukla bu olağanüstü olaya gerekli öne*mi vermeyiz. Çünkü bu yönde bir eğitim bize verilmemiştir. Bize gördüğümüze inanmanın dar ve sınırlı kalıpları hep öngö*rüldüğü için, bu sınırlandırılmışlığı kolay kolay aşamayız. Oy*sa ki sezgiler bizim hep yanıbaşımızdadır... Ancak biz onları nasıl dinleyeceğimizi bilemeyiz... Çok kuvvetli olarak sezgile*rimizin sesini hissettiğimiz anlarımız da olur. Ama ya sezgimiz yanılıyorsa diyerek yine onu çoğunlukla dinlemeyiz. Evet ba*zen yanılırlar ama bazen de bizi çok önemli başarılara taşıyabi*lirler. İşte burada önemli bir ayrımın yapılabilmesini öğrenmek zorunluluğu karşımıza çıkar:
İçimize doğan bir sezginin o anda bize gerçek bilgi mi yoksa yanıltıcı bir bilgi mi taşıdığını nasıl ayırdedebiliriz?

Bu yaşamımızdaki başarımızı etkeleyen çok önemli bir so*rudur ve mutlaka bu sorunun cevabı bulunmalıdır... Bu soru*nun cevabını herkes kendi bulmak zorundadır. Bunun da en kolay yolu deneme yanılma metodudur. Bu metotla herkes ger*çek sezgiyle gerçek dışı sezgiyi kolaylıkla zaman içinde birbi*rinden ayırdedebilir. Bunun sağlıklı yapılabilmesi için şüphesiz ki psişik yeteneklerle ilgili teorik düzeyde bilgi sahibi olunma*sı gerekir. Yani konuya bilgi ile yaklaşılmalıdır. Kulaktan dol*ma bilgiler sezgilerimizi tahlil etmede yetersiz kalırlar.

Yaşam içinde bizi ilgilendiren son derece önemli bir konu olduğu için bu meseleyi biraz daha açalım...
içimize doğan sezgilerden yararlanacağımızı ve onun sesi*ne önem vereceğimizi hatta alacağımız kararlarda önemli bir pay sahibi olacaklarını, şuuraltımıza bildirmemiz gerekir. Bu yapılması gereken birinci adımdır... Bunu yapabilmenin en ko*lay yolu bu fikrimizi hem bir kağıda yazarak her akşam yatma*dan önce ve her sabah kalkar kalmaz sesli olarak birkaç kez okumaktır. Bunu en az 3 ay süresiyle kesintisiz uygulayın...

ikinci olarak da gevşeme egzersizlerinizi yaparken aynı sözleri gevşemiş haldeyken kendi kendinize telkin edin...

Bunları yapmakla şuuraltınıza gerekli bilgiyi vermiş ola*caksınız. Bundan sonra yapmanız gereken sezgilerinize zaman zaman şans tanımaktır. Sürekli olarak onun sesini duymanıza rağmen duymamazlıktan gelip, onun söylediklerinin tam tersi*ni yaparsanız belli bir süre sonra şuuraltınız bu mesajları kese*cektir. Unutmayın ki onun da bir sabrı vardır. Dinlenilmeyece*ğim bile bile sürekli size mesaj iletmez. Size yardımcı olmaya çalışan şuuraltınıza, siz de yardımcı olun ve onun sezgilerle or*taya çıkan sesine hiç değilse zaman zaman değer verin. Ona doğru bir adım atın, o size birkaç adım daha fazla yaklaşacak*tır... Kısacası şuuraltınızla barışık olun...

Derin Şuuraltımız (*) bizim duymadıklarımızı duyan, gör*mediklerimizi gören ve bilmediklerimizi bilen bir mekanizma*dır. Derin Şuuraltı ile Freud'un tanımladığı dünyasal şuuraltı birbirinden farklı şeylerdir. Derin Şuuraltı'na: Üst Şuur, Üst Benlik, Şuurüstü gibi isimler de verilmektedir. Yurtdışında ya*yınlanan Parapsikoloji kitaplarında bu tanımlarla karşılaşabilir*siniz. Hepsi farklı isimlerle aslında aynı şeyi anlatmaya çalış*maktadır.

Tüm ömrümüz boyunca insanlarla iç içe yaşarız... Ve za*man zaman özellikle de yeni tanıştığımız kişiler hakkında ye*terli bir fikre sahip olamamaktan şikayet ederiz. Hatta aradan yıllar geçmesine rağmen hala bazı kişileri tanıyamamış olmak*tan yakınırız... Bunun tek sebebi sezgisel yeteneklerimizi kul*lanmamamız ya da sezgisel yeteneklerimizi yanlış değerlendirmemizdir.

Her zaman sezgiler bize gerçekleri söylemez diyenlere siz inanmayın. Sezgiler her zaman doğruyu söyler... Ancak bazen şuurumuza dışarıdan gelen parazit tesirlerin sonucu içimize yanıltıcı bir his ya da bir düşünce doğar. Bu, bizim tanımladı*ğımız bir sezgi değildir. Bu tamamen bizi yanlış bir yöne sev-kedebilecek ve tamamen dış parazit tesirlerin sonucu oluşmuş bir enerji topunun bizim tarafımızdan algılanmasıdır. Bunların çoğu çevremizdeki insanların yanlış kanaatlerinden oluşan ne*gatif düşünce enerjileridir.

Şimdi vereceğimiz egzersizi arkadaşlarınızla birlikte uy*gulayabilirsiniz... Bu egzersiz, insanları kısa sürede tanımada ve onlar hakkında doğru bilgilere ulaşmada size büyük bir de*neyim kazandıracaktır:
Birbirinizi tanıyan 4-5 kişi bu çalışma için idealdir. Her*kes rahat bir şekilde otursun. Odanızın ışığını azaltın. Eğer mümkünse sadece mavi bir ışıkla odanızı aydınlatın. Grubunu*zun içinde sadece bir kişinin yakından tanıdığı ve diğer grup üyelerinin daha önceden tanımadığı bir kişiyle anlaşın ve gelip sizin tam ortanıza otursun...

Zihninizi tamamen boşalttıktan sonra 2 dakika boyunca o kişiye bakın. Ama sadece bakın. Hiç bir fikir yürütmeden onu izleyin. Ona konsantre olun.. Daha sonra kendinizi gevşeterek gözlerinizi kapatın eğer isterseniz gözlerinizi açık da tutabilir*siniz. 10 dakika boyunca içinize doğan sezgilere kulak verin.

O kişiyle ilgili neler hissettiğinizi ayrıntılarıyla gevşeme halin*den çıktıktan sonra not defterinize kaydedin. Çalışmanız sona erdiğinde herkes notlarını okusun. Notlarda birbirine paralel ya da aykırı yönlerin olup olmadığına bakın. Ve gerçekleri o kişi*den ve o kişiye tanıyan arkadaşınızdan öğrenin. Bakın bakalım o kişiyi 10-15 dakika içinde ne kadar tanıyabilmişsiniz. Bu tür egzersizleri yaptıkça başarı oranınız kendiliğinden artacak*tır. Buna emin olabilirsiniz. Belli bir süre sonra hiç gevşemeye ihtiyaç hissetmeden bile karışınızdaki kişiye kısa bir süre bak*mak onunla ilgili pekçok sezginin içinize doğduğuna şahit ola*caksınız.

Eğer böyle bir çalışmayı yapabileceğiniz bir arkadaş gru*bunuz yoksa bu çalışmayı tek başınıza da yapabilirsiniz.

İş yerinizde, okul hayatınzda ve yaşamınızın çeşitli dö*nemlerinde sürekli yeni insanlarla tanışırsınız. O kişiye iyice bakın... Eve geldiğinizde ılık bir duş alın ve odanıza girin... Derince gevşeyin ve zihninizi boşaltarak ona yönlenin... İlk içinize doğan duygulara ve düşüncelere önem vermeyi ihmal etmeyin...Yeni tanıştığınız kişiden bir resim alabiliriseniz ça*lışmanızı çok daha kolay yapabilirsiniz... İzlenimlerinizi ayrın*tılarıyla not edin ve zaman içinde ne kadar haklı çıktığınızı kontrol edin.

İster grup arkadaşlarınızla, ister tek başınıza bu çalışmaları yapın her ikisinde de size dışarıdan gelen bir takım tesirler ola*caktır. Buna ek olarak sizin o kişi ile ilgili onun dış görünüşün*den etkilenerek ortaya çıkartacağınız ön yargılarınızın da dev*reye girme ihtimali vardır. Bu iki unsurun çalışmanızı etkile*memesine özen gösteriniz...

Parazit tesirlerden söz etmişken onlardan korunma yolları na değinerek konumuza devam edelim...

PARAZİT TESİRLERDEN KORUNMA YOLLARI
Yukarıda sözünü ettiğimiz bize dışarıdan gelen yanıltıcı et*kilere parazit tesirler diyoruz. Bu parazit tesirler insanlardan düşünce yoluyla yayılan çoğunlukla negatif yüklü enerjilerdir. İnsanların farkında olmadan çevrelerine yaydıkları bu enerji*ler, sürekli çevremizde dolaşırlar. Ve biz bunlardan farkında ol*madan etkileniriz. Özellikle de gevşeme durumunda bu tesirler daha kolay hissedilebilir. Bunlara ek olarak spatyomdan dün*yaya yansıyan, bedensiz ruhsal varlıklardan gelen tesirler de vardır. Bunlar psişik çalışmalarda en büyük engelleri oluştu*rurlar. Bu tesirlere karşı bir etki alanının yaratılması gerekir. Bu da aslında ayrı bir çalışma konusudur. ...Ve bu noktaya önem gösterilmesi gerekir.
Şimdi size bu parazit tesirlerden ve çevremizden bize ge*lesi muhtemel negatif enerjilerden korunma yollarını maddeler halinde aktarıyorum:

1- Psişik çalışmalarınızı sürekli aynı odada yapınız. Bu, odanızın sizin enerjilerinizle dolmasına ve başka enerjilerin orada harmanlamasına sebebiyet verecektir. Odanızın aurası gün geçtikçe daha yüksek seviyeli bir hal alacaktır.

2- Psişik çalışmalar yaptığınız odanızın aurasıhı düşürme*mek için kesinlikle, o odada münakaşalara girişmeyin, kızgın*lık, öfke, kin, kıskançlık gibi negatif enerjileri odanızda üret*meyin ve başkalarının da üretmesine izin vermeyin. Odanızda fırsat buldukça pozitif enerji yayma çalışması yapınız. Bunu yapmak son derece kolaydır. Gevşedikten sonra tüm odanızı temizleyecek olan sevgi şefkat, merhamet gibi pozitif yüklü enerjilere konsantre olun.

3- Odanızda özellikle çalışmadan bir saat önce sadece ma*vi bir ışık yakınız. Mavi rengin negatif enerjileri polarize etme özelliği vardır. Anadolu Halk Kültürü'nde ortaya çıkan nazar boncuklarının mavi renkte olması bir tesadüf değildir.

4- Ruhsal olgunluğunuz arttıkça sizi saran biyomanyetik enerji alanınız yani auranız da buna bağlı olarak güçlenecektir. Bu da bilgilerinizin artmasıyla doğru orantılıdır. Mümkün ol*duğunca ruhsal bilgilerinizi arttırmaya gayret gösterin. Ön yar*gılara yer vermeyin. Sürekli araştırıcı ve sorgulayıcı bir zihin hali içinde olun. Her şeye inanmayın... En iyi korunma yolla*rından biri, soru soran bir zihindir. Daha önce kulaktan dolma öğrendiklerinizi sorgulayın... Biraz şüphecilik sağlıklıdır; kuş*ku duyun, kanıt isteyin... Ruhsal olgunluk ve ruhsal kültür en büyük korunmayı sağlayacaktır.

5- Auranızı güçlendirici imajinasyor ve telkin çalışmala*rında bulunun. Kendinizi pozitif bir enerji alanıyla sarabilirsi*niz. Bunu yapmak için gözlerinizi kapatın, gevşeyin ve kendi*nizi parlak beyaz bir ışıkla çepeçevre kuşatılmış olarak imajine edin. Beyaz ışığın, hem ön hem de arka tarafınızdan genişleye*rek başınızın üstünden geçtiğini ve ayaklarınızın altına kadar sizi kuşatmasını isteyin. Beyaz ışık tüm olumsuzlukları yok et*me gücüne sahiptir. Koruyucu bir kalkan görevi yapar. Bu dü*şüncenin önemli bir etki yaratacağından emin olabilirsiniz. Fır*sat buldukça bu konsantrasyon çalışmasını tekrarlayın.

6- Yüksek seviyeli "Ruhsal İdareci Planlar"dan yardım ta*lep edin. Onların enerjileri ile sizi desteklemelerini isteyin. "İs*tek Yasası"nın kainatta çalışmakta olduğunu unutmayın. Ne is*terseniz sonunda onunla karşılaşacaksınız. Düşüncelerinizle siz aslında farkında olmadan kainatta işlemekte olan yasalar sonucu kendi geleceğinizi kendiniz tayin ediyorsunuz. İnsanla*rın zaman zaman istekleriyle karşılaşmadıklarından şikayet et*tiklerini duymuşsunuzdur. Kim bilir belki bazen siz de bundan şikayet ettiğiniz de olmuştur. Bunun tek sebebi düşüncelerinizi doğru kullanamayışınız ve isteklerinizi yanlış dile getirmeniz-dir. "Ah keşke şıt olsa..." diyerek ona ulaşamayacağınızı daha önce söylemiş ve kendi kendine telkin konusunu işlediğimiz bölümümüzde bunun nasıl yapılabileceğini aktarmıştık...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Tuana 17:11 20.04.17
PayLaşım İçin TeşekküRLeR
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Havasokulu 09:20 01.06.18
Sayın DiLara - Rotten, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:adiyla, dier, esp, kartlari, testi, zener
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146