Psişik Yetenekler

psişik kalkanlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Psişik Yetenekler>psişik kalkanlar
bitter 03:17 25.03.17
Görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz madde formunda mevcut olan her şeyin aynı zamanda göremediğimiz daha süptil bir enerji alanı vardır. Nitekim modern fizik atomları dans eden enerjiler diye de tanımlamaktadır. Bu enerji alanları, ortamların belirli niteliklerini bünyelerinde taşıma ve yayma yeteneklerine sahiptir. Enerji alanlarıyla dolu olan ortamlar barıştan öfkeye, sevinçten üzüntüye, endişeden güvene değin her tür duyguyu barındırır.

Farklı duygu titreşimleriyle yüklenmiş olan enerji alanları yalnızca belli cisimlere sinmez, aynı zamanda her yerde dolaşır.. Havada gezip farklı yerlere ve farklı kişilere yönelir. Birisi huysuzluk nöbeti gösteriyorsa, bu huysuzluğun enerji ve atmosferi huysuzluğu yaşayan kişinin dışına taşıp uzak mesafede bulunan bir kişi tarafından da hissedilebilir. Bu nedenle pek çok kişi yakın bir dostunun veya akrabasının belirli bir haletini aniden bilme deneyimini bu nedenle yaşar.

Aynı şekilde pek çok insan bir kişinin onları düşünmekte olduğunu hisseder. Sevdiği kişi uzakta bile olsa onunla olan sevgi bağını hisseder. Düşman birisinin hiddet dolu düşüncelerini de algılayabilir. Gerçek anlamıyla bütün bunlar enerjinin asla yok olmadığını ifade eden fizik kanunlarıyla da örtüşmektedir.

İnsan zihninin ürettiği her tür duygu, o insandan etrafa yayılan enerjetik formlar şeklinde çıkar. Bu formlar gelişmiş bir durugörü yeteneği olan hassas kişiler tarafından görülebilir. Örneğin insanlar öfke veya sevinç hissettiklerinde bu duygularına bir enerji yükler . Bu enerji dışlaştırılamazsa yani içe atılırsa vücutlarında kalıp örneğin midede bir gerilime neden olabilir. Ancak o duygu dışlaştırılırsa bedenden dışarı doğru yayılır. O kişinin enerji alanında varlığını korur. Benzer enerji formlarıyla etkileşime geçip daha da güçlenir ve etkileşime geçtiği insanların enerji alanlarında taşıdığı duygunun hissedilmesine ve güçlenmesine neden olur. O insanın evine veya iş yerine yerleşebilir. Başka bir insanı etkileyip yönelebilir.Psişik AlgılamalarPotansiyel olarak her insan az veya çok ortamların, insanların, bitki ve hayvanların enerjilerine bir şekilde duyarlı olup zaman zaman psişik algılamalar yaşar. İçe doğuşlar, kendiliğinden bilişler, birini düşünürken o insanın telefon etmesi veya kapıyı çalması, görünürde herhangi bir sebep yokken içimizin sıkılması ve kısa süre sonra kötü bir haber almamız vs. psişik duyarlılıklarımızın göstergesidir.

Bilim, uzun bir süreden beri beş duyu mekanizmasını açıklayabilirken süptil duyarlılıklarımızı, enerjilere olan duyarlılıklarımızı deneysel çalışmalarla gösterememiştir. Ancak 1950’li yıllardan sonra geliştirilen çeşitli optik cihazlar en azından maddenin, insanın, canlı ve cansız dediğimiz her organizasyonun fizik formu dışında bulunan bir enerji alanı olduğunu tespit edebilmektedir. Bu enerjetik alanların birbirleriyle de girişim yapabildiği laboratuvar deneyleriyle gösterilmektedir. Kirlian cihazı ve benzer optik cihazlar ile şifacıların ellerine alıp yoğunlaştıkları nesneye enerji yükleyebildikleri veya o nesnenin enerjisini eksiltebildikleri gösterilmiştir. Bugün, insan bedeninden dışarı taşan ve çeşitli geleneklerde aura olarak adlandırılan enerji alanının kaba frekanslarının ölçümü yapılabilmekte, ölçüm yapılan kişinin genel sağlık durumu, hastalıkları hakkında oldukça isabetli yorumlar yapılabilmektedir.

Enerjinin doğası, psişik algılamalar, etrafımızdaki enerjetik salınımların bizde yarattığı etki tarihin her döneminde bilinmiş ve özellikle bireyi olumsuz etkileyecek enerjilere karşı psişik korunma yöntem ve metotları da uygulanagelmiştir.

Psişik korunma uygulamaları, enerji şifacılığı gibi bir enerji çalışmasıdır. Enerji çalışması yapacak kişinin aurası yani enerji alanı ne kadar güçlü ise yapacağı enerji çalışmasından alacağı verim de o denli güçlü olur. Bir insanın enerji alanını güçlü tutması onun aynı zamanda fizik olarak gayet sağlıklı olması anlamına da gelir. Çünkü hastalıkların temelinde enerji alanının zayıflaması yatar. Enerji alanında yırtılma, çeşitli blokların oluşması, enerji kanalları veya meridyenlerdeki enerji akışının düzgün olmaması hastalıkların öncül sebebidir. Çünkü hastalıklar fizik bedende ortaya çıkmadan önce enerji bedende başlar.Psişik Korunma İçin Çeşitli UygulamalarEnerji alanının güçlü olması için, yapılacak psişik korunma uygulamalarının amacına hizmet edebilmesi için öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

1. Dengeli ve düzenli beslenmek

2. Düzenli uyku

3. Sık sık duş almak

4. Zihni mümkün olduğunca temiz tutmak, başkaları hakkında negatif düşünceleri azaltmak, zihni sakinleştirmek

5. Dinlenmeye zaman ayırmak, yoğun iş saatlerinde kısa molalar vermek

6. Bedensel ve zihinsel olarak gevşemeyi öğrenmek

7. Topraklanmak

Enerji alanlarımızı yeterince güçlendirdikten sonra, oluşturacağımız korunma imgesini enerji ile yükleyip şarj etmek kolaylaşır.Bedensel ve Zihinsel Gevşeme

Bedensel ve zihinsel gevşemeyi öğrenmenin en iyi yollarından biri düzenli olarak meditasyon yapmaktır. Bedensel ve zihinsel gevşemeyi öğrenmek zihni sakinleştirir. Enerji alanını güçlendirir. İçsel huzuru sağlar. Her uygulamada olduğu gibi bunun için de düzenli ve belli bir süre çalışmak, zaman ayırmak gerekir. Her gün 10 dakika bile olsa sessiz bir odaya çekilip gözleri kapatmak, derin derin soluk alıp vermek hem bedeni hem de zihni sakinleştirir.Topraklanma

Topraklanma, insanın enerji alanı ile dünyanın enerji alanı arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir. Topraklanma vücuttaki düşük titreşimli enerjilerin toprağa akıtılması ve daha yüksek titreşimli enerjilerle alanın güçlendirilmesidir. Topraklanma için yalın ayak toprakta yürümek, toprakla uğraşmak, elleri toprağa dokundurmak gerekir. Toprakla uğraşan çiftçiler, köylüler vs. iyi bir biçimde topraklanmış durumdadır.

Topraklanmanın bir diğer yolu bununla ilgili imgeleme çalışması yapmaktır. Evden çıkamayanlar, kırsal alanlara gidecek fırsatı olmayanlar vs. bu çalışmayı istedikleri zaman istedikleri yerde yapabilir. Ancak sabah kalkınca ve gece yatmadan önce yapılması tavsiye edilir.

Uykuda ruh ve beden ilişkisi gevşer. Bilincimiz, farkındalığımız birazcık geri çekilir. Bu nedenle uyandığımızda farkındalığı tekrar bedene odaklamak gerekir. Farkındalığı bedene odaklamak için uyanır uyanmaz yataktan fırlamayın. Önce sırt üstü uzanıp ayak parmaklarınızı, ayak bileklerinizi hareket ettirin. Bacak ve baldır kaslarınızı kasıp bırakın. Karın, gövde, yüz, kol kaslarınızı kasıp bırakın. Kasıp gevşemeleri yaparken bilincinizin ayak parmaklarınızdan başlayıp tüm vücudunuza tekrar nüfuz ettiğini düşünün. Bu çalışma yaklaşık 4 dakikanızı alır. Ondan sonra kalkın. İsterseniz başka bir odaya geçin. Topraklanma için aşağıdaki egzersizi uygulayabilirsiniz.Topraklanma İçin İmgeleme

Bacaklarınızı hafifçe açıp ayakta durun ve gözlerinizi kapatın.

Beyaz bir ışık huzmesinin, başınızın üstündeki tepe şakrasından girdiğini, gövdenizden geçip iki bacak arasından ve ayak tabanlarından yerkürenin derinliklerine aktığını düşünün. Beyaz ışık yerküreyi delip çıksın ve yükselip tepe şakranızdan tekrar girsin. Bu imgelemeyi 4 veya 5 kez tekrarlayın.

Bütün enerjiler düşünceyi izler. Düşüncelerimiz her nereye odaklanırsa enerji o yöne doğru akar. Düşüncenin niteliği ve konsantrasyonu enerjileri çok hızlı odaklar. Nazardaki ilke de, duadaki ilke de budur. Hasetlikle, kıskançlıkla bir insana veya bir nesneye odaklandığımızda bizden ona doğru akan enerji geri püskürtülemezse tesir eder ve olumsuz etkiler. Nazar edilen kişinin enerji alanı yırtılabilir. Enerji kaybedebilir. Nesne paramparça olabilir. Duada ise tam tersine iyi niyet ve sevgi söz konusu olduğu için dua edilen kişinin enerji alanı güçlenir. Korunması güçlenir.

Dinlendirici bir uykudan sonra topraklandığımızda, psişik korunma için gerekli olan diğer imgelemeleri yapmak, o imgeleri enerji ile şarj edip güçlendirmek kolaylaşır. Yaptığımız çalışmadan verim alma şansımız çok artar. Enerji alanı zayıf bir insanın, yorgun bitkin bir insanın oluşturacağı koruyucu imgeler yeterli enerjiye sahip olmayacağı için etkili bir korunma sağlamaz.Koruma Baloncuğu Oluşturma

Özellikle büyük kentlerde oturanlar, her gün kalabalıklara karışanlar pek çok farklı enerji frekanslarıyla kirlenir. Atmosferimiz, ekolojik çevremiz; sadece katı, sıvı ve gaz niteliğindeki zararlılarla kirlenmez. Kirliliğin diğer boyutu enerjetik seviyededir. Her tür negatif duygu ve düşüncenin enerjisi ortalıkta dolaşıp duran psişik kirleticilerdir. Psişik kirliliğe karşı koruma baloncuğu oluşturup kendi alanımıza sahip çıkabiliriz. Koruma baloncuğunu evden çıkmadan önce ve gün içinde aklımıza geldikçe yapmak oldukça etkili bir korunma sağlar.

Sakin ve gevşemiş bir şekilde oturun veya ayakta durun. Gözlerinizi kapatın. 4 veya 5 kez yavaş yavaş nefes alıp, yavaş yavaş nefesinizi verin. Topraklandığınızı hissedin. Bedeninizin tümünü çevreleyen bir balon imgeleyin ve kendinizi kocaman şeffaf bir balonun içinde imgeleyin. Balonun rengi; beyaz, pembe, açık mavi, turuncu olabilir ancak siyah, kahverengi, gri tonlarında olmamalıdır. Balonunuz fizik bedeninizden bir metre kadar dışarıda olabilir. Balonun dışarıdan gelen düşük titreşimli enerjileri geçirmediğini, pozitif enerjilerin ve sizden yayılan enerjilerin geçişine izin verdiğini imgeleyin. Balonun içini nefesinizle doldurun. Kendinizi mutlu, huzurlu ve koruma altında olarak hissedin.

Bu egzersizi ne kadar sık tekrarlarsanız, ne kadar iyi odaklanabilirseniz balonunuzun enerjisi o ölçüde güçlü olur. Belli bir süre düzenli egzersiz yapıp bir süre sonra imgelemeyi bırakırsanız balonun enerjisi ve koruyuculuğu giderek azalır.

Balonun üstüne çeşitli semboller, sloganlar yerleştirilebilir. Örneğin başın üstünde, ayak altında, sağ ve sol tarafta “bana uygun olmayan enerjiler giremez”, “kötü titreşimlere kapalıdır” gibi yazılar imgelenebilir.

Bu tip koruma balonlarına çeşitli semboller de yerleştirilebilir. Semboller dinsel inançlara, kültürel değerlere göre değişir. Örneğin batılılar; haç, daire içindeki eşit kollu haç, beş köşeli yıldız, davutun yıldızı gibi sembolleri kullanır. Doğulular hintlilerin kutsal ses kabul ettikleri om sesinin sembolünü ve kendi kültürlerindeki çeşitli sembolleri kullanır. Bizim kültürümüzde nazar boncuğu, at nalı kullanılabilir. İnanılan dini liderlerin imajı veya bir koruyucu melek imajı da kullanılabilir.Koruma Kalkanları

Koruma kalkanları daha çok bizi zorlayan insanlarla görüşme yapacaksak, veya böyle bir insanla bir süre birlikte olmak zorundaysak tercih edilir. Örneğin duygusal iniş ve çıkışları çok sert olan bir yakınınızla ilgilenmek zorundaysanız solar pleksus şakrası (göbek bölgesi) üzerine koruyucu kalkan olarak yukarıda saydığımız sembollerden birini yerleştirebilirsiniz. Kendinizin yarattığı bir kalkanı mesela bir ayna sembolünü yerleştirebilirsiniz. Kalkanlarınızın size doğru gelen enerjiyi geri yansıttığını imgeleyebilirsiniz.

Sizi zorlayan insanlarla bir aradaysanız alın şakrası ve gözlerinizin önüne kalkan yerleştirebilirsiniz. Veya tüm şakralarınızın üstüne kalkan koyabilirsiniz.

Hangi korumayı yaparsanız yapın daima kendinizin ve tüm insanların hayrına olacak şekilde niyet edin. Size gelmemesini istediğiniz enerjilerin başka insanlara gitmesini kesinlikle dilemeyin. Gökyüzünde eriyip gittiğini düşünün. Koruma balonunuzun veya kalkanlarınızın sevgi enerjisiyle dolduğunu düşünün. Her kime inanıyorsanız onun yüce enerjisinin sizinle birlikte olduğunu, sizi koruduğunu hissedin. Sevgi enerjisini düşünün. Sevgi ile yapılan her eylem aktif eylemdir. Yaptığınız çalışmaya güç katar.Evinizi Koruma

Koruma baloncuğu ev için de uygulanabilir. Evinizi koruyucu bir sevgi çemberi içinde de düşünebilirsiniz. Ara sıra evin bütün bölümlerini dolaşıp koruyucu bir ışık ile dolduklarını da düşünebilirsiniz.

Kapı ve pencere önlerine çeşitli düşünce formları yerleştirebilirsiniz. Mesela eli sopalı bir zebani imgesi, bir polis veya bekçi imgesi oluşturabilirsiniz. Evinizin etrafında yırtıcı köpekbalıklarıyla çevrili bir nehir düşünebilirsiniz. Kapıya at nalı, koruyuculuğuna inandığınız çeşitli maskeler asabilirsiniz.

Oluşturduğunuz imge her ne ise onları her gün enerji ile şarj edin. Enerji ile şarj ettikçe onların enerjisi giderek güçlenir. O formların enerjisi de çevrelerine yayılır. Hırsızların enerji alanları tehlike sinyallerini alma konusunda çok duyarlıdır. Her an tetikte iş yaptıkları için bu duyarlılıkları gelişir. Dolayısıyla imgenizin enerjisi onları kaçırır.

Evde kavga, tartışma olmuşsa pencereleri karşılıklı açın ve havalandırın. Ada çayı veya bir tütsü yakıp öncelikle kavga edilen odada bir süre tutun. Sonra evin diğer bölümlerini de tütsüleyin. Duman da psişik temizlik için çok iyi bir araçtır. Evi temizlemek için mum da yakabilirsiniz. Sevdiğiniz bir müziği beş dakika kadar yüksek bir sesle de çalabilirsiniz.

Bir toplantıdan çıktığınızda, veya işten eve geldiğinizde kendinizi gergin veya başkalarının maddesinin size sinmiş olduğunu hissediyorsanız, bütün yapmanız gereken şey, eve gelir gelmez üstünüzden çıkardığınız giysileri olabildiğince hızlı bir şekilde silkelemek ve sarsmaktır. Giysileri yıkamak da temizlik için iyi bir yoldur. Yıkamak veya sarsmak o giysilerin atomik yapısına tesir etmiş olan enerjileri onlardan uzaklaştırır. Böylece dışarıdan gelen psişik kirlilik de evinize nüfuz etmemiş olur.

Evdeki eşyalara sinmiş olan tesirler; eşyaların silkelenmesi ile, yıkanması ile giderilebilir. Duvarlar boya veya badana yapmakla temizlenir. Özellikle yabancıları ağırladığınız bölüme bir çanak içinde Deniz tuzu veya çeşitli kristaller koyabilirsiniz.Tuz her tür negatif enerjiyi içine alır. Bu tuzu ara sıra lavaboya döküp yenilemek, kristalleri de ara sıra tuzlu suda bekleterek temizlemek gerekir.

Bazı mekanlarda veya evlerde hissettiğimizi sandığımız enerji kendi yaydığımız titreşimler de olabilir. Bu nedenle bu konuda makul olmakta yarar vardır. Örneğin ev işlerini istemeye istemeye yapıyorsanız, evdeki sorumluluklarınızdan yüksünüyorsanız, zihinsel olarak veya karşılıklı olarak birileriyle sürekli kavga ediyorsanız bu duyguların enerjileri de eve tesir eder.

Biriken bu enerjiler size geri yansıyacağı için sizdeki negatifliği sürekli besler duruma gelir. Bu nedenle kendinizi gözleyin. Ne haldesiniz? Bugüne kadar evde kavga oldu mu? Bunları tesbit edin ve önce yerleşik enerjileri temizleyin. Sonra kendinize içsel disiplin uygulamaya gayret edin. Ev işlerinizi neşe ve sevgi içinde yapın.

Birisinin size negatif bir duygu gönderdiğini hissediyorsanız veya kavga ettiğiniz, hiç hoşlanmadığınız birisi varsa ona nefret, öfke gibi negatif duyguları yollamayın. Tam tersine sevgi enerjisi gönderin. Bu kesinlikle iki yüzlülük değil tam tersine sizi, bağışlamanın engin içgörüsüne götüren bir basamaktır. Psikolojik yönden kendinize zarar vermenizi önleyen aktif bir eylemdir. Üstelik çevrenin psişik yönden kirlenmesine katkıda bulunmadığınız için dünyaya yaptığınız pozitif bir katkıdır.Başka Birisini Koruma

İnsan doğal olarak sevdiklerini her zaman korumak ister. Psişik koruma uygulamaları sevdiğimiz kişiler için de yapılır. Ancak her şeyden önce o kişi hakkında endişelenmek, başına bir şey gelirse diye korkmak, aşırı korumacı olmak, o kişiyi korumak değildir. Bu tür düşünceleriniz de atmosferde yayılacağından o kişi için iyi sonuçlar doğurmaz.

Topraklanmış ve sakin bir şekilde korumak istediğiniz bireyi düşünün. Onun etrafında bir sevgi çemberi oluşturun. İnandığınız gücün onu koruması için dua edin. Ona sevgi gönderin. En iyisi sevdiklerinize de psişik korunma tekniklerini öğretin. Onların da sorumluluk almasını sağlayın.

Mümkün olduğunca sakin, topraklanmış ve sevgi dolu bir gülümseme ile çevrenize pozitif yayınlar yapın. Kendinizi koruduğunuz gibi dünyaya pozitif enerjiler yayın ve psişik kirliliğe katkı yapmama farkındalığı ile hareket edin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 17:51 20.04.17
PayLaşım İçin TeşekküRLeR..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:22 01.06.18
Sayın bitter, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up