Psişik Yetenekler

Çakralar Ve Temizlik - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Psişik Yetenekler>Çakralar Ve Temizlik
Tuana 03:23 25.03.17
Çakralar Ve Temizlik

Gece yarısı uyandım ve çakralarımın üzerinde parlak
renkli mandalaların (uzak doğuda kullanılan dört yanı simetrik desenler)
döndüğünü gördüm. Aylar sonra, beş yıllık bir Kundalini uyarımının içinde
yaşayan bir arkadaşım bedeninin üzerinde renkli tekerlekler gördüğünü
anlattı.
Kalp çakrası uyarılan bir kadın göğsünde bir şeylerin döndüğünü hissettiğini
söyledi. Irina Tweedle "Ateşin Kızı" (Daughter of Fire) eserinde ruhsal
dönüşümünde aynı şekilde kalp çakrasının döndüğü duyumunu yaşadığını
yazmıştı. (Tekerlek veya çark anlamına gelen) Çakra, bedendeki enerji
merkezlere verilen Sanskritçe terimdir. Yoga edebiyatına göre insan bedeninde
7 esas ve 43 tali çakra bulunmaktadır. Bütün çakraların döndüğü
söylenmektedir, ama dönüş hızları bedendeki enerji miktarına (çakraların
uyarıldığı derecesi) orantılıdır. Birçok kadim kültür bu enerji girdaplarına
aşinadır, ancak önemli saydıkları çakraların sayısı konusunda farklı görüşler
arz etmektedirler. Hopi Kızılderililer bedende 5 enerji merkezi tanımaktadır;
Meksikalı Huiçol Kızılderililer bedenin çeşitli yerlerinden ışın veren enerji
alanlarından söz ederler ve Kuna Kızılderililer çakra bölgelerinde sekiz ruhun
mekan ettiğini inanırlar. Yogilerin ünlü "siddhi'leri"
(ruhsal güçleri)
uyarılmış çakraların sonucudur. Çakralar ve kundalini aslında yarılmaz bir
bütünü tamamlarlar. Kundalini yükseldiğinde çakralar açılır. Eğer
kundalini
uyarılmamışsa bütün çakraları uyandırmak mümkün değildir. Kundalini'de olduğu
gibi çakraların uyarılması veya delinmesi [Kundalini tarafından] uzun
gelişimsel bir süreçtir. Dönüşümümüzün değişik evrelerinde belirli çakraların
üzerinde çalışıldığını veya aniden açıldığını hissedebiliriz. Bazen aynı
sürede birden fazla çakra temizlenebilir (Çoğu kez 6 ve 3, 7 ve 4 birlikte
çift olarak açılırlar). Çakralar herhangi bir sıradan açılabilir. Çakralarım ,
birkaç ay dönüşümlü şuur halleri yaşadığım sürecimin erken evrelerinde
dramatik değişimlerden geçti. Bazen elim otomatik olarak (göğüsün
ortasındaki [kalp]) 4. çakrama değerdi, sonrada 3. ve 6. çakrama enerji
transfer ederdi. Bu olduğunda alnımda (6. çakra) veya güneş sinirağımda (3.
çakra) enerji yoğunluğu hissederdim. Kısmi uyarımda sadece alt çakralar etkilenmiş olabilir, sonra da
Kundalini tekrar yatışabilir. Tam bir Kundalini deneyiminde üst dört çakra da içerilir.
Her çakra belirli bir şuur seviyesini idare eder. 1., 2. ve 3. çakralar
dünyasal yaşamda gerekli normal işlevlerin bilincini yönetir. 3. çakranın
üstündeki çakralar bizi giderek incelen şuur halleri ve algılama seviyelere
açar. Çakralar konusunda çoğu öğreti aktif ve uyarılmış çakralar arasında
belirli farklar kabul ederler. Aktif çakralar enerjinin düzenli bir şekilde
toplandığı merkezlerdir. Herkesin çakarlarında faaliyet vardır ve her birey
belirli çakralarda diğerlerine kıyasla daha çok enerji yönlendirir. Çok
ihtiraslı birinde 2. çakra çok faaldir, rekabetçi birinin 3. çakrası faaldir
ve entelektüellerin 6. çakrası faaldir. Temelde aktif yedi çakranın şuur
seviyeleri şöyledir:

İHTİYAÇLAR - 1. çakra: (omurganın dibinde kök çakra) --
Fiziksel olarak hayatta kalma - yiyecek bulma, barınma, korunma, vs. Bu
bedensel bilincin seviyesidir. Bu çakranın uyarım sırasında omurganın dibinde
garip hisler olabilir. Kaşınma, karıncalanma veya daha güçlü titreşimler veya
kuyruk sokumunda çarpma ve çatlamalar. İlk çakra açıldığında, şakti muhteşem
bir şekilde yukarıya fırlayabilir. Bu omurgalarda sarsılmalar ve şiddetli
ağrılara neden olabilir. Çakralar delinmeye başlandığında bölgelerinde yoğun
ısı hissedilebilir.

ARZULAR - 2. çakra: (göbek altında bulunur) Zevk arama ve
acıdan kaçınma (içgüdüsel anlamda cinsellik bu seviyeden kaynaklanır). Bu
duygular seviyesidir. 2. çakra uyarımı güçlü cinsel duygulara neden olabilir.
Kıskançlık veya nefret gibi önemli negatif duygu patlamaları bu seviyede
tetiklenebilir. Kurt, ayı, kaplan gibi vahşi kedi türleri gibi çeşitli
hayvanlarla garip ödeşmeler oluşabilir. 2. çakra delindiğinde ani orgazm
geçirdim. Bu da hoş bir sürprizdi. Ayrıca devasal bir kaplanın içgüdüleri ve
davranışlarını üstüme aldığım geçici bir süreç yaşadım. Bu baş döndürücü ve
ürkütücü bir deneyimdi.

GÜÇ- 3. çakra: (güneş sinirağında) Kişisel güç, erk -
ahlak, karar, başkalarına karşı benlik. 3. çakranın açılışı bir bir
duygusal
sarsıntıya yol açabilir. Çok acı verici bilinçaltı malzeme ortaya çıkabilir.
Kusma, ishal, mide krampları, mide bulantısı ve diğer sindirim sorunları bu
açılışa eşlik edebilir. 3. çakranın açılışında telepati, durugörü, duru-işitme
ve astral varlıkları fark etme ortaya çıkabilir. Yeni uyarılmış bir 3. çakra
kişiyi aşırı duyarlı ve psişik hassas yapabilir.
BİRLİK - 4. çakra (kalp çakrası, göğüsün ortasında bulunur). İlişkiler,
paylaşılan deneyimler, benliği aşmak. Bu şefkat seviyesidir. 4. çakra
uyarıldığı zaman, göğüste ezici baskı hissedilir. Ben sanki göğsümde bir fil
oturuyormuş gibi hissettim ve bu açılışla ilgili tipik solunum sorunları
yaşadım. Kalpte ve göğüste titreşimler hissedilebilir. Kalp atışları düzensiz
ve aşırı hızlı olduğu süreler yaşanabilir. Kalp krizini andıranlar dahil
göğüste her türlü rahatsızlıklar yaşanabilir. Çelişkili olarak sevilenlerden
mesafe hisleri 6. çakra açılışının erken evrelerini belirleyebilir. Psişik
veya ruhsal şifa yapabilme gücü, psikokenetik güçler (cisimleri uzaktan
hareket edebilme gücü) uyarılmış bir kalp çakradan meydana gelir. İstekleri
yerine getirme ve yetiler geliştirme de bu çakra açıldığında artar.


İFADE - 5. çakra (boğaz merkezi, yeri boğaz altı) İlham,
iletişimle kendini ifade etme. Bu yaratıcılık seviyesidir. Bu çakranın açılışı
çoğu zaman uzun sürer. Boğazlanma ve boğazda sıkışma hissedilebilir. Sanki
boğazda bir tümör varmış gibi içsel bir basınç hissedilebilir. 5. çakram
açıldığında aylardır sıvıdan başka bir şey yutamadım. 15 kilo kaybettim.
Açılmış bir 5. çakra ani seslenmelere neden olabilir. Bunlar garip sesler
olabilir, şarkı söylenebilir (bazen bilinmeyen dillerde) veya sanki kendinden
gelemeyen kelimeler söylenebilir. Duru-işitme de gelişebilir, içsel sesler
veya başkaların düşünceleri duyulabilir. Boğazda (veya alında veya kafa
tepesinde) bir delik hissi de olabilir, havanın bu delikten geçtiği
hissedilebilir.

AYDINLANMA - 6 çakra (alnın ortasında üçüncü göz yeri) Soyut
düşünce - entelektüel odaklanma. Bu bilgi seviyesidir. 6. çakra uyandığında
özellikle gözlerin etrafında ve alında olmak üzere başta muazzam bir basınç
hissedilir. Bunlar şiddetli baş ağrılara neden olabilir. Alın yamaçlarında
çekilme ve titreşimler hissedilebilir. Gözler aniden şaşı konuma gelebilir
veya başın içinde dönebilir. Gözler açık veya kapalıyken göz kamaştırıcı düş
veya vizyonlar görülebilir, bazen devasal tek bir gözün dışa baktığı görülür.
6. çakra açıldığında ruhsal rehberler, ilahlar, koruyucu melek veya guru
görülebilir. Bu açılışla astral seyahat ve beden dışı deneyimler ortaya
çıkabilir.

YÜKSELİŞ - 7 çakra (taç çakra, başın tepesinde bulunur) Huşu -- ruhsal
odaklama. Bu ilahilik bilincidir. Taç çakra açıldığında başın üstünde
karıncalanma, titreşim veya dolaşan enerjiler hissi vardır. Bazıları için
kafatası ağarabilir, benim ve başkalarının deneyimlerinde kafatasın tepe
kemikleri derinin altında ayrışır ve hareket eder. 7. çakra uyandığında çoğu
zaman olağandışı deneyüstü deneyim yaşanır. Başın üstüne inen bilinç-üstü bir
ışık yaşanabilir. 7. çakra delindiğinde sıkça samadhi (derin vecd hali)
yaşanır.

İlk üç şuur seviyesi ego bağımlı ve
kişisel hayatta kalma ve tatminle ilgilidir. 4. kalp çakra seviyesinde gerçek
anlamda başkalarına karşı duyarlı olma mümkün olur. Ressamlar, müzisyenler,
konuşmacılar ve kaşifler çoğu kez 5. çakra seviyesinde faaldirler. Dahilik
güçlü bir 6. çakra ile ilintilidir. Dindar insanlar ve ruhsal arayışta
bulunanların genelde 7. çakraları faaldir. Uyarılmış çakralar daha
karmaşıktır. uyarılmış bir 3. çakra güçlü bir duyarlılığa neden olur -- bu
durumda başkaların fiziksel ve duygusal hallerini hissetme yetisini verir. Bu
kişinin bir "psişik süngere" dönüştüğü civardaki bütün duyu ve duyguları
algıladığı "sınırsız" bir haldır. Eğer kalp veya üst çakralar aynı zamanda
uyarılmamışsa bu zorlanmaya neden olabilir. Kişi, bu fiziksel ve duygusal
alıntıların kendine ait olmadığının farkında olmaz ve bu kafa karışıklığa ve
uyuşmazlığa neden olabilir. Uyarılmış bir 3. çakra ayrıca kişiyi başkalarından
gelen müdahalelere, kötü niyet ve maniplasyonlara açık tutabilir. Uyarılmış
kişi bu tür kişilerin karşısında rahatsızlık hisseder, mide bulantıları veya
ağrılar hissedebilir, hatta kusabilir. Bu mide rahatsızlıkları midede yumruk
yeme hissiyle birlikte ayrıca güneş sinirağı civarında sıkışma ve basınç
hisleriyle birlikte gelebilir. Bütün bunlar 3. çakrası açık olan kişi için
karşısındaki kişinin onu aldattığı veya müdahale ettiği konusunda mükemmel bir
barometre görevi görür. Bazen 3. çakra rahatsızlıkları belirli bir kişiden
gelen etkiden ziyade kitlesel bir enerjiden kaynaklanmaktadır. Güçlü toplumsal
çatışma ve uyuşmazlıklarda da güneş sinirağı bölgemde bulantı ve gerilim
hissetmişimdir. Örneğin California'da Robert Anton Harris'in idamı ve Amerikan
genel seçimden önceki haftalar. 3. çakrası uyarılmış bir kişi gücün istismar
edilmesine tahammül etmeye göz alamaz. Ani ve şiddetli fiziksel tepkiye maruz
kalmamak için çatışmadan kaçınamaz. Ayrıca 3. çakra uyarıldığı zaman insan
kendini ortaya koymak için acımasız rekabete girmek artık geçerli bir yol
olmaktan çıkar. Başkalarına yalan söylemek, aldatmak veya üzerinde hakimiyet
kurmak fazla acı verici olmaktadır. 3. çakrası uyarılmış bir kişi egemenlik
kurma hususunda çok kötü olabilir, ama iradesini iyi, en sağlıklı ve pozitif
kullanmayı öğrenir. (Bu dersi öğrenemeyen kişiye kronik, şiddetli fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklar şeklinde çok acı verici deneyimler verir.) Uyarılmış
3. çakra kendini korumak namına zarar vermemeyi öğretirken, uyarılmış kalp
çakrası bizi kendiliğinden özgecilci, insancıl ve sevecen kılar. Bu hal 3.
çakra özellikleri olan iyilikseverlik, dünyayı kurtarma veya Mesih kompleksi
değildir. Bunun yerine diğer kişileri başka bir ben olarak görme hali ortaya
çıkar. Birine acı herkese acı verdiği, birine gelen yardım herkese
geldiğini direkt olarak hissederiz. Kalp seviyesinde büyük bir
alçakgönüllülükle beraber bütün varlıkların yüce değerini hissederiz 5. ve 7.
çakra seviyelerinde varoluşun muhteşem ve göz kamaştırıcı boyutlarına
açılmaktayız. Uyarılmış bir 5. çakra bizi spontane ve gerçek yaratıcı ifadeye
açmaktadır; uyarılmış bir 6. çakra bizi bilgeliğe açar; uyarılmış bir 7. çakra
hali olanla tam bir birlik sağlar (aydınlanma). (7. çakranın ötesinde de
çakralar ve şuur seviyeleri vardır, ama bunlar, ancak bunlar uyarılmış
Kundalini'den bağımsız çalışır.) Psişik yetiler bu seviyelerde ortaya çıkar.
Ancak bu yetiler bu yüksek seviyelerde bulunan hazinelere kıyasla önemsizdir.
Bu uyarılmış çakralar fiziksel ve zihnin ötesindeki idraklere, sonsuzluğa
açılan kapılardır. İlk üç çakra esas olarak kişisel hususlarla ilgiliyken, 4.
ve 7. çakralar kişilik ötesidir. Çakralar her zaman sırayla açılmazlar: 3.
çakra 2. çakradan önce açılabilir, 6. çakra 4. çakradan önce açılabilir vs.
Ayrıca yaşam kalitesi veya farkındalık seviyesi her zaman çakranın
yüksekliğiyle orantılı değildir. Başka bir deyişle, tamamen açılmış bir 7.
çakra her zaman ruhsal bütünlük anlamına gelmez. Birçok öğretmene göre -- ve
ben hemfikirim -- en önemli çakra 7. değil ama 4. 'dür. Eğer 4. çakra kapalı
kalırsa, sistem her şey dengesiz olur. 4. (kalp) çakrası stratejik olarak
çakra sütunun ortasındadır. O denge noktasıdır. Yüksek daha iyidir konusundaki
lineer düşüncemiz burada geçerli değildir. 4. çakra dönme noktasıdır ve diğer
noktalarla eşit mesafelidir. Bu açıdan kozmosta en güçlü ve etkili noktadır.
Doğasına uygun olarak, bu nokta kendisini en yüksek mevkiiye konumlandırmaz.
Gerçekten ve sembolik olarak mutevazi konumuyla yüceliğini saklamaktadır. 4.
çakra yukarıdaki ince enerjiler ve aşağıdaki topraklanma enerjilerinin
bağlanma noktasıdır. O cennet ve dünyanın bir araya geldiği noktadır. O, Aşk
olarak bilinen diri cevherdir.


Çakralar konusunda öneriler kitaplar:"Çakra Teorileri" (Theories of the Chakras), yazan Hiroshi Motoyama (Theosophical Publishing House,
1981)

"Rüya Bedeni" (Dreambody),
yazan Arnold Mindell (Sigo Press, 1982)

"Dönüşüm Enerjileri" (The Energies of Transformation),
yazan Bonnie Greenwell (Shakti
River Press, 1990)

"Sevinç Yolu" (Joy's Way),
yazan W. Brugh Joy (J.P. Tarcher, Inc., 1979)

"Hayat Tekerlekleri" (Wheels of Life),
yazan Anodea Judith (Llewellyn Publications,
1987)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
SiLence 11:16 21.04.17
Paylaşım için teşekkürler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Havasokulu 10:22 01.06.18
Sayın Tuana, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:cakralar, temizlik
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146