Psişik Yetenekler

pisişik güçler açıklama - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Psişik Yetenekler>pisişik güçler açıklama
Tuana 03:43 25.03.17
Düşüncelerin, duyguların yazı ya da söz olmaksızın beyinler arasında gidip gelmesine "telepati" deniliyor. Telepati bir tür duyular ötesi hissetme. Telepati özelliği yalnızca düşüncelerin ve duyguların aktarılması değil, çeşitli olayların önceden hissedilmesini de kapsıyor. İşitme, görme, dokunma, koklama ve tat alma gibi 5 duyuya ek olarak, altıncı bir duyu kabul edilen bu özellik, zaman içerisinde körelmiş olabilir. İlkel canlılardaki koklama duyusunun sonradan insanlarda azalması gibi.

Telepati sözcüğü, eski Yunanca’daki "tele" (uzak) ve "pati" (duygu) terimlerinden geliyor. Ünlü psikiyatrist Sigmund Freud’a göre, telepati baskılanmış eski bir özellik ve ancak belirli koşullarda ortaya çıkıyor.

İlkel canlılarda telepatinin tehlikelerden korunmak için gerekli bir mekanizma olduğu düşünülüyor. Bazı durumlarda kişilerin algılama özelliklerinde değişiklik olabiliyor.

Örneğin, bir yakınını kazada, savaştaya da hastalıktan kaybetmiş kişiler bazı olayları ya da tehlikeleri önceden hissedebiliyorlar. Beyinde anlık bir düşünce ya da imaj olarak ortaya çıkan bu durum, kişinin günlük programını ya da önemli kararlarını bile etkileyebiliyor. Telepati, kişinin duygusal durumuyla yakından ilgili. Bu tür özellikler genellikler kadınlarda bulunuyor. Bunun nedeni, belki de kadınların davranış ve düşüncelerinin, erkeklere kıyasla duygusal temellere daha çok dayanması. Aile bireyleri, birbirini çok seven aşıklar ya da ikizler arasında da telepatik iletişimler kurulabiliyor.

Modern bilim, telepatinin mekanizmasını tam olarak açıklayabilmiş değil. Bu olgu, kimi kuramlara göre insanın iç dünyasında yayılan bazı ses dalgalarının öteki kişi tarafından algılanması. Bazı kuramlara göreyse bizden yayılan manyetik dalgalara bağlı. Sonuç olarak telepati, beyinden yayılan dalgalarla ilgili görünüyor.

Bilimsel temelleri şimdilik tam açıklanamamış olsa da, hiçbir enformasyonun olmadığı ve beynin evrimleşmesinin daha ilk zamanlarında insanın kendini savunması için belki de en önemli duyulardan biriydi. Kullanılmayan özelliklerin zayıflaması ya da kaybolması kuralına uygun olarak, telepati de bazı duyular gibi zayıfladı ve kayboldu. Yakın bir gelecekte bilimsel temellerinin ortaya konulabileceği düşünülüyor. Belki de beynin diğer duyulardan bağımsız bir haberleşme sistemi mevcut olabilir. Diğer insanların beyninden yayılan bazı dalgaların bu merkez tarafından algılanması, telepatinin temeli olabilir. Bu merkez yalnızca insan beyninden yayılan elektriksel dalgaları değil, çeşitli doğa olaylarının meydana getirdiği elektromanyetik enerji dalgalarını da algılıyor olabilir. Volkan patlaması, deprem gibi bazı doğa olayları çok kısa süre önceden belli olabiliyor. Deprem öncesi, altıncı hissi insanlardan daha kuvvetli olduğu düşünülen birçok hayvanda meydana gelen huzursuzluk, olasılıkla deprem öncesinde yayılan bazı sinyallerin, hayvanlar tarafından algılanmasına bağlı. Doğadan yayılan bu tür sinyallerin beyinde algılandığı bir merkezse henüz gösterilebilmiş değil.

Beyindeki birçok bölgenin işlevinin daha aydınlatılamamış olduğu düşünülecek olursa, telepati ve altıncı histen sorumlu, olasılıkla çok az gelişmiş ya da tam aksine çok karmaşık olan bir merkezin bulunması, daha uzun bir süre alacağa benziyor.

Feromonlar

İnsanlar arasında, bilinen 5 duyuyu kullanmadan oluşan iletişim ve etkileşimi araştıran bilim adamları, oldukça ilginç noktalara ulaştı. Hem hayvanlar, hem de insanlar arasında, cinsel etkileşimi sağlayan bir kimyasal molekül ve bunu algılayan bir merkez bulundu. Türlerin devamlılığı açısından çok önemli olan bu kimyasallara "feromon" adı veriliyor. Feromonlar, havada kolaylıkla dolaşabilen küçük moleküller.

Yakın bir geçmişe kadar bu moleküllerin yalnızca hayvanlar tarafından salgılandığı ve algılandığı sanılıyordu. Ancak son yıllarda insanlar tarafından da salgılandığı gösterildi. İlk olarak bu molekül koltukaltında saptandı. Feromonların, karşı cinsin ilgisini çeken ve kadınerkek ilişkisini düzenleyen önemli bir molekül olduğu gösterildi. Bu molekül birçok hayvanda seks güdüsünü doğrudan tetikliyor. Bazı deniz hayvanları bu molekülü suya bırakarak yakınındaki karşı cinsleri çekiyor ve hemen çiftleşiyorlar.

Feromonlar, burunda bulunan "vomeronazal" organ tarafından algılanıyor. Farelerde, feromon almaçlarını kodlayan genler bulundu. Bu tür bin gen, henüz insanlarda bulunmadı, ancak bu, ilgili almaçların olmadığı anlamına gelmiyor. Yapılan bazı çalışmalar bu moleküllerin kadınlarda adet kanamalarını düzenlediğini gösterdi. Bu molekülleren algılanmasıyla adet gecikebiliyor ya da daha çabuk başlıyor. Feromonların insan cinsel dürtülerini de etkilediği gösterildi.

Feromon yalnızca cinsel iletişim için kullanılan bir molekül değil. Birçok hayvan bunlar sayesinde haberleşiyor. Hayvanlar arasında gıda alış verişi, yerleşim sınırlarının çizilmesi gibi birçok mesele bu moleküller sayesinde çözüme kavuşturuluyor. İnsanlar arasındaki telepatik haberleşme, bazı doğa olaylarını önceden sezinleme gibi olayların temelinde bu feremonlar yatıyor olabilir. İnsan vücudu, yaydığı sinyaller ve salgıladığı moleküller ne kadar anlaşılırsa, bugün bize doğa üstü görünen birçok olay o kadar aydınlatılabilecek.

Psişik Yeteneklerimizin(6.his vb.) Çalışma Mekanizması ve Bilinçli Kullanılması
Psi Enerji'nin Psişik Olaylar ve Yeteneklerimiz İle İlişkisi
Psi; ruh,ruhla ilgili anlamlarına gelebilmektedir...
Psi Enerji bütün duyudışı algılarımızın(DDA) meydana gelmesine yarayan bir olgudur.Bir duyudışı algılama telepati,telekinezi,durugörü,duruişiti,kehanet vs. ve “his”le alakalı herşey (ve hatta astral seyahat bile içine alınabilir) olabilir.
“Astral Seyahat’in Psi Enerji ile ne alakası olabilir ki?” diye düşünebilirsiniz,bunu astral seyahatle ilgili bölümde açıklayacağım...


Psi Enerji kavramına ilk olarak Prof.Dr.Milan Ryzl'in ,"6.Duyunuzu Geliştirin" adlı kitabında rastladım.Kitapta Psi Enerji ile DDA arasındaki bağ güzel bir şekilde anlatılıyor.Ancak belirtmem gerekir ki Psi Enerji’nin varlığı kesin değildir ama varlığı çok muhtemeldir.Çünkü Psişik fenomenlerin açıklanmasında Psi Enerji çok yarar sağlar,kolay bir çözüm sunar.

Psi Enerji,evrenin her yerinde bulunur ve her zaman bizimle temas halindedir.Bize her an bilgi getirir-siz bu yazıyı okurken de size bilgi getiriyor-fakat; şuanda da olduğu gibi bunun farkında değiliz.

Bilindik enerji türlerinden birine benzetmek gerekirse en iyi benzerlik gösterdiği ışık enerjisi diye düşünüyorum.Tabi ışık enerjisiyle asla bir tutulamaz.
Işık bir maddeye yansır ve ilgili organımıza geldiğinde o maddenin bilgisini elde etmiş oluruz.
Ancak ışık enerjisi "zaman" tarafından tutsaktır,gelecekte "olacak" yada geçmiste "olmuş",artık varlığı olmayan bir maddenin bilgisini bize getiremez.
Diğer bütün enerji türleri zamanda haspolmuştur ve ne gelecekten ne de geçmisten bize bilgi getirebilirler.
Ancak Psi Enerji için durum farklıdır:
Psi Enerji’de zaman kavramı önemli değildir: gerek geçmişten gerekse gelecekten bize bilgiyi getirebilir.

Peki biz Psi Enerji’yi nasıl kullanabiliriz?

Psi Enerji, her an her yerde bulunur ve her zaman bize bilgi getirir demiştim.
Ancak; beynimiz beta durumundayken(aklımız düşüncelerle doluyken),bu bilgiler gelip geçer ve hiç birinin farkına varamayiz.
Aynı, düşük seviyedeki ses dalgaları gibi: dalgalar bize gelir ama diğer seslerden dolayı onun farkında olmayız.
Bazen, bir anda içime doğdu, deriz.Bunun sebebi de bir anda büyük bir yoğunlukla Psi Enerji’yi algılaşımızdan kaynaklanır...
Kısık sesleri duyabilmemiz için diğer sesleri iptal etmemiz gerekir,yani sesiz bir ortamda olmamiz gerekir ki duyabilelim.
Aynı bu örnekteki gibi Psi Enerji’den gelen bilgilerin farkına varabilmek için de aklımızdaki düşüncelerin olabildiğince az olması gerekir.
Yani alfa durumda olması yeterlidir...
Aslında Delta hali daha uygun gözükmekte,ama şimdilik buna gerek yok.
Beynin 4tane durumu vardır:
1)Alfa: İnsanların hayaller gördüğü,rahatladığı zamanlardır
2)Beta: Düşüncelerin yoğun olduğu zamanlardır.Matematiksel işlemler yaparken,yada bir konu üzerinde ayrıntılarıyla düşünürken...
3)Teta: Daha çok küçük çocuklarda rastlanılır.13-14yaş altında rüyaların ve üretken hayallerin kurulduğu zamanlardır.
4)Delta: Bilinçaltı devrededir,sezgi gücü artar.Derin uyku halidir.Medyumluk ve ileri düzey meditasyonlarda geçerlidir.
Psi enerjinin kullanimi pratikte su sekildedir:

Öncelikle kendinize rahat bir ortam oluşturmalisiniz -astral seyahate çikarkenki gibi bir pozisyon alabilirsiniz- yani uzanabilirsiniz,isterseniz rahat bir koltukta da oturabilirsiniz.

Sonra sırayla şu şekilde olay gerçekleşecek:
1-Yüksek bir istek
2-“bilginin size gelmesi”ne olan inancınız
3-boş bir zihin
4-bilginin gelişi

1-Yüksek bir istekten kastettiğim şey,bilgisini istediğiniz "şey"e odaklanmanızdır.
Diyelim ki yarın Ankara'da yağmurun yağıp yağmayacağını merak ediyorsunuz ve bunu 6.hissinizle öğrenmek istiyorsunuz.
Yüksek bir istek burada yağmurun yağıp yağmamasını öğrenebilmenizdir.
Ya da daha yüksek duygular da olabilir:
Örneğin:
Bir annenin çocuğu kaybolmuş olsun.Bir haftadır çocuk ortalıkta yok ve anne çocuğunu çok merak ediyor.Aklında sadece bu düşünce var ve bir anda annede DDA gerçekleşiyor-duyu dışı algılama ile çocuğunun nerede olduğunu öğreniyor/hissediyor-.

2-Bilginin size geleceğine inanmalısınız,yani 6.hissin,durugörünün,telepatinin vs varlığına inanmanız gerek.Eğer "Bu şekilde 'gelecek' nasıl bilinsin ki?" gibi bir düşünce içerisindeyseniz bir DDA gerçekleşmesi zordur.
Kesinlikle bu olaya sonuna kadar inanmalı ve kendi potansiyelinize güvenmelisiniz...
Uygun ortamı hazırlamışsanız inanın bilgi size kesinlikle gelecektir: daha doğrusu size gelen bilginin farkında olacaksınız,çünkü size bilgi zaten geliyor,sadece farkında değilsiniz…

Bilgisine ulaşmak istediğiniz "şey"e karar verdiniz ve bu yolla "bilgi"ye ulaşabileceğinize inaniyorsunuz,aklınızda şu ana kadar sadece bir tek düşünce var: "Acaba cevap ne?" Yani örnektekini söylemek gerekirse yarın yağmur yağacak mı düğüncesi hep aklınızda ve bu sorunun cevabını DDA ile alabileceğinize kesinlikle inanıyorsunuz…

3-Artık bu aşamada zihninizi boşaltmanız gerekecek...
Zihin boşaltmak için değisik teknikleri bulabilirsiniz ama basitçe birkaç tanesini anlatırsam da şu şekilde olabilir:

1)Beyninizdeki düşünceleri birer toz tanesi gibi düşünebilirsiniz ve sonra onları süpürüp attiğinizi hayal edebilirsiniz,o andan itibaren zihniniz bosalmış olacaktır.

2)Düşüncelerinizin havaya karıştığını düşünebilirsiniz.
Eğer havaya direk karıştığını düşünemiyorsanız hafif rüzgarlı bir ortam oluşturup rüzgarın düşüncelerinizi uçurduğunu düşünebilirsiniz.
Diğer seçenek olarak da: Düşüncelerinizi balonların içine doldurup çok uzağa,bulutlara ya da gezegenlere gittiğini ve yok olduğunu da düşünebilirsiniz.
Sizin hayal gücünüze kalmış…

3)Ayaklarınız yere temas ederken düşüncelerinizin bacaklarınızdan ayaklarınıza,ayaklarınızdan da zemine geçtiğini ve en son da toprağa karışıp yok olduğunu düşünebilirsiniz.

4)Koltuğa rahatça oturun ve ellerinizi hafifçe sıkın.Düşüncelerinizin avuçlarınıza biriktiğini düşünün.Düşünceleriniz avuçlarınızı tamamen doldurduğunda ellerinizi havaya silkin ve düşüncelerinizin havada yok olduğunu veya uzağa gittiğini düşünün.

(Buraya kendi oluşurduğum 4örneği yazdım,hayal gücünüze veya başka kaynaklarda bulduğunuz tekniklere göre bir çok şekilde zihninizi boşaltabilirsiniz.)

Şuan zihniniz boş...

4-Bu aşamada biraz sabir gerekiyor.
Gerçi bilginin gelmesi çok da uzun sürmez ama; yine de bilgi gelene kadar beklemeniz gerekecek.
Yani uzanır veya oturur vaziyette,rahat bir şekilde hiçbir şey düşünmeden-sorduğunuz soruyu yada olabilecek cevapları da düşünmeden- bekleyeceksiniz.

Eğer bu bekleme esnasında mantık yürütmeye başlarsanız,yani cevabın ne olacağını düşünürseniz bu size hiçbir fayda sağlamaz.Duyu Dışı Algılamalarda mantıklı düşünme diye bir şey yoktur.Size bilgi Psi Enerji ile gelir,siz bu bilgiyi SORGULAMADAN / objektif bir şekilde alırsınız.Eğer bilginin yorumlanması gerekiyorsa bilgi akışı bittikten sonra yorumlanır.
Mesela durugörü ile bir olayı “televizyon izler gibi” görüyorsunuz.Olayı görürken “ama nasıl olur,böyle birşey olamaz” gibi yorumlar getirmeye başladığınız anda Psi Enerji’yi alamazsınız çünkü o andan itibaren görüntüyü His’leriniz değil Beyniniz yönetir…
Beyniniz sizin istediğiniz görüntüyü verir,hisleriniz ise gerçek görüntüyü…
Bu yüzden,4.aşamada yani beklerken asla mantık yürütmeyin.Sorunun cevabını bulmaya çalışmayın.”İç”inizden ne geliyorsa ona dikkat edin:
Gördüğünüz görüntüler,harfler,sayılar,insanlar yada hissettiğiniz sevinç,üzüntü vs. gibi duygular bu bekleme süresince akıp geçsin.Hiçbirine müdahale etmeyin,hiçbirine yorum getirmeyin.

Psi Enerji’nin gelişi ve onun algılanışı burada çeşitleniyor ve bazı psişik/parapsikolojik olaylarla ilgisi ortaya çıkıyor:
Boş bir zihinleyken Psi Enerji sayesinde uyarılırsınız:
Bir görüntü görebilirsiniz,bir ses duyabilirsiniz,simgesel görüntüler oluşabilir,sözcükler oluşabilir,duygunuz değişebilir...

Bilgi genel bir tanımla 6.his olarak gelebilir...
Bilgi Durugörü sebep olabilir...
Telepati olabilir...
Radyesteziyle gerçekleşebilir:
Zihin seyahati yapmiş olabilirsiniz:
Hatta astral seyahat yapmiş bile olabilirsiniz-dediğim gibi astral seyahat bölümünde bunu açıklayacağım-.
Olaylar çeşitli ama mantık aynıdır:
Bilgiyi getiren enerji Psi Enerji’dir ve ilgili organa(?) geldiği zaman biz onu farklı sekillerde algılayabiliriz....

Bunu ışık enerjsisiyle kıyaslarak anlatıyım:


* Işık Enerjisi => o andaki “cismin görüntüsü/cismin rengi/Işık Enerjisi’nin taşıdığı bilgi” => göz(Işık Enerjisi’nin algılaması) => beyin(farkına varma)


* Psi Enerji => istenilen bir zamanda var olmuş/olacak/olan maddenin/olayın bilgisi(Psi Enerji’nin taşıdığı bilgi: renk,sayı,harf,duygular,koku vs.) => 6.duyu( Psi Enerji’nin bilimeyen bir organda yada değişik biçimlerde açıklanabilir bir "şey/organ/algı merkezi"nde algılanması) => beyin(farkına varma)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148