Psişik Yetenekler

Chakralar ve özellikleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Psişik Yetenekler>Chakralar ve özellikleri
Adalet 03:48 25.03.17
Chakra
Sanskrit dilinde 'ateş çemberi' 'tekerlek' anlamını taşıyan chakra'lar bedenimizin enerji bölge merkezleridir. Her bölge farklı özelliklere sahiptir ve bir rengin frekansınıtaşımaktadır. Her biri belli başlı organlara, algılara, salgı bezine etki etmekle yükümlüdürler. Hastalıklarımız bile bölge ile alakalı chakra, ya da chakra'lardan kaynaklanan bölgeler arası enerji fazlalığı ya da azlığı neticesinde oluşmaktadır. Ahenkli, uyumlu bir enerji sirkülasyonunun alımı ve dağılımı söz konusu olduğu sürece sağlıklı bir beden ve ruha sahip oluruz. Chakra' ların sayısı ve bölgesel anlamda yerleri tam anlamıyla net olarak belirlenmiş değildir. Ancak bilinen yedi adet temel chakra vücudumuzda mevcuttur.

CHAKRALAR ve ÖZELLİKLERİ
BİRİNCİ CHAKRA

Muladhara Chakra, Kök Chakra ve Kuyruk Sokumu Merkezi olarak da adlandırılır.
Birinci chakra'nın kuyruk sokumuyla bağı vardır ve aşağıya açılır. Birinci chakra makatla üreme organımızın arasında yer almaktadır.
Birinci çakra Kundalini'nin bulunduğu sakrum kemiğinin altında yeralır ve başlıca niteliği masumiyettir. Masumiyet, önyargıların ve şartlanmaların getirdiği sınırlar olmaksızın, saf ve çocuksu neşeyi deneyimlediğimiz bir niteliktir. Masumiyet bize haysiyet, denge ve son derece kuvvetli bir yön duygusu ve yaşama amacı verir. O, sadelik, saflık ve neşeden başka birşey değildir.
Masumiyet, küçük çocuklarda varolan ruhani bilgeliktir ve bazen modern yaşam tarzlarımız yüzünden bulutlanır. Ama bu nitelik sonsuza dek bizim içimizdedir ve asla yokedilemez.

Özellikleri:

Rengi : Parlak kırmızı alev rengi
Element : Toprak
Duyu : Koklama
Sembol : Nilüfer (dört yapraklı lotus) çiçeği
Amaç : Gerekli olan maddi güç
Bölge ve Salgı Bezleri : Kuyruk sokumu kemiği, makat, sinir istemi, kalın ve düz bağırsaklar, testis, vajina, kan ve hücre üretimiyle ilgili bölgelerden sorumludur.

Ayrıca omurga, kemikler, dişler, tırnaklar v.b.bölgeler ve böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Erkekte fiziksel, kadında duygusal yansıtıcı olan bu chakradaki bezler kan dolaşımının gerektiğinde ayarlanması yetisine sahip adrenalini ve noradrenalini üretmekle yükümlüdür. Bu yol sayesinde bedenimizin ihtiyacı dahilinde tepki ve reaksiyon gösterir. Ayrıca, bu bezler bedenimizin ısı dengesi üzerinde etki sahibidir.

Burç ve Gezegenleri : Koç-Mars; Boğa; Akrep-Plüton; Oğlak-Satürn
Yaşamınıza etkileri : Hayat enerjisi, başarmaya yönelik güç, asilik.
Azim, samimiyet, dünyaya hakim olma gücü, maddi alanda zevk. İstem dışı bilinçsiz bağımlılıklar, cinsel güç, devinim ve yenilik. Ayrıca güven ve kararlılık etkileri sergiler.
İKİNCİ CHAKRA
Svadhistana Chakra, Kuyruk Sokumu Chakrası,Çapraz Merkez de denilir.


İkinci chakra, göbeğin 3-5 cm altında yer almaktadır. Böbrek üstü bezleri, bağırsaklar, cinsel organlarla alakalıdır.
İkinci çakra, yaratıcılığın, saf dikkatin ve saf bilginin çakrasıdır. Bizi ruhani ilham kaynağına bağlar ve etrafımızdaki güzellikleri deneyimlememizi sağlar. Bu çakra tarafından verilen saf bilgi akla ait değildir, fakat avuçlarımızın içinde hissedilebilen ve gizli bedenimizdeki tıkanıklıkları ortaya çıkartan Gerçek'in birebir idrakıdır. Bu çakra ayrıca saf, istikrarlı dikkatin ve konsantrasyon gücünün de merkezidir.
Fiziksel boyutta Swadhistan Çakra karaciğer, böbrekler ve karnın alt bölümünü kontrol eder. Çok fazla düşündüğümüz zaman, bu merkezin tüm enerjisi tükenir, ve bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker veya kan kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.
Özellikleri:

Rengi : Portakal (Turuncu)
Element : Su
Duyu : Tat alma
Sembol : Altı yapraklı lotus çiçeği
Amaç : Varlığın yaratıcı üreme gücü

Bölge ve Salgı Bezleri : Deri, süt bezleri, leğen kuşağı kemikleri, dişi üreme organları, böbrekler, mesane ilgili bölgeleridir. Ayrıca kan, lenf, mide suyu, sperm v.b. tüm sıvılar, prostat bezi, ter bezleri bu chakrayla bağlantılıdır. Bütün bunların işleyişleri eril ve dişil cinsel enerjiyi göstermenin yanı sıra dişi çevirimin düzenini (adet) sağlamakla alakalıdır.

Burç ve Gezegenleri : Yengeç-Ay; Terazi-Venüs; Akrep-Plüton
Yaşamınıza etkileri : Duygusal zenginlik, açıklık ve verici olmak. Kişinin kendi kendine gösterdiği ilgi, eş olmanın temelinde kurulu ilişkiler, beden enerjisi ve üretkenlik.
Bedensel istekler, cinsel beraberlik safhasında insanın ego potansiyelini terk ederek özüne dönmesi etkilerini sergiler.

Önemli not: İkinci chakra'ya bazen dalak merkezi ismi kullanılabilir.
Eskiden bazı ezoterik eğitim merkezlerinde, cinselliğin mevcut olmadığı bir sistem kullanılmaktaydı sonraları düşünce merkezlerinde bu farklı olan yöntemler çeşitli yönleri ile bütünleştirilmiştir. Kök merkezdeki cinselliğin dalak chakrası ile bağdaştırılmasının sebebi budur.ÜÇÜNCÜ CHAKRA
Manipuraka Chakra, Solar Pleksüs Chakrası, Güneş Sinir Ağı Chakrası veya Göbek Merkezi, Dalak, Mide, Karaciğer Chakrası adlarıyla da adlandırılır.


Üçüncü chakra göbekle göğüs kafesi arasındadır. Sinirlerle, sindirimle alakalıdır.
Üçüncü çakra bize cömertlik, mutlak tatminkarlık ve memnuniyet duygularını verir. Sol tarafta, bu merkezin ana niteliği huzurdur, bu çakrayı temizleyerek kişi stres ve gerginlikten kurtulur. Sağ tarafta, dikkatimizin ve konsantrasyon gücümüzün organı olan karaciğeri yönetir.
Dengeli çalıştığında, Nabhi Çakra bize ruhani yükselişi, dürüstlüğü ve ruhani ahlak duygusunu, ve hayatımızın her evresinde mutlak denegeyi verir
Özellikleri:

Rengi : Sarı
Element : Ateş
Duyu : Görme
Sembol : On yapraklı lotus çiçeği
Amaç : Varlığın şekillenme gücü
Bölge ve Salgı Bezleri : Nefes(diyafram), böbrek üstü, Sırtın alt kısmı, karın, sindirim sistemi, mide, dalak, safra kesesi, karaciğer, sinir sistemi ilgili bölgelerdir. Karaciğer (pankreas) besinlerin sindirilmesinde etkilidir. Karbonhidrat mekanizmasını, kandaki şeker miktarını ayarlayan insülin hormonunu salgılar. Pankreas tarafından salgılanan enzimler protein ve yağ dengesi açısından önemlidir.

Burç ve Gezegenleri : Aslan-Güneş; Yay-Jüpiter; Başak-Merkür; Mars;
Yaşamınıza etkileri : Sıcaklık, bolluk, güç, takdir kazanmak, toplumsal kitlelerde mevkiye ulaşmak.
Yaşam tecrübesini kabullenmek, gelişim, ilerleme, analiz, bilgelik, beraberlik.
Kategoriye sokma, analiz, nefsinle mücadele ederek hizmet vermek, bağlılık ve itaat.
Enerji ve eylem, aktivite iradesi, ön planda olmada etkiler sergiler.


DÖRDÜNCÜ CHAKRA
Anahatha Chakra, Kalp Chakra ve Kalp Merkezi Chakrası adı ile de adlandırılır.


Dördüncü chakra göğsün tam ortasında yer almaktadır. Kalp ve kan dolaşımı üzerinde etkilidir.
Dördüncü çakra, kalbin çakrasıdır ve burası, bütün hareketlerimize şahitlik eden, içimizde gizlenmiş bir elmas gibi parlayan, ezeli ve ebediyen saf olan ve hiç bir şey tarafından bozulmayan gerçek Kendi'mizin, Ruh'umuzun bulunduğu yerdir. Aydınlanmadan sonra, dikkatimiz ilk defa olarak Ruhumuzla iletişime girer ve biz böylece Ruhumuzun idrakına varırız. Egomuz ve şartlanmalarımızla oluşmuş olan tüm yanlış kimliklerimiz yok olur ve biz gerçek doğamız olan Ruhumuzla özdeşleşmeye başlarız.
Fiziksel boyutta, bu çakra kalbimiz ve akciğerlerimizi kontrol eder. Eğer bozulmuşsa astım veya kalple ilgili çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir.
Şefkat ve sevgi kalbimiz aracılığı ile ortaya çıkar, ve aynı zamanda bize sorumluluk duygusu ve başkalarına karşı temiz davranışlar verir. Kalp Çakra orta bölgede (göğüs kemiği bölgesinde) mutlak güvenlik ve inanç duygusu verir. Bütün endişelerimiz, şüphelerimiz ve korkularımız, Kalp Çakrası tamamen arındığında ve dengelendiğinde sona erer.
Özellikleri:

Rengi : Yeşil, ayrıca pembe ve altın sarısı
Element : Hava
Duyu : Dokunma
Sembol : On iki yapraklı lotus çiçeği
Amaç : Kendini adamak ve nefsini mücadele sonucunda yenmek

Bölge ve Salgı Bezleri : Kalp, sırtın yukarı kısmı, göğüs, göğüs boşluğu, ciğerlerin alt kesimi, kan ve dolaşım sistemi, deri üzerinde etkilidir.
Bağışıklık sistemiyle, timüs bezi büyüme dengesini düzenler, lenf sisteminin işleyişini kontrol eder, bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.

Burç ve Gezegenleri : Aslan-Güneş; Terazi-Venüs; Satürn
Yaşamınıza etkileri : Samimiyet, cömertlik, duygusal sıcaklık. İlişki, sevgi, ahenk sağlanması, egonun büyümesi.
Bireysel egodan kurtulma ve böylelikle gerçek sevgiye ulaşma üzerinde etkilidir.
BEŞİNCİ CHAKRA

Visshudha Chakra, Boyun Chakra ve Boğaz Chakra yada İletişim Merkezi adları ile de adlandırılır.
Beşinci chakra boynun alt kısmında yer alır. Tiroid ve paratiroid bezleriyle alakalıdır.

Beşinci çakra, diplomasinin, başkalarıyla saf ilişkilerin ve neşe veren bağımsızlığın çakrasıdır. Dengeli çalıştığı zaman, bütün suçluluk duygularımız ve vicdan azabımız yok olur ve şefkat dolu bir sese sahip oluruz. Başkalarına hükmetmek eğilimimiz veya başkaları tarafından hükmedilme duygusu, büyüklük veya küçüklük duygusu ve tüm kıskançlıklar, bu çakra dengelendiği zaman ortadan kalkar. Ayrıca, Vishuddhi, bizi bütüne bağlayan, bir olduğumuz ve bütünün bir parçası olduğumuz gerçeğini hissetmemizi sağlayan çakradır.
Özellikleri:

Rengi: Soluk mavi, yeşilimtırak mavi yada gümüş rengi
Element: Esir
Duyu: İşitme
Sembol: On altı yapraklı lotus çiçeği
Amaç: Varlığın beraber aynı titreşim gücüne sahip olması

Bölge ve Salgı Bezleri: Kas, boyun, boğaz, çeneyle ilgilidir. Ayrıca kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerin üst kesimi, yemek borusu, kollar da ilgili bölgeleridir. Tiroit bezi iskeletin, iç organların gelişiminde etkilidir, bedensel ve ruhsal gelişim arasındaki dengeyi sağlar ve metabolizma yoluyla enerjinin dönüşüm hızını düzenler. Ayrıca, iyot metabolizmasını, kandaki ve hücrelerdeki kalsiyum dengesini sağlar.

Burç ve Gezegenleri: İkizler-Merkür; Mars; Boğa-Venüs; Kova-Uranüs
Yaşamınıza etkileri: İletişim, bilgi ve deneyim alış verişi. Kendini ifade etmek ve faal olmak.
Şekil ve hacim duygularını dengeselliği. İlahi esin kaynağı, bilgi potansiyelinin akışı, özgürlük üzerinde etkilidir.


ALTINCI CHAKRA

Ajna Chakra, Kaş Chakra, Üçüncü Göz Chakra, Bilgelik gözü, İç Göz Chakrası adı ile de adlandırılır.
Altıncı chakra iki kaşın arasında yer almaktadır. Endokrin bezleri, pituitari bezleri, uyku, böbrek ve sinir hastalıklarıyla alakalıdır.

Altıncı çakra affediciliğin ve şefkatin çakrasıdır. Affedicilik, öfkeyi, nefreti ve küskünlüğü ortadan kaldıran ve alçakgönüllülük içinde, Ruhun soyluluğunu ve cömertliliğini keşfeden güçtür. Bütün egomuz, şartlanmalarımız, alışkanlıklarımız, ırkçılık fikrimiz ve tüm yanlış kimliklerimiz affediciliğin içinde eriyip yok olur. Bilincimizin yedinci çakra olan son durağa yükselmesi için yolu açan dar bir köprüdür Ajna Çakra.
Fıldır fıldır dönen gözler, saf olmayan şeylere bakmak veya benmerkezcilik bu merkeze hasar verir. Gökyüzüne, toprağa veya doğaya bakmak ise onu temizlemeye yardımcı olur.

Özellikleri:

Rengi : Lacivert,sarı ve menekşe
Duyu : Tüm duyular ve duyu dışı algılama
Sembol : Doksan altı yapraklı lotus çiçeği (2 * 49 yaprak)
Amaç : Var oluş bilgisinin gücü

Bölge ve Salgı Bezleri : Beyin, yüz, gözler, burun, sinüs, kulak, merkezi sinir sistemi, beyincik, ruhsal çöküntü etki alanlarıdır. Epifiz ve hipofiz bezine bazen temel bez adı da verilir. Nedeni ise salgılama reaksiyonu diğer bezlerinde çalışmalarını kontrol etmesine bağlıdır.

Burç ve Gezegenleri : Merkür; Yay-Jüpiter; Kova-Uranüs; Balık-Neptün
Yaşamınıza etkileri : Akılcı düşünce, entel tarzda düşünme şekli. Holistik düşünce, içsel ilişkilerin farkında olma, algılama. İlahi olarak esinlenmiş düşünce, ilahi bilgi, sezgi açılımı. Hayal gücü, sezgi, kendini adayarak içsel dürüstlüğe ulaşma üzerinde etkilidir.


YEDİNCİ CHAKRA

Sahasrara Chakra, Zeka Chakrası, Taç Chakra veya Tepe Chakra, Bir başka isimle bin yapraklı lotus adı ile de adlandırılır.
Yedinci chakra başın tepesinde yer alır. Beyin ve pineal bezler üzerinde etkilidir.

Yedinci çakra bütün çakraları tüm nitelikleri ile birlikte içinde barındırır. İnsanın idrakının evrimindeki son kilometretaşıdır. Bugün, biz, bu çakraya tekabül eden konumdayız ve sınırlı aklımız ve kavramlarımızın ötesinde olan ve Sahasrara konumunda mutlağa dönüşen bu yeni idrak sahasına kolayca girebilme yeteneğine bilincimiz artık sahiptir. Bu çakra bize, merkezi sinir sistemimiz hakkında Gerçek'in kesin ve mutlak idrakını verir.

Özellikleri:

Rengi: Mor,ayrıca beyaz ve altın rengi
Duyu: Tüm duyular ve duyu dışı algılama
Sembol: Yüz yapraklı lotus çiçeği (Nilüfer)
Amaç: Saf olma gücü

Bölge ve Salgı Bezleri: Asıl beyin ve sinir sistemi etkilediği en önemli bölgelerdendir. Hipofiz ve Epifiz bezi bilimsel anlamda tam olarak açıklanamamıştır. Mütemadiyen bütün organizmanın işleyişini etkisi altına alır. Bu bezin bozukluğu ancak yarım kalan cinsel olgunlukla gerçekleşir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 15:34 05.04.17
Sayenizde bilgi yüklü oldum teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 17:22 02.05.17
Havasokulu 01:32 30.05.18
Sayın Adalet, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi