Rızık ve Bereket Uygulamaları

inşirah Suresi ile Rızık taleb etmek - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Rızık ve Bereket Uygulamaları>inşirah Suresi ile Rızık taleb etmek
TMO 10:16 05.06.18
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sezgin212 13:17 12.07.18
Sağolun Elinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
menekşe 15:59 09.03.20
Allah razı olsun elinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ozgur 10:42 11.03.20
byknt 22:16 16.03.20
HeartLess Nickli Üyeden Alıntı:
İnşirah suresinin şu mübarek duası rızık taleb etmek ve her
türlü istekler için çok tesirlidir
Hergün sabah namazından sonra on (10) defa İnşirah suresini
ve bir (1) defada bu duayı okursan, Allah'ın izniyle okuyanın rızkı
çoğalır ve her türlü kötülüklerdende emin olur.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü
yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî
kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem.
Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî
şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü yâ mü'minu yâ müheyminu
yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki
nebiyyike sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda'nâ anke vizrak.
Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve
eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi mahlûkın bi kavlike li
nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî
enkada zahrek. Yâ zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî
an ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke
bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve besatte bihil ardîne ve bi
kavlike li habîbike Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru
ezkirnî bi zikriz zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve
kuûden ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel
ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen sübhâneke fekınâ
azâben nâri ente vikâyetî minel kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ
Allâhü yâ Allâhü eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi
a'zinî bi i'zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved
dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe inne
meal usri yusrâ. İnne meal usri yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî
küllü mâ teassera alâ bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ
Allâhü Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir
râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril hakîmi en
tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min cemîıl halâik

ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzihis sûretiş şerîfeti vel
esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü künte yâ muînü ve atfü kulûbi
ıbâdike alâ ecmeîne ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ
hafîzu yâ mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ
vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ kayyûmü
yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel arşil
mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel batşiş şedîdü yâ men hüve
fe'alün limâ yürîdü eselüke bi nûri vechikellezî melet bihi
erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ
cemîı halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle şeyin lâ
ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min azâbike estecîru
yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü
bi rahmetike yâ erhamer râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû
felâ tekiltî ilâ nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe'nî küllehü bi
rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Ben telefona bakarak okuyorum olurnu öyle ?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 23:42 16.03.20
Olur.
Telefona bakarak okumak neye engel ki?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 19:42 29.06.20
HeartLess

Güzel paylaşim allah razi olsun abim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hasan1981 23:05 20.09.20
hottaner 12:05 22.09.20
teşekkür ederim Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sinanbn 16:31 03.10.20
Bu terkibi kaç gün devam etmekte fayda var . . .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3