Rızık ve Bereket Uygulamaları

bereketi çekmek için dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Rızık ve Bereket Uygulamaları>bereketi çekmek için dua
Ebuhamza 14:53 09.05.16
bereketi çekmek için dua
bereketi kendine çekmek rızkını bollaştırmak isteyenler hergün sabah ve yatsı namazından üçer defa Vâkıa suresini ve birer defada aşağıdaki duayı okumaya devam etsinler

Bismillâhirrahmânirrahîm.Bi mehmehûbin mehmehûbin zî lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi sehsehûbin sehsehûbin zil ızziş şâmihi vel azameti vel kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke bismikel merfûatilletî a'taytehü men şi'te min evliyâike ve elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tuğnî bihi fakrî ve takta bihi alâikış şeytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elğaniyyul mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüş vâsiüş şekûrür rabbül ğafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur râzikîne muğnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
dilan 19:15 30.05.16
allah razı olsun kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 16:56 03.11.16
gunes 16:57 03.11.16
Glacial 18:49 03.11.16
Tuana 17:48 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 15:29 02.03.17
Ebuhamza Nickli Üyeden Alıntı:
bereketi kendine çekmek rızkını bollaştırmak isteyenler hergün sabah ve yatsı namazından üçer defa Vâkıa suresini ve birer defada aşağıdaki duayı okumaya devam etsinler.

Bismillâhirrahmânirrahîm.Bi mehmehûbin mehmehûbin zî lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi sehsehûbin sehsehûbin zil ızziş şâmihi vel azameti vel kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke bismikel merfûatilletî a'taytehü men şi'te min evliyâike ve elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tuğnî bihi fakrî ve takta bihi alâikış şeytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elğaniyyul mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüş vâsiüş şekûrür rabbül ğafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur râzikîne muğnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Rabbim razı olsun. Bereket daim olsun .. amin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
cihan84 07:51 09.03.17
Tuana 13:03 20.04.17
SiLence 10:49 06.06.17
1 2