Rızık ve Bereket Uygulamaları

Vakia suresiyle duası ve okuma usulü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Rızık ve Bereket Uygulamaları>Vakia suresiyle duası ve okuma usulü
RvP 15:27 02.12.18
SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN VAKIA SURESİ DUASI..

OKUNUŞU:
“Bismillahirrahmanirrahıym.Allahümme inni es’elüke bi mak’adil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike ve bismikel a’zam.Ve bi cemiy’ı esmaikel hüsna ve kelimâtiket tâmmâtil mübârakâtilleti lâ yücâvizühünne berrün ve lâ fâcir.En tusalliye alâ seyyidina Muhammedin ve en terzükani ılmen nâfian ve rızkan vâsian halâlen tayyiben min ğayri kedd.Yâ ğâ liben ğayra mağlûbin ğallibni alâ a’dâiy Yâ vâsial mağfirah.Iğfir lenâ ya râzikas sekaleyni ürzükna.Allahümme in kâne rızki fis semai fe enzilhü ve in kâne fil erdi ve ahrichü ve in kâne beıyden fe karribhü ve in kâne kaliylen fe kessirhü ve in kane kesiyran fe bârik li fıyh.Allamümec’al li yedel ulyâ ve lâ tec’alli yedes süfla.Yâ fettahu Ya Razzaku Yâ aliymüftah lenâ fe ente hayrul fatihıyne verzukna fe ente heyrur razıkıyn..Allahümme in küntü fi ümmül kitabi şakıyyen mahrûmen ve mükteran aleyye rızki femhu min ümmil kitâbi şekaveti ve hurmani vaktirari rızki.Vektübni seıyden merzûkan müveffekan bil hayrât.İnneke müciybüd deavât.”

ANLAMI:
Ey Allah’ım! bütün mübarek kelimelerin ile Esma-i Hüsna’nın güzel isimlerinin hepsi ile ismi Azam Havası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile arş-u alanın izzet ve şerefi ile sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salat-ı selam eyle ve bunların yüzü suyu hürmetine, beni güzelinden, helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfeatli ilim ile rızıklandır.
Ey her şeye galip olan Allah’ım! Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle.
Ey rahmeti bol olan Allah’ım! Bizi mağfiret eyle, ins ve cinin rezzağı rızıklandırıcı olan Allah’ım! Bizi rızıklandır.
Ey Allah’ım! Rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarıver. Uzak ise yakınlaştırıver. Az ise çoğaltıver. Çok ise bereketli kıl.
Ey Allah’ım! Beni daima cömertçe veren ellerden kılda dilenen ellerden yapma dilendirme.
Ey Fettah, Rezzak, Alim olan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır.
Ey Allah’ım! Eğer ismim Kitap’da maddi ve manevi rızıkdan mahrum olan şakiler listesinde ise ismimi siliver de saidler yani Cennetlikler listesine bütün hayırlar ile muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızı da kabul eyle Ya Rabbi..
Vakia suresiyle duası ve okuma usulü


**************************************

VAKIA SURESİ
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.”(1)

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona “Neden şikayetin var?” deyince, o şöyle der: “Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir.” O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: “İstemez” der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur” deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: “Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar ” der.(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.”(3)

VAKIA SURESİNİ OKUMA USULÜ
1 FATİHA-İ ŞERİF
3 İHLAS-I ŞERIF
7 VEYA 11 ADET SALAVAT-I ŞERİFE
1 FATİHA-İ ŞERİF
1 SURE-İ VAKI’A
1 FATİHA-İ ŞERİF
7 VEYA 11 ADET SALAVAT-I ŞERİFE
VAKI-A SURESİNİN DUASI
Hadisi şerif ile gece yatsı namazından sonra okunmasi tavsiye buyurulmuştur. Maddi sıkıntı halinde bir oturuşta üç defa okunur. Her okunuşun sonunda mutlaka duası okunmalıdır. Esrarı duasi ile beraber okunduğu için her okunuşta duası yapılmalıdır.

Bir kimse dünyevi sıkıntılara giripte bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsa, maişetinin bollaşması, işlerinin iyi gitmesini istiyorsa Vakıa Suresini okur. Sonra’da yukarıdaki dua-i şerif sure-i vakiadan sonra her akşam bir kere okunur. Sureyi Vakianın hatmi şerifi 41 adet okumaktır. Mümkün olursa 7 defa veya ihtiyaç halinde bir oturusta birkaç kişi ile birlikte 41 defa hem sure hem dua okunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lalita 09:27 03.12.18
allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
oktavia 22:54 04.12.18
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam , @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocamında işaret ettiği bir konu benim için , tekrar Allah Razı olsun.

2 rekat hacet namazı kılarak , ardından belirttiğiniz sıra ile ilk okumamı yaptım Allah (c.c.) kabul etsin inş.

Yalnız en güzel , en net , en münasip şekilde ; rızık ve gelir çokluğu , maddi servet ve zenginlik , borçlardan kurtulmak , maddi sıkıntılardan kurtulmak için nasıl niyet edelim ? @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] , @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 11:26 05.12.18
Duasında geçiyor zaten "beni dilendirme diye" zaten Sin hoca öğretmişti bunu bana.
Okuduktan sonra yine isterseniz duanızın sonuna tez zamanda borçlarımdan kurtulmak istiyorum diye ekleyin hatta uzatabilirsiniz çünkü dua etmek sizin tercihinizdir.
Bunu bende okuyorum çok şükür faydasını gördüm Allah arttırsın. Vakıa suresi darda olanların borcu olanların okuduğu bir suredir, yani borç içinde okumuş oluyorsunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
oktavia 20:05 05.12.18
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Allah razı olsun inş. Çok teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmet4247 21:51 06.12.18
oktavia 22:49 11.12.18
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam birşey aklıma takıldı.

Allamümec’al li yedel ulyâ ve lâ tec’alli yedes süfla.

Olarak mı yoksa ;

Allahümme mec’al li yedel ulyâ ve lâ tec’alli yedes süfla.

Olarak mı okunmalı ?
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
serhat22 18:56 27.02.19
oktavia

Selamun aleykum. kardeşim arapçasından baktım harf hatası olmuş sanıyorum.
arapçasına göre böyle olması gerekiyor; (en doğrusunu Allah C.C. bilir)

Allahümec’al li yedel ulyâ ve lâ tec’alli yedes süfla.

vesselam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 19:09 27.02.19
vakıa suresi zenginliklerin suresidir .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
serhat22 01:07 28.02.19
Selamun aleykum.
Arapçasından türkçe okunuşunu çevirdim arkadaşlar
hata varsa lütfen düzeltin.
(muhakkak en doğrusunu Allah C.C. bilir)

“Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümme innî es’elüke bi ma âkıdil’izze min ar’şike ve müntehâr-rah’meti min kitâbike ve bismikel a’zami ve bicemî’i esmâ’ikel hüs’nâ ve bikelimâtiket-tâmmâtil mübârekâtilletî lâ tücâvizuhünne birrun ve lâ fâcirun. En’tusalleye alâ seyyidina Muhammedin ve en’terzukanî ilmen nâfian ve rızkan vâsian helâlen tayyiben min ğayri kedden Yâ ğâliben ğayra mağlûbin ğalleb’nî alâ a’dâiy Yâ vâsial mağ’firati. Iğfir lenâ yâ rezzâku-sekaleyni urzuk’nâ. Allahümme in kâne rızkî fîs-semâi fe en’zil’hü ve in’kâne fil ardi fe ah’ric’hü ve in’kâne beîden fe karreb’hü ve in’kâne asîren feyesser’hu ve in’kâne kalîlen fe kesser’hü ve in’kâne kesîran fe bârik lî fîhi. Allahümec’al’li yedel’ul’yâ ve lâ tec’al’lî yedes-süf’le. Yâ fettâhu Yâ Rezzâku Yâ alîmu if’tah’lenâ ve en’te hay’rul fâtihîne ver’zuk’nâ ve en’te hay’rur-razıkîn. Allahümme in’kün’tü fî ümmel’kitâbi şakıyyen mah’rûmen ve mük’teran aleyye rız’kî fem’hu min ümmel’kitâbi şekâvetî ve hir’mânî ve ik’târi rız’kî. Vek’tüb’nî seîden mer’zûkan muvaffakan bil’hayrâti inneke karîbun mucîbüd-daavâti birah’metike yâ er’hamer-rahimîn.”

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2