Rızık ve Bereket Uygulamaları

Paranın bereketin yağmur gibi yağması için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rızık ve Bereket Uygulamaları>Paranın bereketin yağmur gibi yağması için
madlen 11:21 17.04.19
Paranın yağmur gibi yağması için 41 gün boyunca 41 er defa Fatiha okuduktan sonra arkalarından aşağıda verilen dua okunur

“Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb”

“Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. O’ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hâkim’dir.”
“Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkâr ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.

Bu duaya Zenginlik Duası da denmektedir. Her gün 15 kez okunması gereken bir duadır. Arzu ettiğiniz miktarda para gelene dek, her gün 15 kez eksiksiz okunması gerekmektedir.

“Ya Rahman Ya Rahim Ya Fettahu Ya Vehhab İfteh Li Kulubi Verzukni Bi La Te’ab“

Esmalardan oluşan bir duadır. Bu duanın her gün 70 kez okunması gerekmektedir. Bu duada önemli olan şudur: dua 21 gün boyunca okunmaktadır. 21 gün içerisinde gerekli olan para yağmur gibi yağsa dahi okumayı kesmemenizi tavsiye ediyoruz.

“Ya Acibessaneyiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihi ve yagıyasî inde küllî kürbetin ve mucîbî inde külli davetin ve meazî inde külli şiddetin ve recaî hine tengatiû hîletî”
“Ey, sanatları hayran bırakıcı olup tüm nimetlerini övgü ve iyiliklerini dillerin sayamayacağı zat. Ya Acip. Ey, her sıkıntı anında yardımcım, her dua anında kabul edicim, her zorluk vaktinde sığınağım. Ey, çarem tükendiğinde ümidim. Ey, Gıyasım.”

Allah’ın isimlerinden biri ile zikredilen bu dua, okuyabileceğiniz en güzel dualardan biridir. Din âlimleri tarafından 41 kez okumanız tavsiye edilmektedir. Fakat gönlünüzden geldiği kadar da okuyabilirsiniz.

“Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.”
“Allah’ım! Üzüntülerim ve kederlerimden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten, acizlikten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım.”

Paraya ihtiyacınız olduğu anda yüreğinizden geldiğince okuyabileceğiniz bir duadır. Bu duanın önemi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından önerilen bir dua olmasında yatmaktadır.

“Allahü latifün bi ibadihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.”
“Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğini rızıklandırır. Çünkü o pek kuvvetlidir ve kudreti daima üstün gelendir.”

Bu duayı günde 100 kez okuyan kişiye umulmadık kapılar açılır, rızkı bir anda artar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147