Rızık ve Bereket Uygulamaları

Rızık Bereketi için Yapılacak Terkip - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rızık ve Bereket Uygulamaları>Rızık Bereketi için Yapılacak Terkip
MrBerkHD 19:40 31.12.19
Rızık Bereketi için Yapılacak Terkip ( Safran Mürekkebiyle Yazılacak )

Rızık Bereketi için Aşağıda yazılı olanlar, misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple temiz bir kağıda yazılarak evdeki erzak poşetlerinin olduğu yere konulursa, Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle o evin ehli maddi sıkıntıya düşmez ve birçok bereketlere kavuşurlar.

Anlamı:“Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla (başlıyorum). Ey Allâh! Her şey kendisine vahyolunan Efendimiz Muhammed’e ve onun âline salât eyle. Ey Allâh! Bize rızık olarak verdiğin şeylerde bereketler kıl.‘Şüphesiz işte bu(nlar), elbette Bizim (vermiş olduğumuz) rızkımızdır ki, onun için hiçbir (kesinti ve) tükeniş yoktur.’ (Sâd Sûresi:54)Allâh-u Te‘âlâ bize yeter, O ne güzel vekildir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. ‘Âlemlerin Rabbi olan Allâh’ın (hayrı ve) bereketi dâima pek çok olmuştur.’(A‘râf Sûresi:54’den)‘Şekil verenlerin en güzeli olan Allâh daima pek yüce olmuştur.’ (Müminûn Sûresi:14’den)‘O Zât’ın (hayrı ve) bereketi daima pek çok olmuştur ki O, (hakkı bâtıldan ayırıcı vasfıyla) Furkan (ismine sahip olan Kur’ân)ı kulu (Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)) üzerine (hâdiseler gerektirdikçe, zaman zaman) peyderpey indirmiştir, tâ ki o (peygamber ve Kur’ân), bütün âlemler için bir uyarıcı olsun.’ (Furkān Sûresi:1)‘İşte O Zât’ın (hayrı ve) bereketi daima pek çok olmuştur ki, O dileseydi senin için (dünyada onların) bu (anlattıkları)ndan daha iyisini, altlarından ırmaklar akmakta olan çok kıymetli bostanları yaratırdı ve (orada) senin için sağlam köşkler yapardı.’ (Furkān Sûresi:10)‘O Zât’ın (hayrı ve) bereketi daima pek çok olmuştur ki, gökte birçok burçlar var etmiştir ve onda (güneş gibi ısı ve ışık kaynağı olan) bir kandille, aydınlatan bir ay yaratmıştır.’ (Furkān Sûresi:61)‘O Zât’ın (hayrı ve) bereketi daim olmuştu ki göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü sadece O’na aittir. O (kıyamet) anın(ın ne zaman gerçekleşeceği) bilgisi de ancak O’nun katındadır ve siz yalnızca O’na döndürüleceksiniz.’‘O celal ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi daima çok (hayırlı ve) bereketli olmuştur.’ (Rahman Sûresi:78)‘O Zât’ın (hayrı ve) bereketi daima pek çok olmuştur ki, mülk (ve saltanat) O’nun (kudret) elindedir ve O, her şeye (hakkıyla gücü yeten bir) Kadir’dir.’ (Mülk Sûresi:1)Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e ve onun âli ashâbına salât ve selam eyle.

”KaynakAbdülhâdî Muhammed Harse, el-Edviyetü’l-İlâhiyye ve’l-ed‘ıyetü’n-nebeviyye li cemî‘i’l-emrâzi’n-nefsiyyeti ve’lcesediyye, sh:127-128)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Erkek 02:28 07.01.20
ben bir şey göremedim ne yazılacak? ��*♂️

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up