Rızık ve Bereket Uygulamaları

Her Türlü Hayır ve Berekete Ulaşmak için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rızık ve Bereket Uygulamaları>Her Türlü Hayır ve Berekete Ulaşmak için
Tuana 00:15 07.02.17
Hertürlü Hayır ve Berekete Ulaşmak İçin :Kim bu ayeti kerimeleri ne kadar çok okursa, kendisine Cenabı Allah’ın yardımı da o kadar çok olur.Bu ayetleri okumayı vird haline getiren kimse hayatında hiç bir şeyin darlığını ve sıkıntısını çekmez. Her hayır ve berekete bu ayeti kerimelerin bol bol okunmasıyla ulaşmak kabildir.Hatta bu ayeti kerimeleri vird haline getiren kimsenin hen dünyası için hemde ahreti için kafi geleceği hususunda ittifak olunmuştur.Bahse konu olan ayeti kerimeler bunlardır.27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk* le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun* fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih* Ve kefa billahi şehıda29. Muhammedür rasulüllah* vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana* sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud* zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl* ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar* veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıymaFetih süresi /27-28-29 ayetler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 20:40 11.03.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 10:25 21.04.17
Havasokulu 09:20 09.02.18
Sayın Tuana, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 21:50 15.08.18