Rukye ve Tedavi

Hastaların zikirleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rukye ve Tedavi>Hastaların zikirleri
Devrimci 03:10 07.04.16
HASTALARIN ZİKİRLERİ


SABAH AKSAM YAPILACAK ZIKIRLERI
( UYELERIN ISTEGI UZERINE
EMEK VEREREK HAZIRLADIGIM YAZI , SIFA ALLAH´TÀN )
cc içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma ! ARAF SURESI 205
Enes b. Malik radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Sabah namazından güneş doğana kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla oturmam, İsmail soyundan dört kişiyi âzad etmemden bana daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batana kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla oturmam dört kişiyi âzad etmemden bana daha sevimlidir." (Ebu Davud; Bkz. Sahihi Ebi Davud: 2/698)
OKUMANIZ GEREKEN SURELER SABAH ,GUN ICINDE , OGLÉN AKSAM , GECE YATMADAN
Ayetel kursi
Felak
N'as
Ihlas
Fatiha
Amenerrasulu
Elif lam mim
DUALAR :
1-
Seyyidül İstiğfar Duası

"Allâhümme ente rabbî, lâ ilahe illâ ente, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ abdike va'dike mestata'tü. Ebû'u leke bini'metike aleyye, ve ebû'u bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yeğfiruzzünûbe illâ ente euzü bike min şerri mâ sana'te"
(Allah'ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni ya*rattın ve ben Senin kulunum. Gücüm yeterince, Senin emrine ve va'dın üze*reyim. Senin bana olan nimetini ikrar ve itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf ediyorum, beni bağışla; çünkü Senden başkası günahları bağışlaya*maz. Yaptığım şeylerin kötülüğünden Sana sığınırım. Bir kul, gecelediği zaman bunu söyler de Ölürse, cennete girer, (yahud cennet ehlinden olur). Sabahladığı zaman bunu söyler de o gününde ölürse, (yine cennete gi*rer).
2 Sabah ve Akşam: ( Üç kere )
بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم . (
Bismillahi-llezi la yedurru me'asmihi $eý´ûn fil ardi vela fi semma-i ve huve semiy-ul alim
(Üç kere) "İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir." (Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mâce. Bkz. Sahih-i İbni Mâce 2/332)
3- Sabah aksam 3 kere
رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإسْلامِ ديـناً وَبِمُحَـمَّدٍ نَبِيّـاً .
Raditu bilkahi rabbàn we bi islami dinen ve bi muhammedinin nebiyan
(Üç kere) "Rabb olarak Allah'dan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum." (Ahmed; Müsned 4/337, Ebu Davud: 4/418. Allâme Bin Bâz, isnadının hasen olduğunu söyler. Bkz. Tuhfetu'l-Ahyâr sf.39)
4- SABAH AKSAM 7 KERE
حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم . (سبع)
Hasbiyallahu la iLahe illahu we alayhi
Tevekkeltu ve huve rabbul ar$il azim
(Yedi kere) "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yok. O'na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir." (İbnu's-Sünni (h.71) merfu, Ebu Davud (4/321) mevkuf olarak tahric etmiştir. Şuayb ve Abdulkadir el-Arnavut isnadının sahih olduğunu söylemişlerdir. Bkz. Zâdu'l-Meâd 2/376)
5- SABAH AKSAM 10 KERE
اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
Allahumme salli ve sellim aLa nebiyîna muhammedin
(On kere) "Allah'ım! Nebimiz Muhammed'e salât ve selam eyle!" (Taberâni. Bkz. Sahihu't-Terğib ve't-Terhib 1/273)
6- SABAH AKSAM
اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة ، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي ، اللّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي ، اللّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي ، وَمِن فَوْقـي ، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي
Allâhumme innî es'eluke-l-afwa we-l-âfiyete fi d-duniyâ we-l-âhirati.
Allâhumme innî es'aluke-l-afwa we-l-âfiyata fî dînî, we dunyâya, we ahlî, we mâlî.
Allâhum-mestur awrâtî, we min awrati. Allahumma hfaznî minm bayna yadeyye,
wa min halfî, we en yamînî, wa an $imâlî, wa min fawqî. Wa euzu bi azametike
an ugtele min tahtî.
"Allah'ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım." (Ebu Davud, İbni Mâce. Bkz. Sahihi İbni Mâce 2/332)
7- SABAH AKSAM 4 KERE
اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أَُشْـهِدُك ، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك ، وَمَلائِكَتِك ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك ، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك ، وَأَنَّ ُ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك
Allahumme inni esbehtu u$hiduke ve u$hidu hamelete arsike ve melaikike we cemia halkike enneke enta-llahu la iLahe illa enge vehdeke la serike leke ve enne muhammedén abduke ve rasuleke
(Dört kere) "Allah'ım! Senin, kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in de kulun ve Rasûlün olduğuna; seni, arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım" (Ebu Davud: 4/317. Allâme Bin Bâz, isnadının hasen olduğunu söyler. Bkz. Tuhfetu'l-Ahyâr sf.23)
sabah okurken Esbehtu : sabahladik diye okuyun
Aksam okurken Emseytu: aksamladik diye okuyun
8- SABAH AKSAM 4 KERE
يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث ، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه ، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين
Y'a hayyu y'a kayyumu bi rahmetike estegiyfe eslihli $e´ni kullehu vela tekilni ila nefsi tarfete ayn
"Ya Hayy, Ya Kayyûm! Rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma." (Hakim. Hakim'in sahih olduğunu söylemesine İmam Zehebi de katılır. Bkz. Sahihu't-Terğib ve't-Terhib 1/273)
9-
اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ النِّـشور اللّهُـمَّ بِكَ أَمْسَـينا، وَبِكَ أَصْـبَحْنا، وَبِكَ نَحْـيا، وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ المَصـير
Allahumme bike esbehna we bike emseyna we bike nehya we bike nemutu we ileyke nu$ur
"Allah'ım! Seninle sabahladık ve seninle akşamladık. Seninle yaşar ve seninle ölürüz. Ve dönüş sanadır." (Tirmizi; Bkz. Sahihu't-Tirmizi: 3/142)
10-
AKSAM

أَمْسَيْـنا وَأَمْسـى المـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ اللَّـيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر
Emseyna we em
"Akşamladık, mülk de Allah'ın olarak akşamladı. Hamd, Allah'adır. Allah'dan başka ilah yoktur. O, tekdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir. Rabbim! Senden, bu gecede olan ve bu geceden sonraki hayrı ister; bu gecenin şerrinden ve bu geceden sonraki şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım." (Müslim: 4/2088)
11-
SABAH AKSAM
اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك ، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك ، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر
sabah okurken esbeha
: sabahladik diye okuyun
Aksam okurken Emseyna: aksamladik diye okuyun
Allahumme esbeha bi min ni'meti ev bi ehadim min halkike feminke wehdeke la serike leke felekel hamdu ve lekel sukru ....
"Allah'ım! Benim veya kullarından biri yanında akşama çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur. Hamd sanadır. Şükür sanadır." (Ebu Davud: 4/318. Allâme Bin Bâz, isnadının hasen olduğunu söyler. Bkz. Tuhfetu'l-Ahyâr sf.24)
12-
SABAH AKSAM 3 KERE
اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصْرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
Allahumme afini fi bedeni , allahumme afini fi sem´i , allahumme afini fi beseri , la iLahe illa ente , allahumme inni euzu bike minel kufri wel fekr we euzu bike , min azabil kabri la iLahe illa ente
(Üç kere) "Allah'ım! Bedenime afiyet ver. Allah'ım! Kulağıma afiyet ver. Allah'ım! Gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Allah'ım! Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok." (Ebu Davud: 4/324. Allâme Bin Bâz, isnadının hasen olduğunu söyler. Bkz. Tuhfetu'l-Ahyâr sf.26)
SABAH AKSAM
sabah okurken Esbehte
: sabahladik diye okuyun
Aksam okurken Emseyha: aksamladik diye okuyun
أَصْـبَحْنا[أَمْسَـينا] علـى فِطْـرَةِ الإسْلام ، وَعَلـى كَلِـمَةِ الإخْـلاص ، وَعلـى دينِ نَبِـيِّنا مُحَـمَّدٍ وَعَاـى مِلَّـةِ أبينـا إِبْـراهيـمَ حَنيـفاً مُسْلِـماً وَمـا كـانَ مِنَ المُشـرِكيـن
Esbehna [ emseyna ] ala fitratil islami ve ala kelimatil ihlasi. Ve ala dini nebiyyina muhammedin ve ala milleti ebiýna ibrahime haniyfa muslimàn ve ma kane minel musrikin
"İslam fıtrat, ihlas kelimesi ve Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini üzere; müşriklerden olmayan, müslüman ve hanif olan babamız İbrahim'in milleti üzere akşama eriştik." (Ahmed; Müsned 3/406. Bkz. Sahihu'l-Cami 4/209)
SABAH OKUNACAK DUALAR
3 KERE
سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه ، وَرِضـا نَفْسِـه ، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه ، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه . (ثلاثاً)
Subhanallahi ve bi hamdihi adede halkihi verida nefsihi ve zinete arsihi ve midede kelimatihi
(Üç kere) "Yarattıklarının sayısınca, kendisinin razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamdederek Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim." (Müslim 4/2090)
3 KERE
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَ رِزْقاً طَيِّباً، وَ عَمَلاً مُتَقَبَّلاً
Allahumme inni eś´eluke ilmén nefî´a ve rizken tayyiban ve amele mutakabéle
"Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir
, İbni Mâce h.925.
3 KERE
اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه ، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت ، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِـرْكِه ، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم
Allahumme alimel gaybi ve $ehedeti fetiras-semavati vel ardi rabbe kulle seyin ve melaiketi eshedu enla ilahe illa ente euzu bike min serri seytani ve serkihi ve en ekteri fe aliyyi nefsi sevé´în ev ecurrà´hu ila muslimin
"Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o (kötülüğü) bir müslümana götürmekten sana sığınırım." (Tirmizi, Ebu Davud. Bkz. Sahih-i Tirmizi 3/142)
SABAH
صْبَـحْـنا وَأَصْبَـحْ المُـلكُ للهِ رَبِّ العـالَمـين ، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم ، فَـتْحَهُ ، وَنَصْـرَهُ ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ ، وَهُـداهُ ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَهl
Esbehna ve esbehel mulku-llahi Rabbil alemin
Allahumme inni eś´eluke hayra hazel yewmi , fethehu ve nesrihu ve nevrahu ve beraketehu ve hudahu ve euzu bike min serri ma feyhi ve serri ma bé´dehu
"Sabahladik, mülk de Allah'ın olarak akşamladı. Hamd, Allah'adır. Allah'dan başka ilah yoktur. O, tekdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir. Rabbim! Senden, bu sabahta olan ve bu sabahin sonraki hayrı ister; bu sabahin şerrinden ve bu sabahkn sonraki şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım." (Müslim: 4/2088)
GUNDE 100 DEFA OKUNACAK ZIKIRLER
1-
أَعـوذُبِكَلِمـاتِ اللّهِ التّـامّـاتِ مِنْ شَـرِّ ما خَلَـق
Euzu bikelimati-llahi tammeti min serri ma halek
(Üç kere) "Yarattıklarının şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Tirmizi. Bkz. Sahih-i Tirmizi 3/187)
2-
لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ، لهُ المُـلْكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كُلّ شَيءٍ قَديم
La iLahe illahu wehdehu la serike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve aLa kulli sey in kadir
(On kere veya en azından bir kere) "Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nun ve hamd O'nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir." (Nesai; Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle. Bkz. Sahihu't-Terğib ve't-Terhib 1/272. Ebu Davud, İbni Mâce. Bkz. Sahih-i Ebi Davud 3/957)
3-
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
Estegfirullahi ve etubu ileyh
(Yüz kere) "Allah'dan mağfiret diler ve O'na tevbe ederim." (Buhari, Müslim. Bkz. Fethu'l-Bâri 11/101)
4-
سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ .
Subhanallahi ve bi hamdihi
(Yüz kere) "Allah'ı, kendisine hamdederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim." (Müslim 4/2071)
100 defa Lâ Havle Velâ Kuvvete illa billah
Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur ( buhari )
GECE YATAKTA OKUNACAK DUALAR
Gece Uykudan Önce Okunacak Dua
Bismik Allahumme emutu ve ehya
anLami :
Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhari, Deavat: 7) 
HZ AISÉ´nin DUASI :
Enes bin Malik –r.anh- hasta olan Sabit –r.anh-e ‘’Sana Resulullah Aleyhisselam’ın rukyesi ile dua edeyim mi?’’ buyurur. O da ‘’Evet’’ deyince şu duayı okur
Allahumme Rabbénas ezhibilbas ve$fi ente safi sifa illa sifà´uk sifa enla yuhadiru semake....
‘’Ey ALLAH’ım! İnsanların Rabbi sensin, her zorluğu gideren sensin. Şifa ver, şifayı ancak sen verirsin, senden gayrı şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hasta üzerinde hastalık izi ve eseri bırakmasın.’’ (Buhari)
Hz YUNUSUN DUASI :
لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِي
La iLahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin
“Senden başka ibadete layık ilâh yoktur; senin şanın yücedir; ben zalimlerden oldum” (Enbiya, 21/87) ayetidir.
UMMU SELEMENIN DUASI
Allahumme ajirni fi musibeti ve hulufli hayrin minha
( Rabbim béni kederimle mukafatlandir ve daha hayirlisini ver bana )
“Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”
"Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden, Allah'ın kusursuz kelamlarına (âyetlerine yani Kur'an’a) sığınırım. Ey Rahman olan Allah'ım (beni muhafaza eyle)."
“Euzu bi kelimetillahit-tammati, min şerri ma helak”
“Yarattıklarının şerrinden, Allah'ın eksiksiz kelimelerine
sığınırım”
Kim bunu sabah akşam 3 defa okursa her zarardan
emin olur.
KAYNAK: Müslüm IV 2080
“Euzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min külli şaytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.” “Bütün şeytanlarda,zararlı hayvanlardan ve bütün kem gözlerden,Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.”
Bl YERINIZ AGRIYINCA SAG ELINIZI ORYA KOYUP
/ِباْسِماللهِ“
.Sonra yedi kere şu duayıoku:
“َأُعوُذِبا ِلله َوُقْدَرِتِه ِمْن َشِّر َماَأِجُد َوُأَحاِذُر/
Çekmekte olduğum ve çekmekten korktuğum ağrının şer- rinden Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.”
SIHRI IPTAL ETMEK ICIN , RUYADA ICINDEKI CINI OLDURMEK NIYETIYLE OKUNAN AYET
أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhu cemîâ(cemîan), innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi biraraya getirir. Muhakkak ki Allah herşeye kaadirdir.
BITTI ELHAMDULILLAH
Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadın* lar var ya; işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır
Ahzap 35
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
grafiker 22:05 21.04.16
Cok guzel hazirlamissin eline saglik. Keske oturup yapabilsem bende işten dolayi anca takip kulakligi öyle zikir dinleyebiliyorum
Cevapla
İnşirah 11:33 12.03.17
Paylaşım için teşekkürler, Emeğine sağlık @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] abi..
Cevapla
Devrimci 19:15 31.05.17
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Cevapla
Devrimci 14:50 05.06.17
Arkadaşlar bu konuyu dikkatlice okuyup istifade ediniz.
Konuları okumadan sırf mesaj sayınızı arttırmak için mesaj yazmayınız.Konuları okuyup istifade ettikten sonra yorumlar-mesajlar-sorular yazarsınız.

Sayın üyelerimiz sizleri forumda daha sık ve daha aktif görmek isteriz.Lütfen okuduğunuz her konuya yorum ve mesaj yazarak forumdaki mesaj sayınızı yükseltiniz ve chatteki sohbetlerimize katılınız.Forum hocalarımızın ücretsiz bakım hizmetinden de faydalanınız.
Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.
Cevapla
spacetimereality 16:29 07.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Cevapla
Havasokulu 15:20 24.12.17
Sayın Devrimci, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Cevapla
vereliniask 22:21 01.01.18
Emeğinize sağlık Allah razı olsun
Cevapla
werty 22:35 01.01.18
ALLAH razı olsun hocam
Cevapla
Etiketler:hastalarin, zikirleri
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143