Rukye ve Tedavi

Dili tutulan için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rukye ve Tedavi>Dili tutulan için
Havasokulu 22:04 25.08.17
Dili tutulan kimse için: Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir sırçalı çanağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile sil. Suyun üzerinede yedi (7) defa yazdığın Ayeti Kerimeleri oku. Daha sonra bu suyu dili tutulan kimseye içirirsen, Allah Teala hazretlerinin izniyle dili açılır ve şifa bulup konuşur.

Yazılacak Ayeti Kerimeler budur:
ُﻛ َﻖَﻄْﻧَا ىِﺬﱠﻟا ُﷲ ﺎَﻨَﻘَﻄْﻧَا اﻮُﻟﺎَﻗ ﺎَﻨْﯿَﻠَﻋ ْﻢُﺗْﺪِﮭَﺷ َﻢِﻟ ْﻢِھِدﻮُﻠُﺠِﻟاﻮُﻟﺎَﻗَو ِﻢﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲ ِﻢْﺴِﺑ ٍءْﻰَﺷ ﱠﻞ َﮫَﻟِاﺎَﯾ ِﻦْﯾَﺪْﺠﱠﻨﻟا ُهﺎَﻨْﯾَﺪَھَو ِﻦْﯿَﺘَﻔَﺷَو ﺎًﻧﺎَﺴِﻟَو ِﻦْﯿَﻨْﯿَﻋ ُﮫَﻟ ﻞَﻌْﺠَﻧ ْﻢَﻟَا َنﻮُﻌَﺟْﺮُﺗ ِﮫْﯿَﻟِاَو ٍةﱠﺮَﻣ َلﱠوَا ْﻢُﻜَﻘَﻠَﺧ َﻮُھَو ِبِﺮْﻐَﻤْﻟا َﮫَﻟِاﺎَﯾ ِقِﺮْﺸَﻤْﻟا

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kalü licülüdihim lime şehidtüm aleyna kalü entekanalla hüllezi entaka külle şeyin ve hüve halakaküm evvele merratin ve ileyhi türceun. Elem necallehü ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahün necdeyn. Ya ilahel meşriki Ya İlahel mağribi.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Şah 22:08 25.08.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hilar 16:32 04.09.17
Eloa 01:26 26.03.18
Divaneyim 11:34 08.04.18