Rukye ve Tedavi

Alkolü bırakma (Tecrübe edilmiştir) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Rukye ve Tedavi>Alkolü bırakma (Tecrübe edilmiştir)
Tuana 11:42 06.03.18
Değerli kardeşlerim alkol sorunu olan veya yakınlarınızda bu tür hastalığı olan kişiler için tecrübe edip sonuç aldığımız bir uygulama.

Alkolü bırakma (Tecrübe edilmiştir)

Müminun Suresini bir kağıda yazıp yeşil ipek kumaşa sarın ve alkol hastalığı olan kişinin üzerinde taşımasını sağlayın. İçkinden tiksinip alkol almayı bırakacaktır.
Rabbim şifa versin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 11:43 06.03.18
Mü’minûn Suresinin Fazilet ve Sırları Hakkında Hadisi Şerif ve Alimlerin Rivayetleri

Mü’minûn Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Müminun Suresini okumaya devam ederse, ölüm anında melekler, o kimseye cennetlerle onu müjdeler." (1)
Abdullah ibni Abbâs (Radıyallahü Anhüma)’dan rivayetle, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bana on âyet indi ki, kim hakkını vererek (hükmünü yerine getirerek yaşayarak) onları okursa, Cennete girer: Bu, Müminun Suresinin ilk on ayetidir." (2)
Mü’minûn Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler

Bu sureyi okuyan kimseler, imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.
İbni Kuteybe (Rahimehullah) şöyle bir rivayette bulunmuştur. "Bir adama deri hastalığı isabet etmiş, cildi soyulmuştu. Her türlü ilacı denediyse de bir derman bulamadı. Sonra derdine derman ümidiyle bir kafileye katılarak Hicaz’a doğru yola çıktı. Hastalığı şiddetlenince Küfe’ye yakın bir yerde kafile-den ayrıldı. Hz. Ali (Radıyallahü Anh)’nin medfün bulunduğu söylenen Meşhed’e gelip orada geceledi. O gece rüyasında Hz. Ali (radıyallahü Anh)’yi gördü. Ona:
-"Ya Ali (Radıyallahü Anh)! Görmüyor musun bana ne oldu! Bana şifa olacak şeyi şöyle!" dedi Hazreti Ali (Radıyallahü Anh) o adama Müminun suresinin 14.
ayetini okudu. Adam sabah uyanınca Cilt Hastalığının tamamen iyileştiğini, cildinin gayet güzel bir hal aldığıunı hayretle müşahede etti. Ayeti :Kerime derhal tesirini göstermişti.

Not: Bu ayeti kerime sedef ve her türlü cilt hastalığına tam bir iman ile yedi gün yedişer defa okunmalıdır.

Yalancılara karşı İlahi yardıma kavuşmak isteyen kişi, Müminun suresinin 26. ayetini okumalıdır.
Yolculuğunu selametle geçirmek isteyen kişi, ulaşım aracından inerken Müminun suresinin 29. ayetini okumalıdır.
Kötülük yapmasından korkulan bir kişinin yanına girmeden önce Müminun suresinin 93-94 ayetleri okunursa, o korktuğundan emin olur.
Belalardan emin olmak ve şeytandan korunmak için Müminun suresinin 97-98. ayetlerini okumak lazımdır.
İmam Şafii (Rahimehullah) Mısır’a ulaşınca, insanlar onu çok güzel bir şekilde karşıladılar. Herkes İmam Şafii’yi misafir etmek istiyordu. Halifenin adamlarından biri yanına gelerek ona kendisiyle halifeye kadar gelmesini söyledi. İmam Şafii (Rahimehullah) o askeri takip ederek saraya kadar geldi. Saraya girince Müminun suresinin 97-98. ayetlerini okudu. İmam Şafii Hazretleri bu ayeti okuyunca, ayet derhal tesirini gösterdi ve hakkında kötü düşünen halife onu ayakta karşıladı. Onu meclisinde en iyi yere oturttu. Ayrıca ona bir hediye de sundu.

Muhammed bin İbrahim (Radıyallahü Anhüma)’dan rivayet edilmiştir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), bir savaş müfrezesinde bize görev verdi ve sabah-akşam (Müminun suresinin 115-118)ayetlerini okumamızı bize emretti. Biz bu ayet-i kerimeyi okuduk da ganimet elde ettik ve selamet bulduk.(3)
Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh)’a kulağından şikayeti olan bir kimse getirildi. O kimseye Müminun suresinin 115. ayetinden sonuna kadar sureyi okuyarak kulağına nefes etti. O kişi de derdinden kurtuldu. Bu olay Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e intikal edince buyurdu ki:
"Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kimse yakinen inanarak bu ayeti celileleri bir dağ üzerine okumuş olsaydı, dağ yerinden oynardı."(4)

Bunalıma düşen, sinir hastası olan veya sarta hastalığına tutulan veya cinlenmiş kişilerin kulaklarına Müminun Suresinin 115 ve 116 ayetleri okunursa, Allah’ın izniyle şifa olur. Şayet bu hastalıklar geçmezse, 21 gün 21 kere okunur.
Dipnotlar

Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim), 6/154
Tirmizi, Tefsir, 23; Suyuti, Cami’ussağir, 3/57, no.2733
İbnu Sünni, Sahih, 76
Hazin Tefsiri, 3/313

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gonul 14:40 20.03.18
Benim sedef rahatsizligimda gerileme saglamistir... inanarak yapilan her uygulama ise yarar Allah'ın izniyle..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 15:58 20.03.18
MahmudEfendi 16:19 20.03.18
FarukEfendi 19:45 20.03.18
tecrübe edilmiş uygulamalar her zaman değerlidir. bizlerle tecrübenizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmet4247 22:59 05.12.18
İçki Mübtelalarını Kurtarmak için :

Sevgili kardeşlerim aşağıya bu konudan müzdarip olan kardeşlerimizin Yazıp çizmeden kolayca faydalanmaları amacıyla bir birinden farklı 4 uygulama yazdım.

Bu uygulamayı yapan kardeşlerim ayrıca mübtela olan kişi adına hayır dua etmeli bir an önce bu illetten kurtularak hidayete kavuşmaları için canı gönülden dualarını esirgememelidirler. Birde mutlaka ufakta olsa birine bir sadaka vermeli, birilerini sevindirmeli, birilerine yardımda bulunmalıdırlar. Ve İnşallah bizide sebep olmamızdan dolayı dualarında unutmayalar. Allah kolaylaştıra. Selametle

Uygulama 1-41 Kez bir sürahi suya aşağıda gelen ayetleri okuyup Müptela olan
kişiye 7 gün içirilmelidir. (içki içenin kendisi okuyamayacağı için müptela olan kişinin adına bir başkası okuyabilir. …….doğma ……….. kişi niyetine diyerek)

Bismillahirrahmanirrahıym

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. ve etıy`ullahe ve etıy`ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa`lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem.

Uygulama 2- Maide suresinin aşağıda gelen 90 ve 91. ayetlerini bir sürahi suya kurtulması istenen kişi için niyetlenerek (…….. doğma………. Kişi için) okuyup bu sudan içkiye müptela kişiye 15 gün içirilirse Allahualem içkiden kurtulur biiznillah.

90- Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun

( Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.)

91- İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah fe hel entüm müntehun.

( Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?)

Uygulama 3- Aşağıdaki ayeti kerimeyi 700 defa bir suya mübtela olan kişi için niyetlenerek okuyup.mübtela olan kişiye içirilmelidir.

Bismillahirrahmanirrahim. Vallahü halakaküm vema ta’ melün.

Uygulama 4- Kadeh duası (kenzul-arş duası) Bir sürahi suya ( mübtela olan kişi için niyetlenerek ) 7 kez okunurak içki müptelası olan kişiye üç gün tekrar edilerek içirilirse mübtela olan kimse biiznillah kurtulur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meliosmn 23:02 26.12.18
Allah razı olsun kardeşim 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mahnur 00:32 18.01.19
zafer038 09:31 24.04.19
allah razı olsun tesekkur ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2