Rukye ve Tedavi

Rukyetu-s Sihr - Havas Okulu
Mobil Grnmdesiniz Klasik Grnm iin TIKLAYINIZ Kayt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanclar

Rukye ve Tedavi>Rukyetu-s Sihr
Sin 00:30 04.08.18
Rukyetu's-Sihr

RUKYETUS-SHR OKUNUU
Bismillhillezi l yedurr mesmihi eyun fil-rd vel fis-sem-i ve huvessemil-
liym. (3 Defa)
Nez bi kelimetillhit- tmmeti min erri m halk. (3 Defa)
Hasbinallhu l ilhe ill huve aleyhi tevekkeln ve huve rabbil-aril-zym.
(7 Defa)
Ezu billhi mine-eytnir-raciym.
Bismillhirrahmnirrahiym.
El-Hamdu lillhi rabbil-lemiyn.
Er-Rahmnir-rahm. Mliki yevmid-dn.
yyke nbudu ve iyyke nestyn.
hdins-srtal-mustekym.
Srtallezne enmte leyhim ayril-madbi leyhim veld-dlln.
Elif. Lm. Mm.
Zlikel-kitbu l raybe fiyh.
Hdel lil muttekyn.
Ellezne yuminne bil aybi ve yukymnes-salte ve mimm razeknhum
yunfikn.
Vellezne yminne bim unzile ileyke ve m unzile min kablike ve bilhireti
hum yknn.
ےlike al hudem mir rabbihim ve like humul-muflihn.
Allh l ilhe ill hvel-hyyul-kayym.
L tehuzuhu sinetuv vel nevm leh m fs-semvti ve m fl-rd.
Men zellez yefe ndeh ill bi iznih.
Yalemu m beyne eydiyhim ve m halfehum vel yuhytne bieyim min
ilmihi ill bim ae.
Vesi kursiyyuhus-semvti vel-rd.
Vel yeduh hfzuhum ve hvel-liyyul-zym.
L ikrhe fd-dni kad tebeyyener-rudu minel-ayy femen yekfur bit-tti
ve ymin billhi fekadistemseke bil-rvetil-vusk lnfisme leh vllh
semin-liym.
Allh veliyyulleziyne men yuhricuhum minez-zulumti ileyen-nri
velleziyne kefer evliyehumut-tatu yuhricnehum minen-nri ilezzulumti
like ashbun-nri hum fiyh hlidn.
’mener-Reslu bim unzile ileyhi mir rabbihi vel-mminn.
Kulln mene billhi ve meliketihi ve kutubihi ve rusulihi l nuferriku beyne
ehdim mir rusulih ve kl semin ve etan gufrneke rabben ve ileykelmasyr.
L yukellifullh nefsen ill vusah leh m kesebet ve leyh
mktesebet. Rabben l thzn in nesiyn ev ehtan
Rabben vel tahmil leyn srn kem hamelteh allleziyne min kablin.
Rabben vel tuhammiln m l tkate len bih.
Vfu nn. Vfir len. Vrhmn.
Ente Mevln. Fnsurn all-kavmil-kfirn.
Vettebe m tetl-eytynu al mulki suleymn. Ve m kefere suleymnu
ve lkine-eytyne kefer yuallimnen-nses-sihra ve m unzile allmelekeyni
bibbile hrte ve mrte ve m yullimni min ehdin hatt
yekl innem nahnu fitnetn fel tekfur feyetellemne minhum m
yuferrikne bihi beynel-merri ve zevcihi ve m hum bidarriyne bihi min
ehadin ill bi iznillhi ve yettellemne m yedurruhum vel yenfeuhum
velekd lim lemeniterh m leh fl-hreti min halkuv ve lebise m
erev bihi enfusehm lev kn yalemn.
Ve evhayn il msa en elk ske fiz hiye telkafu m yefikn.
Fevekal-hkku ve batale m kn yameln.
Feulib hunlike vnkaleb sriyn. Ve Ulkyes-sehret scidiyn.
Kl menn bi rabbil-lemiyn. Rabbi ms ve Hrn.
Ve kle firvnutniy bi kulli shrin liym.
Felemm ces-sehrat kle lehm ms elk m entum mulkn.
Felemm elkav kle ms m citum bihis-shru innallhe seyubtluh
innallhe l yuslih melel-mufsidiyn. Ve yuhkullhl-hkku bi kelimtihi
ve lev kerihel-mucrimn.
Kl y ms imm en tulkye ve imm en nekne evvel men elk.
Kle bel elk fe iz hbluhum ve syyuhum yuhyyelu ileyhi min shrihim
enneh tes. Fe Evcese f nefsih hyfeten ms.
Kuln l tehf inneke entel al. Ve elk m f yemiynike telkaf m sna
nnem sna keydu shrin ve l yuflihus-shiru haysu et.
Ve iz yadukumullh ihdet-tifeteyni enneh lekum ve teveddne enne ayre
zti-evketi teknu lekum ve yuriydullh en yuhkkl-hakk bikelimtihi
ve yakta dbirel-kfiriyn. Li yuhkkl-hakka ve yubtlel-btle ve lev
kerihl-mucrimn. Ve kadimn il m amil min amelin fe cealnhu heben
mensr.
Kul inne rabb yakzifu bil-hakk allmul-uyb.
Kul cel-hakku ve m yubdil btlu ve m yuyd.
Ve kul cel-hakku ve zehekl-btl. nnel-btle kne zehkn.
Bel nekzifu bil-hakk all-btli fe yedmeuhu fe iz huve zhik ve lekumul
veylu mimm tasfn.
Ktilhum yuzzibhumullh bi eydiykum ve yuhzihim ve yensurkum
leyhim ve yefi sudre kavmim muminiyn. Ve yuzhib ayza kulbihim ve
yetbullh al men yeu vallh liymun hakiym.
Y Eyyuhn-nsu kad cetkum mevzatun min rabbikum ve iful lim fssudri
ve hudev ve rahmetul lil mminiyn.
Ve evh rabbuke iln-nahli enit-tehz minel-cibli buytn ve mine-eceri
ve mimm yrin. Summe kul min kullis-semerti fsluk subule rabbiki
zulul yahrucu min butnih arbun muhtalifun elvnuh fiyhi iful linns.
nne f zlike le yetel li kavmin yetefekkern.
Ve nunezzilu minel-kurni m huve ifuv ve rahmetul lil mminiyne ve l
yezduz-zlimiyne ill hasr. Ve iz maridtu fe huve yefiyn.
Ve le cealnhu kurnen acemiyyen le kl lev l fussilet ytuh
eacemiyyn ve arabiyyun. Kul huvelilleziyne men hudev ve ifun.
Velleziyne l yminne f znihim vkrun ve hve leyhim amn. like
yundevne min meknin byd.
Kul huvllh ehad. Allhs-Samed. Lem yelid ve lem yled. Ve lem yekul
leh kufuven ehad.
Kul Ezu bi rabbil-felk. Min erri m halk. Ve min erri asikn iz vekab.
Ve min errin-neffsti fl-ukad. Ve min erri hsidin iz hased.
Kul Ezu bi rabbin-ns. Melikin-ns. lhin-ns. Min erril vesvsil-hanns.
Ellez yvesvisu f sudrin-ns. Minel-cinneti ven-ns.
Allhumme rabben-nsi. Ezhibil-besi ve ifi ente-fi. L ifen ill ifuke
ifen l yudiru sekamen.
Bismillhi erk nefsi min kulli eyin yuzni min erri kulli nefsin ev ynin
hsidin ev shra shrin Allh yefiyni.
Bismillhi erk nefsi.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Abdullah0663 22:42 30.08.18
Allah raz olsun.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
deneyim 06:45 31.08.18
ALLAH raz olsun ok gzel bir tertip ve dua .zellikleri nedir yazlmami .ALLAH kabuletsin.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
volkan8cas 07:22 31.08.18
Eloa 21:26 01.09.18
Havasokulu 09:59 04.09.18
Sayn Sin, Allah-u Zlcelal raz olsun.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kevser 22:57 16.11.18
Ellerinize salk.Allah raz
olsun.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zafer038 17:46 26.04.19
tesekkur ederim emeginize saglk

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi