Rukye ve Tedavi

Kanser hastalığının maddi manevi tedavi yöntemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Rukye ve Tedavi>Kanser hastalığının maddi manevi tedavi yöntemi
Skoda 01:00 01.11.21
Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi:

1) Mü’min sûresi kanser hastalarının ismi azamıdır yani kanser hastalığına yakalanan kimselerin bu illetten kurtulmak için mutlak surette bu sureyi her gün okumaları veya Arapça bilmiyorlar ise her gün baştan sona bu sureyi dinlemeleri elzem bir husustur.
Kanser hastalığının en etkili manevi tedavi yöntemi hiç şüphesiz budur.

2) Kanser tedavisinde en etkili ikinci tedavi yöntemi ise; Allah-ü Teâlâ’nın 99 mübarek isminden biri olan “Ya Şekür celle celalühü” zikrinin her gün 99 kere muntazaman okunmasıdır. Bu, tedavi sürecinde asla terk edilmemesi gereken çok önemli bir husustur.

3) Kanser tedavisinde üçüncü en etkili manevi tedavi yöntemi ise; her gün şifa ayetlerinin ve Eyüp (a.s.)’ı hastalıktan şifaya kavuşturan duanın 33’er kere okunmasıdır.

Şifa ayetleri:
1.şifa ayeti: Tevbe suresi 14. Ayet
“Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.”
Meâl: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)

2.şifa ayeti: Yunus suresi 57.ayet
“Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.”
Meâl: (Ey insanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)

3.şifa ayeti: Nahl suresi 69. Ayet
“Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.”
Meâli: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.”)
Meâl: (De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır.)

4.şifa ayeti: İsra suresi 82. Ayet
“Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.”
Meâli: (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.”

5.şifa ayeti: Şuara suresi 80. Ayet
“Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.”
Meâl: “Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır.”

6.şifa ayeti: Fussilet suresi 44. Ayet
“Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.”
Meal: De ki: 'Bu, inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır.'

7.şifa ayeti: Enbiya suresi 83. Ayet (Eyyüb a.s.’ın duası)
Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).
Meal: Ve Hz. Eyüp, Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Muhakkak ki, bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.”

4) Her gün 40 kere (20 Salli 20 Barik duası) olmak üzere Peygamber (s.a.v.) Efendimize salâvat-ı şerife okunup ruhuna hediye edilmesi gerekmektedir. Eğer bu terk edilirse diğer üç yöntemin faydası çok çok zayıflar, onun için bu asla ama asla terk edilmemesi gereken çok çok önemli bir husustur.

Allahümme Salli Duası
Okunuşu: “Allahumme salli ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed. Kema salleyte ‘ala İbrahime ve ‘ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.”
Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine
rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

Allahümme Barik Duası
Okunuşu: “Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed. Kema barekte ‘ala İbrahime ve ‘ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.”
Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine
hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine
verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.” (Buhari, De’avat, 32; Muslim, Salat 66; Ebu Davud, Salat, 183; Tirmizi, Ebvabu’t-Tatavvu, 346)

Kanser hastalığının maddi tedavi yöntemi:

1) Yeryüzünde kansere karşı en etkili şifa kaynağı kesinlikle zemzem suyudur. Kanser hastalarının tedavi sürecinde hiç aksatmadan devamlı surette her gün zemzem suyu içmeleri gerekmektedir. Şifaya kavuşmaları açısından bu bir zarurettir.

2) Kanser tedavisinde en etkili ikinci tedavi yöntemi ise kanser hastalarının her gün çörek otu yemeye devam etmeleridir. Bu, asla terk edilmemesi gereken önemli bir husustur.

3) Kanser tedavisinde önem derecesine göre üçüncü sırada kesinlikle hurma gelmektedir. Hurmanın kanser hastalığını tedavi etmekteki faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Hurma gıdaların şahıdır, en büyük şifa kaynağıdır.

4) Kanser hastalığında en etkili dördüncü tedavi yöntemi ise balın ve özellikle ama özellikle bal ürünlerinin (polen, propolis, arısütü) her gün tüketilmesidir. Bu ehemmiyetle uyulması gereken çok zaruri bir husustur.

5) Kanser hastalığına yakalanmamak hususunda her gün yeşilçay içilmesi çok çok faydalı bir çaredir.

6) Hergün zeytin yenilmesi ve halis zeytinyağı tüketilmesi, insanı uzun ömürlü yapar ayrıca kanser illetine karşı korunma hususunda da çok çok faydalı bir yöntemdir.

Not: Kanser hastaları yukarıda belirttiğimiz maddi ve manevi tedavi yöntemlerine başvururlar ise bu illetten Allah’ın izniyle kurtulmaları çok çok yüksek bir ihtimaldir. Yeryüzünde kanser tedavisinde yukarıda bahsettiğimiz hususlardan daha etkili maddi veya manevi tedavi yöntemi yoktur. Ancak doktorların tedavi sürecinde önerdiği ilaçlarında terk edilmeden muntazaman kullanılması, asla terk edilmemesi gereken çok önemli bir husustur.

Önemli bir manevi sır:
Hac veya umre (kutsal toprakları) ziyaretinde bulunan Müslümanlar, ömründe hiç kutsal toprakları ziyaret etmemiş Müslümanlara nazaran kanser hastalığına yakalanma hususunda en az %80 daha korunaklıdırlar. Kanser hastalığına yakalanan kimselerin tedavi süresince imkânları ve sağlıkları el verdiği takdirde kutsal toprakları ziyaret etmeleri tedavileri yani şifaya kavuşmaları açısından çok çok faydalı bir husustur. Ayrıca akik taşı kanser hastalığının tedavisinde en etkili en faydalı taştır. Bu taşı ömrü hayatı boyunca üzerinde taşıyan kimseler kolay kolay kansere yakalanmazlar. Kansere yakalanmış olan hastaların ise bu taşı tedavi süresince ve bitiminden sonra ömür boyu üzerlerinde taşımaları asla ihmal edilmemesi gereken önemli bir husustur.
ŞİFA ALLAHTANDIR..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147