Rukye ve Tedavi

Kitaplarda Geçen Bitkilerin Açıklaması - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Rukye ve Tedavi>Kitaplarda Geçen Bitkilerin Açıklaması
Adalet 19:16 01.07.15
KTAPTA GEÇEN BTKLERN AÇIKLANMASI
1. Amber: Anber, Akanber ve Ambre de denir.
spermeçet yada Kasalot balinasından çıkarılan kokulu
madde. Gri, yesil, siyah ve sarı çesitleri vardır. Bilimsel
ismi: Croton elitaria dır.
2. Arpa: Bugdaygiller familyasından, ılıman iklim
bölgelerinde yetisen, taneleri hayvan yemi, ekmek ve
bira yapımında kullanılan, tarım bitkisi. Nisastası boldur.
Arpa kavrulup kahveyede karıstırılır. Latincesi:
Hordeum dur.
3. Asma: Asmagiller familyasından, tırmanıcı ve uzun
ömürlü agaçsı bir bitkidir. Mayıs Haziran aylarında çiçek
açar. Çiçekleri küçük ve yesilimsi renktedir.
Yapraklarının taban kısmı kalp seklindedir. Kenarları
disli ve ucu sivri olup, meyvelerine Üzüm denir. Latince
ismi: Vitis tir.olup sapsızdır. Çiçeginin orta kısmı sarıdır.
Kenarlarında 12-20 tane dil biçiminde beyaz renkli çiçek
vardır. Latincesi: Matricaria chamomilla dır.
6. Bezayil:-----------------?
7. Biber: Arapça Fülfül veya Filfil de denir. Patlıcan
giller familyasından, taze iken yesil, çogu acı olan
meyvesi sebze ve baharat olarak kullanılan bir bitkidir.
Bol miktarda C vitamini vardır. Acı, tatlı, yesil ve kırmızı
çesitleri vardır. Bilimsel adı: Capsicum annuum dur.
8. Bögürtlen: Ulayk, Avsec, Tuti sevkiyyü, Secere-i
Musa ve Bük de denir. Gülgillerden bahçe çitlerinde yol
kenarlarında kendiliginden yetisen, beyaz çiçekli, dikenli
bir çalıdır. Yemisi (Bögürtlen) Ahududu ya benzer.
Önceleri kırmızı iken sonraları kararır. Bilimsel adı:
Rubus Fruticosus tur.
9. Bugday: Kamh, Hınta ve Bür de denir. Birçenekliler
den olup, sapları kamıssı ve içleri bostur. Çiçekleri
basak seklinde olup, yemislerine Bugday denir. Birçok
türleri vardır. Bilimsel adı: Triticum vulgare, Wheat, Ble
10. Buhuru Meryem: Siklamen, Yer somunu,
Akdiken, Macar salgamı, Buhur otu, Dana göbegi, Kır
meneksesi, Kuskusa, Domuz turpu, Domuz ekmegi ve
Domuz agırsagı da denir. Çuhaçiçegigillerden, toprak
altında yassı ve toparlak yumruları olan, çok yıllık otsu
bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp seklinde ve açık
renkli lekelidir. Rengi, pembe veya morumsu pembedir.
Çiçekleri sarı renklidir. Bilimsel ismi: Cyclamen
europeum dur.
Bu bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bilimsel
ismi: Ramnus chlorophorus globosus tur.
4. Ayva: Arapça Sefercel denir. Gülgiller familyasın
dan, meyve agacı ve bu agacın altın sarısı renkteki, hos
kokulu meyvesi. Çok dallı bir çalı ya da küçük agaççık
görünümündeki Ayva agacının yaprakları basit, tüylü ve
küçük kulakçıklıdır. Tek tek açan, beyaz ya da pembe
renkli, iri çiçeklerin yapraga benzeyen loplu çanak
yaprakları ve çok bölmeli bir yumurtalıgı vardır. Her
bölmede çok sayıda tohum taslagı bulunur. Bilimsel
ismi: Cydonia oblonga dır.
5. Babunc: Papatya çiçegi, Kelkiz çiçegi, Bogaz
çiçegi, Mayıs papatyası, Adi papatya, Küçük papatya,
Babune ve Babunec de denir. Bilesikgiller familyasın
dan, Nisan-Eylül aylarında çiçek açan, 25 cm kadar
boyunda bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları ince parçalı
11. Cavi: Kauri ve Kovri de denir. Çamgillerden,
”Agathis australis” türünün fosil reçinesi (sıvı madde).
Yeni Zelenda da toprak altından iri parçalar halinde
çıkarılır. Soluk sarı yada yesilimsi sarı renkte, terementi
kokulu bir oleorezin olan Cavi kaynar alkolde tamamen
çözülür. Uçucu yag, rezin, reçine asitleri ve acı
maddeler tasır. Boya, cila ve musamba endüstrisinde
önemli bir hammaddedir
12. Ceviz: Cevz ve koz da denir. Cevizgiller familya
sından, ılıman bölgelerde meyvesi için yetistirilen ve
çok degerli bir odun veren büyük agaç. Ceviz agacının,
"Gövek" denen yesil bir dıs kabukla kaplı odunsu iç
kabuklu meyvesi. Bilimsel ismi: Noix, Walnut ve Juglans
regia dır.
13. Difle: Zakkum, Zıkkım, Zokum, Agı, Agu, Agan,
Kan, Fattak, Difle agacı ve Semmel hımar da denir.
Zakkumgiller familyasından, Akdeniz sahilleri boyunca
hemen hemen her yerde yetisen bir agaçtır. Boyu bes
metreye kadar uzar. Kıs aylarında yaprak dökmez.
Meyveleri kapsül seklin de olup zehirlidir. Bilimsel ismi:
Nerium oleander dir.
14. Galiye: Kadınların saçlarına sürdükleri, Misk ve
Amber karısımı, siyah renkli, hos kokulu macun.
15. Gül: Verd ve Rosa da denir. Güllerin örnegi olan
bitki ve bunun çiçegidir. Birçok çesidi vardır. Bunlar:
Kokusu, rengi, sekli, iriligi ve ufaklıgı bakımından
birbirinden ayrılır. Ençok görülen çesitleri: Sarı gül
(Rosa lutea) Van gülü (Rosa centifolia), Yediveren Gülü
(Rosa semperflorens), Yabani Gül (Rosa canina) ve
Sam gülü (Rosa damascena-Pembe Gül) Pembe Gülün
taze çiçeklerinden, Gülsuyu (Eau de Rose) ve Gül
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Adalet 19:19 01.07.15
KTAPTA GEÇEN BTKLERN AÇIKLANMASI:2
esansı (Essencede Rose-Gül yagı) çıkarılır. Gülsuyuna
Ma-i verd ve Gülab da denir.
16. Haltit: Hantit, Hiltit, Hıthıt, Seytan tersi, Encüzan,
Ancudan, Kadı agacı ve Seceretü Ebu Bekr'de denir.
Maydanozgiller familyasından, parçalı yapraklı, sarı
çiçekli, kalın köklü otsu bitki. Bu bitkinin kökleri çizilerek
sızdırılan zamkada aynı isim verilir. Bu zamk sarı esmer
renkli, yumusak balmumu kıvamında reçineli zamktır.
Bu zamk pis kokulu reçine olup, sinirleri teskin edici
olarak, Avrupa da toz, hap ve ihtikan (Sırınga) seklinde
adale ve sinir gerginligini gidermek için kullanılmaktadır.
Bilimsel ismi: Ferula assa foetida dır.
17. Hanzal: Ebu Cehil Karpuzu, Acı hıyar, Acı elma,
Acı dülek, Acı karpuz, Acı lahana, Cırdatan, Cevzi
mukayyı, Esek hıyarı, Karga büken, Kara dölegi,
Hadac, Radac ve Meraretes Sahari diye isimleri vardır.
Kabakgiller familyasından, Karpuz cinsinden bir bitki
türü ve bunun küçük, portakal biçimindeki, sarılı yesilli
acı meyvesi. Bilimsel adı: Citrullus Colocynthis tir.
18. Hardal: Turpgillerden bir çesit bitkidir. Vatanı
Akdeniz bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir.
Siyah Hardal: (Brassica nigra) Çiçekleri sarı, meyvesi
dört köseli, kısa ve sivridir.
Beyaz Hardal: (Sinapis alba) Soluk kırmızı veya
beyaz çiçeklidir. Taneleri, Siyah Hardalınkinden daha
büyüktür.
19. Hasalban: Haslüban, Hasalüban, Biberiye,
Fülfüliye, Kus dili otu, Lisan-ül asafir, klilül cebel, klilül
berri, Beyaz Püren ve Dürdar da denir. Ballıbaba
gillerden, Akdeniz kıyı bölgelerinde çok yetisir. Karsılıklı
dizilmis, uzun saplı üst yüzü koyu yesil, alt yüzü beyaz,
hep yesil yaprakları, kısa salkım biçiminde bir araya
toplanmıs mavi renkli çiçekleri olan, boyu iki metreye
varan kokulu çalı. Genç sürgünleri baharat olarak
kullanılır. Çiçekleri demlendiginde uyarıcı etki yapar.
Latincesi: Rosmarinis officinalis
20. Heben:---------------?
21. Hıyar: Salatalıkta denir. Kabakgillerden bir çesit
bitkidir. Yemis gibi yenen veya salatası yapılan, gevrek,
serinletici ve suluca yemisine Hıyar denir. Birçok çesidi
vardır. Latincesi: Cucumis sativus tur.
22. Hıyarsenbe: Hıyarsember ve Hinthıyarı da denir.
Baklagiller "Leguminoseae" denilen büyük agaçların
meyveleridir. Dogu Hint, Antil ve Brezilya da yetisir.
Meyvesi siyah ve silindiriktir. Latincesi: Cassia fistula.
23. Hindiba: Günegik te denir. Bilesikgiller familyasın
dan, parçalı ve tüylü, mavimsi yesil yapraklı, genis
kömeçler halinde, açık mavi çiçekli bir, iki, ya da çok
yıllık otsu bitki. Ak ve Kara olmak üzere bilinen iki çesidi
vardır. Bilimsel adı: Chicorium dur.
24. Hurma: Nahl, Belha, Belah ve Temr de denir.
Hurmagiller familyasından sıcak ülkelerde yetisen, bir
agaç ve bu agacın meyvesi. Agacın boyu otuz (30)
metre kadardır. Gövdesi sütun biçimindedir. Yaprakları
büyük ve dilimlidir. Meyvesi etli, tatlı ve besleyicidir.
Latince ismi: Phoenix dactylifera dır.
25. Kafur: Kafur agacından çıkarılan aromatik katı
madde. (Esanlamlısı Kamfor) Beyaz ve yarı seffaf olup,
kolaylıkla parçalanır. Sert, güzel kokulu, katı ve yaglıdır.
Seliloit, dumansız Barut ve ilaç imalinde kullanılır.
Latince ismi: Camphree,Camphora.
26. Kaküle: Zencefilgillerden bir bitki ve bu bitkinin
baharat olarak kullanılan meyvesi (Kaküle). Hindistan,
Seylan ve ndenozya da yetisen ıtırlı bitkidir. Kaküle 1-2
cm. boyunda bir kapsüldür. Bilimsel ismi: Elettaria
cardamomum dur.
27. Kalsuniye:----------------?
28. Karanfil: Karanfil çiçegi, Karanfül ve Zücac da
denir. kiçenekliler sınıfının, Karanfilgiller familyasından,
Karsılıklı, ensiz, sivri yapraklı, dügüm dügüm ince saplı
300 kadar kadar çesidi bulunan otsu bir süs bitkisi.
Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. En çok
tanınan türü Çiçekkaranfilidir. Çok hos kokuludur.
Yapraklarından surup yapılır. Bilimsel adı: Dianthus
caryophyilus tur.
29. Kasse:------------?
30. Katran: Katıran, Serbin, Utüm ve Yenbud da
denir. Çam agaçları cinsinden, Serbin, Yenbud, Arar,
Utum ve Teleb gibi agaçlardan elde edilir. En iyisi Arar
dan elde edilenidir. Bilimsel ismi: Gudron vegetal dir.
31. Kavana:---------------?
32. Keffi Meryem: Meryem eli, Meryem çiçegi,
Meryem ana otu, Havva ana otu, Fadime ana otu,
Mercan ana, Ayse eli, Küteyfa, Effel azra ve Secere-i
Talak ta denir. Turpgiller familyasından, sarı çiçekli,
yaygın dallı, kazık köklü küçük bitkinin adı. Bitkinin
dalları büyüme döneminin sonunda kuraklıgın etkisiyle,
kendi üstüne kıvrılarak, tostoparlak olur. Yagmurlar
basladıgında ise sanki hiç kurumamıs gibi yeniden
açılarak, tohumlarını çevreye saçar. Bilimsel adı:
Anastatica dır.
33. Kisre: Kabuk.
34. Kibrit: Kükürt ve Gügür de denir. Tabiatta arı veya
baska cisimlerle birlesik olarak bulunur. Çöktürülmüs
Kükürt (Soufre Precipite) sarımsı beyaz ince bir tozdur.
Latince ismi: Sourfe dir. Simgesi S olan kimyasal
element. Kırmızı kükürt olmaz.
35. Kizbere: Küzbere, Kuzbere, Kuzbüre, Kinzi, As
otu, Kisnic, Kisnit, Kisnis ve Cin elması da denir.
Maydonozgiller familyasından Haziran-Agustos ayları
arasında pembe, beyaz renkli çiçekler açan, 30-50 cm
boyunda, oldukça fena kokulu, bir yıllık otsu bitki. Nemli
çayır ve sırtlarda yetisir. Yaprakları açık yesil, renkli ve
tüylüdür. Meyveleri baharat olarak kullanılır. Veya üzeri
seker ile kaplanarak Kisnis sekeri yapılır. Yaprakları
yemeklere koku vermek için kullanılır. Latincesi:
Coriandrum sativum dur.
36. Kust: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust
veya Topalak denir. Bu köke Latincede: Ramnus
Chlorophorus denir.
37. Laden: Ladengiller familyasından, iç Anadolu ve
sahil bölgelerinde yetisen, Kıs aylarında yaprak
dökmeyen, yesil ve bodur bir çalıdır. Yaprakları karsılıklı
dizilmistir. Çiçekleri büyük, beyaz veya pembe renklidir.
Meyveleri kapsüldür.Terkibinde Laden denilen zamk
vardır. Parfümeride kullanılır. Bilimsel adı: Cistus, Ciste
dir.
38. Limon: Leymun, Lemon ve Citron da denir.
Turunçgillerden meyve agacı ve bu agacın yumurta
biçiminde, sarı renkli, kabugu kokulu, eksi meyvesi. Bes
metreye kadar yükselen agacı her zaman yesildir.
Bilimsel ismi: Citrus limomum dur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 19:20 01.07.15
39. Lübani Zeker: Bendi asil, Sund, Beyaz günlük ve
Ak günlük'te denir. Sıcak ülkelerde yetisen bazı
agaçların kabugundan elde edilen ve hekimlikte
kullanılan reçine.ki çesit günlük vardır.
Ak günlük: Boswalia türlerinin kabugu çizilerek akan
sütün sertlesmesiyle olur. Latincesi: Bosvalia Corterii dir
Kara günlük: Meya-i Esved, Buhur ve Meya da denir.
Sıgala agacının sıgla yagı elde edildikten sonra, geriye
kalan kabuklardır. Latincesi: Liguidamber Orientalis tir.
40. Mahleb: Mahlep, Mahalep, Endirez, Endürüz,
Keniro, Kokulu kiraz agacı, Melem agacı, dris agacı,
Mahlebi dris ve Seceretü dris'te denir. Gülgiller
familyasından, 8-10 metre kadar yükselebilen, beyaz
çiçekli, meyve ve dalları özel kokulu, meyveleri
olgunlukta koyu kırmızı renkli olan bir agaçtır.
Tohumları Çöreklere koku vermek için kullanılır.
Bilimsel adı: Prunus (Cerasus) tur.
41. Mastaki: Mastik, Mastaka, Mestik, Mesteki,
Mezdeki, Çıtlık, Sakızlık, Sakız agacı ve Yunan Sakızı
da denir. Antepfıstıgı giller familyasından, Akdeniz
kıyılarında yetisen, dört (4) metre kadar boyunda, sık
dallı, çalı görünümünde, kıs aylarında yaprak dökmeyen
bir agaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı uçludur.
Baslangıçta kırmızı renkli iken, sonradan siyaha
dönüsür. Dal ve gövdesinden Sakız “Mastix” elde edilir.
Bilimsel ismi :Pistacialentiscus tur
42. Meyateyn: Meyatü saile ve Meyatü yabise ye
Meyateyn denir.
43. Meyatü saile: Günlük dedikleri zamkın safisine
denir. Tropik bölgelerde yetisen Sıgala adlı agacın
zamkıdır. Aktıgı zaman alıp kaynatırlar. Safisine Meyatü
saile (Akıcı Meya), çöküntüsüne Meya-i Yabise (Kuru
Meya) denir.
44. Misk: Tibet, Kesmir ve Mogolistan daki daglarda
bulunan erkek Misk Keçi sinin tenasül sistemindeki bir
guddenin ifrazatıdır. Kokusu ise çok keskindir. Bilimsel
adı: Musc dur.
45. Muklil Ezrak: Muklel Yahud ve Gürün zamk agacı
da denir.
46. Mürre: Mirra, Mür, Mürra, Mürrisafi, Mürrüsafi
Mürsafi, Zift mür, Kokulu Frenk Maydonozu ve Melaike
köküde denir. Burseraceae familyasından, çesitli
Balsam agaçlarından elde edilen reçine sakızıdır. Güzel
kokusu vardır. Kokusu kuvvetli, tadı ise acıdır. Bilimsel
adı: Myrr dir.
47. Nar: Rumman, Rümman, Narbun ve Secere-i
Rumman da denir. Nargiller familyasından, Akdeniz
bölgesinden Japonya'ya kadar yabani olarak yetisen,
canlı kırmızı, çiçekli, dört köse dallı, hafifçe dikenli bir
agaççıktır. Meyvesi (Nar) Portakal büyüklügünde,
esmer kırmızı renkli ve çok tohumludur. Yenen kısmı,
tohumlarının etli ve bol usareli kısmıdır. Bilimsel adı:
Punica granatum dur.
48. Nasife:------------?
49. Neddül esved: Bir bitki çesidi. Bu bitkinin dalları
buhur olarak kullanılır.
50. Nisadır: Renksiz billurlar halinde, tuzlu ve yakıcı
beyaz bir madde olan, Amonyak tuzunun ticari adı.
Bilimsel ismi: Ammenium chloride dir.
51. Reyhan: Feslegen, Fesliyen, Peslen, Irıhan,
Rahan ve Sa’teri hindi de denir. Ballıbabagillerden,
yaprakları güzel kokan bir çesit süs bitkisidir.
Akfeslegen, Hintfeslegeni, Yabanifeslegen ve Yer
feslegeni gibi çesitleri vardır. Bilimsel ismi: Ocimum
basilicum dur.
52. Sandal: Santal, Sendel, Kalanga veya Cinden de
denir. Sandalgiller familyasından, küçük boylu bir
agaçtır. Hindistan ve Malakka'nın daglık bölgelerinde
yetisir. Yaprak dökmez ve çiçekleri sarımtırak kırmızıdır.
Meyveleri kiraz büyüklügünde olup, siyah renklidir.
Odunu ise sarımtırak renktedir ve kokuludur. Sandal üç
türlüdür. Kırmızı, Beyaz ve Sarı renktedir. Sandalı
Ahmer, Sandalı Ebyaz ve Sandalı Asfer. Latincesi:
Santalum Albüm, Santalwood .
53. Sarmısak: Sarımsak, Piçe, Tüm ve Süm de denir.
Zambakgiller familyasından, bütün kısımları keskin
kokulu. 30-100 cm. yükseklikte otsu bir bitkidir. Toprak
altında iri bir soganı vardır. Bilimsel ismi: Allium sativum
54. Senderus: Sandolos, Sandolus, Sandorus ve
Sandarak ta denir. Vernik imalatında kullanılan bir çesit
reçine. (Bu tür reçineler, Kuzey Afrika da kozalaklı
sınıfından olan, Tetraclini rticulatadan veya Avustralya
da Callitris glauca ve C.verrucosa adlı bitkilerden elde
edilir). Latincesi: Gummı sandarac,Sandaraca.
55. Sezab: Sedef otu, Feycen, Sedab, Sedeb, Kokar
sedef otu ve çifit otuda denir. Sedefotugiller familyasın
dan, genellikle çok parçalı, almasık yapraklı olan ve
yapraklarında çok kuvvetli koku yayıcı, salgı kesecikleri
bulunan, yesilimsi sarı çiçekli, yarı çalı görünümünde
otsu bitki. Bilimsel ismi: Ruta dır.
56. Sirke: Yemek ve salatalara eksilik vermek için
konulan, eksimis üzüm suyu.
57. Sudan: Fasuh, Buhuru sudan, Buhurel berber,
Sargant ve Habes buhuruda denir. Latincesi: Telephium
sativum dur.
58. Susam: Simsim, Semsem, Sevsen, Sesame,
Esek lalesi, Cehennem zambagı ve Kırna da denir.
Antepfıstıgıgiller familyasından, kısın yapraklarını
döken, sıcak bölgelerde yetisen veya her mevsimde
yesil kalan bir agaççıktır. Meyvesi Mercimege benzer.
150 kadar türü olup, birçogu zehirlidir. Bilimsel ismi:
Sesamum indicum dur. Yagına ise: Seyrucü, Sirlügan
ve susam yagı denir.
59. Sünbül: Sümbül de denir. Zambakgiller familyasın
dan, soganlı ve otsu bir bitkidir. Yaprakları azçok uzun,
çiçekleri ana sapın ucunda basit salkım seklindedir.
Görünüsü çok güzel, renkleri degisik ve parlak, kokusu
keskindir. Erken çiçek açar. Bilimsel ismi: Hyacinthus
tur.
60. Sahtere: Sahterec te denir. Sahteregiller familya
sından, çok parçalı yapraklı, küçük düzensiz, beyazım
tırak veya pembe renkli çiçekleri olan otsu bir cins
bitkidir. Elli kadar türü vardır. Bilimsel ismi: Fumeterre.
61. Semr: Semar, Raziyanec, Rezene, ve Tatlı
Anason da denir. Maydanozgiller familyasından, Ege ve
Akdeniz bölgesinde yetistirilen iki veya çok yıllık otsu bir
bitkidir. Boyu 1-1,5 metre kadardır. Yaprakları saplı,
almasık dizilisli ve tüysüzdür. Gövdesi dik, silindir sekilli
ve tüysüzdür. Sarı renkli çiçekleri semsiye
görünümündedir. Meyveleri silindirik, 11 milimetre kadar
boyunda ve 4 milimetre kadar kalınlıktadır. Renkleri
yesilimsi esmerdir. Bilimsel ismi: Foeniculum vulgare,
Fennel dir.
62. Tahs sakızı:------------?
63. Tarfe: Katır çiçegi, Ilgın agacı, Tarfa, Secerül
Azebe, Sevakin, Asl, Abl ve Tarfaya da denir. Ilgıngiller
familyasından, yapraklı uzun salkımlar halinde
öbeklenmis küçük, beyaz ve pembe çiçekli, ufak
yapraklı çalı veya küçük agaç. Bilimsel adı: Tamarix dir.
64. Tarçın: Darçın, Darısini, Dar-ı çin, Daru-i çin,
Kırfe, Kurfa, Kirfah ve Salihah da denir. Defnegiller
familyasından Anayurdu Güney ve Güneydogu Asya
olan, yaprak dökmeyen, birçok türleri olan, keskin
kokulu agaç ve bu agacın baharat olarak kullanılan
kabugu. Latincesi: Cinnamonum dur.
65. Tayyıb: Hos, pakize, iyi ve gökçek kokulu nesne.
66. Topalak: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne
Kust veya Topalak denir. Bilimsel ismi: Ramnus
Chlorophorus
67. Turunç: Sedefotugiller familyasından, 1-6 metre
boyunda, kıs aylarında yaprak dökmeyen bir agaçtır.
Yaprakları parlak ve almasık dizilislidir. Çiçekleri beyaz
renkli ve güzel kokuludur. Meyvesi küre seklinde olup,
sarı-turuncu renktedir. Meyvesinin usaresi eksimsi acı
lezzettedir. Bilimsel ismi: Citrus aurantium dur.
68. Türse: Kuzu kulagı denilen bitki. Karabugdaygiller
familyasından, sulak yerlerde yetisen, kırmızımsı saplı,
eksi yapraklı, 20-50 cm boyunda, çok yıllık otsu bitki.
Bilimsel ismi: Rumex acetosa dır.
69. Ud: Öd agacı, Ud el Uluvveti, Nebatüs Sabr,
Nasr, Elenüc, Udi Hindi ve Yelencic'de denir.
kiçenekliler sınıfının Thymelaeacea familyasından,
dogu Asya ve Malaya adalarında yetisen bir agaçtır.
Yaz kıs yapraklarını dökmez. Meyveleri Armut
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 19:20 01.07.15
biçimindedir. Agacın odunu ve kabugu yarılınca hos bir
koku verir. Tesbih ve agızlık yapımında kullanılan
yongaları yakıldıgında çok güzel koku verir. Yunanca
ismi Agalücen dir. Bilimsel ismi: Aguilari Ogollocho .
70. Ummal: Kına agacının tohumuna Ummal veya
Cemceme denir. Kına agacı Kınaagacıgiller familyasın
dan, anayurdu Hindistan olan ve Arabistan da ve
Akdeniz ikliminde yetistirilen ayrık dallı beyazımsı
kabuklu, karsıt yapraklı bir agaçtır. Çiçekleri beyaz
renkli ve keskin kokuludur. Kurutulmus yapraklarından
Kına elde edilir. Bilimsel ismi: Hınna, Henna, Henne,
Lawsonia inermis tir.
71. Üzüm: Arapça neb denir. Asmanın salkım
halinde birçogu bir arada bulunan yuvarlak yada oval
biçimli, etli sulu meyvesi. Bilimsel ismi: Grape,Raisin dir.
72. Üzerlik: Harmel, lezik, Nazar otu ve Zazabi diye
isimleri vardır. Sedefotugiller familyasından, Afrika,
Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetisen otsu
bitki. Üzerligin en iyi bilinen türü, Akdeniz ülkelerinde
yaygın 70 cm yükseklikte, tüysüz, parçalı yapraklı,
beyaz çiçekli, çok yıllık ve çalı görünümündeki “Adi
Üzerlik” ismindeki bitkidir. Meyvesi nohut büyüklügünde
ve çok tohumludur. Tohumları 3-3,5 mm. Uzunlukta,
piramit biçiminde, üzeri pürtüklü, kırmızımtırak esmer
renkte kokusuz ve az acıdır. Latince ismi: Peganum
Harmala.
73. Yasemin: Yasemen ve Semen de denir. Zeytin
giller familyasından, kısın yaprak döken veya her
zaman yesil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir bitkidir.
Genç sürgünleri yesildir. Çiçekleri salkım durumundadır.
200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli Yasemin (Jasminum
Fruticans), Hakiki Yasemin (Jasminum Officinale)
yurdumuzda yetisir. Hakiki Yasemin beyaz çiçekli ve
güzel kokuludur. Bilimsel ismi: Jasminum dur.
74. Za’feran: Safran, Safrançiçegi, Safran, Zafran
çigdemi, Cadi ve Kruku da denir. Süsengiller familyasın
dan, büyük huni çiçekli, soganlı bir cins bitkidir. Çiçegin
tepeciklerinden zerde ve bazı suruplara renk vermekte
faydalanılır. Bilimsel ismi: Crocus Sativus tur.
75. Zeytin: Zeytun da denir. Zeytingiller familyasın
dan, Akdeniz havzasında makilerde yabani olarak
yetisen, yaprak dökmeyen, egri büyük gövdeli, sık dallı,
5-20 metre yüksekliginde, uzun ömürlü bir agaçtır.
Yaprakları yesil renkli, derimsi ve karsılıklı dizilislidir.
Çiçekleri beyazımsı ve sarı renkli olup, salkım
durumundadır. Meyvesi (Zeytin) önceleri yesil,
olgunlastıgı zaman parlak ve siyah renklidir. Latincesi:
Olea europaea, Olive dir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birkul 00:22 01.09.16
Ahmet Can 14:39 01.09.16
Murat1 16:23 08.09.16
Hermes 23:46 11.10.16
madknife 00:38 12.10.16
çok güzel bir çalışma emeğinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
PARADOX 14:14 12.10.16
çok güzel paylaşım olmuş teşk...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2