Rukye ve Tedavi

Uyku esnasında arız olan her sıkıntı için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rukye ve Tedavi>Uyku esnasında arız olan her sıkıntı için
SiLence 23:12 03.02.17
Uyku esnasında arız olan her sıkıntı için aşağıda ki ayetler yazılıp taşınırsa şifadır.

İnne rabbekumullahullezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin summesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlubuhu hasisev veş şemse vel kamera ven nucume musehharatim bi emrih, ela lehul halku vel emr, tebarakellahu rabbul âlemîn.Ud'u rabbekum tedarruav ve hufyeh, innehu la yuhibbul mu'tedîn

Ve la tufsidu fil erdi ba'de islahiha ved'uhu havfev ve tamea, inne rahmetellahi karibum minel muhsinîn. Araf 54-56 ayetler

peşinden lev enzelna haşr suresinin son ayetleri. Yazılıp boyunda taşımak mücerreptir.Bir diğeri :Essabirine ves sadikîne vel kanitine vel munfikîne vel mustağfirine bil eshâr.

Şehidellahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimem bil kıst, la ilahe illa huvel azizul hakîm. İnneddine indallahil İslam ali İmran 17-18 ayetler ve vela havle vela guvvete illa billahil aliyyül azim eklenirse mücerrebtir. Allahu alem bissevab.

ALıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İlkcan 10:46 27.03.17
Teşekkürler inş okuyalım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 13:37 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 14:28 05.03.18