Rukye ve Tedavi

Üzüntü ve Tasa Halinde okunacak dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Rukye ve Tedavi>Üzüntü ve Tasa Halinde okunacak dua
SiLence 20:05 06.02.17
"Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu. (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."(gücün yettiğince tesbih edilir...)

.......Hz. Enes r.a. rivayet ediyor, Tirmizi Daavat 99,.......

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
aboard111 19:49 17.04.17
Allah razı olsun @ silennn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 16:56 07.06.17
Kim üzüntü, sıkıntı ve keder anında “Âyet-el Kürsi ve Bakara Süresi’nin sonundaki iki Âyeti (Amenerresülü)’nü “okursa Allâhü Teâlâ ona yardım eder ve keder ve üzüntüsünden kurtarır.

(Hadis-i Şerif(süyuti,ed-Dürrü’li-Mensûr)

Şiddetli sııntılar ve kederlere karşı tesbih namazı gibisi yoktur.(Suyuti,el-Erec -fi’l-ferec)

Ayet-el Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Amenerrasulü (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet)
Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cennet 16:06 02.04.18
Üzüntü insanı çürütür.Rabbim herkese huzur mutluluk versin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi