Sağlık

Sumatran 6 mg 2 enj. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Sumatran 6 mg 2 enj.
SiLence 01:44 12.02.17
İlaç Formülü :

Sumatran tablet 100 mg, süksinat tuzu şeklinde sumatriptan baz içeren film tabletlerdir.Boyar madde olarak opaspraywhite içerir.

Endikasyonları :

Sumatrn tablet 100 mg, auralı veya aurasız migren nöbetlerinin akut tedavisinde endikedir. Profilaktik olarak kullanılmaz.

Kontrendikasyonları :

Preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda, iskemik kalp rahatsızlığında, geçirilmiş miyokard enfarktüsü, Prinzmetal angina geçirenlere, kontrol altına alınmamış hipertansiyonda kontrendikedir. Ayrıca, (yeterli veri sağlanana kadar) hemiplejik migrende; MAO inhibitörleri, selektif 5-HT reuptake inhibitörleri ve lityum ile tedavi gören hastalarda da kontradikedir.

Uyarılar/Önlemler :

Sumatran alımını takiben geçici göğüs ağrısı görülebilir.Çok nadir durumlarda ağrı koroner vazospazm sonucu olabilir.Önerilen Sumatran dozları aşılmamalıdır. Migren ya da Sumatran ile tedavi sonucu uyuşukluk olabilir.Taşıt aracı ya da alet kullanımı gibi özel beceri gerektiren durumlarda dikkatli olmalıdır. Sumatran kan basıncında ve periferal vasküler dirençte artışa neden olabilir.Ergotamin ile vazospastik reaksionlar bildirilmiştir.Bu etkiler birbirine eklenebileceğinden ergotamin ile sumatripnın birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Sumatran istemik kalp hastalığı veya koroner vazospazma zemin hazırlayacak durumları olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sumatran hepatik ve renal yetmezlik gibi ilaçların emilim , metabolizma ve atılımlarını etkileyebilecek hastalıkları olan hastalarda dikkatli verilmelidir. Hamilelik Tavşanlar ve sıçanlarda herhangi birteratojenik etkisi görülmemiştir. Sıçanlarda yapılan üreme çalışmalarında sumatriptandan ötürü fertilitede veya post-natal gelişmede bozukluğu doğrulayan herhangi bir kanıt elde edilememiştir. Ancak, sumatriptanın insan gebeliğindeki kullanımı ile ilgili deneyim henüz sınırlıdır. Hayvan üreme çalışmaları ile her zaman insanlardaki cevap tahmin edilemediğinden, bu ilacın hamilelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden fazla ise düşünülmelidir. Emziren anneler Sumatriptan hayvanlarda anne sütü ile atılır. İnsanlarda bununla ilgili bilgi yoktur. Bu nedenle sumatriptanın emziren annelere uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çocuklar Çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili henüz yeterli bir çalışma yoktur. 65 yaşından büyük hastalarda kullanımı 65 yaşından yaşlı hastalarda sumatriptan kullanım deneyimi sınırlıdır. Ancak; yaşlılardaki farmakoniteiği daha genç popülasyondan belirgin bir farklılık göstermez. Yeni klinik bilgiler yeterli oluncaya kadar, 65 yaşın üzerindeki hastalarda sumatriptan kullanılması tavsiye edilmez.

Yan Etkiler :

Çoğunlukla hafif veya orta derecede ve geçici diğer yan etkiler şunlardır: Vücudun herhangi bir bölümünde karıncalanma, sıcaklık, ağıklık, basınç veya sıkışma hissi, yüzde kızarma, baş dönmesi, halsizlik hissi. Bitkinlik ve sersemlik hali bildirilmiştir. Bazı hastalarda bulantı ve kusma görülmüştür, ancak sumatriptan ile ilişkisi açık değildir. Tedaviyi hemen takiben kan basıncında geçici artışlar kaydedilmiştir. Direkt karşılaştırmalar henüz mevcut olmamakla birlikte, bulantı, kusma ve bitkinlik tabletlere nazaran subkutan uygulamada daha az görülür. Tersine olarak, yüzde kızarma ve karıncalanma, sıcaklık, basınç ve ağırlık hissi enjeksiyondan sonra daha çok görülür. Nadiren karaciğer fonksiyon testlerinde önemsiz değişiklikler gözlenmiştir.

Etkileşimler :

Prapranolol, flunarizin, dihidroergotamin, pizotifen veya alkol ile bir etkileşimi olduğu kanıtlanmamıştır. Ergotaminle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Dozu Kullanma :

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Migren: Yetişkinler için başlangıç oral sumatriptan dozu 100 mg'lık bir tablettir. Gerektiğinde bir sonraki 24 saatte ilave dozlar verilebilir, ancak herhangi bir 24 saatlik süre içinde 3 tabletten daha fazla verilmemelidir ve her bir doz arasında en az iki saat olmalıdır. Tabletler su ile bir bütün olarak yutulmalıdır. Sumatriptanın migren nöbetinin başlamasından sonra mümkün olduğunca erken verilmesi tavsiye edilir, fakat krizin hangi safhasında verilirse verilsin eşit derecede etkilidir. Demet başağrısı (Cluster headache): Sumatran enjektabl 6 mg/0.5 mL kullanılması önerilir. Önemli Not: Sumatriptan migren ve demet baş ağrısı (cluster headache) akut tedavisinde endikedir. Profilaktik olarak kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER 400 mg'a kadar ola oral dozlarda bahsedilen yan etkiler dışında başka bir yan etki görülmemiştir. Bundan daha büyük dozlar ile ilgili deneyim yoktur. Eğer sumatriptan ile aşırı doz alımı ortaya çıkarsa, hasta en az on saat kontrol altında tutulmalı ve gerekirse standart destekleyici tedavi yapılmalıdır. Hemodiyaliz ve periton diyalizinin sumatriptanın plazma konsantrasyonları üzerine etkileri bilinmemektedir.


Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 21:49 20.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up