Sağlık

Acecap 30 kapsül - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Acecap 30 kapsül
SiLence 02:13 12.02.17
İlaç Formülü :

Tek dozda mL'de Lidokain 10.00 mg 100.00 mg Etanol (%95) 24.10 mg 241.00 mg Polietilen glikol 30.00 mg 300.00 mg Muz aroması 1.00 mg 10.00 mg Mentol 0.05 mg 0.50 mg Sakarin 0.15 mg 1.50 mg Saf su qs 0.10 mL qs 1.00 mL

Endikasyonları :

Aşağıdaki girişimlerde görülebilecek ağrıları engellemek için kullanılır. Otolaringoloji - Maksiller sinüs ponksiyonları ile ağız ve burun boşluğu, farinks ve epifarinksteki küçük cerrahi girişimler. - Parasentez. Obstetrik - Doğumun son aşamalarında, epizyotomi ve perine dikişinden önce, ek ağrı denetimi amacıyla kullanılır. Solunum ve sindirim yollarına tüp, kateter ve benzeri cihazların takılması - Solunum ve üst gastrointestinal yollardaki endoskopik girişimlerde ve endotrakeal entübasyon sırasında orofarinks ve trakeada yüzeyel anestezi sağlayarak refleks aktivitenin ve hemodinamik tepkilerin azaltılması, tüp, kateter ve cihazların takılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Diş hekimliği - Enjeksiyon, kalıp alma, radyografi ve diş taşlarının temizlenmesinden önce kullanılır.

Kontrendikasyonları :

Amid grubu lokal anesteziklere ya da bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler :

Yüksek dozlar ve sık aralıklarla uygulamanın tekrarlanması, plazma lidokain düzeyinin yükselmesine ve ciddi yan etkilere yol açabilir. Mukozalardan emilimi değişkenlik göstermekle birlikte bronşiyal mukozadan yüksek oranda emilir. Uygulama bölgesinde mukozal travma veya yaralanma mevcut olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Mukoza bütünlüğünün bozulduğu durumlarda sistemik emilim artar. Ağır advers etkilerin tedavisinde resüsitasyon cihazlarının, oksijen ve diğer resüsitasyon ilaçlarının kullanılması gerekebilir. Genel anestezi uygulanmış paralizi gelişmiş hastalardaki lidokain kan düzeyi, spontan solunum yapan hastalara göre daha yüksek olabilir. Bu durum, paralizi olmamış hastalarda uygulanan ilaç dozunun daha büyük oranının yutulması ve ilacın sindirim yollarından emilmesinden sonra karaciğerde büyük oranda ilk geçiş metabolizmasına uğraması ile açıklanabilir. Topikal anesteziklerin orofarinkse uygulanması yutma hareketlerini etkileyebilir ve aspirasyon riskini arttırabilir. Dil ve ağız mukozasında meydana gelen his kaybı, ısırmaya bağlı travma tehlikesini arttırır. Uygulanacak dozun yüksek plazma düzeyine yol açmasının beklendiği durumlarda, kısmi veya tam kalp bloku olanlar, yaşlı ve genel durumu bozuk hastalar, ileri karaciğer hastalığı veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda özel dikkat gereklidir. Gözlerle temas etmemesine özen gösterilmelidir. GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM Lidokain birçok gebe ve doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılmış, üreme fonksiyonlarını etkilemediği ya da doğumsal anomalileri arttırmadığı saptanmıştır. Lidokain, diğer lokal anestezikler gibi anne sütüne geçer. Ancak anne sütüne geçen lidokain miktarı çok düşük olduğundan yenidoğan üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olması beklenmez. TAŞIT VE MAKİNE KULLANMA ÜZERİNDE ETKİLERİ Lokal anestezikler, kullanılan doza bağlı olarak mental fonksiyonları hafifçe etkileyebilir, lokomosyon ile koordinasyonu geçici olarak güçleştirebilir.

Yan Etkiler :

Lokal reaksiyonlar: Uygulama bölgesinde lokal iritasyon, endotrakeal entübasyon amacıyla larinks mukozasına uygulanmasından sonra boğaz ağrısı, seste boğuklaşma veya ses kaybı gibi geçici belirtiler görülebilir. Xylocaine pump spray kullanılması, endotrakeal girişimler sırasında lokal anestezi sağlamakla birlikte entübasyondan sonra görülen ağrıyı önlemez. Alerjik reaksiyonlar: Amid grubu lokal anestezikler, ender olarak alerjik reaksiyonlara yol açabilir (ağır vakalarda anafilaktik şok görülebilir). Akut sistemik toksisite: Doz aşımı ya da hızlı emilim nedeniyle yüksek sistemik düzeye ulaşan lidokain akut toksik etkilere yol açabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler :

Toksik etkileri aditif olduğundan tokainid gibi yapısal olarak lokal anesteziklere benzer ilaç kullanan hastalarda lidokain kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Dozu Kullanma :

Xylocaine pump spray, mukozalarda yaklaşık 10-15 dakika devam eden lokal anestezi sağlamak için kullanılır. Uygulama bölgesine bağlı olarak anestezik etkisi 1-5 dakika içinde ortaya çıkar. Diğer lokal anesteziklerde de olduğu gibi, lidokainin güvenilirliği ve etkinliği, dozajın ve tekniğin doğru uygulanmasına, uyarı ve önlemlere uyulmasına ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasına bağlıdır. Aşağıda belirtilen öneriler rehber olarak kabul edilmelidir. Hekimin deneyimi ve hastanın genel durumu doz miktarının hesaplanmasında önemlidir. Mukozalarda emilimi değişkenlik gösterebilmekle birlikte, özellikle bronşlardan emilimi yüksektir. Aynı doz miktarı sadece ses tellerinden aşağıda kalan bölümlere uygulandığında, barsaklara geçiş ve ilk geçiş metabolizması azalacağından plazma düzeyi çok fazla yükselebilir. Xylocaine pump spray'in ölçülü pompa valfi her kullanımda 10 mg lidokain bazı sağlar. Uygulamadan önce bölgenin kurulanması gerekli değildir. Otolaringoloji: - Maksiller sinüs ponksiyonunda ve küçük cerrahi girişimlerde 3 ölçülü doz. - Parasentez: 3 ölçülü doz. Obstetrik: - Doğum sırasında 20 ölçülü doza kadar (200 mg lidokain baz) kullanılabilir. Solunum ve sindirim yolları ile ilgili entübasyon, kateterizasyon gibi girişimler: - Farinks, larinks ve trakea bölgesindeki girişimlerde 20 doza kadar kullanılabilir (200 mg lidokain baz). Uzun süreli girişimlerde 400 mg'a kadar olan lidokain dozları uygulanabilir. Diğer lidokain içeren preparatlarla birlikte kullanılıyorsa, toplam lidokain dozu 400 mg'ı aşmamalıdır. Sadece larinks, trakea veya bronşlara yapılan uygulamalarda kullanılan lidokain dozu 200 mg'ı (20 doz) aşmamalıdır. Diş hekimliği: - Mukozalara 1-5 doz. Debil veya yaşlı hastalarda, 12 yaşından büyük çocuklarda, ağır hasta veya septisemililerde kulla- nılacak doz miktarı, hastaların yaşlarına, vücut ağırlıklarına ve genel durumlarına uygun olmalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılacak doz 3 mg/kg'ı aşmamalıdır. Larinks ve trakeaya yapılan uygulamalarda doz miktarı 1.5 mg/kg'a azaltılmalıdır. 3 yaşından küçük çocuklarda daha düşük konsantrasyonlardaki lidokain solüsyonları kullanılmalıdır. Uygulama kanülünün kullanılması ve bakımı: Sprey fonksiyonu bozulacağından uygulama kanülü kesilrek kısaltılmamalıdır. Kanül, 5 dakika süreyle kaynatılarak veya otoklavda (120°C sıcaklıkta 20 dakika) sterilize edilebilir. DOZ AŞIMI Akut sistemik toksisite: Toksik reaksiyonlar merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sisteme aittir. Merkezi sinir sistemi toksisitesinde belirtiler ve bulgular ilerleyici tarzdadır. İlk belirtileri ağız çevresinde parestezi, dilde his kaybı, sersemlik, hiperakuzi ve kulak çınlamasıdır. Görme bozuklukları ve müsküler tremorlar daha ciddi belirtilerdir ve generalize konvülsiyonlardan önce görülür. Daha ileri aşamalarda şuur kaybı ve süresi birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen konvülsiyonlar görülebilir. Normal solunumun etkilenmesi ile birlikte konvülsiyonlarda müsküler aktivitenin artması sonucunda hızla hipoksi ve hiperkarbi gelişir. Asidoz, lokal anasteziklerin toksik etkilerini güçlendirir. İyileşme, lidokainin merkezi sinir sisteminden redistrübüsyonu ve metabolizasyonu ile gerçekleşir. Çok yüksek miktarlarda kullanılmadıysa iyileşme genellikle hızlı olur. Kardiyovasküler sistemdeki toksik etkiler, sistemik dolaşımdaki lidokainin çok yüksek düzeylere çıkması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda ağır hipotansiyon, bradikardi, aritmi ve kardiyo-vasküler kolaps görülebilir. Genel anestezi altındaki hastalar ile benzodiyazepin veya barbitürat gibi ilaçlar ile ileri sedasyon sağlanmış hastalar hariç, diğer hastalarda kardiyovasküler toksik etkiler, genellikle merkezi sinir sistemi toksisitesinden sonra ortaya çıkar. Akut toksisite tedavisi: Akut toksisite tedavisine en geç kas seğirmeleri görüldüğünde başlanmalıdır. Gerekli olabilicek ilaç ve cihazlar hazır olmalıdır. Tedavideki hedef, oksijenizasyonun devamının sağlanması, konvül- siyonların durdurulması.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 21:48 20.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up