Sağlık

Teokap Sr 100 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Teokap Sr 100 Mg
SiLence 02:19 12.02.17
Formülü:Bir Teokap SR 100 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salım yapan mikropellet halinde 100 mg teofilin içerir.

Bir Teokap SR 200 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salım yapan mikropellet halinde 200 mg teofilin içerir.

Bir Teokap SR 300 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salım yapan mikropellet halinde 300 mg teofilin içerir.

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Bronşial astma, amfizem ve kronik bronşite bağlı oluşan reverzibl bronkospazmlar.

Kontrendikasyonları:İlacın içindeki bileşiklerden herhangi birine yada ksantin derivelerine hipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:6 yaşın altındaki çocuklar daha düşük dozlarda teofiline gerek duyduğundan Teokap SR Mikropellet Kapsül ile tedavi edilmemelidir. Kalp yetmezliği, kronik alkolizm, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, viral enfeksiyonlu hastalarda, yaşlı hastalarda teofilin klirensi azalabilir ve teofilin plazma düzeyi artabilir.

Teokap SR Mikropellet Kapsül ksantin türevi içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIM:

Teofilin plasental bariyeri geçer. Teofilin anne sütüne geçer. Emziren annelerde ilacın kullanımı sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:Uyku bozukluğu, bulantı, kusma, diyare, taşikardi, aritmi, hipertansiyon, albüminuri, hiperglisemi ve irritabilite gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:Özellikle çocuklarda efedrin içeren preparatlarla birlikte toksik sinerjizma nedeniyle kullanılmamalıdır. Sigara, fenobarbital ve rifampisin, teofilinin etkinliğini azaltır. Simetidin, eritromisin, influenza aşısı, oral kontraseptifler, troleandomisin, klindamisin ve linkomisin ise teofilinin etkinliğini artırır.

Teofilin sempatomimetiklerin etkinliğini artırırken fenitoin ve lityum karbonatın etkinliğini azaltır. Reserpin ile kombinasyonu taşikardiye neden olabilir. Tetrasiklinlerle birlikte kullanımı mide şikayetlerini artırabilir. Halotan ve ketamin gibi anestezikler toksisite riskini artırır.

Kullanım şekli ve dozu:Erişkinlerde: Önerilen doz 2 x 200-300 mg'dır.(sabah-akşam 1 Teokap SR 200 mg mikropellet kapsül veya Teokap SR 300 mg mikropellet kapsül)

6 yaşından büyük çocuklarda: Önerilen doz 2 x100-200 mg'dır. (sabah - akşam 1 Teokap SR 100 mg Mikropellet Kapsül veya Teokap SR 200 mg Mikropellet Kapsül)

Cevabın yetersiz kalması halinde tolerans iyi ise doz 3'er günlük aralarla % 25 oranında artırılmalıdır.

Doz artırımlarında alınan cevap kadar hastanın dozu tolere edip etmemesi çok önemlidir.

Doz artırımı sonucu yan etkiler ortaya çıkarsa izleyen doz atlanmalı ve daha sonra yan etkilerin görülmediği bir önceki dozla tedaviye devam edilmelidir.

Doz artırımlarında önerilen maksimum dozlar:6 - 9 yaş, 24 mg/kg/gün

9 - 12 yaş, 20 mg/kg/gün

12 - 16 yaş, 18 mg/kg/gün

16 yaş ve üstü, 13 mg/kg/gün veya 900 mg/gün'dür.Teofilin yağ dokuya dağılmadığından doz ideal vücut ağırlığına göre hesaplanarak verilmelidir.

Teofilin terapötik marjı 10-20 µg/ml'dir.Teofilin konsantrasyonu 10-20 µg/ml iken etkinlik ve tolerans iyi ise doz aynen idame ettirilir.

Serum teofilin konsantrasyonu çok yüksek ise aşağıdaki önlemler alınmalıdır. · 20-25 µg/ml: Doz % 10 azaltılmalı ve serum teofilin konsantrasyonu kontrol edilmelidir.

· 25-30 µg/ml: Takip eden doz atlanmalı daha sonraki dozlar ise %25 azaltılmalıdır.

· 30 µg/ml ve üzeri: Takip eden 2 doz atlanmalı sonraki dozlar %50 azaltılmalıdır. Serum teofilin konsantrasyonu tekrar kontrol edilmelidir.

Serum teofilin konsantrasyonu çok düşük ise aşağıdaki önlemler alınmalıdır. · 7.5-10 µg/ml: Doz % 25 artırılmalı ve serum teofilin konsantrasyonları yeniden kontrol edilmelidir.

Serum teofilin konsantrasyonu her yeni doz ayarlamasından sonra kontrol edilmelidir. Hastanın durumu stabil ise ve teofilin eliminasyonunu etkileyecek bir faktör yok ise serum teofilin konsantrasyonu 6-12 ay aralarla kontrol edilmelidir. Doz ayarlamaları için Teokap SR Mikropellet Kapsül 100, 200, 300 mg formlarının kullanımı önerilir.DOZ AŞIMI:

Teofilin serum konsantrasyonu 20 µg/ml'nin altında iken ciddi yan etkiler nadiren ortaya çıkabilir.

İlacın alınmasından çok uzun bir süre geçmemişse kusturmanın değeri vardır. Aktif kömür uygulaması da faydalı olabilir.

Konvülsiyonlar gelişmişse 0.1-0.3 mg/kg İ.V. diazepam (10 mg'a kadar) uygulanmalı, hasta monitorize edilmeli ve serum teofilin düzeyleri izlenmelidir.
Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 21:47 20.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up