Sağlık

Tenox 20 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Tenox 20 Mg
SiLence 02:24 12.02.17
Formülü:Bir kapsülde ;

Tenoksikam..............................20 mg

Kapsül boyası : Titandioksit ve tartrazin

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Romatoid artrit, dejeneratif artrozlar, osteoartrit, ankilozan spondilit, ekstra artiküler romatizmalar : Bursit, tendinit ve eklem travmaları , akut gut.

Kontrendikasyonları:Tenoksikam aşağıdaki hastalıkları olanlarda kullanılmamalıdır. Tenoksikam ve nonsteroid antiinflamatuvar ajanlara (NSAİD) karşı aşırı hassasiyeti olanlar, aktif veya geçirilmiş gastrit, gastrik veya duodenal ülseri olanlar, akut renal yetmezlik veya kanama riski taşıyan ve ameliyat öncesi yaşlı hastalarda, gastrointestinal yan etkileri arttıracağından diğer non-steroid antiinflamatuvar ajanlarla birlikte, oral antidiabetik ve antidiabetik alan hastalarda (yakından izlenmedikçe).

Uyarılar/Önlemler:Böbrek yetmezliği gelişme riski taşıyan hastalarda BUN, kreatinin, ödem, kilo alma v.s. gibi parametreler dikkatle izlenmelidir. Bunlar : Diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği, önceden nefropati geçirenler, karaciğer yetmezliği, hipovolemi, diüretik ve nefrotoksik ilaç alanlardır.Gebelerle emzirenlerde emniyetle kullanılabileceği konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:Yan etkiler çoğunlukla geçici olup genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez. Başlıca yan etkiler : Gastrointestinal sistem; mide ağrısı, yanma, bulantı, diare, kabızlık. Merkezi sinir sistemi : Baş dönmesi, baş ağrısı. Deri kaşıntı, döküntü, ürtiker, eritem. Diğer NSAİD'lerde olduğu gibi Stevens-Johnson ve Lyell sendromu olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Üriner sistem : BUN ve kreatinin artışı. Karaciğer : SGOT, SGPT ve bilirubin artışı. Nadiren : Ödem, fotosensibilite, anemi, nötropeni.

İlaç etkileşimleri:Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:Romatizmal hastalıklarda mutad doz günde 1 defa 1 kapsül (20 mg)'dır. Terapötik etki ilk günlerde görülürse de maksimum etki 10-15 günde teessüs eder. Günde 20 mg'ın üstüne çıkılmamalıdır. Bu halde terapötik etki artmadığı gibi yan tesirler çoğalır. Hastalık belirtileri kontrol altına alındıktan sonra günde 10 mg ile idame tedavisi denenebilir. Akut gutta ilk 40 mg'lık dozu müteakip (2 kapsül) 5 gün süre ile günde 1 kapsül (20 mg) alınır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 21:46 20.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up