Sağlık

Sefotak 1000 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Sefotak 1000 Mg
SiLence 18:19 12.02.17
DFormülü:Sefotak 0.5 g flakonda,

Her flakonda 0.5 gram sefotaksime eşdeğer miktarda sefotaksim sodyum bulunur.

Her çözücü ampul, 2 mL enjeksiyonluk su içerir.Sefotak 1 g flakonda,

Her flakonda 1 gram sefotaksime eşdeğer miktarda sefotaksim sodyum bulunur.

Her çözücü ampul, 4 mL enjeksiyonluk su içerir.Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Sefotak 0.5 g - 1 g, duyarlı bakterilerin yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonlarda kullanılır.

"¢Solunum yolu enfeksiyonları

"¢Kulak-Burun-Boğaz enfeksiyonları

"¢Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

"¢Ürogenital enfeksiyonlar

"¢Komplikasyonsuz gonore

"¢Bakteriyemi, septisemi

"¢Kemik ve eklem enfeksiyonları

"¢Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit)

"¢Cerrahi profilaksisi

Kontrendikasyonları:Sefotak 0.5 g - 1 g, sefalosporin grubu bileşiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:Penisilinlerle sefalosporinler arasında çapraz duyarlılık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde dikkatli olunmalıdır. Atopik kişilerde, özellikle ilaçlara alerjisi olanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları daha sık görülebilir. Anafilaksi gibi ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülen hastalarda subkutan adrenalin uygulanması ve diğer önlemlerin alınması gerekir.Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi, sefotaksim tedavisi sırasında da, özellikle uzun süreli tedavilerde psödomembranöz kolit gelişebilir. Bu yüzden, tedavi sırasında diyare görülen hastalarda durum değerlendirilmeli ve gerekirse tedaviye son verilmelidir. Ağır durumlarda Clostridium difficile'ye karşı etkili bir antibiyotikle tedaviye başlanması uygundur.Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğü hastalarda, ilacın birikmesini önlemek amacıyla normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Hayvanlar üzerinde yapılan karsinojenite, mutajenite, teratojenite testlerinde olumsuz bir etkiyle karşılaşılmamıştır.Plasentadan geçen sefotaksimin gebelerde güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmemiş olduğundan, kesin gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Sefotaksim anne sütüne geçer. Bu yüzden, emziren kadınların kesin gerekli olmadıkça sefotaksim kullanması önerilmez.Özellikle uzun süreli tedavilerde, dirençli bakterilere bağlı süperenfeksiyona karşı dikkatli olunmalıdır.Sefotaksim tedavisi sırasında direkt Coombs testi yalancı pozitif sonuç verebilir.Yan etkiler/Advers etkiler:Sefotaksim genel olarak iyi tolere edilir. Yan etkiler hastaların çoğunda hafif ve geçicidir, tedavinin kesilmesine yol açmaz.Sefotaksim tedavisi sırasında en sık görülen yan etkiler şunlardır: Enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon, kas içi uygulamalarda ağrı, endurasyon ve hassasiyet nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.Diğer beta-laktam grubu antibiyotiklerde olduğu gibi, sefotaksim tedavisi sırasında da, özellikle uzun süreli tedavilerde ender olarak granülositopeni gelişebilir.Kolit, diyare, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda ve sürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç etkileşimleri:Sefotaksim ve aminoglikozitler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik antibakteriyel etki elde edilmektedir.Bazı sefalosporinler, aminoglikozitlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır. Her ne kadar sefotaksimin bu tür bir etkileşimi saptanmamışsa da, kombine tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:Sefotak 0.5 g - 1 g, intramusküler ya da intravenöz yoldan uygulanabilir.Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar (>50 kg)

Komplikasyonsuz enfeksiyonlarda normal doz 12 saatte bir 1 gramdır. Ağır enfeksiyonlarda 8 saatte bir 1-2 gram uygulanabilir. Septisemi gibi hayati risk taşıyan durumlarda 4 saatte bir 2 grama kadar çıkılabilir (yüksek dozlar intravenöz yoldan verilmelidir). En yüksek günlük doz 12 gramı aşmamalıdır.Bir gramı aşan intramusküler enjeksiyonlar ağrılı olabileceğinden, dozun bölünerek enjekte edilmesi ve çözücü olarak %1'lik lidokain içeren enjeksiyonluk su kullanılması önerilir.Komplikasyonsuz gonorede tek doz 1 gram sefotaksim genellikle yeterli tedaviyi sağlar.Cerrahi profilaksisinde 1 gram sefotaksim intramusküler ya da intravenöz olarak uygulanır. Sefotaksimin kanda yeterli düzeye ulaşması için, dozun ameliyattan 30-90 dakika önce verilmesi uygundur.Yeni doğan ve 12 yaşından küçük çocuklar

Yenidoğan

0-1 hafta: 12 saatte bir 50 mg/kg dozunda intravenöz yoldan verilir.

1-4 hafta: 8 saatte bir 50 mg/kg dozunda intravenöz yoldan verilir.

(Prematürelerde, miadında doğmuş bebeklerle aynı doz uygulanır.)

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:40 20.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up