Sağlık

Mestinon 60 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Mestinon 60 Mg
SiLence 18:21 12.02.17
Formülü:Bir draje 60 mg pridostigmin bromür içerir.

Diğer maddeler: Şeker, demir oksit kırmızı, demir oksit sarı

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Barsak atonisi, atonik kabızlık, paroksismal taşikardi, sinüs taşikardisi, myasthenia gravis, migren, merkezi veya periferik spazmlar (deneme tedavisi olarak), post-operatif atoni, meteorizm

Kontrendikasyonları:Mestinon barsak yada idrar yollarının mekanik tıkanmalarında ilaca aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir. Mestinon süksametonyum gibi depolarizan kas gevşeticilerle birlikte kullanılmamalıdır. Piridostigmin bromür veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Mestinon kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:Bradikardik, bronşiyal astımlı diabetes mellituslu ve gastrointestinal ameliyat geçirmiş hastalarda Mestinon kullanımı özel bir dikkat gerektirir. Eğer hasta Mestinon tedavisine beklendiği biçimde cevap vermiyorsa bu doz fazlalığına bağlı olabilir (Doz aşımı bölümüne bakınız). Mestinon, ağırlıklı olarak böbrekler tarafından ve değişmeden atılır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği vakalarında dozun düşürülmesi ve tedavi için etkili ilaç dozunun titrasyon ile bulunması gerekir. Gebeliğin erken döneminde mutlaka gerekli olmadan hiçbir ilaç kullanılmaması yönünde oluşmuş tıbbi ilke göz önünde tutulmalıdır. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:Tüm kolinerjik ilaçlarda olduğu gibi Mestinon da vegatatif sinir sistemi üzerine kendine özgü istenmeyen fonksiyonel etki gösterebilir. Muskarinik yan etkiler bulantı, kusma, ishal, barsak spazmları, barsak motilitesi ve bronş sekresyonunda artma, siyalore, göz yaşarması, bradikardi ve miyozis tarzında ortaya çıkabilir.

Nikotinik yan etkiler başlıca kas krampları, fasikülasyonlar ve kas güçsüzlüğü tarzındadır. Diğer brom içeren ilaçlar gibi, bazı seyrek olgularda Mestinon da, ilacın kesilmesinden hemen sonra kaybolan deri döküntülerine neden olabilir. Böyle olgularda Mestinon ve diğer bromlu ilaçların kullanılması kontrendikedir.

İlaç etkileşimleri:Piridostigmin bromür, kürar cinsinden non-depolarizan kas gevşeticilerin etkisini antagonize eder. Atropin, piridostigminin özellikle bradikardi ve sekresyon artışı gibi kolinerjik etkilerini engeller.

Kullanım şekli ve dozu:Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Barsak atonisinde, atonik kabızlıkta: 1 draje. İhtiyaca göre bu doz 4 saatlik aralıklarla tekrarlanır.

Paroksismal taşikardi, sinüs taşikardisinde: Günde 3-4 kez 2-3 draje. Myasthenia gravis'de: Günde 2-4 defa 1-3 draje. Ağır vakalarda bu doz artırılabilir.

Migrende: Günde 3 kez 2-3 draje

Merkezi ve periferik spazmlarda (deneme tedavisi olarak), belirtilerin şiddetine göre; Günde 1-4-6 draje

Post operatif intestinal atoni ve meteorizmde: 1 draje, gerekirse 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Doz Aşımı

Mestinon ve diğer kolinesteraz inhibitörlerinin aşırı dozu sonucu kolinerjik kriz ortaya çıkabilir. Bu kriz, diğer belirtilerinin yanı sıra başlıca ileri bir kas güçsüzlüğü (yada miyasteniklerde güçsüzlüğün artması) şeklinde kendini belli eder. Bu durum ayırdedilemediği takdirde yaşamı tehdit edecek düzeyde müsküler solunum durması gelişebilir. Bradikardi, yada paradoksal olarak taşikardi, eşlik eden bulgular olabilir. Bu durumda Mestinon yada diğer kolinerjikler derhal kesilir ve 1-2 mg atropin sülfat yavaş olarak i.v. verilir. Nabız hızı cevabına göre bu doz 2-4 saatlik aralarla tekrarlanabilir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:37 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up